• ID w Profesal: 791213

Platforma Systemowa AVEVA cz.1 - tworzenie aplikacji i zagadnienia dodatkowe« wróć do oferty szkoleniowej


Wybierz lokalizację i termin szkolenia

Dostępnych miejsc:
Zarejestruj się Zapytaj o szkolenie
Szkolenie odbyło już 108 osób.


Zakres szkolenia

Czas trwania kursu: 4 dni

 

 • Architektura Platformy Systemowej AVEVA (dawniej Wonderware) - opis systemu
 • Omówienie wymagań systemowych i sprzętowych
 • Omówienie licencjonowania produktu
 • Omówienie procesu instalacji produktu
 • Zapoznanie z serwerem licencji
  o Przeprowadzenie procesu aktywacji licencji w trybie On-Line
  o Przeprowadzenie procesu aktywacji licencji w trybie Off-Line
 • Zakładanie nowego projektu aplikacji
 • Application Server - środowisko do projektowania aplikacji
 • Ogólne wskazówki na temat projektowania aplikacji
 • Zapoznanie się z szablonami obiektów
 • Tworzenie własnych szablonów i instancji obiektów w formie inspirowanej przez integratorów współpracujących z ASTOR
 • Zapoznanie ze środowiskiem graficznym ArchestraGraphics
  o Tworzenie grafik powiązanych z obiektami
  o Tworzenie grafiki parametryzowanej, wykorzystywanej w kilku różnych wzorcach obiektowych
 • Propagacja zmian
 • Komunikacja ze sterownikami
  o Omówienie ogólnych zasad konfiguracji komunikacji ze sterownikami PLC
  o Omówienie różnych metod ręcznej konfiguracji zmiennych IO
  o Omówienie różnych metod automatyzacji wiązania zmiennych IO ze zmiennymi w sterowniku PLC (wykorzystanie mechanizmów wbudowanych, tworzenie własnych mechanizmów)
 • Komponowanie graficznego interfejsu operatora
 • Sygnalizacja zmian statusu parametrów w interfejsie operatora
  o utrata komunikacji z PLC,
  o przekroczenie z zdefiniowanego zakresu zmian parametru
  o naruszenie security
 • Konfigurowanie alarmów
 • Konfigurowanie logowania historycznego
 • Definicja i konfiguracja skryptów
 • Definicja użytkowników - system zabezpieczeń
 • Eksportowanie i importowanie obiektów
 • Równoczesna praca wielu projektantów w jednej aplikacji
 • Graficzna prezentacja aplikacji w oprogramowaniu AVEVA InTouch
 • Rozpraszanie aplikacji na kilka komputerów
 • Zastosowanie InTouch Web

 

WYMAGANIA WOBEC UCZESTNIKÓW

 • Znajomość oprogramowania InTouch
 • Znajomość zasad komunikacji ze sterownikami
 • Podstawowa znajomość języka angielskiego
 

Warunki uczestnictwa

 • Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym
 • Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest przesłanie zgłoszenia wraz z kopią potwierdzenia wpłaty najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia
 • W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 • Jeśli liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma ASTOR zastrzega sobie możliwość przeniesienia na inny termin

Korzyści dla uczestników

Zdobyte na szkoleniu umiejętności oraz wiedza pozwolą na:

 • zwiększenie niezależności inżynierów podczas tworzenia systemu
 • minimalizację czasu, a więc kosztów wdrożenia aplikacji
 • ograniczenie dyskomfortu i stresu podczas testowania i przygotowywania aplikacji
 • poprawę wskaźników wydajnościowych oraz rentowności projektu wynikających ze zwiększenia sprawności działania i niezawodności systemu informatycznego
 • posiadanie informacji o wysokim stopniu uniwersalności systemu i szerokim spektrum jego wykorzystania
 • minimalizację kosztów wynikających z ryzyka wystąpienia awarii i nieplanowanych przestojów
 • możliwość zastosowania wiedzy w codziennych działaniach na wielu instalacjach
 • możliwość wykorzystania i zastosowania zdobytej wiedzy w nieograniczonej ilości innych projektów inwestycyjnych również bardziej zaawansowanych

Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności oraz wiedzę na temat:

 • szybkiego tworzenia i uruchamiania własnych rozbudowanych aplikacji i synoptyk
 • równoczesnej pracy wielu projektantów nad jedną aplikacją
 • umiejętnego tworzenia złożonych algorytmów działania aplikacji
 • zestawianie stabilnej komunikacji z urządzeniami peryferyjnymi (np. sterowniki PLC, rejestratorami) przy równoległym wykorzystaniu wielu interfejsów komunikacyjnych
 • tworzenia optymalnej (wydajnej i ergonomicznej) architektury systemu Wonderware opartej na wielu serwerach
 • konfigurowania i dopasowania aplikacji pod potrzeby konkretnych użytkowników
 • zabezpieczania aplikacji przed nieupoważnionym dostępem lub próbą wprowadzania do niej zmian
 • przygotowywania własnych zestawów szablonów obiektów, które mogą być wykorzystane w innych aplikacji
 • archiwizowania, wyświetlania i zarządzania informacjami o alarmach oraz wartości historycznych
 

 Program korzyści

Korzyści ze współpracy z ASTOR to nie tylko zakupione produkty. U nas każdy klient wybiera, jaką wartość dodaną otrzymuje po zakupie. Pamiętaj, że Zyskujesz z ASTOR zawsze, bez odwołania.

Wybierz korzyść dla siebie

Program partnerski

Do Programu zapraszamy firmy integratorskie oraz producentów maszyn.
Współpracuj z nami regularnie i umacniaj wspólną pozycję w branżach przemysłu oraz infrastruktury.

Co zyskam zostając
certyfikowanym partnerem ASTOR?
Sprawdź korzyści »
Zostań partnerem

Kontakt

ASTOR Centrala
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków

12 428 63 00
12 428 63 00
info@astor.com.pl

Język PL EN
© Copyright 2022 ASTOR. Wszystkie prawa zastrzeżone