Spokojnie. To tylko awaria.
Systemy wysokiej dostępności dla krytycznych aplikacji sterującychSkontaktuj się z nami

Co to jest aplikacja krytyczna?


W każdym zakładzie przemysłowym znajdziemy procesy, które z punktu widzenia pracy przedsiębiorstwa mają krytyczne znaczenie dla produkcji. Zatrzymanie takiego procesu oznacza zatrzymanie całości lub części produkcji i pociąga za sobą bardzo poważne konsekwencje finansowe, wizerunkowe, a może także wprowadzać zagrożenie dla życia ludzkiego oraz zniszczenia środowiska naturalnego.


Co dla zakładu produkcyjnego oznacza nieplanowany przestój?


Nieplanowany przestój dla zakładu produkcyjnego wiąże się z wyższymi kosztami operacyjnymi, na które wpływ mają:

 • zatrzymanie całej produkcji lub jej części,
 • niższą jakość i wolumen produkcji,
 • utrata mocy produkcyjnych,
 • uszkodzenie fragmentu instalacji oraz zniszczenie partii produkcyjnej,
 • urazy, obrażenia ciała pracowników,
 • utratę reputacji i spadek wiarygodności w oczach kontrahentów,
 • zniszczenie lub zanieczyszczenie środowiska naturalnego.

Gdzie w systemie sterowania mogą pojawić się awarie?


Awarie mogą pojawić się wszędzie. Od miejsca ich wystąpienia zależą decyzje, jakie podejmiemy w celu minimalizacji strat, a podejmowanie właściwych decyzji wymaga dostępu do informacji zbudowanych w oparciu o wiarygodne dane.

W każdym systemie sterowania o architekturze warstwowej podjęcie właściwej decyzji wymusza przepływ danych od warstw najniższych (sterowania) do warstwy najwyższej (aplikacyjna). Awaria w najniższej warstwie może zatem doprowadzić do nieplanowanego przestoju z uwagi na brak danych. W aplikacjach o charakterze ciągłym kluczowe jest zagwarantowanie wysokiej dostępności w najniższych warstwach, ponieważ dostęp do danych to warunek konieczny prawidłowego prowadzenia produkcji.


Jakie są orientacyjne koszty wynikające z nieplanowanego przestoju?W zależności od branży, typu instalacji oraz czasu trwania godzinne koszty wynikające z nieplanowego przestoju mogą wynosić od kilku do kilkuset tysięcy złotych. Często z pozoru prosty system, który przestaje działać może skutecznie zatrzymać cały zakład produkcyjny, co przekłada się na jeszcze większe koszty.

Średni koszt godziny przestoju aplikacji o znaczeniu niekrytycznym wynosi 76 tysięcy dolarów; w przypadku aplikacji krytycznych koszt ten szacowany jest na 92 tysiące dolarów. 53 % ankietowanych przyznało, że ich organizacje doświadczają rocznie pomiędzy 21 a 50 niezaplanowanych przestojów, które są spowodowane awariami IT lub czynnikami zewnętrznymi.*BranżaŚredni koszt nieplanowanego, godzinnego przestoju instalacji w przemyśle [PLN]
minmax
Chemia9 000120 000
Petrochemia15 000250 000
Energetyka80 000550 000
Produkcja wody5 80014 000
Górnictwo/hutnictwo7 500150 000
Infrastruktura10 00050 000


Dane pochodzą z www.backupacademy.pl – zobacz cały artykuł:
» Nieplanowane przestoje w dostępie do aplikacji kosztują przedsiębiorstwa nawet 16 milionów dolarów rocznie

Jak zabezpieczyć się przed nieplanowanym przestojem?Najpopularniejszą metodą zabezpieczającą przed nieplanowanym przestojem jest powielenie krytycznych elementów (redundancja) – tak, aby w razie awarii jednego z nich, system w sposób automatyczny przełączył się na element rezerwowy, w taki sposób, aby nie zatrzymać produkcji. W przypadku systemów sterowania stosuje się układy wysokiej dostępności, które pozwalają zabezpieczyć się na wypadek awarii dowolnego z komponentów systemu.

Zobacz artykuł:
» Cold, Warm czy Hot Stand By - rodzaje redundancji w systemach sterowania. Wady i zaletyJak działa system wysokiej dostępności?System wysokiej dostępności w sposób automatyczny przełącza się na element rezerwowy, jeśli wykryje awarię elementu głównego.

Dzięki synchronizacji elementów między sobą, przełączenie na rezerwę odbywa się w sposób płynny, bezuderzeniowy co oznacza, że proces produkcyjny nie zostanie przerwany.

Dowiedz się więcej o zasadzie działania systemów wysokiej dostępności – zobacz nagranie z webinaru:
» Jak działają układy redundancji i kiedy należy je stosowaćNa jakim poziomie można redundować układ sterowania?Redundancja w systemie sterowania może być realizowana na różnych poziomach, a odporność systemu na awarie będzie wynikała z architektury układu.

Jakie są korzyści stosowania systemu wysokiej dostępności?Z zalet systemów wysokiej dostępności korzysta zarówno kadra zarządzająca jak i operatorzy oraz służby utrzymania ruchu w zakładzie.Korzyści operacyjne:
 • brak utraty mocy produkcyjnych pomimo wystąpienia awarii,
 • gwarancja sprawności systemu w razie awarii pojedynczych komponentów,
 • możliwość serwisu i rozbudowy systemu na ruchu bez zatrzymywania pracy układu,
 • gwarancja ciągłości produkcji,
 • utrzymanie wysokiej jakości produkcji - minimalizacja wpływu czynnika ludzkiego na prowadzenie procesu w razie awarii,
 • aktualizacja systemu bez zatrzymywania produkcji - możliwość dostosowania się do polityki bezpieczeństwa działów IT,
 • czas na usunięcie przyczyn awarii.
Korzyści ekonomiczne:
 • minimalizacja kosztów finansowych wynikających z nieplanowanego przestoju,
 • utrzymanie najwyższej jakości towarów i usług w chwili wystąpienia awarii,
 • utrzymanie ciągłości dostawy produktów i usług w razie wystąpienia awarii,
 • podniesienie prestiżu przedsiębiorstwa,
 • podniesienie bezpieczeństwa całego systemu,
 • niższe koszty utrzymania systemu poprzez lepsze wykorzystanie infrastruktury sprzętowej oraz wirtualizację.


Jaki jest czas zwrotu inwestycji w system wysokiej dostępności?Każdy system wysokiej dostępności wymaga zainwestowania dodatkowych środków w zakup elementów rezerwowych. W zależności od zastosowanej architektury oraz poziomu redundancji nakłady poniesione na inwestycję zwrócą się, gdy układ zabezpieczy nas już przed pierwszym nieplanowanym przestojem.BranżaOkres zwrotu z inwestycji w system redundantnego sterowania [godziny]
oddo
Chemia5.00.4
Petrochemia3.00.3
Energetyka0.60.1
Produkcja wody7.83.2
Górnictwo/hutnictwo6.00.5


Przeczytaj artykuł:
» Jak ograniczyć koszty zakupu systemu wysokiej dostępności średnio o 30%?Czy system wysokiej dostępności jest dla Ciebie?

Skontaktuj się z nami

Jakiego rodzaju systemy są dostępne w ofercie?Rodzaje systemów redundancji Emerson:
PACSystems HA PNSR – odporność systemu

Profinet Redundancy System został zaprojektowany tak, aby przetrwać:Awarię/uszkodzenie kontrolera
Awarię/uszkodzenie węzła I/O
Uszkodzenie magistrali Profinet
Uszkodzenie magistrali Profinet oraz węzeł I/O w trybie serwisowym
Uszkodzenie łącza do synchronizacji danych
Wprowadzenie kontrolera w tryb STOP
Zmianę konfiguracji sprzętowej na ruchu
Awarię/uszkodzenie modułów komunikacyjnych do warstwy aplikacyjnej

Zobacz, gdzie pracują systemy wysokiej dostępności


Zobacz, kto używa systemów wysokiej dostępności

  Wysoka dostępność w warstwie aplikacyjnej Wysoka dostępność w warstwie infrastruktury Wysoka dostępność w warstwie sterowania System bezpiecznego odstawiania instalacji
Energetyka cieplna PGE Elektrociepłownia Rzeszów    
Energetyka zawodowa     PGE S.A. Elektrownia Łagisza  
Górnictwo Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o.  
Hutnictwo     ArcelorMittal  
Chemia   Organika Sarzyna S.A Zakłady Azotowe Puławy SA
Produkcja spożywcza Spółdzielnia Mleczarska Ostrołęka      
Automotive INERGY Automotive Systems Poland Sp. z o.o., Lublin      
Wod-kan ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie      
Edukacja Centrum Energetyki Odnawialnej w SulechowieOd czego zacząć?

Decyzja o wdrożeniu systemu redundancji musi być poprzedzona analizą i zmapowaniem procesów w zakładzie produkcyjnym. Dzięki temu będziemy wiedzieli, które z aplikacji mają krytyczne znaczenia dla utrzymania ciągłości pracy zakładu. Następnie należy odpowiedzieć na pytania:

 • Jak często pojawiają się nieplanowane przestoje?
 • Z czego one wynikają?
 • Jaki jest średni czas usunięcia awarii (MTTR)?
 • Czy w zakładzie służby odpowiedzialne za utrzymanie ruchu są stale na miejscu, czy w tym celu wykorzystywane są zewnętrzne firmy świadczące takie usługi?
 • Jaki jest roczny koszt przestojów? (czas przestojów w ciągu roku × koszt przestoju na godzinę)
 • Czy istnieją instalacje, na których nieplanowany przestój jest niedopuszczalny?
 • Czy istnieją instalacje, których drobne modernizacje powinny być przeprowadzone na ruchu?
 • Czy istnieją aplikacje, które są składową większego procesu i wpływają na niego?
 • Czy instalacja jest częścią składową większego procesu? Jaki wpływ na resztę procesu ma wyłączenie zatrzymanie naszej instalacji i jaki koszt to generuje?Masz pytanie techniczne?

Skontaktuj się z nami
Nasi specjaliści znają odpowiedź.Wiedza

Technologia

PACSsytems RX3i – Niezawodny system sterowania w warstwie nadrzędnej. RX3i to przemysłowe kontrolery PAC, które przeznaczone są do automatyzacji średnich i dużych obiektów przemysłowych. Modułowa budowa urządzenia gwarantuje jego pełną skalowalność w zakresie architektury, w jakiej pracuje oraz możliwość programowania i serwisu całego systemu na ruchu. Bardzo bogate możliwości komunikacyjne pozwalają na pełną integrację z każdym elementem systemu automatyki dowolnego dostawcy. Wysoka niezawodność urządzenia jest potwierdzona 5 letnim okresem gwarancji oraz certyfikatem Achilles Level 2. Na polskim ryku pracuje ponad 5000 systemów sterowania zbudowanych w oparciu o tą serię urządzeń.
» Dowiedz się więcejPACSystems CPE400/CPL410 – Kontroler PACEdge do układów redundancji. CPE400/CPL410 to kompaktowe kontrolery klasy IICS przeznaczone do budowania ekonomicznych systemów rezerwacji jednostek centralnych. Wbudowane możliwości komunikacyjne oraz zintegrowana obsługa systemów Linux pozwala na realizację dodatkowej funkcjonalności, co czyni z nich niezawodnie kontrolery brzegowe. Kompaktowe rozmiary oraz możliwość pracy w szerokim zakresie temperatur pozwalają na instalację urządzenia w nieogrzewanych i niewentylowanych szafach sterowniczych, pracujących poza tradycyjnymi sterowniami.
» Dowiedz się więcej o CPE400
» Dowiedz się więcej o CPL410PACSystems RX3i I/O – Skalowalny układ wejść-wyjść rozproszonych do układów redundancji. W oparciu o serię RX3i można zbudować oddalone układy wejść-wyjść, które z systemem nadrzędnym komunikują się w oparciu o redundantną sieć Ethernet 1Gb. Modułowa konstrukcja daje możliwość doboru konfiguracji sygnałów IO w zależności od potrzeb obiektu oraz możliwość realizacji czynności serwisowych bez zatrzymywania jego pracy. Układy wejść/wyjść zbudowane w oparciu o RX3i pozwalają ponadto na obsługę lokalnej logiki w węźle, obsługę lokalnych modułów komunikacyjnych oraz obsługę sygnałów HART.
» Dowiedz się więcejPACSystems RSTi-EP I/O – Skalowalny i ekonomiczny układ wejść-wyjść oddalonych do systemów rozproszonych. Kompaktowe rozmiary i modułowa budowa pozwalają stosować RSTi-EP jako układ oddalonych wejść-wyjść w szafach sterowniczych o ograniczonej przestrzeni montażowej. Serwis na ruchu, bogata oferta modułów rozszerzeń, wymiana danych w oparciu o redundantne magistrale komunikacyjne Profinet oraz możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur pozwalają na pracę RSTi- EP w układach rezerwacji jednostek centralnych.
» Dowiedz się więcejPAC8000 I/O – Skalowalny, modułowy układ wejść/wyjść oddalonych do aplikacji pracujących w strefie Ex. Modułowa konstrukcja, możliwość pracy w szerokim zakresie temperatur, dodatkowe powłoki ochronne zabezpieczające elektronikę oraz wbudowane terminale iskrobezpieczne pozwalają na stosowanie układu wejść-wyjść oddalonych PAC8000 I/O w strefach zagrożonych wybuchem. Możliwości urządzenia uzupełnia obsługa sygnałów HART oraz redundantna komunikacja do systemów nadrzędnych.
» Dowiedz się więcejFormularz kontaktowy


Masz pytania? Potrzebujesz wsparcia przy analizie Twojego systemu? Chcesz przygotować architekturę układu i nie wiesz od czego zacząć?
Chętnie pomożemy!

Zostaw namiary na siebie i czekaj na kontakt z naszej strony lub wypełnij poniższy formularz.
Formularz kontaktowy

Napisz do nas - odpowiemy w ciągu 24h

*wymagane

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Numer telefonu:*

Wiadomość:*

Twoje dane osobowe udostępnione w formularzu będą przetwarzane przed Grupę ASTOR zgodnie z zasadami.

Kontakt

12 428 63 00
PL EN