Oprogramowanie przemysłowe « Wróć do listy produktów

 • ID w Profesal: 15093

Skelta BPM
/ automatyzacja procesów biznesowych w produkcji

Najnowszy produkt firmy AVEVA (dawniej Wonderware) o nazwie ArchestraA Workflow jest zaawansowanym rozwiązaniem klasy Workflow pozwalającym na automatyzację procesów biznesowych w obszarze produkcji absorbujących zarówno zasoby ludzkie jak i systemy IT. To ugruntowane na rynku rozwiązanie klasy BPM (ang. Business Process Management) pozwoli firmom na modelowanie, wykonywanie, analizę i podnoszenie efektywności procesów wewnątrz organizacji, a także podniesie jakość współpracy z klientami i dostawcami.

 • Standaryzacja procesów w obrębie wszystkich działów (Produkcja, Jakość, Utrzymanie Ruchu, IT, Logistyka wewnętrzna)
 • Możliwość implementacji w systemie standardowych procedur operacyjnych (SOP, Standard Operating Procedures), „najlepszych praktyk" produkcyjnych (GMP, Good Manufacturing Practice) i instrukcji stanowiskowych
 • Koordynacja zadań zarówno zorientowanych na pracownika jak i zadań zorientowanych na system
 • Śledzenie aktywnych procesów biznesowych w czasie rzeczywistym
 • Mierzenie i poprawa jakości pracy (procesów biznesowych)
 • Egzekwowanie zgodności procesów z przepisami i polityką firmy
 • Utrzymanie kompleksowej ścieżki audytu procesów
 • Synchronizację pracy różnych aplikacji

 


Przejrzyj broszurę

Dowiedz się jak zwiększyć efektywność produkcji


 

Kluczowe korzyści


Korzystając z ArchestrA Workflow, firmy mogą ustandaryzować procesy zawierające zwyczajne, niezaplanowane lub awaryjne zdarzenia, zapewniając właściwym osobom dostęp do właściwych informacji we właściwym czasie. System zbudowany w oparciu o rozwiązanie ArchestrA Workflow pozwala na odfiltrowanie ogromu informacji trafiających do pracownika i dostarcza mu tylko te, które są zaadresowane do grupy, w której się znajduje. W przypadku awarii i sytuacji alarmowych, system automatycznie powiadamia odpowiednie służby i uruchamia procedurę, według której realizowane mają być czynności prewencyjne. Kadara zrządzająca i dyrektorzy produkcji otrzymują w sposób automatyczny raporty w dedykowanym formacie zawierające informacje, które są wartościowe z punktu widzenia pełnionych przez nich funkcji i podejmowanych decyzji.

 

 • Zwiększenie sprawności procesów
 • Optymalizacja wykorzystania zasobów i redukcja kosztów operacyjnych
 • Maksymalizacja produktywności i szybkości reakcji użytkownika
 • Uproszczenie procedury zarządzania wiedzą i „dobrymi praktykami" firmy
 • Zapewnienie narzędzi analitycznych wspomagających procesy Ciągłego Doskonalenia (ang. Continuous Improvement)
 • Podniesienie zwrotu z inwestycji w już istniejące aplikacje: sterujące, HMI, MES, CMMS, EAM i ERP 

Kluczowe możliwości


 • Intuicyjne środowisko modelowania procesów (ArchestrA IDE lub Web)
 • Intuicyjny edytor (WYSIWYG, What You See Is What You Get) pozwala użytkownikowi końcowemu na tworzenie własnych formularzy do zbierania i wizualizacji danych
 • Zaawansowane zarządzanie przepływem pracy poprzez przydzielanie zadań do pracowników
 • Wielokanałowy dostęp do zadań (informacji): www, telefon, email, instant messaging, głos
 • Natywna integracja z Microsoft Outlook i Microsoft Office
 • Narzędzia do integracji z Microsoft SharePoint, Microsoft BizTalk i SAP ERP
 • Otwarta architektura pozwala na dostosowanie aplikacji do potrzeb użytkownika

Komponenty ArchestrA Workflow


Komponenty ArchestrA Workflow służące do modelowania procesów i wykonywania zadań zostały zbudowane w oparciu o technologię ArchestrA i zintegrowane do środowiska AVEVA (dawniej Wonderware) Development Studio, dzięki czemu zadania przepływu pracy mogą zostać wykorzystane w aplikacjach już wdrożonych.

Edytor procesów
(Process Designer)
Edytor formularzy
(Form Designer)
Raporty BAM
(Business Activity Monitoring)

 

 • Intuicyjne środowisko graficzne do modelowania procesów,
 • Ponad 50 predefiniowanych obiektów reprezentujących elementy procesów przepływu pracy,
 • Proces może zostać zaprojektowany i zaimportowany z Microsoft Visio,
 • Wspiera mechanizm złożonych rozgałęzień i drzew decyzyjnych,
 • Zgodny z notacją BPMN (ang. Business Process Modeling Notation)
   

 

Process_Designer
 • Modelowanie złożonych formularzy do zbierania i wizualizacji danych dla poszczególnych kroków w procesie,
 • Edytor dla użytkownika końcowego pozwalający na edycję i tworzenie nowych obiektów (formularzy),
 • Formularze mogą inicjować uruchamianie procedur przepływu pracy (workflow),
 • Wiele formularzy może zostać związanych z zamodelowanym procesem,
 • Mechanizm skryptów pozwala na wykonanie zaawansowanych zadań,
 • Możliwość definiowania różnych poziomów zabezpieczeń dla poszczególnych komponentów formularza,
 • Umożliwia korzystanie z formularzy Microsoft InfoPath.
   

 

 

 • Raportowanie zdarzeń i czynności oraz wbudowane podglądy aktualnego stanu wykonania procesu,
 • Powiązanie procesów z BAM,
 • Standardowo wbudowany mechanizm analizy wydajności,
 • Podgląd instancji i genealogii procesów,
 • System aktywnych alarmów dla zdarzeń biznesowych i wskaźników biznesowych.
Platforma Systemowa Wonderware

Aplikacje sterowane przez ArchestrA Workflow


ArchestraA Workflow został zaprojektowany tak by skoordynować przepływ zadań przydzielonych zarówno poszczególnym pracownikom jak i funkcjonującym w firmie systemom. Produkt pozwala na zwiększenie wartości i efektywności istniejących już aplikacji i systemów.

Aplikacje HMI

 • Zarządzanie reakcjami operatorów na alarmy:

System prowadzi operatorów przez serię operacji pomagając rozwiązać zaistniały problem. Jeżeli to konieczne, to przydziela do pracy inne zasoby lub informuje przełożonego o zaistniałej sytuacji i angażuje go do pomocy przy rozwiązaniu problemu.

 • Implementacja instrukcji pracy:

System prowadzi operatorów przez zgodną z polityką firmy i zatwierdzoną procedurę wykonywania często powtarzalnych czynności takich jak: uruchomienie maszyny, zatrzymanie linii produkcyjnej, przezbrojenie maszyny, składowanie materiałów, itp.

 

Aplikacje MES

 • Zarządzanie zmianą specyfikacji:

W przypadku, gdy użytkownik zgłasza prośbę o zmianę specyfikacji, system automatycznie przesyła prośbę do odpowiednich działów, wymusza procedurę decyzyjną, przesyła informację o podjętej decyzji do interesantów i uaktualnia odpowiednią specyfikację.

 • Koordynacja działań poprodukcyjnych:

Gdy zlecenie produkcyjne zostało zrealizowane, system wygeneruje informację i skoordynuje dodatkowe operacje związane z produktem (np. przekazanie do dystrybucji, przeprowadzenie testów).

 

Aplikacje CMMS

 • W przypadku wystąpienia awarii urządzenia system może automatycznie przekazać z systemu MES do systemu planowania informację o zatrzymaniu urządzenia
 • W przypadku wykrycia wadliwie wykonanej partii materiału system Workflow może automatycznie przesłać do systemu ERP żądanie transakcji zmiany statusu danej partii magazynowej

 

Aplikacje mobilne

 • Wykorzystuje możliwość tworzenia nowych rund kontrolnych dla pracowników mobilnych.
 • Koordynuje wykorzystanie zasobów, wymusza podejmowanie decyzji o starcie procesu, przekazuje podjęte decyzje interesantom i uaktualnia stan docelowych aplikacji (np. MES, PLM).
 • Wykonuje zadania zapobiegawczo-serwisowe urządzeń produkcyjnych i przesyła informację do odpowiednich aplikacji docelowych.

 

Przetestuj bezpłatną wersję oprogramowania!

Wypełnij formularz aplikacyjny i przetestuj bezpłatną wersję demonstracyjną oprogramowania InTouch.

Imię i nazwisko:

Firma:

Adres e-mail:

Kontakt z Oddziałem ASTOR:Jestem zainteresowany DEMO:


Wiadomość:

 

Zobacz pełną dokumentację

Wybrane pliki techniczne

Kontakt Przejdź do kontaktu »

Zostaw wiadomość lub zadaj pytanie – odpowiemy niezwłocznie.

Wsparcie handlowe

12 428 63 00
sprzedaz@astor.com.pl

Wsparcie techniczne

12 424 00 88
support@astor.com.pl

Formularz kontaktowy

Napisz do nas - odpowiemy w ciągu 24h

*wymagane

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Numer telefonu:*

Kontakt z oddziałem*


Komentarz:*

Twoje dane osobowe udostępnione w formularzu będą przetwarzane przed Grupę ASTOR zgodnie z zasadami.

Kontakt

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Wsparcie handlowe
12 424 00 60
sprzedaz@astor.com.pl

Wsparcie techniczne

Sprawdź też

kurs SCADA HMI

Współpracujemy z:

O ASTOR

Firma ASTOR od 30 lat wspiera podnoszenie efektywności procesów w przemyśle, produkcji oraz infrastrukturze dostarczając komponenty automatyki przemysłowej, robotyki, systemy IT oraz wiedzę biznesową i techniczną. Kierunek wspierania rozwoju i transformacji naszych Klientów wyznacza Przemysł 4.0. W naszym portfolio znajdują się systemy sterowania Emerson Industrial Automation&Control (dawniej GE Intelligent Platforms, GE Fanuc), Horner APG oraz Astraada One, oprogramowanie przemysłowe AVEVA (dawniej Wonderware), roboty przemysłowe Kawasaki i Epson, produkty do bezprzewodowej transmisji danych SATEL Oy i Astraada, a także falowniki, panele HMI i urządzenia sieciowe Astraada. Oferujemy usługi doradcze w ramach ASTOR Consulting i szkolenia w ramach Akademii ASTOR.


Kontakt

12 428 63 00
PL EN