Brak integracji systemów


Wiele systemów różnych klas (np. SCADA, CMMS, ERP, APS, BI), oraz korzystanie z narzędzi takich jak Excel, bazy danych dostarcza wielu istotnych informacji, które często są od siebie odseparowane. Skutkiem tego jest to, że każdy system może przechowywać różne informacje na temat procesów w różnych formatach i odmiennych standardach, co utrudnia porównywanie i analizę informacji między nimi, a tym samym wyciąganie wniosków.

Przykładowo, może to być identyfikacja przyczyn reklamacji produktu – potrzebne są dane nie tylko z systemu jakości, ale również dane na temat stanu urządzeń, harmonogramu produkcji, z systemu zamówień itp. Analiza takiego procesu jest skomplikowana i czasochłonna, ponieważ trzeba wydobyć dane z różnych systemów, z pomocą różnych osób, a następnie na piechotę je porównywać.

grafika brak integracji danych

grafika skomplikowana analiza danych

Rozproszone lokalizacje


Niezintegrowane dane pochodzące z rozproszonych lokalizacji, utrudniają uzyskanie pełnego obrazu działalności firmy na różnych poziomach zarządzania, co może ograniczać możliwości analizy trendów i identyfikacji obszarów do ulepszenia.

Dane przechowywane w różnych lokalizacjach mogą być niekompletne, nieaktualne lub niezgodne ze sobą, co utrudnia dokładną analizę i podejmowanie decyzji biznesowych.


Brak rozwiązań, które integrują systemy IT oraz OT, które byłyby utrzymywane przez działy IT


Integracja IT z OT jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa operacyjnego, a brak integracji może prowadzić do trudności w identyfikowaniu i zarządzaniu ryzykiem związanym z cyberbezpieczeństwem i bezpieczeństwem procesów.

Zakłady produkcyjne często borykają się z problemem utrzymywania takiego systemu wewnątrz firmy.

Grafika - brak rozwiazan

grafika skomplikowana analiza danych

Skomplikowana analiza danych


Informacje z różnych systemów w różnych formatach utrudniają raportowanie, optymalizacje procesów i wyciąganie wniosków, co z kolei może prowadzić do obniżenia efektywności operacyjnej, opóźnionych decyzji biznesowych, a tym samym wzrostu kosztów.


infografika przedstawiająca działanie AVEVA PI System

AVEVA PI System

Nadrzędny system do gromadzenia danych z całego przedsiębiorstwa.
Bez silosów. W odpowiednim kontekście.

infografika przedstawiająca działanie AVEVA PI System

Zbieraj dane, integruj i osadzaj je w odpowiednich kontekstach, wyciągaj wnioski.


infografika dane

I etap

Gromadzenie danych
w różnych systemach

infografika informacje

II etap

Integracja danych i osadzanie ich w odpowiednich kontekstach

infografika informacje

III etap

Analiza danych
i optymalizacja procesów

AVEVA PI System. II etap cyfryzacji Twojej firmy.
Czapka nad systemami produkcyjnymi i biznesowymi.Jest to rozwiązanie dla firm, które weszły już na drogę cyfrowej transformacji i zautomatyzowały procesy zbierania danych. Kolejnym krokiem cyfryzacji powinno być sprawdzone i cyberbezpieczne rozwiązanie do gromadzenia i analizy ogromnej ilości danych produkcyjnych i okołoprodukcyjnych na poziomie biznesowym.  AVEVA PI System umożliwia:


 • Integracje wszystkich źródeł informacji w firmie tj. systemów i urządzeń, często o zróżnicowanej technologicznie infrastrukturze. Jest to możliwe dzięki natywnemu podłączeniu do systemów oraz nieskończonej ilości konektorów
 • Condition based management, dzięki dostępowi do informacji z całego przedsiębiorstwa możliwe jest podejmowanie decyzji na podstawie rzetelnych informacji
 • Standaryzację danych oraz nadawanie odpowiednich kontekstów (asset framwork), co umożliwia porównywanie i analizowanie danych z różnych systemów w przejrzysty sposób. Ta funkcjonalność przyśpiesza i ułatwia wyciąganie kluczowych informacji na temat danego procesu z różnych systemów Bezpieczeństwo danych
 • Bezpieczeństwo danych, jest to system korporacyjny, który mogą utrzymywać działy IT. Co więcej oprogramowanie jest ciągle rozwijane i na bieżąco aktualizowane m.in. o nowe łatki bezpieczeństwa, service packi itp.
 • Łatwość tworzenia interfejsów, dashboardów i raportów graficznych, dzięki funkcjonalności PI Vision, bez konieczności posiadania zaawansowanej wiedzy dot. developmentu. Co usprawnia analizę danych.
 • Zgromadzenie rzetelnych danych w odpowiednim kontekście jest solidną podstawą to zaimplementowania zaawansowanych narzędzi analitycznych np. algorytmy AI, predictive maintenance, predictive production, advanced analytics
 • Jest to korporacyjny system IT, który umożliwia połączenie biznesowych aplikacji z aplikacjami typu sterowanie, co umożliwia wgląd w działanie całego przedsiębiorstwa, optymalizację procesów i generowanie oszczędności i podnoszenie jakości. Przy zachowaniu bezpieczeństwa danych
 • Możliwość udostępniania danych w chmurze, centrala firmy może wysyłać dane do odbiorców zewnętrznych
Grafika AVEVA PI System

Jedno rzetelne źródło informacji. Kolejny etap cyfryzacji przedsiębiorstwa.
Narzędzia, które rozwijają się wraz z rewolucją cyfrową.


Obecnie, wiele firm produkcyjnych boryka się z problemem „morza danych” oraz trudnością ich analizy.
Dzieje się tak z kilku powodów: • 1. Rozwój firmy to proces, który ciągle trwa. W momencie, kiedy większość procesów jest zautomatyzowana i dane (waluta XXI wieku) są już zgromadzone, w firmach pojawia się kolejne wyzwanie – analiza ogromnej ilości różnorodnych danych. To naturalny etap cyfrowego rozwoju firm. Na początku nie ma rzetelnych i automatycznych danych – pojawia się potrzeba ich zbierania. W kolejnym kroku, kiedy dane już są, okazuje się, że jest ich zbyt wiele, aby optymalnie je łączyć i analizować. To moment, kiedy warto szukać nadrzędnego systemu (czapki systemów), która zbierze wszystko do jednego miejsca. Kolejnym krokiem, kiedy dane zostaną ustrukturyzowane, są narzędzia do zaawansowanej analizy i optymalizacji.

 • 2. Na rynku istnieje wiele rozwiązań do automatyzacji poszczególnych procesów, ale nie ma jeszcze zbyt wielu rozwiązań, które mają możliwość integracji wszystkich danych z przedsiębiorstw. Rewolucja cyfrowa to ciągły rozwój i narzędzia na rynku również się rozwijają w zależności od potrzeb rynku. Potrzebne było stworzenie zaawansowanego systemu takich jak PI System, które łączy wiele danych w różnych formatach, z różnych epok.

 • 3. Każdy system wymaga jego utrzymania, a tym samym pracowników, którzy będą to robić. Potrzebne było stworzenie rozwiązania korporacyjnego, które będzie systemem zbierającym dane z całej firmy i który może być utrzymywany przez działy IT.

 • 4. Każda inwestycja w oprogramowanie musi mieć swoje uzasadnienie biznesowe. Należy zweryfikować czy zakup i implementacja systemu się zwróci. Może to zależeć m.in. Od cyfrowej dojrzałości przedsiębiorstwa oraz od ilości posiadanych danych i systemów.


Korzyści dla Twojej fabryki

wynikające z gromadzenia i analizy danych
na poziomie całego przedsiębiorstwa
Dostęp do rzetelnych danych dla całej organizacji, dzięki integracji IT i OT

dostęp do informacji z całego przedsiębiorstwa na różnych poziomach (dyrektor, operator, kierownik itp.), dzięki zintegrowaniu danych z różnych systemów, z różnych działów, dot. różnych procesów usprawniają wymianę informacji i podejmowanie decyzji

Cyberbezpieczeństwo

dzięki dostępowi do bieżących aktualizacji oprogramowania łatek bezpieczeństwa oraz service pack’ow. System jest na bieżąco utrzymywany i rozwijany, korzysta z niego wiele światowych marek

Oszczędność czasu przy tworzeniu raportów

dzięki dostępowi do rzetelnych danych w odpowiednim kontekście ułatwiona jest analiza danych oraz tworzenie raportów. Bez konieczności ręcznego wyciągania danych z różnych systemów i porównywania ich „na piechotę”Dostęp do rzetelnych i spójnych danych w odpowiednim kontekście

integracja systemów niweluje powielalność i niespójność informacji oraz silosy. Umożliwia to analizę danych na dla poszczególnych ról w organizacji w odpowiednich kontekście. Np. Identyfikacja przyczyn reklamacji i zlej jakości produktu – systemy zamówień, jakości, produkcji, receptur, planowania produkcji itp.

Możliwość zaawansowanej analizy danych oraz optymalizacji procesów dzięki AI i zaawansowanym narzędziom do predykcji

dzięki zgromadzeniu i uporządkowaniu danych historycznych i rzeczywistych, istnieje możliwość zaawansowanej analizy danych np. poprzez zaimplementowanie algorytmów AI oraz narzędzia do analizy predykcyjnej

Ciągłość pracy & Condition based management

zapewnienie ciągłości procesów operacyjnych i biznesowych, dzięki informacjom na temat działania procesów np. stan maszyn, łańcuch dostaw w czasie rzeczywistym. Dostęp do informacji ma cala firma, a nie jedna osoba w przedsiębiorstwie (w przypadku urlopu/ choroby dostęp do informacji mógłby być ograniczony)

III etap cyfryzacji - Zaawansowana analiza
i optymalizacja procesów (ang. advanced analytics)


Zgromadzone dane w AVEVA PI System stanowią solidną podstawę do analizy danych, optymalizacji procesów i wyciągania wniosków. Z nowymi zaawansowanymi możliwościami advanced analytics firma jest w stanie nie tylko wykrywać anomalie, ale także skupiać się na optymalizacji procesów.


Ilustracja III etap

Co zyskujesz kupując AVEVA PI SYSTEM?infografika dane

Usługi konsultacyjne

dotyczące efektywnej implementacji oprogramowania i cyfrowego rozwoju przedsiębiorstwa

infografika informacje

Rekomendacje urządzeń do gromadzenia danych

(np. sterowniki, panele operatorskie) lub systemów komunikacji

infografika informacje

Współpracę z Partnerami Wdrożeniowy

którzy wspierają w integracji systemów


infografika dane

Wsparcie techniczne

na etapie implementacji i użytkowania systemu

infografika dane

Współpracę z firmami

wspierającymi w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy

AVEVA PI System. Sprawdzone rozwiązanie wybierane
przez TOPowe marki.

Czapka nad systemami produkcyjnymi i biznesowymi. Rozwiązanie ciągle rozwijane.
Cyberbezpieczne. Z 40-letnim doświadczeniem/


Ropa i Gaz
85%

z największych firm zajmujących się
ropą i gazem


Energetyka
1000+

firm świadczących usługi
na całym świecie


Górnictwo i Metale
9

z 10 największych
firm górniczych


Farmacja
24

z 25 największych
firm farmaceutycznych


Chemikalia
9

z 10 największych
firm chemicznych


Produkcja
6

z fabryk przyszłości według Światowego Forum Ekonomicznego


Dowiedz się więcej o AVEVA PI System


Pobierz broszurę »

Zainspiruj się historiami sukcesów użytkowników AVEVA PI System
Dzięki systemowi AVEVA PI, firma Pfizer osiągnęła 50% szybsze raportowanie zgodności, 90% szybsze rozwiązywanie alarmów oraz 50% redukcję w raportowaniu BMS.Dowiedz się więcej »Firma Entega zyskała zdolność do zbierania, analizowania, archiwizowania i eksportowania informacji za pomocą jednego zintegrowanego rozwiązania. Dodatkowo, zoptymalizowano ogólną wydajność zakładu oraz wydajność poszczególnych zasobów.

Dowiedz się więcej »Specjaliści w terenie otrzymują powiadomienia na urządzenia brzegowe wraz z mapami geograficznymi zakłóceń w sieci. Szacowana redukcja przerw w dostawie energii wynosi 500 000 minut każdego roku.


Dowiedz się więcej »


Masz pytania?
Skontaktuj się z naszymi ekspertamizdjęcie pracowników ASTOR

Adres e-mail: aveva@astor.com.pl

Formularz kontaktowy

Napisz do nas - odpowiemy w ciągu 24h

*wymagane

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Numer telefonu:*

Kontakt z oddziałem*


Komentarz:*

Twoje dane osobowe udostępnione w formularzu będą przetwarzane przed Grupę ASTOR zgodnie z zasadami.

Kontakt

12 428 63 00
PL EN