Główne wyzwania
branży ciepłowniczej



Zapobieganie awariom

i przestojom w dostawach ciepła


Zwiększanie komfortu

odbiorców i podnoszenie jakości usług


Ograniczanie negatywnego wpływu

na środowisko np. wykorzystywanie OZE


Bezpieczeństwo

systemów i danych

Poprawa wskaźników

ekonomicznych przedsiębiorstwa

Wyzwania branży ciepłowniczej



Aby sprostać powyższym wyzwaniom niezwykle ważne jest zastosowanie adekwatnych rozwiązań informatycznych (IT/ OT/ IIoT), które umożliwiają nadzór, sterowanie, monitorowanie oraz analizę parametrów jakościowych i ilościowych pracy systemu ciepłowniczego, dystrybucji ciepła, a także lokalizację awarii.

Rozwiązania ASTOR
dla energetyki cieplnej



Zobacz przykładową realizację w MPEC Tarnów

Dzięki Platformie Systemowej AVEVA (Wonderware), możliwa była realizacja integracji danych telemetrycznych z systemami zewnętrznymi takimi jak: portal dla klientów i aplikacja dla zarządu. Platforma Systemowa Wonderware spełniła nasze oczekiwania.

Uprościła nam życie, ponieważ rozbudowane systemy sygnalizacji, alarmowania i raportowania umożliwiają nam kompleksową, prowadzoną w trybie rzeczywistym analizę stanów technologicznych monitorowanych obiektów.


Piotr Bulaga,
MPEC Tarnów

Rozwiązania odpowiadające na potrzeby klientów

W ASTOR zdajemy sobie sprawę, że kluczem do sukcesu rozwiązania jest współpraca odbiorcy rozwiązania, wraz z dostawcą technologii i jej integratorem, aby synergicznie połączyć ich ekspercką wiedzę i osiągać spektakularne efekty.

Warto również wesprzeć się zewnętrznymi programami dofinansowań oraz wsparciem film, które pomagają w pozyskiwaniu funduszy. ASTOR współpracuje zarówno z firmami integratorskimi jak i zajmującymi się pozyskiwaniem dofinansowań.

Digitalizacja
Decentralizacja
Dekarbonizacja

ASTOR - Dostawca technologii

Przedsiębiorstwo ciepłownicze

Integrator Systemu/ Specjalista branżowy

Możliwości dofinansowania

Rozwiązania dla ciepłownictwa od ASTOR
to nie tylko licencje na oprogramowanie



Usługi konsultacyjne

dot. wypracowania dopasowanego do potrzeb rozwiązania


Szkolenia produktowe


Wsparcie przy wyborze

Integratora Systemu


Wsparcie techniczne

Rekomendacje urządzeń

do gromadzenia i wymiany danych (sterowniki, panele operatorskie, systemy komunikacji)

Wsparcie w obszarze

poszukiwania finansowania inwestycji

Finansowanie
inwestycji

Rozważając inwestycję w digitalizację sieci ciepłowniczych warto skorzystać z możliwości rynku w zakresie finansowania innowacyjnych rozwiązań, które umożliwiają m.in. zmniejszenie progu wejścia w inwestycję, przyśpieszenie ROI czy uzyskanie dofinansowań.

Przykładem rozwiązania, które umożliwia zmniejszenie progu wejścia w inwestycje jest nabycie technologii w modelu abonamentowym.

Dowiedz się więcej o AVEVA Flex »

Kolejną możliwością jest skorzystanie z dofinansowań takich jak np. priorytetowy program NFOŚiGW pt.” Digitalizacja sieci ciepłowniczych”, który wspiera przedsiębiorstwa we wdrożeniu nowoczesnych narzędzi i rozwiązań IT/OT służących m.in. do nadzoru, sterowania, monitorowania oraz analizy parametrów jakościowych i ilościowych pracy systemu ciepłowniczego oraz przesyłu ciepła, a także lokalizacji awarii.

Dowiedz się więcej »



Skontaktuj się z nami, aby zapoznać się
z możliwościami finansowania inwestycji

Skontaktuj się

Rozwiązania od AVEVA

Wyzwania i bóle:

 • Zwiększająca się liczba odbiorców
 • Rozproszenie systemu ciepłowniczego
 • Wykorzystywanie różnych technologii urządzeń od wielu dostawców jednocześnie
 • Konieczność ciągłego nadzorowania sieci ciepłowniczej

Kluczowe cechy rozwiązania:

 • Zbieranie danych z urządzeń w czasie rzeczywistym
 • Wykrywanie anomalii i informowanie o nich
 • Wizualizacja danych aktualnych i historycznych

Korzyści:

 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i zwiększenie efektywności użytkowania sieci ciepłowniczej, dzięki ciągłemu monitorowaniu bieżących parametrów technologicznych i stanu pracy urządzeń.
 • Rozbudowa systemu ciepłowniczego poprzez ułatwione włączanie nowych obiektów na sieci.

Wyzwania i bóle:

 • Zwiększająca się liczba odbiorców
 • Rozproszenie systemu ciepłowniczego
 • Wykorzystywanie różnych technologii urządzeń od wielu dostawców jednocześnie
 • Konieczność ciągłego nadzorowania sieci ciepłowniczej

Kluczowe cechy rozwiązania:

 • Zbieranie danych z urządzeń w czasie rzeczywistym
 • Wykrywanie anomalii i informowanie o nich
 • Wizualizacja danych aktualnych i historycznych

Korzyści:

 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i zwiększenie efektywności użytkowania sieci ciepłowniczej, dzięki ciągłemu monitorowaniu bieżących parametrów technologicznych i stanu pracy urządzeń.
 • Rozbudowa systemu ciepłowniczego poprzez ułatwione włączanie nowych obiektów na sieci.

Wyzwania i bóle:

 • Dekarbonizacja poprzez decentralizację produkcji energii
 • Zwiększanie efektywności energetycznej
 • Wiele źródeł danych pochodzących z różnych systemów, arkuszy kalkulacyjnych, urządzeń itp.

Kluczowe cechy rozwiązania:

 • Ścisła integracja systemów informatycznych (ERP, Biling, GIS, Telemetria/ SCADA itp.)
 • Kontekstowa wizualizacja danych w czasie rzeczywistym oraz możliwość generowania analiz i raportów​
 • Możliwość monitoringu i optymalizacji zużycia mediów (np. energia, gaz)
 • Możliwość wykonywania zaawansowanych analiz i prognoz zapotrzebowania na ciepło
 • Skalowalność i otwartość systemu​
 • Bezpieczeństwo dostępu do danych i funkcjonalności (również przez urządzenia mobilne)

Korzyści:

 • Wspomaganie szybszego podejmowania trafnych decyzji przez dyspozytorów i kadrę kierowniczą, poprzez jedno, kompletne źródło informacji „tu i teraz” – oszczędności czasowe oraz finansowe
 • Możliwość rozbudowy rozwiązania o kolejne specjalistyczne moduły, dzięki otwartości i skalowalności oprogramowania (np.  optymalizacji zużycia energii przy użyciu AI czy cyfrowego modelowania   systemu ciepłowniczego)
 • Spełnianie wymogów przedsiębiorstwa efektywnego energetycznie, poprzez optymalne zarządzanie siecią i produkcją energii

Wyzwania i bóle:

 • Brak rzetelnych informacji do podejmowania decyzji
 • Chaos informacyjny (zbyt wiele informacji pokazanych w nieprzejrzysty sposób)
 • Konieczność analizowania i optymalizowania procesów (bieżących i zrealizowanych)
 • Niezawodny, bezpieczny i wydajny dostęp do danych

Kluczowe cechy rozwiązania:

 • Tworzenie automatycznych i spersonalizowanych raportów w formie statycznej lub/i interaktywnej
 • Lokalny i zdalny, bezpieczny dostęp do danych (również z innych podsystemów i urządzeń)
 • Szybka i przejrzysta analiza danych
 • Łatwość tworzenia analiz historycznych (dashboard’ów)

Korzyści:

 • Pokazywanie informacji technologicznych w różnych kontekstach,  poprzez tworzenie  analiz i raportów automatycznie oraz ad-hoc zależnie od posiadanych uprawnień (dyspozytorzy, kierownicy, zarząd ...)
 • Podnoszenie efektywności energetycznej i jakości usług, dzięki prezentowaniu aktualnych wskaźników technologicznych i ekonomicznych

Wyzwania i bóle:

 • Konieczność funkcjonowania zgodnie z normami i regulacjami prawnymi 
 • Realizacja celów zrównoważonego rozwoju oraz dążenie do neutralności klimatycznej
 • Ryzyko naliczania kar za przekroczenie zużycia mediów - w tym podczas wprowadzenia tzw. Stopni zasilania
 • Brak wiedzy o wpływie kosztów mediów energetycznych na rentowność funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • Konieczność podnoszenia bezpieczeństwa energetycznego przedsiębiorstwa
 • Konieczność optymalizowania pracy urządzeń/procesów, aby podnosić ich efektywność energetyczną

Kluczowe cechy rozwiązania:

 • Automatyczne gromadzenie i wizualizacja kluczowych danych dot. zużycia mediów z możliwością raportowania
 • Integracja danych o zużyciu mediów z innymi systemami produkcyjnymi i biznesowymi
 • Możliwość wdrożenia algorytmów AI oraz uczenia maszynowego do optymalizacji zużycia energii
 • Integracja informacji o rozchodach energii z danymi o jej produkcji (np. OZE) oraz danymi produkcyjnymi – kontekstowość informacji
 • Możliwość wdrożenia aplikacji zgodnej z ISO 50 001

Korzyści:

 • Zmniejszenie zużycia energii oraz redukcja kosztów (np. strażnik mocy, zmiana taryfy, kompensacja mocy biernej)
 • Zwiększona  świadomość sytuacyjna np. wiedza o udziale kosztów energii w całkowitym koszcie wytworzenia produktu/ partii 
 • Zwiększone bezpieczeństwo energetyczne przedsiębiorstwa - na przykład poprzez gotowość do funkcjonowania w warunkach stopni zasilania
 • Zmniejszenie zużycia i awaryjności urządzeń
 • Współpraca z doświadczonymi partnerami wdrożeniowymi

Oprogramowanie przemysłowe AVEVA

Numer 1 w Polsce i na świecie!

28 lat

ASTOR dystrybutorem AVEVA

2 200+

Polskich firm wybrało AVEVA

24 000+

Licencji w Polsce

56 lat

AVEVA na rynku

20 000+

Firm na świecie wybrało AVEVA

2 000 000+

Licencji na świecie

Z oprogramowania AVEVA korzystają m.in.:

... i wielu innych, dużych, średnich i małych firm

Porozmawiajmy

Masz pytania?
Skontaktuj się z naszymi ekspertami

zdjęcie pracowników ASTOR

Adres e-mail: aveva@astor.com.pl

Formularz kontaktowy

Napisz do nas - odpowiemy w ciągu 24h

*wymagane

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Numer telefonu:*

Kontakt z oddziałem*






Komentarz:*

Twoje dane osobowe udostępnione w formularzu będą przetwarzane przed Grupę ASTOR zgodnie z zasadami.

Kontakt

12 428 63 00
PL EN