Społeczna odpowiedzialność biznesu była związana z naszą firmą od początkowych lat jej istnienia. Na starcie stwierdziliśmy, że część tego, co zarabiamy, będziemy przekazywać na działania pomagające innym. Największą satysfakcję przez lata dawały nam działania systemowe, wieloletnie i powtarzalne. Powinien być to pewien stały proces, który jest rozwijany przez firmę. Wyniki naszych realizacji przez lata prezentujemy w naszych raportach społecznych.
Stefan Życzkowski
Przewodniczący Rady Strategicznej
 

ONZ na szczycie w Nowym Jorku w roku 2015 przyjął plan na zrównoważony rozwój. Dokument ten zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i związanych z nim 169 działań. Mają one zostać osiągnięte do 2030 roku.
Uwzględniają pięć obszarów (tzw. 5xP): ludzi, planetę, dobrobyt, pokój oraz partnerstwo.
Raport Społeczny ASTOR tworzyliśmy przez pryzmat tych celów.
 

W ramach tworzenia Raportu Społecznego ASTOR '21 bazując na celach Organizacji Narodów Zjednoczonych nasze działania podzieliliśmy na kilka obszarów. Każdy z nich rozpoczyna się od dwóch słów: chodzi o, nawiązując do tego, że często mówimy, iż w ASTOR chodzi o ludzi. W tym wypadku wyodrębniliśmy takie obszary jak: ludzie, zdrowie, przemysł 4.0, innowacyjność, środowisko, przedsiębiorczość.

Na ile raport może stanowić źródło inspiracji dla firm, działających na podobną skalę jak ASTOR, można przekonać się samemu, gdyż jego elektroniczna wersja dostępna jest na stronie www.astor.com.pl/raport-csr.

Dostępna jest również angielska wersja raportu.

 

W wizji ASTOR 2030 mówimy, że odpowiedzialnie i humanistycznie prowadzimy do przemysłu przyszłości. Czujemy się odpowiedzialni zarówno za naszych pracowników, jak i za naszych Partnerów, szczególnie mniejsze firmy. Staramy się motywować naszych klientów myśleniem wygrana-wygrana.
Jarosław Gracel
Prezes Zarządu

Biblioteka Raportów Społecznych ASTOR

Raport Społeczny 2012


Pobierz raport »


Czytaj więcej o naszej działalności CSR na stronie - www.chodzioludzi.pl


Masz pytania?

Zachęcamy Państwa do dialogu na temat naszych działań w zakresie odpowiedzialności społecznej.

Dział HR

tel. +48 12 428 63 82
E-mail: hr@astor.com.pl


Kontakt

12 428 63 00
PL EN