Jarosław Gracel,
Prezes Zarządu

Absolwent Automatyki i Robotyki o specjalności „Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu” w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu „Zarządzania Produkcją” w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie.

W ASTOR był odpowiedzialny za techniczne aspekty wdrażania systemów zarządzania produkcją klasy MES (Manufacturing Execution Systems), analizę ekonomiczną inwestycji w automatyzację i systemy zarządzania produkcją. Pomagał budować koncepcje systemów zarządzania produkcją m.in. dla Arcelor Mittal Poland, Nestle Polska, Cereal Partners Poland Pacific – Toruń, Volkswagen, IKEA Industry, LOTOS Asfalt, Lotte Wedel.

Był pomysłodawcą oraz pierwszym redaktorem naczelnym pisma dla firm produkcyjnych – „Biznes i Produkcja”. Odpowiadał także z budowę działu consultingu firmy oraz strategię inwestycyjną w obszarze Przemysłu 4.0. Jest współautorem koncepcji „Inżynier 4.0™”.

Pokaż więcej »
Michał Wojtulewicz,
Wiceprezes ds. finansów

Od początku swojej kariery zawodowej, czyli od zakończenia studiów w 1993 roku, związał się z ASTOR. Jego ścieżka zawodowa rozpoczęła się od programisty i na przestrzeni lat transformowała w role: Szefa IT, Szefa Działu Robotów, Szefa Sprzedaży i od 7 lat niezmiennie - Szefa Finansów. Wcześniejsze niefinansowe role w organizacji stały się fundamentem do rozumienia mechanizmów prowadzenia biznesu i już przy planowaniu i zarządzaniu finansami firmy są źródłem przewagi konkurencyjnej.

Pierwsze wyzwania, które wiele wniosły i do rozwoju zawodowego, ale także ASTOR okazały się staże u jednego z partnerów ASTOR - GE: 1993/1994 - staż w GE Fanuc Automation Niemcy, gdzie jako programista brał udział w pracach przy systemie wizualizacyjnym dla Opel Eisenach i odpowiedzialny był za stworzenie modułu obsługującego drzewo alarmów a następnie staż w tego samego dostawcy w Stanach Zjednoczonych.

Pokaż więcej »

Andrzej Garbacki,
Wiceprezes ds. robotyzacji

Od 24 lat związany z firmą ASTOR. Odpowiedzialny za rozwój oferty oraz prowadzenie i wspieranie projektów wspomagających sprzedaż systemów automatyki. Przez wiele lat odpowiadał za sprzedaż oprogramowania przemysłowego AVEVA (dawniej Wonderware) w Polsce, pracę działów wsparcia technicznego i marketingu oferowanych produktów.

Odpowiadał za wdrożenie w firmie profesjonalnej metodyki sprzedaży rozwiązań, wprowadził do oferty usługi konsultingowe, świadczone obecnie pod marką ASTOR Consulting.

Nadzorował projekt związany z rozwojem rozwiązań z zakresu robotyki przemysłowej oraz podnoszenia efektywności energetycznej, a także projekt inkubatorów przedsiębiorczości w firmie ASTOR – ASTORup! Mentor biznesowy w programie ScaleUP realizowanym przez Krakowski Park Technologiczny. Dyrektor Operacyjny firmy ASTOR w latach 2016-2020 odpowiedzialny za wdrażanie strategii firmy na te lata. Obecnie rozwija strukturę ASTOR Robotics Center w Krakowie i odpowiada za biznes związany z robotyką.
Agnieszka Politańska,
Członek Zarządu ds. rozwoju pracowników

Praktyk zarządzania. W firmie ASTOR, która jest jednym z liderów automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji procesów produkcyjnych w polskim przemyśle, rozwija kompetencje zespołów inżynierskich w otoczeniu nowoczesnych technologii. Absolwentka Wydziału Filologicznego UJ oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi WSE. Związana z organizacją ASTOR od ponad dwóch dekad.

Początkowo pełniła funkcję dyrektora finansowego, następnie dyrektora personalnego, budując i rozwijając kulturę organizacyjną firmy w duchu partycypacji i transparentności. Mentor i trener. Prowadzi warsztaty indywidualne i zespołowe. Współtwórca modelu kompetencyjnego oraz programu rozwojowego Inżynier 4.0.Piotr Merwart,
Członek Zarządu ds. intralogistyki

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej o specjalności Automatyzacja procesów produkcyjnych. Od wielu lat związany z firmą ASTOR. W swojej karierze zawodowej zajmował się systemami sterowania, a w ostatnie lata poświęcał się głównie pracy nad budową i rozwojem działu koordynacji inwestycji. Obecnie prowadzi linię biznesową Intralogistyka, zajmującą się koordynacją budowy rozwiązań pod klucz ze szczególnym ukierunkowaniem na rozwiązania z zakresu intralogistyki/transportu wewnątrzzakładowego w zakładach produkcyjnych.Tomasz Michałek,
Członek Zarządu ds. sprzedaży

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki o specjalności automatyka i robotyka, który ukończył w 1998. Niemal od początku kariery zawodowej związany z ASTOR. Zaczynał jako Product Manager wprowadzając na polski rynek radio modemy, następnie stworzył ogólnopolski dział modemów radiowych, któremu szefował. W 2006 roku został dyrektorem oddziału ASTOR Kraków, gdzie był odpowiedzialny za realizację celów sprzedażowych w Polsce Wschodniej i Południowej, obsługę klienta, oraz strategię sprzedaży dla nadzorowanego obszaru.

Od 2016 roku jest członkiem zarządu ASTOR ds. sprzedaży, za którą odpowiada w skali całej Polski. Zarządza relacjami partnerskimi z dostawcami oraz firmami integratorskimi.Stefan Życzkowski,
współwłaściciel, przewodniczący rady strategicznej

Założyciel, współwłaściciel, wieloletni prezes ASTOR, obecnie w funkcji przewodniczącego rady strategicznej spółki ASTOR. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Jego specjalność to komputerowe sterowanie i projektowanie obrabiarek i robotów. Odbywał praktykę w dziale części zamiennych producenta silników Sulzer w Szwajcarii. Pracując podczas studiów w firmie komputerowej, poznał praktycznie zagadnienia związane z budową i oprogramowaniem komputerów osobistych. Od 1981 r. zajmował się programowaniem oraz tworzeniem interfejsów i gier komputerowych (niektóre z nich udało się z sukcesem sprzedać na rynku).

Przewodniczył Radzie Uczelni Politechniki Krakowskiejpierwszej kadencji w latach 2019-2020. Jest członkiem Rady Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk oraz Business Centre Club. Od października 2020 działa jako Przewodniczący Rady Nadzorczej w Związku Pracodawców Forum Automatyki i Robotyki Polskiej.

Pokaż więcej »


Kontakt

12 428 63 00
PL EN