System MES do zarządzania produkcją

Stepan
DOVISTA
Vigo
Ferrero

Co to jest MES?

System MES (z ang. Manufacturing Execution System) oznacza System Realizacji Produkcji. System ten działa w wielu obszarach i może mieć różne stopnie złożoności, ale jego podstawowym zadaniem jest komunikowanie i zarządzanie listy zadań do realizacji oraz zarządzanie zbieraniem danych produkcyjnych.

W bardziej praktycznym rozumieniu system MES to zespół czynności, opisanych przez normę ANSI\ISA-95. Podstawowe założenia tej normy dotyczą tworzenia interfejsów, zapewniających łączność z systemami sterowania oraz zapewnienia dobrej komunikacji pomiędzy warstwami produkcyjną (automatyzacji) a biznesową (planowania) przedsiębiorstwa produkcyjnego.

System_Mes

Oprogramowanie AVEVA MES pozwala na ustandaryzowane i kompleksowe zarządzanie zleceniami produkcyjnymi, rejestrowanie genealogii, śledzenie produkcji, monitorowanie efektywności. Gwarantuje wiarygodność pozyskiwanych informacji, które mogą zostać wykorzystane do podniesienia efektywności istniejących zasobów oraz zwiększenia zdolności produkcyjnych (przy zachowaniu wysokiej jakości wytwarzanych produktów). AVEVA MES w sposób natywny integruję się z systemami SCADA (np. Platforma Systemowa AVEVA).

Realne wartości jakie daje system MES od AVEVA

30%

wzrost_jakości_ikona

wzrost jakości

30%

wydłużenie czasu sprawności maszyn

wydłużenie czasu sprawności maszyn

10%

Redukcja kosztów

redukcji kosztów

10%

Zwiększenie produktywności

zwiększenie produktywności

15%

OEE_ikony

średni wzrost wskaźnika OEE

Chcesz wiedzieć więcej?

Nie czekaj!

System MES do zarządzania produkcją.
3 perspektywy typu produkcji

Dyskretnej

MES odpowiada na specyficzne potrzeby produkcji dyskretnej poprzez skuteczne wsparcie realizacji zgodnie z harmonogramem produkcji, śledzenie i zarządzanie stanem zapasów surowców i komponentów, monitorowanie parametrów jakościowych, śledzenie operacji i kontrolę jakości w czasie rzeczywistym oraz automatyzację procesów, w tym montażu, co przyczynia się do zwiększenia efektywności, redukcji czasu cyklu i minimalizacji błędów produkcyjnych.


Zobacz rozwiązanie oparte o AVEVA MES w VIGO Photonics:

Procesowej

W produkcji procesowej MES daje możliwość monitorowania i kontroli w czasie rzeczywistym nawet nad najbardziej skomplikowanymi i rozległymi procesami produkcyjnymi, umożliwiając precyzyjne śledzenie partii. Ułatwia zapewnienie zgodności z normami i regulacjami, wspiera optymalizację wykorzystania krytycznych zasobów oraz ułatwia zarządzania jakością, co w rezultacie zwiększa efektywność operacyjną.Zobacz rozwiązanie oparte o AVEVA MES w LOTOS Asfalt:

Wsadowej

W przypadku produkcji wsadowej MES wspiera planowanie i harmonogramowanie produkcji względem partii. Umożliwia śledzenie realizacji w zgodności z recepturami, zarządzanie surowcami i magazynami, monitorowanie parametrów procesowych, a także zapewnienie zgodności z normami jakościowymi i regulacjami branżowymi, co umożliwia optymalizację procesów i zapewnienie powtarzalności produktów w obrębie i pomiędzy partiami.


Zobacz rozwiązanie oparte o AVEVA MES w Stepan:

Zwiększ wydajność korzystając z tych samych zasobów

Zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu

Dzięki dostępowi do informacji o rzeczywistej wydajności i wykorzystaniu maszyn, możesz zwiększyć zdolności produkcyjne zakładu, poprzez lepsze wykorzystanie potencjału parku maszynowego. System informatyczny monitoruje na bieżąco pracę maszyn i pozwoli Ci na łatwą identyfikację obszarów wymagających poprawy. Przełoży się to na wydajniejszą produkcję.

Sprawdź jak firma Stepan podniosła efektywność oraz jakość produkcji,
z wykorzystaniem AVEVA Batch Management (Dawniej AVEVA InBatch).
Zobacz film »

wzrost_wydajnosci
wzrost_wydajnosci

Obniżenie kosztów produkcji (przy zachowaniu wysokiej jakości produktów)

Dzięki identyfikacji „wąskich gardeł produkcyjnych” oraz rejestrowaniu mikro-przestojów możesz obniżyć koszty związane z nieplanowanymi przestojami, oraz zmniejszyć ilość strat jakościowych.

Dzięki wykorzystaniu systemu MES od AVEVA LOTOS Asfalt obniżył koszty produkcji i mediów.
Zobacz film »

Podniesienie wartości wskaźnika OEE

System informatyczny klasy MES umożliwi Ci automatyczne gromadzenie informacji o przestojach oraz wyliczanie na bieżąco wartości wskaźnika OEE wraz z jego składowymi (dostępnością, wydajnością i jakością). Pomoże również wyeliminować pomyłki wynikające z pomiarów i wyliczeń wykonywanych ręcznie.

Pepsi Bottling Venture dzięki zastosowaniu systemu MES od AVEVA, podniosło wskaźnik OEE o 21%.

wzrost_wydajnosci
wzrost_wydajnosci

Redukcja marnotrawstwa

Dzięki implementacji systemu zarządzania produkcją możesz zredukować marnotrawstwo wynikające z nadprodukcji, nadmiernego magazynu produktów, wad jakościowych, wydłużonego czasu oczekiwania na informacje oraz niewykorzystania pełnego potencjału parku maszynowego oraz pracowników.

Zobacz jak system MES pozwoli Ci oszczędzać i maksymalizować czas użytkowania maszyn. Takie optymalizacje wprowadziła już KWK Knurów.
Zobacz film »

MES a inne systemy IT w przedsiębiorstwie

Systemy MES stanowią warstwę pośrednią, synchronizującą warstwy: produkcyjną (automatyka, sterowanie, oczujnikowanie i wszystko inne, co się znajduje na produkcji) i biznesową, w której znajdują się systemy ERP oraz systemy wyższego rzędu, czyli systemy do planowania, harmonogramowania, dla kadr, do rozliczania produkcji, fakturowania itp

W przeciwieństwie do systemu ERP, którego rozdzielczość oscyluje wokół zmiany produkcyjnej, system MES w praktyce zbiera dane z o wiele większą dokładnością. Położenie systemu MES w strukturze rozwiązań IT w przedsiębiorstwie ilustruje model ze wspomnianej już normy ANSI/ISA-95.

System_mes_model_ANSI

Rys.1. System MES w modelu ANSI/ISA-95

3 główne obszary funkcjonalne systemów MES

Podstawowe funkcje MES

Rys.2. Podstawowe funkcje systemu MES


Zarządzanie Efektywnością

Większa wartość i wydajność istniejących zasobów dzięki wglądowi w wykorzystanie linii i wyposażenia zakładu oraz wskaźniki KPI ogólnej efektywności sprzętu (OEE).

Zarządzanie Operacjami

Cyfrowe zarządzanie informacjami i regułami do dysponowania i śledzenia zleceń produkcyjnych dla dowolnej kombinacji ręcznego lub zautomatyzowanego realizowania zadań.

Zarządzanie Jakością

Automatyzacja i wdrażanie procedur kontroli jakości i procesów gromadzenia danych zgodnie ze stanem realizacji zleceń i zadań w czasie rzeczywistym, a także w reakcji na zdarzenia zachodzące na hali produkcyjnej w celu ograniczenia nadwyżek i rozbieżności w wynikach produkcji.

Szereg korzyści jakie daje Ci połączenie możliwości
systemu MES i ERP

Należy pamiętać, że system MES w praktyce na produkcji nie powinien działać w oderwaniu od otoczenia, w którym funkcjonuje. Zachowanie tzw. jednego źródła prawdy (z ang. single source of truth) jest kluczowe, aby zachować spójność danych i informacji. W związku z tym projektom MES zawsze powinny towarzyszyć zadania związane z integracją czy to z systemem ERP, ale także systemami wspomagającymi takimi jak WMS, CMMS, APS i każdym innym narzędziem wykorzystywanym przez organizację i mającym realny wpływ na proces produkcyjny i zarządzanie nim.

Dobrym pomysłem na uporządkowanie komunikacji z innymi systemami może być wdrożenie rozwiązania takiego jak AVEVA Enterprise Integrator, które należy do klasy rozwiązań ESB (z ang. Enterprise Service Bus), czyli tzw. szyny danych. Jest to oprogramowanie, które ułatwia komunikację i integrację między różnymi aplikacjami i usługami w przedsiębiorstwie. Działa jako platforma pośrednicząca, która umożliwia różnym systemom wymianę danych i komunikatów w ustandaryzowany i niezawodny sposób.

Głównym celem ESB jest zapewnienie centralnego węzła do łączenia i koordynacji różnych aplikacji, usług i komponentów. Dzięki wbudowanym mechanizmom kolejkowania, zapisywania komunikatów, monitorowania dostępności i ponawiania komunikacji zapewnia niezawodny transfer danych, który jest kluczowy do utrzymania ciągłości funkcjonowania.

AVEVA Model Driven MES

Oprogramowanie AVEVA MES to teraz Model Driven MES — system zarządzania produkcją pozwalający firmom produkcyjnym na szybki dostęp do rzetelnych informacji o aktualnie realizowanych zleceniach produkcyjnych, historii wykonanej produkcji, wydajności pracy maszyn oraz informacje o jakości produkcji on-line, który z łatwością dostosujesz do Twoich potrzeb, dzięki zastosowaniu innowacyjnego podejścia do modelowania procesów produkcyjnych i wspierających wprost w systemie MES.

 • Kompleksowe zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie zasobami magazynowymi
 • Tworzenie i obsługa list materiałowych BOM oraz receptur
 • Śledzenie produkcji oraz genealogia
 • Możliwość tworzenia i rejestracji planów kontroli jakościowej in-line oraz kart kontrolnych SPC
 • Monitorowanie i zarządzanie efektywności oraz kluczowych KPI
 • Cyfrowe modelowanie procesów (workflow)
 • Wsparcie zarówno dla tradycyjnych jak i mobilnych urządzeń końcowych
 • Bogate źródło danych na potrzeby raportowania i ciągłego doskonalenie
 • Integracja z parkiem maszynowym dzięki natywnej integracji z Platformą Systemową
 • Integracja z systemami biznesowymi w tym ERP i APS dzięki modułowi Enterprise Integration

AVEVA Batch Management

AVEVA Batch Management jest rozwiązaniem najlepiej nadającym się wszędzie tam, gdzie wymagane jest elastyczne zarządzanie procesami. Jego podstawową funkcjonalnością jest prowadzenie produkcji wsadowej na podstawie zamodelowanych wcześniej procesów oraz receptury. Dodatkowo InBatch śledzi wykorzystanie surowców, urządzeń produkcyjnych, oraz tworzy genealogię produkcji.

 • Pełna, elektroniczna historia produkcji
 • Łączność w czasie rzeczywistym z systemami sterowania poprzez programy komunikacyjne AVEVA (dawniej Wonderware)
 • Łatwy w obsłudze Menedżer Receptur pozwalający na zmianę procedur produkcyjnych bezpośrednio przez technologów
 • Generowanie alarmów dla poszczególnych wsadów
 • Możliwość automatycznego generowania raportów

Od konsultacji do wsparcia w realizacji projektu MES

ImFactory
Twoje wsparcie w cyfrowej
transformacji

Jesteśmy zespołem zbudowanym na fundamencie wewnętrznego centrum kompetencyjnego specjalizującego się w systemach MES. Określa nas suma wiedzy i doświadczeń.

Dawne MES Solutions by ASTOR, po sześciu latach intensywnego działania w przemyśle, transformowało w Improvement Factory, w skrócie ImFactory.

To odpowiedź na dynamiczny rozwój rynku technologii IT dla produkcji i potrzebę cyfrowej zmiany w fabrykach i zakładach. Jesteśmy po to, by w tej zmianie towarzyszyć.

Począwszy od pierwszej konsultacji, aż do wsparcia po zakończonej transformacji.


Imfactory

ImFactory
Centrum Kompetencji
AVEVA MES

Od 2021 roku, jako Centrum Kompetencji AVEVA MES, wspieramy rozwój rynku MES w Europie Środkowo-Wschodniej.

W tym celu powołaliśmy Centrum Kompetencji AVEVA MES dla Europy Centralnej i Wschodniej (ImProvement Factory w skrócie ImFactory) specjalizujący się:

 • Budowaniu map drogowych cyfrowej transformacji w obszarze wdrożenia systemów MES/ digitalizacji produkcji
 • Wsparciem w optymalizacji procesów produkcyjnych, poprawą efektywności operacyjnej wraz z kontrolą nad produkcją
 • Projektowaniem rozwijaniem i dopasowywaniem systemów MES do specyficznych potrzeb klientów
 • Współpraca z firmami integratorskimi, które wdrażają systemy AVEVA MES

ImFactory


Zespół tworzą inżynierowie – specjaliści w zakresie systemów IT dla przemysłu, kierownicy projektów oraz konsultanci w zakresie konsultingu technicznego i procesowego, co w efekcie pozwala firmom produkcyjnym na kompleksowe przeprowadzenie cyfryzacji procesów i ich usprawniania, a tym samym podnoszenia wartości przedsiębiorstw.

IMFACTORY-czym się zajmujemy

Rys.3. Czym się zajmujemy

Chcesz porozmawiać o Cyfrowej Fabryce?

Wsparcie techniczne ASTOR

Kupując system AVEVA MES masz dostęp do
Pomocy Technicznej ASTOR.

AVEVA (dawniej Wonderware) daje użytkownikom dobre narzędzia, które bazują na doświadczeniu uzupełnianym o współczesną technologię. Z perspektywy czasu, wielu klientów potwierdza, że swoje instalacje opiera o software od AVEVA (dawniej Wonderware), bo daje on pewność dokonania dobrego wyboru.

Od ponad 25 lat, klienci ASTOR mogą liczyć na wsparcie techniczne specjalistów ds. oprogramowania przemysłowego
Przeczytaj o Pomocy Technicznej ASTOR »

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

zespół oprogramowania w ASTOR

Adres e-mail: aveva@astor.com.pl

Napisz do nas - odpowiemy w ciągu 24h

*wymagane

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Numer telefonu:*

Wiadomość:*

Twoje dane osobowe udostępnione w formularzu będą przetwarzane przed Grupę ASTOR zgodnie z zasadami.


Współpracujemy z:

O ASTOR

Firma ASTOR od 30 lat wspiera podnoszenie efektywności procesów w przemyśle, produkcji oraz infrastrukturze dostarczając komponenty automatyki przemysłowej, robotyki, systemy IT oraz wiedzę biznesową i techniczną. Kierunek wspierania rozwoju i transformacji naszych Klientów wyznacza Przemysł 4.0. W naszym portfolio znajdują się systemy sterowania Emerson Industrial Automation&Control (dawniej GE Intelligent Platforms, GE Fanuc), Horner APG oraz Astraada One, oprogramowanie przemysłowe AVEVA (dawniej Wonderware), roboty przemysłowe Kawasaki i Epson, produkty do bezprzewodowej transmisji danych SATEL Oy i Astraada, a także falowniki, panele HMI i urządzenia sieciowe Astraada. Oferujemy usługi doradcze w ramach ASTOR Consulting i szkolenia w ramach Akademii ASTOR.


Kontakt

12 428 63 00
PL EN