Kadra
Zarządzająca

Jarosław Gracel
Jarosław Gracel
Prezes
Agnieszka Politańska | Członek Zarządu, Dyrektor ds. Personalnych
Agnieszka Politańska
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Personalnych
Michał Wojtulewicz | Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Michał Wojtulewicz
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Andrzej Garbacki | Członek Zarządu Operacyjnego ds. Wsparcia Sprzedaży
Andrzej Garbacki
Członek Zarządu Operacyjnego ds. Wsparcia Sprzedaży
Piotr Merwart | Członek Zarządu Operacyjnego ds. Sprzedaży Projektów Strategicznych
Piotr Merwart
Członek Zarządu Operacyjnego ds. Sprzedaży Projektów Strategicznych
JTomasz Michałek | Dyrektor Oddziału ASTOR Kraków
Tomasz Michałek
Członek Zarządu Operacyjnego, Dyrektor ds. Przemysłu 4.0
robot
Piotr Merwart | Dyrektor Działu Koordynacji Projektów Strategicznych
Piotr Merwart
Dział
Koordynacji Inwestycji
Agnieszka Politańska | Dyrektor ds. Personalnych
Agnieszka Politańska
Dział HR
Witold Czmich
Dział Pomocy Technicznej
Malgorzata Stoch | Dyrektor działu Akademia ASTOR
Małgorzata Stoch
Akademia ASTOR
Katarzyna Dudczak | Kierownik Działu Realizacji Zamówień
Katarzyna Dudczak
Dział
Realizacji Zamówień
Marek Zamojski | Kierownik Działu IT
Marek Zamojski
Dział IT
Hubert Wilski | Kierownik ds. Importu i Logistyki
Hubert Wilski
Dział ds. Importu i Logistyki
Agnieszka Dygoń | Główny Księgowy
Agnieszka Dygoń
Dział Księgowy
Grzegorz Majewski
Dział Administracji
Tomasz Kochanowski
Dział Wsparcia Sprzedaży
Jarosław Gracel | Dyrektor Działu Marketingu i PR
Jarosław Gracel
Dział
Marketingu i Relacji
Grzegorz Purzycki
MES Solutions by ASTOR
robot
Michał Żbikowski | Dyrektor Oddziału ASTOR Gdańsk
Michał Żbikowski
Dyrektor Oddziału
ASTOR Gdańsk
Paweł Wróbel | Dyrektor Oddziału ASTOR Katowice
Paweł Wróbel
Dyrektor Oddziału
ASTOR Katowice
Artur Talage | Dyrektor Oddziału ASTOR Kraków
Artur Talaga
Członek Zarządu Operacyjnego,  Dyrektor ds. Sprzedaży
Marcin Płatkowski | Dyrektor Oddziału ASTOR Wrocław
Marcin Płatkowski
Dyrektor Oddziału
ASTOR Zachód (Wrocław, Poznań, Szczecin)
Marcin Witkowski | Dyrektor Oddziału ASTOR Warszawa
Marcin Witkowski
Dyrektor Oddziału
ASTOR Warszawa
robot

Kontakt

12 428 63 00
PL EN