Tytuły Srebrny Partner ASTOR oraz Złoty Partner ASTOR przyznawane są na dany rok kalendarzowy z możliwością przedłużenia na kolejny rok przy spełnieniu wymagań stawianych wobec firm z danym tytułem. Certyfikat wydawany jest w określonym zakresie specjalizacji firmy integratorskiej, opisanym w zakładce "Specjalizacje". Jeśli jesteście Państwo nową firmą przystępującą do programu, to w pierwszym roku maksymalnym poziomem certyfikacji jest Srebrny Partner ASTOR.

Od 2013 rok wprowadzamy do Programu Partnerskiego poziom Zarejestrowany Integrator ASTOR, dla firm, które chcą rozpocząć na próbę współpracę z ASTOR, poznać nas i zbudować pierwsze aplikacje w oparciu o nasze produkty. Bycie Zarejestrowanym Integratorem ASTOR jest pierwszym krokiem dla firm, które w przyszłości chcą przystąpić do programu partnerskiego na pełnych zasadach.

 

 W momencie uzyskania certyfikatu dołączają Państwo do grupy Certyfikowanych Partnerów ASTOR i otrzymują następujące korzyści:

Złoty Partner ASTOR

 • Przydzielenie firmie Indywidualnego Opiekuna Klienta.
 • Otrzymanie statusu Partnera Ogólnopolskiego.
 • Wsparcie w pozyskiwaniu projektów.
 • Rekomendowanie firmy inwestorom poszukującym profesjonalnych integratorów.
 • Promocja firmy Partnera w Internecie (podstrona Partnera w ramach serwisu www.astor.com.pl) oraz w specjalnych akcjach skierowanych do użytkowników i inwestorów.
 • Dostęp do Platformy Internetowej ASTOR - moduł Partnerzy.
 • Udział w specjalnych, zamkniętych sesjach szkoleniowo−warsztatowych.
 • Bezpłatny udział w specjalnych warsztatach technicznych.
 • Dostęp do specjalnych ofert kierowanych tylko dla certyfikowanych Partnerów. Posługiwanie się logiem certyfikatu.
 • Indywidualne szkolenia, testy i konsultacje w firmie ASTOR.
 • Dostęp do specjalnych ofert szkoleniowych dla firm z certyfikatem.
 • Dostęp do najnowszych informacji technicznych i handlowych w postaci specjalnego newslettera dla certyfikowanych Partnerów.
 • Oferta reklamowa dla certyfikowanych Partnerów w kwartalniku "Biuletyn Automatyki".

Srebrny Partner ASTOR

 • Rekomendowanie firmy inwestorom poszukującym profesjonalnych integratorów.
 • Dostęp do specjalnych ofert szkoleniowych dla firm z certyfikatem.
 • Bezpłatny udział w specjalnych warsztatach technicznych.
 • Posługiwanie się logotypem certyfikatu.
 • Dostęp do specjalnych ofert kierowanych tylko dla certyfikowanych Partnerów.
 • Dostęp do najnowszych informacji technicznych i handlowych w postaci specjalnego newslettera dla certyfikowanych Partnerów.
 • Oferta reklamowa dla certyfikowanych Partnerów w kwartalniku "Biuletyn Automatyki".
 • Dodatkowo z każdą ze specjalizacji wiążą się korzyści specyficzne dla danej specjalizacji.

Zarejestrowany Integrator

 • dostęp do bazy prezentacji produktów ASTOR
 • możliwość wykorzystania logotypu Zarejestrowanego Integratora ASTOR na stronie www
 • przekazywanie projektów od lokalnego oddziału ASTOR
 • specjalne warunki handlowe na zakupy w sklepie internetowym astor.com.pl/sklep
 • specjalne warunki handlowe na projekty wypracowane i zarejestrowane w ASTOR

Kto może ubiegać się o certyfikat?


Tytuł może uzyskać zarejestrowana firma świadcząca usługi integracji systemów, spełniająca warunki otrzymania danego certyfikatu. Certyfikat wydawany jest tylko w zakresie określonych specjalizacji, w których dana firma wykazała wystarczające kompetencje.

Decyzja o przyznaniu certyfikatu oparta jest na następujących kryteriach:
 • jakość świadczonych usług potwierdzona realizowanymi corocznie wdrożeniami produktów objętych certyfikatem,
 • opinia lokalnego oddziału firmy ASTOR, wydawana na podstawie historii kontaktów,
 • preferencje firmy kandydującej dotyczące marek wdrażanych rozwiązań,
 • wpływ firmy kandydującej na promowanie produktów oferowanych przez firmę ASTOR i współpracy z firmą ASTOR,
 • wkład firmy kandydującej we współtworzenie bazy wiedzy np. protokoły z testów, opisy referencji, itp.,
 • partnerskie podejście do wzajemnych relacji biznesowych,
 • osiągane coroczne wyniki sprzedaży produktów objętych certyfikatem.


Co należy zrobić, aby uzyskać certyfikat po raz pierwszy?

Krok 1. Skontaktować się z oddziałem firmy ASTOR właściwym dla lokalizacji siedziby firmy integratorskiej.

Krok 2. Złożyć wypełniony formularz aplikacyjny, dostępny w każdym oddziale firmy ASTOR wraz załącznikami.

Krok 3. Uzyskać rekomendację oddziału ASTOR.

Krok 4. Spełnić kryteria dotyczące współpracy oraz spełnić kryteria dla co najmniej jednej specjalizacji - spośród opisanych w ''Kryteriach przyznawania specjalizacji''.

Krok 5. Poczekać na decyzję Komisji Certyfikacyjnej firmy ASTOR o przyznaniu certyfikatu.

Krok 6. Podpisać umowę Programu Partnerskiego (dla Złotych Partnerów).

Co należy zrobić, aby przedłużyć certyfikat?

Krok 1. Uzyskać rekomendację od lokalnego oddziału firmy ASTOR, wydawaną na podstawie historii kontaktów handlowych.

Krok 2. Złożyć wypełniony formularz aplikacyjny, dostępny w każdym oddziale firmy ASTOR wraz załącznikami.

Krok 3. Spełniać kryteria dotyczące współpracy oraz kryteria dla specjalizacji związanej z przedłużanym certyfikatem - zgodnie z opisem dostępnym w ''Kryteriach przyznawania specjalizacji''.

Krok 4. Poczekać na decyzję o przedłużeniu certyfikatu.

Aby uzyskać wybraną specjalizację w ramach certyfikatu, firma integratorska, oprócz podstawowych wymagań związanych z danym poziomem certyfikacji, powinna spełnić opisane poniżej kryteria, specyficzne dla danej specjalizacji. Z każdą ze specjalizacji wiążą się dodatkowe korzyści.

Lista specjalizacji w certyfikatach Partnerów firmy ASTOR:

 • Systemy sterowania
 • Zaawansowane systemy sterowania
 • Systemy wizualizacji i SCADA w technologii klasycznej
 • Systemy HMI/SCADA w technologii Wonderware System Platform
 • Systemy zarządzania wydajnością i systemy MES
 • Systemy monitoringu i transmisji bezprzewodowej
 • Systemy sieci przemysłowych
 • Roboty przemysłowe

 

Systemy sterowania

Systemy sterowania oparte o sterowniki PLC, kontrolery PAC, falowniki, serwonapędy oraz panele operatorskie z oferty firmy ASTOR (GE Intelligent Platforms, Horner APG, Astraada).

 • posiadanie oprogramowania narzędziowego do systemów sterowania z oferty ASTOR,
 • posiadanie co najmniej jednego pracownika przeszkolonego z zakresu systemów sterowania z oferty ASTOR – potwierdzone certyfikatem szkoleniowym ASTOR,
 • co najmniej trzy referencje z poprawnych wdrożeń systemów sterowania z oferty ASTOR w ciągu ostatnich 2 lat.


Korzyści:

 • specjalne warunki handlowe na zakup zestawów edukacyjnych,
 • możliwość udziału w programie długoterminowych wypożyczeń urządzeń do testów.

 

Zaawansowane systemy sterowania (poprzednio Systemy sterowania dla procesów ciągłych)

Systemy sterowania klasy DCS, systemy wysokiej dostępności oraz systemy automatyki zabezpieczeniowej firmy GE Intelligent Platforms.

 • posiadanie oprogramowania narzędziowego do systemów sterowania z oferty ASTOR,
 • posiadanie co najmniej jednego pracownika przeszkolonego z zakresu systemów sterowania wysokiej dostępności z oferty ASTOR – potwierdzone certyfikatem szkoleniowym ASTOR,
 • w ciągu ostatnich 2 lat co najmniej trzy referencje z poprawnych wdrożeń systemów sterowania wysokiej dostępności, w tym co najmniej jedną opartą o systemy sterowania z oferty ASTOR.


Korzyści:

 • specjalne warunki handlowe na zakup zestawów edukacyjnych.

 

Systemy wizualizacji i SCADA w technologii klasycznej

Systemy oparte o oprogramowanie Wonderware InTouch lub GE Intelligent Platforms - Proficy HMI/SCADA CIMPLICITY.

 • co najmniej jeden inżynier przeszkolony w zakresie oprogramowania wizualizacyjnego z oferty ASTOR – potwierdzone certyfikatem szkoleniowym ASTOR,
 • co najmniej trzy referencje z poprawnych wdrożeń systemów HMI/SCADA z oferty ASTOR w ciągu ostatnich 2 lat,
 • posiadanie dzierżawy oprogramowania narzędziowego z oferty ASTOR do tworzenia aplikacji HMI/SCADA.


Korzyści:

 • preferencyjne warunki handlowe na konsultacje techniczne i architektoniczne.

 

Systemy HMI/SCADA w technologii Wonderware System Platform

Systemy HMI/SCADA zbudowane w oparciu o Platformę Systemową Wonderware.

 • co najmniej jeden inżynier przeszkolony w zakresie oprogramowania HMI/SCADA z oferty ASTOR – potwierdzone certyfikatem szkoleniowym ASTOR,
 • firma posiada certyfikat Wonderware Certified Integrator - System Platform,
 • w ciągu ostatnich 2 lat co najmniej dwie referencje z poprawnych wdrożeń systemów HMI/SCADA z oferty ASTOR, wykorzystujących technologię Wonderware System Platform,
 • posiadanie dzierżawy oprogramowania narzędziowego z oferty ASTOR do tworzenia aplikacji HMI/SCADA w technologii Wonderware System Platform.


Korzyści:

 • preferencyjne warunki handlowe na konsultacje techniczne i architektoniczne.

 

Systemy zarządzania wydajnością i systemy MES

Systemy MES (Manufacturing Execution System) zbudowane z wykorzystaniem Platformy Systemowej Wonderware i jej modułów funkcjonalnych.

 • co najmniej jeden inżynier przeszkolony w zakresie oprogramowania do zarządzania wydajnością i/lub systemów MES z oferty ASTOR – potwierdzone certyfikatem szkoleniowym ASTOR,
 • firma posiada certyfikat Wonderware Certified Integrator - System Platform,
 • referencja z poprawnego wdrożenia systemu do zarządzania wydajnością i/lub MES z oferty ASTOR, nie starsza niż 2 lata,
 • posiadanie dzierżawy oprogramowania narzędziowego z oferty ASTOR do tworzenia aplikacji objętych specjalizacją.


Korzyści:

 • uczestnictwo w zamkniętych warsztatach MES,
 • dostęp do specjalistycznej wiedzy z zakresu konsultacji, metodyki sprzedaży i wdrożeń,
 • preferencyjne warunki handlowe na szkolenia i konsultacje z zakresu oferty MES.

 

Systemy monitoringu i transmisji bezprzewodowej

Systemy rozproszone geograficznie z wykorzystaniem łączności bezprzewodowej SATEL, Astraada lub Horner oraz oprogramowania Wonderware i systemów sterowania z oferty firmy ASTOR.

 • posiadanie kompetencji w zakresie specjalizacji dotyczących systemów sterowania i/lub systemów SCADA z oferty ASTOR,
 • co najmniej jeden inżynier przeszkolony w zakresie systemów bezprzewodowych z oferty ASTOR – potwierdzone certyfikatem szkoleniowym ASTOR lub udziałem we wdrożeniach systemów bezprzewodowych,
 • referencja z poprawnego wdrożenia systemu monitoringu i transmisji bezprzewodowej z oferty ASTOR w ciągu ostatnich 2 lat.


Korzyści:

 • możliwość udziału w programie długoterminowych wypożyczeń urządzeń do testów.

 

Systemy sieci przemysłowych

Systemy oparte na urządzeniach do przemysłowej transmisji danych z oferty firmy ASTOR (Astraada, Korenix, Woodhead).

 • posiadanie kompetencji w zakresie specjalizacji dotyczących systemów sterowania i/lub systemów SCADA z oferty ASTOR,
 • referencja z poprawnego wdrożenia systemu sieci przemysłowych z oferty ASTOR w ciągu ostatnich 2 lat,
 • sprzedaż urządzeń do sieci przemysłowych z oferty ASTOR za kwotę co najmniej 10% sumy sprzedaży uzyskanej przez firmę w kategorii systemów sterowania i oprogramowania przemysłowego firmy ASTOR lub sprzedaż urządzeń do sieci przemysłowych z oferty ASTOR za kwotę 20.000 PLN.


Korzyści:

 • możliwość udziału w programie długoterminowych wypożyczeń urządzeń do testów.

 

Roboty przemysłowe

Systemy/aplikacje oparte o roboty przemysłowe Kawasaki

 • w okresie ostatnich 2 lat firma wdrożyła skutecznie aplikację zrobotyzowaną z wykorzystaniem robota przemysłowego Kawasaki zakupionego w sieci dystrybucji ASTOR,
 • posiadanie co najmniej jednego pracownika przeszkolonego z zakresu robotów przemysłowych Kawasaki (za przeszkoloną uważa się osobę, która uczestniczyła w szkoleniu w firmie ASTOR z zakresu robotów przemysłowych Kawasaki),
 • obustronne działania w celu pozyskiwania nowych projektów z zastosowaniem robotów przemysłowych Kawasaki.


Korzyści:

 • Dla Złotych Partnerów ASTOR możliwość udziału w programie długoterminowych wypożyczeń robotów.

Pytania button link 300 

 

Kontakt

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

ASTOR

12 428 63 00
info@astor.com.pl

Program korzyści

Korzyści ze współpracy z ASTOR to nie tylko zakupione produkty. U nas każdy klient wybiera, jaką wartość dodaną otrzymuje po zakupie. Pamiętaj, że Zyskujesz z ASTOR zawsze, bez odwołania.

Wybierz korzyść dla siebie

Program partnerski

Do Programu zapraszamy firmy integratorskie oraz producentów maszyn.
Współpracuj z nami regularnie i umacniaj wspólną pozycję w branżach przemysłu oraz infrastruktury.

Co zyskam zostając
certyfikowanym partnerem ASTOR?
Sprawdź korzyści »
Zostań partnerem

Kontakt

ASTOR Centrala
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków

12 428 63 00
12 428 63 00
info@astor.com.pl

Język PL EN
© Copyright 2017 ASTOR. Wszystkie prawa zastrzeżone