• ID w Profesal: 53903

Obsługa i programowanie robotów Kawasaki - kurs dla Integratorów« wróć do oferty szkoleniowej


Wybierz lokalizację i termin szkolenia

Dostępnych miejsc:
Zarejestruj się Zapytaj o szkolenie
Szkolenie odbyło już 445 osób.
Czas_trwania_godziny_kursu

Czas trwania i godziny kursu

Czas trwania kursu: 4 dni
Godziny trwania kursu: 9:00-16:00

Czas_trwania_godziny_kursu

Szkolenie obejmuje zakresem zarówno aspekty związane z obsługą jak i programowaniem robotów przemysłowych Kawasaki. Szczególny nacisk kładziony jest na przekazanie praktycznych umiejętności i wiedzy koniecznej w procesie integracji robota i wdrażaniu stanowiska zrobotyzowanego w przemyśle. Dlatego zajęcia mają charakter warsztatów na których uczestnicy realizują w praktyce serię zadań. Celem szkolenia jest zdobycie informacji i umiejętności potrzebnych do projektowania i programowania stanowisk zrobotyzowanych opartych o roboty przemysłowe Kawasaki, w tym informacji związanych z pracą z dokumentacją, montażem mechanicznym, elektrycznym oraz komunikacyjnym. Poza tym, szkolenie składa się ze szczegółowego omówienia zasad kinematyki pracy robotów Kawasaki, wyszczególnienia układów współrzędnych, rodzajów zmiennych pozycji, rodzajów ruchu oraz parametrów wpływających na ten ruch. Główna część szkolenia obejmuje programowanie w języku tekstowym AS z wykorzystaniem środowiska KIDE oraz ogólnie wykorzystania środowiska KIDE do pracy z robotami Kawasaki. Szkolenie pozwala w praktyce w ramach ćwiczeń poznać i przetestować zagadnienia: realizowania zadanej trajektorii ruchu robota, tworzenia zmiennych liczbowych, tekstowych oraz pozycji, parametryzacji programów z wykorzystaniem mechanizmów pętli, instrukcji warunkowych, sygnałów i komunikacji przemysłowej w protokole Software Ethernet/IP. Poza tym również w ramach ćwiczeń tworzone są podprogramy z parametrami, realizowane są przerwania, tworzone są programy PC (do obsługi wątków równoległych) czy tworzone i obsługiwane są układy lokalne. Wymienione ćwiczenia praktyczne uzupełnione są dodatkowymi zaawansowanymi zagadnieniami programistycznymi (np. obsługa wirtualnego Interface Panelu, mechanizmu podstref working space,..). Szkolenie kończy się omówieniem zagadnień dotyczących systemu Cubic-S oraz opcji do robotów Kawasaki.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie jest dedykowane dla Integratorów zajmujących się wdrażaniem robotów przemysłowych Kawasaki

Plan szkolenia

Przebieg szkolenia i realizacja poszczególnych zagadnień uzależnione są od ilości uczestników i tempa wykonywania zadań przez grupę.

 • Dokumentacja techniczna
 • Bezpieczeństwo podczas obsługi robotów Kawasaki
 • Obsługa programatora ręcznego
 • Klasyfikacja robotów oraz kontrolerów
 • Montaż mechaniczny oraz podłączenie elektryczne
 • Obsługa komunikacji (Wejścia, Wyjścia, Software Ethernet/Ip)
 • Układy współrzędnych oraz poruszanie robotem
 • Programowanie blokowo – hybrydowe
 • Wstęp do programowania tekstowego oraz obsługi oprogramowania KIDE
 • Realizacja zadanej trajektorii ruchu robota
 • Metody tworzenia zmiennych liczbowych, tekstowych oraz pozycji
 • Parametryzacja programów, obsługa pętli, logiki, instrukcji warunkowych, sygnałów oraz komunikacji przemysłowej w protokole Software Ethernet/IP
 • Tworzenie i obsługa podprogramów z parametrami
 • Obsługa przerwań
 • Tworzenie i obsługa wątków równoległych – programy PC
 • Tworzenie i obsługa układów lokalnych
 • Omówienie dodatkowych zaawansowanych zagadnień programistycznych (np. obsługa wirtualnego Interface Panelu, mechanizmu working space,…)
 • Omówienie systemu Cubic-S
 • Omówienie opcji do robotów Kawasaki

Plan szkolenia

Przebieg szkolenia i realizacja poszczególnych zagadnień uzależnione są od ilości uczestników i tempa wykonywania zadań przez grupę.

 • Dokumentacja techniczna
 • Bezpieczeństwo podczas obsługi robotów Kawasaki
 • Obsługa programatora ręcznego
 • Klasyfikacja robotów oraz kontrolerów
 • Montaż mechaniczny oraz podłączenie elektryczne
 • Obsługa komunikacji (Wejścia, Wyjścia, Software Ethernet/Ip)
 • Układy współrzędnych oraz poruszanie robotem
 • Programowanie blokowo – hybrydowe
 • Wstęp do programowania tekstowego oraz obsługi oprogramowania KIDE
 • Realizacja zadanej trajektorii ruchu robota
 • Metody tworzenia zmiennych liczbowych, tekstowych oraz pozycji
 • Parametryzacja programów, obsługa pętli, logiki, instrukcji warunkowych, sygnałów oraz komunikacji przemysłowej w protokole Software Ethernet/IP
 • Tworzenie i obsługa podprogramów z parametrami
 • Obsługa przerwań
 • Tworzenie i obsługa wątków równoległych – programy PC
 • Tworzenie i obsługa układów lokalnych
 • Omówienie dodatkowych zaawansowanych zagadnień programistycznych (np. obsługa wirtualnego Interface Panelu, mechanizmu working space,…)
 • Omówienie systemu Cubic-S
 • Omówienie opcji do robotów Kawasaki

Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności oraz wiedzę na temat:

umiejetnosci

Montażu mechanicznego, podłączenia elektrycznego oraz konfiguracji komunikacji robotów Kawasaki jak również korzystania z dokumentacji

umiejetnosci

Kinematyki pracy robotów Kawasaki, układów współrzędnych, rodzajów zmiennych pozycji, rodzajów interpolacji, parametrów wpływających na obsługę, ruch oraz programowanie robotów Kawasaki

umiejetnosci

Programowania blokowo-hybrydowego, efektywnego wykorzystywania Teach Pendanta do tworzenia oraz modyfikowania tych programów

umiejetnosci

Zaawansowanych metod programowania tekstowego, w tym m.in. obsługi środowiska KIDE, tworzenia programów ruchu oraz programów równoległych, tworzenia podprogramów, przerwań oraz parametryzacji działania robota, tworzenia układów lokalnych oraz działania innych konceptów programistycznych (np. obsługa wirtualnego Interface Panelu, mechanizmu working space,…)

umiejetnosci

Działania systemu Cubic-s

umiejetnosci

Opcji do robotów Kawasaki

Warunki uczestnictwa

formularz

Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym

wplacenie

Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest przesłanie zgłoszenia wraz z kopią potwierdzenia wpłaty najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia

W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi

terminarz

Jeśli liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma ASTOR zastrzega sobie możliwość przeniesienia na inny termin

Wymagania wobec uczestników

InTouch

znajomość zagadnień związanych z automatyką i robotyką

InTouch

znajomość obsługi komputera z systemem Windows

InTouch

zalecana podstawowa wiedza na temat dowolnego języka programowania tekstowegoProgram korzyści

Korzyści ze współpracy z ASTOR to nie tylko zakupione produkty. U nas każdy klient wybiera, jaką wartość dodaną otrzymuje po zakupie. Pamiętaj, że Zyskujesz z ASTOR zawsze, bez odwołania.

Wybierz korzyść dla siebie

Program partnerski

Do Programu zapraszamy firmy integratorskie oraz producentów maszyn.
Współpracuj z nami regularnie i umacniaj wspólną pozycję w branżach przemysłu oraz infrastruktury.

Co zyskam zostając
certyfikowanym partnerem ASTOR?
Sprawdź korzyści »
Zostań partnerem

Kontakt

ASTOR Centrala
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków

12 428 63 00
12 428 63 00
info@astor.com.pl

Język PL EN
© Copyright 2022 ASTOR. Wszystkie prawa zastrzeżone