• ID w Profesal: 53903

Szkolenie z obsługi i programowania robotów Kawasaki dla Integratorów« wróć do oferty szkoleniowej


Wybierz lokalizację i termin szkolenia

Dostępnych miejsc:
Powiadom mnie gdy zwolni się miejsce na ten termin
Zarejestruj się Zapytaj o szkolenie
Szkolenie odbyło już 505 osób.
Czas_trwania_godziny_kursu

Czas trwania i godziny kursu

Czas trwania kursu: 4 dni
Godziny trwania kursu: 9:00-16:00

Czas_trwania_godziny_kursu

Cel szkolenia

Szkolenie obejmuje zakresem zarówno aspekty związane z obsługą jak i programowaniem robotów przemysłowych Kawasaki. Szczególny nacisk kładziony jest na przekazanie praktycznych umiejętności i wiedzy koniecznej w procesie integracji robota i wdrażaniu stanowiska zrobotyzowanego w przemyśle. Dlatego zajęcia mają charakter warsztatów na których uczestnicy realizują w praktyce serię zadań. Celem szkolenia jest zdobycie informacji i umiejętności potrzebnych do projektowania i programowania stanowisk zrobotyzowanych opartych o roboty przemysłowe Kawasaki, w tym informacji związanych z pracą z dokumentacją, montażem mechanicznym, elektrycznym oraz komunikacyjnym. Poza tym, szkolenie składa się ze szczegółowego omówienia zasad kinematyki pracy robotów Kawasaki, wyszczególnienia układów współrzędnych, rodzajów zmiennych pozycji, rodzajów ruchu oraz parametrów wpływających na ten ruch. Główna część szkolenia obejmuje programowanie w języku tekstowym AS z wykorzystaniem środowiska KIDE oraz ogólnie wykorzystania środowiska KIDE do pracy z robotami Kawasaki. Szkolenie pozwala w praktyce w ramach ćwiczeń poznać i przetestować zagadnienia: realizowania zadanej trajektorii ruchu robota, tworzenia zmiennych liczbowych, tekstowych oraz pozycji, parametryzacji programów z wykorzystaniem mechanizmów pętli, instrukcji warunkowych, sygnałów i komunikacji przemysłowej w protokole Software Ethernet/IP. Poza tym również w ramach ćwiczeń tworzone są podprogramy z parametrami, realizowane są przerwania, tworzone są programy PC (do obsługi wątków równoległych) czy tworzone i obsługiwane są układy lokalne. Wymienione ćwiczenia praktyczne uzupełnione są dodatkowymi zaawansowanymi zagadnieniami programistycznymi (np. obsługa wirtualnego Interface Panelu, mechanizmu podstref working space,..). Szkolenie kończy się omówieniem zagadnień dotyczących systemu Cubic-S oraz opcji do robotów Kawasaki.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie jest dedykowane dla Integratorów zajmujących się wdrażaniem robotów przemysłowych Kawasaki

Plan szkolenia

Przebieg szkolenia i realizacja poszczególnych zagadnień uzależnione są od ilości uczestników i tempa wykonywania zadań przez grupę.

 • Dokumentacja techniczna
 • Bezpieczeństwo podczas obsługi robotów Kawasaki
 • Obsługa programatora ręcznego
 • Klasyfikacja robotów oraz kontrolerów
 • Montaż mechaniczny oraz podłączenie elektryczne
 • Obsługa komunikacji (Wejścia, Wyjścia, Software Ethernet/Ip)
 • Układy współrzędnych oraz poruszanie robotem
 • Programowanie blokowo – hybrydowe
 • Wstęp do programowania tekstowego oraz obsługi oprogramowania KIDE
 • Realizacja zadanej trajektorii ruchu robota
 • Metody tworzenia zmiennych liczbowych, tekstowych oraz pozycji
 • Parametryzacja programów, obsługa pętli, logiki, instrukcji warunkowych, sygnałów oraz komunikacji przemysłowej w protokole Software Ethernet/IP
 • Tworzenie i obsługa podprogramów z parametrami
 • Obsługa przerwań
 • Tworzenie i obsługa wątków równoległych – programy PC
 • Tworzenie i obsługa układów lokalnych
 • Omówienie dodatkowych zaawansowanych zagadnień programistycznych (np. obsługa wirtualnego Interface Panelu, mechanizmu working space,…)
 • Omówienie systemu Cubic-S
 • Omówienie opcji do robotów Kawasaki

Plan szkolenia

Przebieg szkolenia i realizacja poszczególnych zagadnień uzależnione są od ilości uczestników i tempa wykonywania zadań przez grupę.

 • Dokumentacja techniczna
 • Bezpieczeństwo podczas obsługi robotów Kawasaki
 • Obsługa programatora ręcznego
 • Klasyfikacja robotów oraz kontrolerów
 • Montaż mechaniczny oraz podłączenie elektryczne
 • Obsługa komunikacji (Wejścia, Wyjścia, Software Ethernet/Ip)
 • Układy współrzędnych oraz poruszanie robotem
 • Programowanie blokowo – hybrydowe
 • Wstęp do programowania tekstowego oraz obsługi oprogramowania KIDE
 • Realizacja zadanej trajektorii ruchu robota
 • Metody tworzenia zmiennych liczbowych, tekstowych oraz pozycji
 • Parametryzacja programów, obsługa pętli, logiki, instrukcji warunkowych, sygnałów oraz komunikacji przemysłowej w protokole Software Ethernet/IP
 • Tworzenie i obsługa podprogramów z parametrami
 • Obsługa przerwań
 • Tworzenie i obsługa wątków równoległych – programy PC
 • Tworzenie i obsługa układów lokalnych
 • Omówienie dodatkowych zaawansowanych zagadnień programistycznych (np. obsługa wirtualnego Interface Panelu, mechanizmu working space,…)
 • Omówienie systemu Cubic-S
 • Omówienie opcji do robotów Kawasaki

Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności oraz wiedzę na temat:

umiejetnosci

Montażu mechanicznego, podłączenia elektrycznego oraz konfiguracji komunikacji robotów Kawasaki jak również korzystania z dokumentacji

umiejetnosci

Kinematyki pracy robotów Kawasaki, układów współrzędnych, rodzajów zmiennych pozycji, rodzajów interpolacji, parametrów wpływających na obsługę, ruch oraz programowanie robotów Kawasaki

umiejetnosci

Programowania blokowo-hybrydowego, efektywnego wykorzystywania Teach Pendanta do tworzenia oraz modyfikowania tych programów

umiejetnosci

Zaawansowanych metod programowania tekstowego, w tym m.in. obsługi środowiska KIDE, tworzenia programów ruchu oraz programów równoległych, tworzenia podprogramów, przerwań oraz parametryzacji działania robota, tworzenia układów lokalnych oraz działania innych konceptów programistycznych (np. obsługa wirtualnego Interface Panelu, mechanizmu working space,…)

umiejetnosci

Działania systemu Cubic-s

umiejetnosci

Opcji do robotów Kawasaki

Warunki uczestnictwa

formularz

Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym

wplacenie

Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest przesłanie zgłoszenia wraz z kopią potwierdzenia wpłaty najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia

W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi

terminarz

Jeśli liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma ASTOR zastrzega sobie możliwość przeniesienia na inny termin

Wymagania wobec uczestników

InTouch

znajomość zagadnień związanych z automatyką i robotyką

InTouch

znajomość obsługi komputera z systemem Windows

InTouch

zalecana podstawowa wiedza na temat dowolnego języka programowania tekstowego

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat robotów Kawasaki?


Kues Ethernet IP

Kurs Ethernet IP w robotach Kawasaki


Z kursu dowiesz się, czym jest protokół Software Ethernet IP, gdzie jest używany, i jak skonfigurować połączenie między urządzeniami, na przykładzie robota Kawasaki i różnych sterowników PLC.Kues Ethernet IP

E-szkolenie - Projektowanie i symulacja zrobotyzowanych stanowisk pracy w oprogramowaniu K-Roset


Szkolenie prezentuje podstawowe możliwości oprogramowania k-roset, które jest środowiskiem umożliwiającym symulowanie pracy robotów kawasaki.Kues Ethernet IP

Jak wyglądają szkolenia z robotów przemysłowych Kawasaki i EPSON w ASTOR?


W Centrum Szkoleniowym w Krakowie każdy uczestnik ma do dyspozycji stanowisko szkoleniowe, w tym komputer i robota. Kursy prowadzą inżynierowie-praktycy z dużym doświadczeniem dydaktycznym.Kontakt

12 428 63 00
PL EN