• ID w Profesal: 26363

PAC Machine Edition
pakiet narzędzi Emerson Industrial Automation&Control

PAC Machine Edition (dawniej Proficy Machine Edition) to pakiet narzędzi pozwalający na konfigurację i programowanie wszystkich komponentów systemów sterowania Emerson Industrial Automation&Controls: Sterowników PLC, Kontrolerów PAC, układów wejść-wyjść, paneli HMI, serwonapędów i układów wysokiej dostępności High Availibility.

Oprogramowanie PAC Machine Edtion to pełen pakiet narzędzi pozwalających na konfigurację i programowanie wszystkich komponentów składowych systemu sterowania Emerson Industrial Automation&Controls (dawny GE Fanuc). Cechuje go intuicyjna obsługa oraz modułowa budowa, która pozwala na dodawanie kolejnych licencji w zależności od produktu, który konfigurujemy. Wszystkie moduły oprogramowania spina współdzielona baza zmiennych, dzięki której budowanie programów jest bardzo szybkie i proste.

Moduł Logic Developer PLC


Jest to pakiet przeznaczony do konfiguracji i programowania sterowników PLC serii VersaMax Nano, VersaMax Micro, VersaMax, 90-30, 90-70 oraz kontrolerów rodziny PACSystems CPE100, CPE400,CPL410, RX3i i RX7i.

Obsługa wszystkich dostępnych rodzin w sprawia, że moduł jest wszechstronnym narzędziem do budowy systemów małych, średnich i dużych - również z zapewnieniem redundancji jednostek centralnych. Niewątpliwą zaletą jest kompatybilność, która pozwala na przenoszenie programów sterujących pomiędzy rodzinami oraz obsługę aplikacji napisanych w poprzednich narzędziach programistycznych (LogicMaster, VersaPro).

Aktywacja licencji Machine Edition

Moduł View


Moduł View umożliwia tworzenie systemów wizualizacji na panele operatorskie serii QuickPanel+ wchodzące w skład rozwiązań PACSystems. Oprogramowanie pozwala na konfigurację i uruchomienie na panelach aplikacji wizualizacyjnych, które posiadają właściwości i możliwości zbliżone do systemów wizualizacyjnych uruchamianych na komputerach stacjonarnych. Wśród nich jest możliwość udostępniania aplikacji poprzez Internet z możliwością podglądu i sterowania procesem, obsługa alarmów, procedur, trendów, logowania danych historycznych a także funkcje zdalnego dostępu po www.

Moduł Logic Developer PC


Logic Dveloper PC to narzędzie pozwalające na budowanie programów sterujących uruchamianych na urządzeniach wyposażonych w system operacyjny Windows. Wykorzystywane jest przede wszystkim przy konfigurowaniu i programowaniu paneli operatorskich serii QiuckPanel+, które oprócz rozbudowanej wizualizacji pracy obiektu pozwalają na wykonywanie funkcji sterowania i komunikacji z oddalonymi układami I/O.

Moduł Local Manager


Opcjonalny moduł wspierający zarządzanie wszystkimi projektami stworzonymi w Machine Edition.

Asystent


Szybka, dynamicznie zmieniająca się podpowiedź, wyjaśniająca znaczenie elementu lub parametru, pozwala na sprawne tworzenia aplikacji i zminimalizowanie liczby błędów. Struktura oprogramowania jest tak pomyślana, aby wszystkie niezbędne informacje były natychmiast dostępne dla użytkownika narzędzia. Wystarczy kliknąć na dowolnym obiekcie projektu, a program podpowie, jakie funkcje spełnia element oraz jakie operacje można na nim wykonać.

Biblioteka szablonów


PAC Machine Edition posiada rozbudowaną bibliotekę gotowych elementów, które można wykorzystywać w trakcie pisania programu sterującego lub aplikacji wizualizacyjnej. Programista może także gromadzić w niej stworzone przez siebie elementy celem późniejszego ich wykorzystania w innych aplikacjach. Szablony takie mogą obejmować zmienne, fragmenty kodu oraz wygląd elementów graficznych.

Zobacz jakie produkty możesz zaprogramować z poziomu PAC Machine Edition

Kontrolery PACSystems:

Kontrolery PACSystems RSTi_EP

PACSystems RSTi-EP CPE100

Sterownik PAC dla małych i średnich systemów automatyki

Kontrolery PACSystems RX3i

PACSystems RX3i

Niezawodny i wydajny kontroler z 5-letnią gwarancją

Kontrolery PACSystems RX3i

PACSystems High Availibility

Niezawodne rozwiązania przeznaczone do sterowania systemami wymagającymi wysokiej dostępności.

Kontrolery PACSystems RSTi_EP

PACSystems RSTi-EP CPE200

Sterownik modułowy PAC dla małych i średnich systemów automatyki

Kontrolery PACSystems CPE400

PACSystems CPL410

Sterownik PAC z wbudowanym komputerem przemysłowym

Sterowniki PLC

VersaMax Micro

VersaMax Micro

sterownik PLC z możliwością rozbudowy

VersaMax

VersaMax

Niezawodny sterownik PLC

Panele operatorskie

QuickPanel+

QuickPanel+

Nowoczesne panele operatorskie

Układy I/O

RSTi 250

RSTi-EP I/O

NOWOŚĆ. Profinet IO, Profibus DP, Modbus TCP, EtherCAT.

PAC8000 I/O

PAC8000 I/O

I/O przeznaczony dla zaawansowanych układów automatyki wymagających obsługi systemów redundantnych i systemów bezpieczeństwa oraz zbierania danych ze strefy zagrożonej wybuchem i obsługi urządzeń z protokołem HART.

RSTi 250

RSTi I/O

Profinet, Profibus DP, Modbus TCP/RTU, Ethernet/IP, EtherCAT, DeviceNet

Moduł Logic Developer PLC


Moduł Logic Developer PLC obsługuje sterowniki PLC serii VersaMax Nano, VersaMax Micro, VersaMax, 90-30, 90-70 a także rodzinę kontrolerów PACSystems RSTi-EP CPE100, CPE400, CPL410, RX3i oraz RX7i. Za pomocą modułu można tworzyć programy wykorzystując proste w użyciu języki: drabinkowy (Ladder) oraz listy instrukcji (Instruction List) lub tekst strukturalny i FBD (Function Data Block) dla kontrolerów serii PACSystems. Do kontrolerów PACSystems RX3i można również dołączać wcześniej przygotowane i skompilowane programy przygotowane w języku C.

Wspólna baza danych deklarowanych zmiennych


Wszystkie podsystemy projektu są ze sobą ściśle zintegrowanie i umożliwiają zarówno monitorowanie, jak i sterowanie procesem, a co najważniejsze - korzystają ze wspólnej bazy danych deklarowanych zmiennych. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku dużych systemów, gdy zmieniamy adres fizyczny zmiennej bądź jej opis, ponieważ zmiana w jednym miejscu automatycznie dokonywana jest we wszystkich podsystemach w całym projekcie.

Zintegrowane bloki do obsługi serwonapędów


W ramach modułu Logic Developer PLC zostały zintegrowane narzędzia i instrukcje wspierające systemy, których elementem składowym są serwonapędy serii VersaMotion oraz PACMotion. Przy ich pomocy w łatwy sposób można tworzyć zarówno proste aplikacje wykorzystujące 1 lub 2 niezsynchronizowane osie lub systemy złożone wykorzystujące do 40 synchronizowanych ze sobą osi w ramach jednego kontrolera. Moduł obsługę krzywek CAM oraz dostarcza programiście gotowe zestawy bloków pozwalających na szybkie i proste budowanie algorytmów sterowania.

Kreatory konfiguracyjne (Wizzard)


Konfiguracja systemów wysokiej dostępności PACSystems High Availibility (HA) wykorzystujących redundantne jednostki centrale realizowana jest przy pomocy gotowych wizzardów. Użytkownik w kilku prostych krokach określa architekturę układu, a narzędzie samodzielnie konfiguruje projekt, ustawienia komunikacyjne oraz wymiany danych na podstawie określonych wcześniej parametrów. W podobny sposób konfigurowane są sieci komunikacyjne.

Licencjonowanie


Typ urządzenia/ Licencja

Sterowniki PLC
 • VersaMax Nano,
 • VersaMax Micro,
 • VersaMax
 • 90-30
Kontrolery PAC
 • PACSystems CPE100
 • PACSystems CPE200
 • PACSystems CPE400,
 • PACSystems CPL410,
 • PACSystems RX3i,
 • PACSystems RX7i
Układy I/O
 • RSTi I/O,
 • RSTi-EP I/O,
 • VersaMax I/O,
 • 90-30 I/O,
 • RX3i I/O
Panele HMI
 • QuickPanel CE,
 • View/Control,
 • QuickPanel+

PAC Machine Edition Lite Suite

TAK

 

 

PAC Machine Edition Professional Suite

TAK

TAK

Moduł View


Moduł Logic Developer PLC obsługuje sterowniki PLC serii VersaMax Nano, VersaMax Micro, VersaMax, 90-30, 90-70 a także rodzinę kontrolerów PACSystems RSTi-EP CPE100, CPE400, CPL410, RX3i oraz RX7i. Za pomocą modułu można tworzyć programy wykorzystując proste w użyciu języki: drabinkowy (Ladder) oraz listy instrukcji (Instruction List) lub tekst strukturalny dla PACSystems. Dla niektórych sterowników rodziny 90-30 i 90-70 oraz kontrolerów PACSystems można również dołączać wcześniej przygotowane i skompilowane programy w języku C.

 • Animowane na wiele sposobów obiekty graficzne
 • Biblioteka gotowych elementów graficznych
 • Umieszczanie gotowych obrazów pochodzących spoza aplikacji, np. zdjęć instalacji
 • Obsługa alarmów - grupowanie, zatwierdzanie, kasowanie
 • Zabezpieczanie aplikacji hasłami
 • Pisanie i uruchamianie skryptów
 • Wyświetlanie danych w postaci trendów wielopisakowych

Otwartość komunikacyjna


Machine Edition View jest systemem otwartym, obsługującym cały szereg standardów takich jak ActiveX, ODBC, OPC, COM/DCOM, XML. Moduł View standardowo wyposażony jest również w szereg interfejsów komunikacyjnych do wymiany danych między innymi ze sterownikami Emerson Industrial Automation&Controls, GE Intelligent Platforms, GE Fanuc, Allen-Bradley, Siemens i wielu innych. Obsługuje również OPC zarówno w trybie klient, jak i serwer.

 

Aplikacje wielojęzyczne


Tworzenie programów, w których komunikaty powinny być wyświetlane w kilku językach jest szybkie i proste, dzięki słownikowi zwrotów i wyrażeń. Funkcjonalność ta eliminuje potrzebę czasochłonnego tworzenia dodatkowych ekranów dla innych wersji językowych. Tak zbudowane aplikacje pozwalają w tarcie pracy na zmianę języka wyświetlanych komunikatów co znacząco ułatwia obsługę panelu przez obcojęzyczny personel.

Wizualizacja w Internecie


Prezentowanie monitorowanego procesu poprzez sieć w PAC Machine Edition jest bardzo proste. Wystarczy określić (poprzez zmianę parametru "publish" obiektu z wartości "false" na "true"), które ekrany synoptyczne mają być również dostępne poprzez WWW oraz czy użytkownik ma mieć możliwość sterowania poprzez sieć, czy też jedynie podglądu procesu. Funkcjonalność taką uzyskujemy, dzięki wbudowanemu w pakiet serwerowi WWW, który oprócz wcześniej wspomnianej funkcji umożliwia również podgląd alarmów historycznych oraz wartości zmiennych.

Zamów wersję demonstracyjną oprogramowania PAC Machine Edition (licencja 90 dni)

PME demo

Każdy klient ma możliwość jednorazowego zamówienia oprogramowania Machine Edition Professional Suite w bezpłatnej, 90 dniowej wersji demonstracyjnej. Wersja taka pozwala na konfigurację i programowanie następujących urządzeń z oferty Emerson Automation&Controls:

 • Sterowniki PLC:
  • VersaMax Nano/Micro
  • VersaMax
  • 90-30
 • Kontrolery PACSystems
  • PACSystems RXi
  • PACSystems RSTi-EPCPE100
  • PACSystems CPE400/CPL410
  • PACSystems RX3i
  • PACSystems RX7i
 • Panele operatorskie HMI
  • QuickPanel CE View
  • QuickPanel CE Control
  • QuickPanel+

Zamówienie wersji demonstracyjnej wymaga podania następujących danych:

 • Imię i nazwisko osoby zamawiającej
 • Adres e-mail na jaki ma być wysłany plik licencyjny
 • Nazwy i adresu firmy na którą licencja będzie zarejestrowana u producenta
 • Numer katalogowy licenceji Machine Edition Professional Suite ME97MBP001

Ważne

Jeśli o licencję wnioskuje uczeń/student jako firmę należy podać nazwę oraz adres szkoły/uczelni. Informacje niezbędne do zamówienia licencji należy wysłać mailem do najbliższego oddziału handlowego firmy ASTOR. Dane kontaktowe lokalnych oddziałów sprzedażowych znajdują się w zakładce kontakt. Zwrotnie w przeciągu 3 dni roboczych otrzymacie Państwo maila z kodem aktywacyjnym na 90 dniową licencję. 

 

Uwaga:
Podanie poprawnych danych jest konieczne w przypadku utraty licencji i próby jej odzyskania. Na ich podstawie producent jest w stanie przywrócić plik licencyjny.

Kontakt Przejdź do kontaktu »

Zostaw wiadomość lub zadaj pytanie – odpowiemy niezwłocznie.

Wsparcie handlowe

12 428 63 00
sprzedaz@astor.com.pl

Wsparcie techniczne

12 424 00 88
support@astor.com.pl

Formularz kontaktowy

Napisz do nas - odpowiemy w ciągu 24h

*wymagane

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Numer telefonu:*

Wiadomość:*

Twoje dane osobowe udostępnione w formularzu będą przetwarzane przed Grupę ASTOR zgodnie z zasadami.

Kontakt

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Wsparcie handlowe
12 424 00 60
sprzedaz@astor.com.pl

Wsparcie techniczne

Współpracujemy z:

O ASTOR

Firma ASTOR od 30 lat wspiera podnoszenie efektywności procesów w przemyśle, produkcji oraz infrastrukturze dostarczając komponenty automatyki przemysłowej, robotyki, systemy IT oraz wiedzę biznesową i techniczną. Kierunek wspierania rozwoju i transformacji naszych Klientów wyznacza Przemysł 4.0. W naszym portfolio znajdują się systemy sterowania Emerson Industrial Automation&Control (dawniej GE Intelligent Platforms, GE Fanuc), Horner APG oraz Astraada One, oprogramowanie przemysłowe AVEVA (dawniej Wonderware), roboty przemysłowe Kawasaki i Epson, produkty do bezprzewodowej transmisji danych SATEL Oy i Astraada, a także falowniki, panele HMI i urządzenia sieciowe Astraada. Oferujemy usługi doradcze w ramach ASTOR Consulting i szkolenia w ramach Akademii ASTOR.


Kontakt

12 428 63 00
PL EN