• ID w Profesal: 4783

Kontrolery PACSystems RX3i

PACSystems RX3i to kontrolery o budowie modułowej, przeznaczone do sterowania i kontroli obiektów automatyki przemysłowej różnego typu: od sterowania liniami i maszynami, poprzez kompleksowe prowadzenie procesu produkcyjnego, aż po sterowanie systemami analogowymi i wsadowymi wymagającymi ciągłej regulacji.

 • modułowa budowa, obsługa 72 modułów
 • obsługa 32000 sygnałów obiektowych
 • rozbudowa lokalna lub oddalona
 • duża ilość pamięci programu (2-64 MB)
 • możliwość pracy w systemach wysokiej dostępności
 • porty komunikacyjne RS232, RS485, Ethernet, USB
 • obsługa modułów komunikacyjnych do sieci Profibus DP, Profinet, Genius, DeviceNet, Ethernet, szeregowych RS232/485
 • obdługa protokołów Modbus TCP, Mocbus RTU, OPC-UA, SRTP, EGD, ASCII
 • obsługa protokołów dla aplikacji energetycznych DNP3.0, IEC61850, 104 Server
 • obsługa modułów rozszerzeń serii 90-30
 • obsługa przerwań sprzętowych
 • praca w systemach szybkiego i precyzyjnego pozycjonowania PACMotion
 • programowanie, serwis i rozbudowa systemu na ruchu
 • certyfkat Achilles Level 2 wydawany urządzeniom testowanym pod kątem cyberataków
 • 5 lat gwarancji na PACSystems RX3i

Duże zasoby sprzętowe

Jednostki centralne do PACSystems RX3i posiadają od 2 do 64 MB pamięci RAM i Flash. Taktowane są procesorem 1.1 GHz lub mocniejszym, dzięki czemu cykl programu wynosi zaledwie 0.072 ms/1000 operacji bitowych. Pozwala to na obsługę bardzo złożonych aplikacji, w tym systemów wymagających redundancji jednostek centralnych w systemach Hot Standby Redundancy.

Obsługa modułów z serii 90-30

Kasety montażowe do PACSystems RX3i wyposażone są w dwie magistrale systemowe: do modułów serii RX3i oraz do 90-30. Dzięki temu możemy wykorzystać posiadane moduły 90-30, co ma ogromny wpływ na ograniczenie kosztów podczas wymiany starych systemów sterowania 90-30 na nowe RX3i.

Programowanie z funkcją Test Mode

Kontrolery PACSystems RX3i mogą być programowane w języku LD, ST, C oraz FBD. Do dyspozycji mamy szereg gotowych funkcji wspierających pisanie aplikacji, między innymi testowanie zmian programu na ruchu, zmienne symboliczne, bloki funkcyjne z parametrami, adresowanie pośrednie. RX3i pozwala także na programowanie na ruchu. Uzupełnieniem możliwości programistycznych jest dostęp do biblioteki bloków funkcyjnych PPS, które pozwalają wykorzystywać PACSystems RX3i w systemach Hybrid DCS.

Bogate możliwości komunikacyjne

Modułowa konstrukcja PACSystems RX3i pozwala rozbudować kontroler o dodatkowe moduły komunikacyjne: szeregowe, Ethernet, Profnet, Profibus DP, DeviceNet, Genius. Zaimplementowana jest również obsługa protokołów energetycznych: DNP3.0, IEC61850 oraz 104 Server.

PACSystems RX3i w sieci Profinet

PACSystems RX3i może pracować w sieci Profinet jako Controller lub Scanner. Dane wymienia z szybkością 1 Gb oraz obsługuje MRP (Media Redundancy Protocol), dzięki czemu może pracować w systemach wysokiej dostępności z redundancją jednostek centralnych. Moduły komunikacyjne do sieci Profinet posiadają zintegrowany 4 portowy switch obsługujący interfejsy do sieci miedzianej oraz światłowodowej co redukuje potrzebę stosowania media-konwerterów oraz zewnętrznych switchy przemysłowych.

PACSystems RX3i w systemach wysokiej dostępności

PACSystems RX3i jest podstawowym elementem składowym systemów sterowania wysokiej dostępności. System taki, oprócz podwojonych jednostek centralnych gwarantujących bez uderzeniowe przełączanie na kontroler zapasowy w razie wystąpienia awarii, pozwala na redundancję systemu na poziomie zasilaczy, modułów i magistral komunikacyjnych oraz modułów do synchronizacji danych. Konfiguracja systemu redundantnego realizowana jest w analogiczny sposób jak systemów z jedną jednostką centralną

Obsługa HART w kontrolera PACSystems RX3i

Jednostka centralna IC695CPE330 pozwala na obsługę komunikacji w standardzie HART Pass-Through. Dzięki temu kontrolery można stosować w systemach wymagających dostępu do zdalnej diagnostyki i parametryzowania urządzeń obiektowych z poziomu narzędzi Emerson AMS, Metso FieldCare oraz Emerson Device Manager.

Stacja procesowa systemu DCS Proficy Process Systems

PACSystems RX3i może pracować jako stacja procesowa kompleksowego systemu sterowania klasy DCS Proficy Process Systems. Architektura taka wykorzystywana jest przede wszystkim w średnich i dużych aplikacjach o charakterze ciągłym, gdzie dostawa całego systemu od jednego dostawcy gwarantuje szybkie i proste wdrożenie, dużą funkcjonalność oraz łatwą obsługę.

PACSystems RX3i w układach do precyzyjnego pozycjonowania

W ramach jednego kontrolera PACSystems RX3i może pracować do 10 modułów odpowiedzialnych za sterowanie serwonapędami. Pojedynczy moduł obsługuje do czterech osi i wymienia dane po światłowodzie, co zapewnia odporność na zakłócenia, skraca czas transmisji danych oraz ułatwia projektowanie i obsługę rozbudowanych maszyn – ostatnia oś może pracować nawet 400 m od kontrolera.

Układy wejść/wyjść na sieć Profinet

Wyposażenie PACSystems RX3i w kontroler sieci Profinet pozwala, w zależności od oczekiwanej funkcjonalności, podłączyć układy wejść/wyjść różnych rodzin produktów Emerson Industrial Automation&Controls. W najprostszych systemach mogą to być układy RSTi I/O, RSTi-EP I/O i VersaMax I/O, natomiast w systemach bardziej zaawansowanych układy RX3i I/O i PAC8000 I/O pracujące w redundancji, zbierające dane ze stref EX i obsługujące komunikację HART.

Standard OPC-UA do efektywnej wymiany danych

PACSystems RX3i posiada zaimplementowaną obsługę komunikacji w standardzie OPC-UA. Pozwala ona na bardzo szybką wymianę danych z systemami uruchomionymi na innych platformach sprzętowych i systemach operacyjnych. Standard definiuje zabezpieczenia stosowane w komunikacji, takie jak sposoby autentykacji oraz szyfrowania, co pomaga zagwarantować odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla danych generowanych i pobieranych przez kontroler.

Charakterystyka PACSystems RX3i


PACSystems RX3i to kontrolery o budowie modułowej, których główną cechą jest pełna skalowalność oraz uniwersalność, a więc możliwość realizacji układów sterowania każdego typu: od sterowania maszynami, poprzez prowadzenie procesu produkcyjnego w którym przeważają sygnały dyskretne, aż po sterowanie procesami analogowymi i wsadowymi wymagającymi ciągłej regulacji. Układy sterowania budowane w oparciu o PACSystems RX3i cechują się szybkim przetwarzaniem dużych ilości danych procesowych, możliwością jednoczesnej komunikacji z wieloma urządzeniami w różnych sieciach i protokołach, możliwością sterowania układami serwonapędowymi oraz łatwym tworzeniem rozbudowanych aplikacji i serwisowaniem ich w trakcie pracy. PACSystems RX3i przeznaczone są do kontrolowania i zarządzania pracą autonomicznych systemów sterowania oraz systemów o architekturze rozproszonej w tym rozwiązań wymagających wysokiej dostępności Hot Standby Redundancy.

Pełna kompatybilność i duża skalowalność

Kontroler PACSystems RX3i - niezawodny system sterowania

Cechą charakterystyczną kontrolerów PACSystems RX3i oprócz bardzo wysokiej wydajności jest wyposażenie ich w dwie magistrale systemowe: PCI o przepustowości 27 MB/s, która zapewnia wydajną transmisję danych pomiędzy modułami rozszerzeń RX3i a jednostką centralną oraz High Speed Serial, umożliwiającą zainstalowanie w kasecie bazowej PACSystems RX3i modułów rozszerzeń pochodzących ze sterowników serii 90-30. Taka funkcjonalność jest bardzo istotna w przypadku migracji systemu 90-30 do RX3i - wykorzystanie posiadanych kart sterownika 90-30 przyspiesza wdrożenie oraz znacząco ogranicza koszty inwestycji. Bogata lista dostępnych modułów rozszerzeń w połączeniu z możliwością dowolnej rozbudowy systemu przekłada się na pełną skalowalność PACSystems RX3i. Dzięki temu można je stosować zarówno w średnich i mniejszych aplikacjach, gdzie od systemu sterownia wymaga się najwyższej wydajności i idealnego dopasowania do potrzeb obiektu jak i w systemach dużych o rozproszonej architekturze, gdzie ważna jest obsługa obiektu w czasie rzeczywistym oraz wysoka dostępność całego układu. PACSystems to jednocześnie bardzo rozbudowane opcje komunikacyjne dające użytkownikowi pełną swobodę przy integrowaniu kontrolera z innymi systemami sterowania pracującymi na obiekcie: Modbus TCP, Modbus RTU. Profibus DP, Profinet, OPC-UA, Genius oraz DeviceNet

Programowanie i serwis kontrolera PACSystems RX3i na ruchu

Od rozwiązań które przeznaczone są do prowadzenia złożonych procesów technologicznych oczekuje się funkcjonalności, która ułatwi oraz przyspieszy serwis i da możliwość prostej rozbudowy. Z tego wzglądu kontrolery PACSystems RX3i obsługują wymianę modułów "na ruchu", bez względu na to czy są to nowe moduły, dedykowane dla RX3i czy też moduły wejść/wyjść sterownika 90-30. Bez zatrzymywania systemu inżynierowie odpowiedzialni za utrzymanie ruchu mogą serwisować układ bez obawy o koszty jakie pociąga za sobą zatrzymanie pracy systemu sterowania. Również edycja algorytmu sterującego może być realizowana na ruchu z możliwością natychmiastowego powrotu do poprzedniej, sprawdzonej wersji programu gdyby okazało się ze pod wpływam wprowadzonych zmian system zachowuje się niestabilnie. Algorytm sterownia dla PACSystems RX3i może być przygotowany w 4 językach programowania: LD, ST, C oraz FBD z wykorzystaniem zmiennych symbolicznych, bloków funkcyjnych z parametrami oraz adresowania pośredniego.

Szybkie procesory dla wymagających aplikacji

Do dyspozycji użytkowników dostępnych jest kilka jednostek centralnych, a ich przeznaczanie zależy od stopnia złożoności algorytmu sterowania oraz architektury w jakiej będzie pracował system. Wszystkie CPU wyposażone są w procesory 1.1 GHz co daje czas wykonania programu na poziomie od 0.072ms na każde 1000 operacji bitowych. Te wartości sprawiają, że jednostki centralne PACSystems RX3i są jednymi z najszybszych spotykanych na rynku w tej klasie urządzeń. CPU różnią się między sobą ilością wbudowanej pamięci RAM i Flash przeznaczonej na program sterujący, która wynosi od 2 MB do 64 MB. Dostępne modele CPU pozwalają na stosowanie PACSystems RX3i w systemach o różnych wielkościach. Odpowiednio dobrana jednostka centralna pozwoli zredukować koszty związane z zakupem oraz nie będzie ograniczać programisty pod względem złożoności algorytmu sterowania oraz ilości składowanych danych, pozwalając dodatkowo na przechowywanie w pamięci CPU dokumentów i instrukcji przydatnych przy serwisowaniu instalacji. W ofercie PACSystems RX3i dostępne są również jednostki centralne do układów redundantnych wykorzystywanych w systemach wysokiej dostępności PACSystems HA, które są stosowane w instalacjach wymagających najwyższego poziomu niezawodności.

Architektura pracy PACSystems RX3i


Kontroler RX3i w autonomicznych systemach sterowania

Jedna z najczęściej wybieranych przez użytkowników architektura pracy kontrolera pozwala, z uwagi na swoją funkcjonalność i wysoką wydajność, na sterowanie różnymi typami aplikacji. Otwarte możliwości komunikacyjne, pełna skalowalność oraz możliwość idealnego dopasowania do potrzeb każdego obiektu umożliwia budowanie w ramach PACSystems RX3i dedykowanych rozwiązań obsługujących średnie i duże systemy sterowania mające charakter scentralizowany lub rozproszony.

Kontroler RX3i w układzie redundancji PACSystems High Availibility.

W oparciu o kontrolery PACSystems RX3i, budowane są układy wysokiej dostępności PACSystems HA RX3i wykorzystujące sprzętową synchronizację danych w kontrolerach pracujących w układzie redundancji. Mają one zastosowanie tam, gdzie wymagana jest zwiększona niezawodność i dostępność systemu sterowania czyli między innymi w branży energetycznej, chemicznej, petrochemicznej oraz wod-kan. Rozwiązanie pozwala na budowanie warstwy sterującej, w której podwojone kasety z dedykowanymi do tych celów jednostkami centralnymi, modułami komunikacyjnymi do systemów SCADA i układów wejść/wyjść zapewniają wysoki poziom dostępności, czyniąc system odpornym na pojawiające się awarie. Bezpieczeństwo oraz dostępność układu może być dodatkowo podniesiona poprzez zapewnienie alternatywnych źródeł zasilania kontrolera, co jest możliwe dzięki obsłudze dwóch lub więcej zasilaczy w ramach jednej kasety. W systemach o takiej architekturze do zbierania danych procesowych stosowane są lokalne lub oddalone układy wejść/wyjść oddalonych RX3i I/O, VersaMax I/O, RSTi-EP I/O oraz PAC8000 I/O.

Kontroler PACSystems RX3i jako stacja procesowa w systemach sterowania Proficy Process System

Coraz częściej zaawansowane aplikacje wymagają rozwiązań, które oprócz kompleksowego, rozproszonego sterowania zapewnią pełną wizualizację pracy, archiwizację danych oraz dostarczą odpowiednich narzędzi wspierających kompleksową obsługę i zarządzanie systemem sterowania. Również od samego procesu budowania aplikacji sterującej i wizualizacyjnej wymaga się aby w takim przypadku przebiegał inaczej niż przy programowaniu małych systemów – zamiast budować aplikację sterującą i wizualizacyjną od podstaw powinien wykorzystywać gotowe, predefiniowane bloki funkcyjne działające w określony sposób, które są ściśle powiązane z obiektami graficznymi odpowiedzialnymi za ich reprezentację oraz są zintegrowane z dedykowanymi stacyjkami dającymi możliwość sterowania. Od systemu takiego wymaga się ponadto komunikacji z systemami MES i ERP oraz pełnej integracji warstwy sprzętowej z warstwą wizualizacyjną oraz z warstwą układów I/O. Z tego względu koniczne jest wykorzystanie jednej, wspólnej dla całej aplikacji bazy zmiennych, która zapewni prawidłową wymianę danych pomiędzy wszystkimi elementami i warstwami systemu dając jednocześnie możliwość automatycznej archiwizacji danych procesowych w przemysłowych bazach danych. Takie wymagania wynikają z faktu, że przy implementacji dużych, skomplikowanych systemów występuje większe prawdopodobieństwo popełnienia błędu, a jego zlokalizowanie będzie trudne z uwagi na rozmiary aplikacji. Dlatego do takich celów stosowane jest rozwiązanie Proficy Process Systems (Hybrid DCS) wykorzystujące kontrolery PACSystems RX3i w warstwie sterowania i oddalonych układów I/O pozwalając na prowadzenie złożonych procesów produkcyjnych przy zachowaniu ich spójności i rozproszonego charakteru pracy. W zależności od rozmiarów i funkcjonalności systemu sterowania architektura Proficy Process Systems może mieć charakter jednostanowiskowy lub wielostanowiskowy, rozproszony na kilku serwerach danych oraz kilku stacjach operatorskich i inżynierskich pozwalając na obsługę obiektów o różnym stopniu złożoności.

Kontroler PACSystems RX3i w systemach szybkiego i precyzyjnego pozycjonowania

W przypadku wykorzystywania kontrolerów PACSystems RX3i jako układów sterujących maszynami mamy możliwość skorzystania ze specjalizowanych modułów do cyfrowego sterowania i pozycjonowania wieloosiowymi układami serwonapędów. Pojedynczy moduł do sterowania serwonapędami obsługuje do czterech osi, komunikując się z nimi za pośrednictwem łącza światłowodowego. Takie rozwiązanie zapewnia bardzo wysoką odporność na zakłócenia, skraca czas transmisji danych oraz ułatwia projektowanie i montaż w przypadku rozbudowanych maszyn (oddalenie ostatniej osi od kontrolera na odległość nawet do 400 m). Dedykowane moduły do sterownia serwonapędami wyposażone są we własne procesory przez co nie mają wpływu na prędkość operacji obliczeniowych wykonywanych przez jednostkę centralną kontrolera. W ramach jednego systemu może pracować maksymalnie 10 modułów, co pozwala na sterowanie bardzo rozbudowanymi i zaawansowany maszynami wykorzystującymi do 40 osi.

Komunikacja PACSystems RX3i


Rozwiązanie otwarte z bogatymi możliwościami komunikacyjnymi

PACSystems RX3i obsługuje powszechnie stosowane standardy komunikacyjne, wykorzystywane w większości układów sterowania spotykanych na rynku, dzięki czemu podłączenie go do urządzeń istniejących w zakładzie nie stanowi żadnego problemu. Kontroler pozwala na komunikację w sieci szeregowej RS232/485, Ethernet, Genius, Profibus DP, Profinet oraz DeviceNet. PACSystems RX3i obsługuje komunikację w protokołach: Modbus RTU, Modbus TCP, ASCII, OPC-UA, SNP/SNPX, SRTP, EGD, DNP3.0 104 Server oraz IEC61850. Interfejsy szeregowe oraz Ethernet standardowo zintegrowane są z jednostką centralną.

PACSystems RX3i – rozbudowane możliwości komunikacyjne

Możliwości rozbudowy systemu

Systemy zbudowane w oparciu o kontrolery PACSystems RX3i mogą zostać rozbudowane o obsługę dodatkowych sygnałów I/O przy pomocy lokalnych lub oddalonych kaset rozszerzających. Pozwala to na znaczne rozproszenie elementów systemu względem siebie przy zachowaniu obsługi w czasie rzeczywistym. Sygnały obiektowe mogą też trafiać do RX3i z oddalonych układów I/O wykorzystujących do wymiany danych z układem nadrzędnym interfejs komunikacyjny pracujący w sieci Ethernet, Genius, Profibus DP, DeviceNet lub Profinet.

Wymiana danych z systemami wizualizacji i systemami biznesowymi

Aby lepiej planować produkcję oraz ograniczyć koszty z nią związane od systemów sterowania oprócz kontroli nad procesem oczekuje się, że będą źródłem aktualnych danych do systemów zarządzania i optymalizacji produkcji. Dostępne w PACSystems RX3i interfejsy komunikacyjne pozwalają łączyć warstwę produkcyjną z warstwą wizualizacji i systemami biznesowymi wykorzystując do tego celu sieć Ethernet. Jedna spójna platforma komunikacyjna pozwala zredukować koszty infrastruktury oraz wymieniać dane z dużymi szybkościami w rozproszonych systemach sterowania.

Budowa PACSYstems RX3i


Kaseta montażowa

Kasety montażowe kontrolera PACSystems RX3i wyposażone są w dwie magistrale w każdym gnieździe: szybka, wydajna, oparta na PCI, wykorzystywana do serii RX3i, oraz szeregowa High Speed Serial, pozwalająca na wykorzystanie modułów pochodzących z serii 90-30). Kasety dostępne są w trzech rozmiarach 7, 12 i 16 slotowej, a otwory montażowe rozmieszczone zostały tak samo jak w kasetach do systemów 90-30, dzięki czemu migracja do RX3i nie wymaga dodatkowych modyfikacji w szafie sterowniczej.

Zasilacz systemowy

Dostępne są cztery modele zasilaczy różniące się między sobą obciążalnością i napięciem zasilania (24 VDC lub 230 VAC), rozmiarem (zajmujące jeden lub dwa sloty) oraz możliwościami pracy w układzie redundancji źródeł zasilania. Możliwość instalacji kilku zasilaczy w ramach jednej kasety zapewnia nam nadmiarową moc w systemie oraz zabezpiecza przed zatrzymaniem sterowania w przypadku uszkodzenia jednego z nich.

PACSystems RX3i – system skalowalny i otwarty

Jednostka centralna

W ofercie dostępnych jest kilka jednostek centralnych przeznaczonych do zastosowań konwencjonalnych oraz w systemach redundantnych PACSystems HA RX3i. Modele różnią się między sobą szybkością procesora oraz ilością dostępnej pamięci (od 2 MB do 64MB pamięci RAM i Flash). W zależności od modelu, jednostki centralne wyposażone są w porty szeregowe pracujące w standardzie RS232 i RS485, port Ethernet oraz port USB i CFlash.

Moduły komunikacyjne

Dzięki możliwości zastosowania kilku modułów komunikacyjnych w jednej kasecie PACSystems RX3i możliwa jest jednoczesna praca kontrolera w kilku sieciach przemysłowych. Dostępne są moduły Profibus DP Master/Slave, DeviceNet Master/Slave, Genius, CAN, Ethernet (Modbus TCP Client/Server, SRTP, EGD, OPC-UA, IEC61580, 104 Server), Profinet Controller oraz Scanner oraz moduły do komunikacji w sieci szeregowej (Modbus RTU Master/Slave, SNP/SNPX Master/Slave, DNP3, Serial I/O).

Moduły I/O

Modułowa budowa kontrolera pozwala na dobór modułów indywidualnie do aktualnych potrzeb. Do dyspozycji dostępnych jest ponad 50 modułów różniących się od siebie przeznaczeniem, typem obsługiwanych sygnałów, zakresem pomiarowym oraz możliwościami diagnostycznymi i konfiguracyjnymi.

Rozbudowa PACSystems RX3i


Systemy sterowania zbudowane w oparciu o kontrolery PACSystems RX3i mogą zostać rozbudowane o obsługę dodatkowych sygnałów I/O przy pomocy lokalnych lub oddalonych kaset rozszerzających oraz za pomocą oddalonych układów I/O komunikujących się z systemem nadrzędnym w sieci Ethernet, Genius, Profibus DP, DeviceNet oraz Profinet.

Rozbudowa serii RX3i w oparciu o kasety rozszerzające


W systemach sterowania gdzie wymagana jest obsługa większej ilości sygnałów I/O do rozbudowy można wykorzystać lokalne lub oddalone kasety rozszerzeń. Do pojedynczego kontrolera PACSystems RX3i można dołączyć do 8 kaset rozszerzających, które mogą być oddalone nawet o 750 metrów od kasety bazowej.

Rozbudowa serii RX3i w oparciu o oddalone układy I/O


Taka forma rozbudowy jest najczęściej spotykana w systemach mających charakter rozproszony, gdzie z uwagi na sterowany proces zbieranie danych realizowane jest z różnych miejsc na obiekcie. W zależności od posiadanej infrastruktury dane z oddalonych układów I/O do kontrolera PACSystems RX3i mogą trafiać za pośrednictwem sieci Genius, Ethernet, Profibus DP lub Profinet. Wykorzystanie do zbierania danych oddalonych układów I/O pozwala ograniczyć koszty związane z układaniem kabli sygnałowych, a trafiające za pośrednictwem magistrali komunikacyjnej do kontrolera dane są odporne na zakłócenia nawet przy przesyłaniu ich na duże odległości. Wybór odpowiedniego układu oddalonego podyktowany jest funkcjonalnością jakiej od niego oczekujemy – w najprostszych systemach będą to układy zbudowane w oparciu o serię RSTi-EP lub VersaMax, pozwalające ograniczyć koszty, w systemach wymagających podwyższonej dostępności będą to układy RX3i I/O obsługujące redundantne magistrale komunikacyjne, natomiast w aplikacjach wymagających zbierania danych ze stref zagrożonych wybuchem będą to oddalone układy PAC8000 I/O.

Parametry techniczne PACSystems RX3i


kontroler PAC RX3i

kontroler PAC RX3i

kontroler PAC RX3i

kontroler PAC RX3i

IC695CPE302 IC695CPE305 IC695CPE310 IC695CPE330
Sterownik
Procesor 1.1 GHz Atom 1 GHz Atom 1 GHz Atom 1.1 GHz AMD Dual Core
Pamięć programu 2 MB RAM; 2 MB Flash 5 MB RAM; 5 MB Flash 10 MB RAM; 10 MB Flash 64 MB RAM; 64 MB Flash
Liczba rejestrów 32640 (konf) 32640 (konf) 32640 (konf) 32640 (konf)
Programowanie on-line tak tak tak tak
Języki programowania LD, IL, FBD, C LD, IL, FBD, C LD, IL, FBD, C LD, IL, FBD, C
Obsługa redundancji nie nie nie tak, Hot Standby Redundancy
Zasilanie 24 VDC; 230 VAC 24 VDC; 230 VAC 24 VDC; 230 VAC 24 VDC; 230 VAC
Temp Pracy 0...55°C 0...55°C 0...55°C 0...55°C
Komunikacja - porty wbudowane w jednostkę centralną
Porty szeregowe RS232 (Modbus RTU Master/Slave, SNP(X), ASCII) RS232 (Modbus RTU Master/Slave, SNP(X), ASCII) RS232, RS485 (Modbus RTU Master/Slave, SNP(X), ASCII) brak
Porty Ethernet 1 x ETH 10/100 Mbps (SRTP Client/Server, Modbus TCP Master/Slave, OPC-UA Server, EGD 1 x ETH 10/100 Mbps (SRTP Client/Server, Modbus TCP Master/Slave, OPC-UA Server, EGD 1 x ETH 10/100 Mbps (SRTP Client/Server, Modbus TCP Master/Slave, OPC-UA Server, EGD 2 x ETH 10/100/1000 Mbps (SRTP Client/Server, Modbus TCP Master/Slave, OPC-UA Server, EGD, Profinet
Porty USB 1 USB-A 2.0 1 USB-A 2.0 1 USB-A 2.0 1 USB-A 2.0
Porty kart pamięci nie nie nie 1 x CFast
WebServer tak tak tak tak
Rozbudowa
Opcjonalne moduły komunikacyjne Profinet Controller/Scanner, Profibus DP Master/Slave, DeviceNet Master/Slave, Genius, RS232/485 Profinet Controller/Scanner, Profibus DP Master/Slave, DeviceNet Master/Slave, Genius, RS232/485 Profinet Controller/Scanner, Profibus DP Master/Slave, DeviceNet Master/Slave, Genius, RS232/485 Profinet Controller/Scanner, Profibus DP Master/Slave, DeviceNet Master/Slave, Genius, RS232/485
Rozbudowa systemu RX3i lokalna (15m), oddalona (750m) lokalna (15m), oddalona (750m) lokalna (15m), oddalona (750m) lokalna (15m), oddalona (750m)
Obsługa oddalonych układów I/O Ethernet, Profinet, Profibus DP, Genius Ethernet, Profinet, Profibus DP, Genius Ethernet, Profinet, Profibus DP, Genius Ethernet, Profinet, Profibus DP, Genius
Obsługa I/O
Max liczba modułów I/O w systemie RX3i 82* 82* 82* 82*
Wejścia dyskretne 32768 32768 32768 32768
Wyjścia dyskretne 32768 32768 32768 32768
Wejścia analogowe 32640 (konf) 32640 (konf) 32640 (konf) 32640 (konf)
Wyjścia analogowe 32640 (konf) 32640 (konf) 32640 (konf) 32640 (konf)
Certyfikaty CE, UL CE, UL CE, UL CE, UL, Achilles Level 2
* brak ograniczeń w przypadku użycia systemów I/O opartych o sieć Profinet lub Ethernet

Oprogramowanie narzędziowe


Zobacz pełną dokumentację

Wybrane pliki techniczne

Artykuły i informatory

Certyfikaty

Karty katalogowe

Podręczniki

Programy instalacyjne

Przykładowe aplikacje i demo

Schematy


Wybrane artykuły bazy wiedzy

Baza wiedzy

Kontakt Przejdź do kontaktu »

Zostaw wiadomość lub zadaj pytanie – odpowiemy niezwłocznie.

Wsparcie handlowe

12 428 63 00
sprzedaz@astor.com.pl

Wsparcie techniczne

12 424 00 88
support@astor.com.pl

Formularz kontaktowy

Napisz do nas - odpowiemy w ciągu 24h

*wymagane

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Numer telefonu:*

Wiadomość:*

Twoje dane osobowe udostępnione w formularzu będą przetwarzane przed Grupę ASTOR zgodnie z zasadami.

Kontakt

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Wsparcie handlowe
12 424 00 60
sprzedaz@astor.com.pl

Wsparcie techniczne

Współpracujemy z:

O ASTOR

Firma ASTOR od 30 lat wspiera podnoszenie efektywności procesów w przemyśle, produkcji oraz infrastrukturze dostarczając komponenty automatyki przemysłowej, robotyki, systemy IT oraz wiedzę biznesową i techniczną. Kierunek wspierania rozwoju i transformacji naszych Klientów wyznacza Przemysł 4.0. W naszym portfolio znajdują się systemy sterowania Emerson Industrial Automation&Control (dawniej GE Intelligent Platforms, GE Fanuc), Horner APG oraz Astraada One, oprogramowanie przemysłowe AVEVA (dawniej Wonderware), roboty przemysłowe Kawasaki i Epson, produkty do bezprzewodowej transmisji danych SATEL Oy i Astraada, a także falowniki, panele HMI i urządzenia sieciowe Astraada. Oferujemy usługi doradcze w ramach ASTOR Consulting i szkolenia w ramach Akademii ASTOR.


Kontakt

12 428 63 00
PL EN