1. Praktyki wakacyjne są programem cyklicznym odbywającym się każdego roku.

2. Rekrutacja na praktyki rozpoczyna się w styczniu każdego roku.

3. Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy najpóźniej do 30 marca danego roku.

4. W kwietniu i maju odbywa się drugi etap rekrutacji w ramach którego zapraszamy na spotkania wybranych po pierwszym etapie kandydatów.

5. Lista przyjętych na praktykę zostaje zamknięta 30 maja. Po tym terminie wszyscy aplikujący na praktykę otrzymają informację o swoim statusie w rekrutacji.

6. W praktykach mogą uczestniczyć osoby spełniające następujące warunki:

  • studenci kierunków związanych z automatyką przemysłową, zarządzaniem produkcją lub robotyką
  • posiadający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym
  • na określonych typach stanowisk mogą być wymagane uprawnienia SEP – do uzgodnienia na dalszym etapie rekrutacji

7. Kandydaci na praktykantów proszeni są o przedstawienie następujących dokumentów:

  • Formularz zgłoszeniowy;
  • Pisemne zobowiązanie (na formularzu) do napisania sprawozdania z praktyk w formie prezentacji PPT. Sprawozdanie powinno być dostarczone Opiekunowi praktyk w ostatnim dniu odbywania praktyki. Autor najlepszej pracy otrzyma tytuł PRAKTYKANTA ROKU oraz możliwość odbycia 4-6 tygodniowego stażu w firmie ASTOR

 

Program korzyści

Korzyści ze współpracy z ASTOR to nie tylko zakupione produkty. U nas każdy klient wybiera, jaką wartość dodaną otrzymuje po zakupie. Pamiętaj, że Zyskujesz z ASTOR zawsze, bez odwołania.

Wybierz korzyść dla siebie

Program partnerski

Do Programu zapraszamy firmy integratorskie oraz producentów maszyn.
Współpracuj z nami regularnie i umacniaj wspólną pozycję w branżach przemysłu oraz infrastruktury.

Co zyskam zostając
certyfikowanym partnerem ASTOR?
Sprawdź korzyści »
Zostań partnerem

Kontakt

ASTOR Centrala
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków

12 428 63 00
12 428 63 00
info@astor.com.pl

Język PL EN
© Copyright 2017 ASTOR. Wszystkie prawa zastrzeżone