• ID w Profesal: 23893

Kontroler E4x Paint / do strefy EX zagrożonej wybuchem

Kontrolery E4x Kawasaki Robotics przeznaczone są do pracy w środowisku zagrożonym wybuchem i zapobiegają dostawaniu się cząstek, które mogłyby spowodować eksplozję. E45 i E47 posiadają duże wymiary 500×550×1400 i wagę 170kg, która nie przeszkadza w przemieszczaniu ich z miejsca na miejsce, ponieważ szafą ta ma zamontowane kółka.
Kontrolery E4X Paint obsługują serie robotów malarskich.

 • Pamięć wewnętrzna 8MB
 • 32 wejścia i wyjścia cyfrowe z możliwością rozszerzenia do 128
 • Komunikacja za pomocą USB, Ethernet, RS232C
 • Dedykowana do strefy zagrożonej wybuchem

Kontrolery E45 i E47 Kawasaki Robotics łączą w sobie wysoką wydajność, funkcje sterowania procesem i prostą obsługę, a wszystko to w kompaktowej konstrukcji. Posiada wymiary: 500×550×1400
oraz wagę 170kg.

Kontrolery te są przeznaczone dla robotów malarskich – serii K, odpornych na eksplozję z nowym, przeciwwybuchowym panelem szkoleniowym, posiadający kolorowy wyświetlaczem LCD. Wiele ekranów informacyjnych może być wyświetlanych jednocześnie, w tym m.in. stan natryskiwania i diagnostyka.

Panel kontrolera wyposażony jest w przycisk E-stop, przełącznik Teach/Repeat, Ethernet, porty USB2.0 oraz gniazda RS-232C.

Długość wiązki przewodów między robotem a kontrolerem wynosi 3m z możliwością wydłużenia do 30 metra, natomiast przewód pomiędzy Teach Pendantem a kontrolerem ma długość 10m w wersji standard z dopuszczalnym przedłużeniem do max. 25m.

Seria E4x Paint


Kontroler E45 Kawasaki Robotics łączy w sobie wysoką wydajność, niespotykaną niezawodność, funkcje sterowania procesem i prostą obsługę, a wszystko to w kompaktowej konstrukcji.

Kontrolery seria E45/47

 

Nazwa kontrolera  E45
 Obsługiwane serie robotów Seria K
 Wymiary kontrolera 500×550×1400

 Liczba osi

6 opcja (9)
 Pamięć 8MB
 I/O
 Wyjścia cyfrowe 32
 Wejścia cyfrowe 32
 Długość przewodów
 Wiązka przewodów między robotem a kontrolerem 3 max 30m
 Przewód pomiędzy Teach Pendantem a kontrolerem 10 max 25m
 Masa 170kg
 Zasilanie AC380 - 415V ±10%; 50/60 Hz
 Zapotrzebowanie na moc 7.3kVA
 Parametry pracy
 Temperatura otoczenia 0-45° C
 Wilgotność względna 35-85%
 Teach Pendant Kolorowy wyświetlacz LCD TFT z panelem dotykowym, wyłącznikiem awaryjnym, przełącznikiem blokady uczenia.
 Panel kontrolera E-stop, przełącznik Teach/Repeat, włącznik zasilania
 Komunikacja USB, Ethernet (100BASE-TX), RS232C
 Możliwość montażu Cubic-S NIE
 Opcje dodatkowe Światło LED, Fieldbus, Oprogramowanie PLC, we-wy analogowe, synchronizacja z przenośnikiem, kontrola osprzętu malującego

Kontroler E47 Kawasaki Robotics łączy w sobie wysoką wydajność, niespotykaną niezawodność, funkcje sterowania procesem i prostą obsługę, a wszystko to w kompaktowej konstrukcji.

Kontrolery seria E45/47

 

Nazwa kontrolera  E47
 Obsługiwane serie robotów Seria K
 Wymiary kontrolera 500×550×1400

 Liczba osi

6 opcja (9)
 Pamięć 8MB
 I/O
 Wyjścia cyfrowe 32
 Wejścia cyfrowe 32
 Długość przewodów
 Wiązka przewodów między robotem a kontrolerem 3 max 30m
 Przewód pomiędzy Teach Pendantem a kontrolerem 10 max 25m
 Masa 170kg
 Zasilanie AC380 - 415V ±10%; 50/60 Hz
 Zapotrzebowanie na moc 5.1kVA
 Parametry pracy
 Temperatura otoczenia 0-45° C
 Wilgotność względna 35-85%
 Teach Pendant Kolorowy wyświetlacz LCD TFT z panelem dotykowym, wyłącznikiem awaryjnym, przełącznikiem blokady uczenia.
 Panel kontrolera E-stop, przełącznik Teach/Repeat, włącznik zasilania
 Komunikacja USB, Ethernet (100BASE-TX), RS232C
 Możliwość montażu Cubic-S NIE
 Opcje dodatkowe Światło LED, Fieldbus, Oprogramowanie PLC, we-wy analogowe, synchronizacja z przenośnikiem, kontrola osprzętu malującego

Teach Pendant( Ręczny Programator) jest podstawowym interfejsem do programowania i obsługi robotów Kawasaki. Wyposażony jest w kolorowy ekran LCD z matrycą dotykową. Dzięki temu może on służyć również jako panel operatorski. W programatorze zastosowano intuicyjny system zapamiętywania punktów pośrednich trajektorii przejazdu, dzięki któremu programowanie robota staje się łatwe i szybkie. Układ klawiszy jest zoptymalizowany pod kątem szybkiego wprowadzania danych. Zarówno Teach Pendant jaki i kontroler, są integralnymi elementami robota przemysłowego dostarczanymi w cenie robota.

TP spaw

Seria E4x Paint


 

Nazwa opcji
Opis
Przykładowe zastosowanie
Dostępność dla kontrolerów
General Fieldbus Ustawienia komunikacji dla I/O z PLC lub Slavem Profibus Master/Slave, Profinet Slave; DeviceNet Master/Slave; Control Net F60, E4x, E0x
Conveyor Synchronous Operation Śledzenie maksymalnie 4 zewnętrznych enkoderów i wykonywanie obliczeń do dostosowania ruchu robota. Możliwość śledzenia liniowego i kołowego. Możliwówość podpięcia do 16 robotów do jednego enkodera przez kartę 1SQ. Malowanie, przenoszenie, montaż F60, E4x, E0x, D
Optional Harness Przewody dla Arm ID Board Podpięcie zaworów i czujników na stałe E4x, E0x
External Axis Pozwala na dołączenie kolejnych osi zewnętrznych robota. Do 10 dodatkowych osi może być sterowanych. Pozycjonery, taśmociągi, osie zewnętrzne F60, E4x, E0x
Analog Input Monitorowanie do 8 kanałów wejściowych. Pozwala na konwersję wartości analogowych na zmienne wykorzystywane do obliczeń w programie. Kanały 7 i 8 nie mają limitu napięciowego, mogą czytać wartość natężenia. Monitoring czujników i urządzeń analogowych E4x, E0x
Fast Check Function Poruszanie robotem w trybie Teach ze 100% prędkością Uruchamianie nowych aplikacji. Przydatne przy aplikacji z taśmociągami. F60, E4x, E0x
Analog Output Wyjścia sygnałów analogowych dla 8 różnych kanałów. Po 4 dla każdej z kart 1TW-A. Możliwość ustawienia zakresu napięcia dla każdego z kanałów: 0-10 VDC; -10 +10 VDC ; 0-15 VDC. Sterowanie zaworami proporcjonalnymi E4x, E0x
Cubic-S Dodatkowe zabezpieczenie z dwoma niezależnymi CPU do monitorowania i wywoływania funkcji bezpieczeństwa. Monitorowanie stref. Podział stref bezpieczeństwa, ograniczanie ruchów robota, zabezpieczanie przed kolizją. F60, E4x, E0x
Seperate Control Wymagane w aplikacjach ze stołem obrotowym. Wyłączanie napędów, które aktualnie nie są w bezpiecznej strefie. E4x, E0x
Open AS Pozwala na programowanie w Qt/C++ w środowisku AS. Własne wizualizacje procesu i parametrów lub specjalna metoda przez TP. Przydatne we wszystkich aplikacjach. E4x, E0x
Real Time Path Modification Pozwala na zmianę trajektorii ruchu w trybie ciągłym, dzięki czujnikowi siły. Montaż, pakowanie E4x, E0x
AVC Option Dostosowywanie poziomu z podczas cięcia plazmowego Cięcie plazmowe E4x, E0x

Nazwa opcji
Opis
Przykładowe zastosowanie
Dostępność dla kontrolerów
KLogic Oprogramowanie PLC, dodatkowo do 256 wejść/wyjść oraz Hardwarowych I/O lub Fieldbus. Sterowanie taśmociągami, pneumatyką, urządzeniami zewnętrzne pracujące z robotem. Kontrolowanie ciągłe i równoległe do pracy robota. E4x, E0x
Kladder Programowanie Klogic na systemie Windows. Programowanie w drabince lub za pomocą komend. E4x, E0x, F60
Changing Gain Servo System Sterowanie serwowzmacniaczem każdej osi. Kontrola siły od połączonych urządzeń zewnętrznych. Montaż części, pomiary parametrów E4x, E0x
Host-Communication Połączenie szeregowe przez port RS232. Transfer danych (I/O, zmienne typu string). Komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi tj. drukarka lub wyświetlacz, nie wyposażone w TCP/IP E4x, E0x
Soft_Absorber Sterowanie serwo-wzmacniaczem każdej osi lub w orientacji XYZ. Robot może podążać za sygnałem z połączonej maszyny w określonym zakresie. Rozładowywane wtryskiwarek E4x, E0x
Motion_based_of_fixed_tool Dodatkowy zewnętrzny system operowania narzędziem. Robot może podążać za zewnętrznym punktem narzędzia. Dla tej opcji istnieją oddzielne komendy. Pozycja pochodzi z zewnętrznego TCP. Uszczelnianie, szlifowanie E4x, E0x
Spin_Control Ograniczenie ruchu osi 6. Parametry ruchu(prędkość, przyspieszenie, opóźnienie, obroty) mogą być sterowane niezależnie od innych osi. Możliwość resetu osi bez uprzedniego powrotu do pozycji HOME. Montaż części, odlewanie E4x, E0x
Spin_Control_External_Axis Ograniczenie ruchu osi 7,8,9. Parametry ruchu(prędkość, przyspieszenie, opóźnienie, obroty) mogą być sterowane niezależnie od innych osi. Możliwość resetu osi bez uprzedniego powrotu do pozycji HOME. Montaż części, odlewanie, malowanie wokół części E4x, E0x
Collision Detection Monitoring pozycji oraz aktualnych danych dla każdej z wybranych osi. Ustawianie parametrów oddzielnie dla TEACH oraz REPEAT. Gdy system odczyta graniczną wartość pozycji natychmiast odłącza napędy. System pozwala na redukcję kolizji. Użyteczne dla wszystkich aplikacji. E4x, E0x
General Fieldbus Ethernet/IP Ustawienia komunikacji Ethernet/IP Ethernet/IP Master/Slave F60, E4x, E0x
Failure Prediction Function for Reduction Gear Porównuje parametry aktualne do standardowych dla przekładni. Określa udźwig i żywotność, oparte o rzeczywiste wartości. Wymagane jest pokonanie określonej ścieżki dla każdego cyklu. - E4x, E0x
3D Sensor Compensation Function Korekcja pozycji odłożenia Montaż E4x, E0x
Data Storage Function Funkcja pozwalajaca na obserwowanie i zapis zmiennych robota. Możliwość eksportu danych w formacie .csv do części po przecinku. Analiza danych czasu wej/wyj, ścieżki robota i innych. - E4x, E0x
Signal output with path function Wyjścia sygnałow w zdefiniowanych pozycjach trajektorii ruchu robota. Bez wpłyu na prędkość i dokładność ruchu. Aktywowanie sygnałów w odpowiednim momencie. Sterowanie zsynchronizowanymi procesami. E4x, E0x
Arm ID Board Instruction Dodatkowe cyfrowe I/O podpiętę do górnego ramienia (24 VDC, max 100 mA dla każdego z wyjść). Podpięcie zaworów i czujników na stałe. F60, E4x, E0x
TCP/IP Communication Protokoły TCP/IP i UDP. Wymiana danych typu string. Wykorzystywanie wtyków RJ45 dla poączenia LAN dla płyty głównej. Głowna komunikacja urządzeń, PLC, PC. F60, E4x, E0x
Servo Weld Gun Sterowanie palnikami spawalniczymi Spawanie E4x, E0x
Flow Rate Function Sterowanie i regulacja w aplikacjach dozujących Aplikacje dozujące E4x, E0x
Taught Program Protection Function Zabezpieczenie hasłem do poszczgólnych programów Zabezpieczanie wyświetlania i nadpisywania danych/zmiennych E4x, E0x
Tool Change Function W przypadku chwytaka, zmiana narzędzia pozwala na pominięcie błędu Montaż, paletyzacja E4x, E0x
Cooperative Motion Control Połączenie LAN dwóch robotów do jednego systemu sterowania i wywołanie zsynchronizowanego ruchu. Roboty Master/Slave. Montaż ciężkich lub długich części F60, E4x, E0x
High Load Alarm Function For Reduction Gear Program pozwalający na optymalizację zużycia każdej z przekładni - E4x, E0x
Laser Tracking Function Dostosowywanie trajektorii ruchu podczas spawania do sygnałow z czujnika laserowego Spawanie E4x, E0x
KV Finder Oprogramowanie PC pozwalające na wykrywanie obiektów 2D z kamery i transfer danych po TCP/IP do robota. Aplikacje montażowe E4x, E0x
Tool Correction Function Automatyczne pomiary narzędzia za pomocą czujnika LEONI oraz automatyczne dostosowanie momentu dewiacji w programie. Spawanie, klejenie E4x, E0x
Shutter Output Function Wysyłanie sygnałów wyjściowych z czasem opartym o rzeczywistą pozycję robota Sterowanie sprzętem o zsynchronizowanym ruchu z robotem E4x, E0x
Cooperative Motion for Arc Welding Dwa roboty spawalnicze mogą pracować nad jedną częścią z dodatkową osią (obracającą). Spawanie dużych części, skrócenie czasu cyklu E4x, E0x

Nazwa opcji
Opis
Przykładowe zastosowanie
Dostępność dla kontrolerów
Host-Communication Połączenie szeregowe przez port RS232. Transfer danych (I/O, zmienne typu string). Komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi tj. drukarka lub wyświetlacz, nie wyposażone w TCP/IP E4x, E0x
General Fieldbus Ustawnienia komunikacji dla I/O z PLC lub Slavem Profibus Master/Slave, Profinet Slave, DeviceNet Master/Slave, Control Net F60, E4x, E0x
General Fieldbus Ethernet/IP Ustawienia komunikacji Ethernet/IP Ethernet/IP Master/Slave F60, E4x, E0x
TCP/IP Communication Protokoły TCP/IP i UDP. Wymiana danych typu string. Wykorzystywanie wtyków RJ45 dla połączenia LAN dla płyty głównej. Główna komunikacja urządzeń, PLC, PC. F60 E4x, E0x

Nazwa protokołu komunikacyjnego
Typ
Prędkość
Złącze
Dostępny dla kontrolerów
Cechy
DeviceNet Master/Slave; peer to peer Od 125, 200 i 500 Kbit/s Specjalny kabel DeviceNet typu twisted-pair Kontrolery D,E,F
 • obsługa do 64 złączy,
 • możliwość odpięcia złącza bez odcinania sieci,
 • obsługa urządzeń zasilanych z sieci (czujniki) oraz bezpośrednio zasilanych urządzeń (siłowniki),
 • podział dla większych danych,
 • stosowany dla komunikacji typu pytanie/odpowiedź,
 • możliwość podpięcia 64 węzłów. Każdy węzeł ma swój własny adres MAC_ID i jest numerowany od 0 do 63,
 • duplikowanie węzłów jest niemożliwe
Profibus-DP Master/Slave Od 9,6 Kbit/s do 12 Mbit/s. Połączenie przez RS485 (kabel sygnałowy twisted-pair) lub kabel światłowodowy Kontrolery D,E,F
 • DP Master 1 klasy (DPM1) używany jako kontroler centralny tak jak PLC,
 • DP Master 2 klasy (DPM2) używany do konfiguracji systemu DP oraz do monitoringu i oceny przetwarzanych danych,
 • Slave - analogowe I/O, sterowniki, zawory,
 • cykliczny transfer danych input/output,
 • transfer danych pomiędzy DP-Master i DP-Slave,
 • możliwe połączenie Master-Master,
 • dane wejściowe są odczytywane, a dane wyjściowe są wyczyszczane,
 • 244 bajty danych wejścia i wyjścia dla DP-Slave (normalnie 32 bajty),
 • synchronizacja wejść/wyjść
INTERBUS Master/Slave 500 Kbit/s RS485 (kabel sygnałowy twisted-pair) 2 pary + GND Kontrolery D i E
 • 4096 sygnałów I/O,
 • remote bus: 256 złączy,
 • local i remote bus: 400m,
 • dwa remote bus: 400m,
 • max zasięg: local i ostatni remote 12.8km
EtherNet/IP Master/Slave 10, 100 Mbit/s Kabel Ethernetowy twisted-pair lub kabel światłowodowy ze złączem RJ45 lub M12 Kontrolery D,E,F
 • używana do komunikacji w sieciach TCP/IP,
 • możliwość przesyłania dużej ilości danych jednocześnie do wielu urządzeń,
 • zgodny ze standardem IEEE 802.3
Modbus-TCP Slave 10, 100 Mbit/s - Kontrolery D i E
 • warstwy protokołu TCP/IP zapewniają kontrolę błędów,
 • używana do komunikacji w sieciach TCP/IP,
 • system single Master/multi Slave
CANopen Master/Slave; peer to peer 10 Kbit/s do 1 Mbit/s Dwużyłowy skręcany ekranowany kabel Kontroler E
 • stosowanie zamkniętych lub otwarych typów złącz,
 • możliwość podpięcia do 127 węzłów,
 • maksymalna długość: do 5000m
Profinet Slave 100Mbit/s Kabel Ethernetowy twisted-pair lub kabel światłowodowy ze złączem RJ45 lub M12 Kontroler E
 • połączenie cech sieci ProbiBus z uniwersalnością EtherNetu,
 • możliwość wykonywania czynności w czasie rzeczywistym
EtherCAT Master/Slave 100Mbit/s Kabel EtherCat 5 ze złączem RJ4 Kontrolery D,E,F
 • używana do komunikacji w sieciach TCP/IP,
 • zgodny ze standardem IEEE 802.3,
 • maksymalna długość: do 2000m
CC-Link Kontrolery D,E: Master/Slave
Kontroler F: Slave
156 kbit - 10 Mbit /s Kabel kompatybilny CC-link (RS485) Kontrolery D,E,F
 • maksymalna liczba sygnałów: 896 (Slave),
 • maksymalna liczba słów: 128 (Slave),
 • maksymalna liczba sygnałów: 960 (Slave),
 • maksymalna liczba słów: 256 (Slave),
 • maksymalna liczba stacji typu Master i Slave to 64
CC-Link IE Slave 1 Gbit/s Ethernet Kontrolery E
 • dopuszczalne także topologie gwiazda/pierścień,
 • maksymalna odległość między stacjami: 100m,
 • maksymalna liczba stacji typu Master i Slave to 254,
 • maksymalna liczba sygnałów: 832,
 • maksymalna liczba słów: 204
TCP/IP serwer/klient 10Mbps-100Mbs Ethernet Kontrolery E,F
 • obsługiwany i konfigurowany programowo

Zobacz pełną dokumentację

Wybrane pliki techniczne

Podręczniki

Kontakt Przejdź do kontaktu »

Zostaw wiadomość lub zadaj pytanie – odpowiemy niezwłocznie.

Wsparcie handlowe

12 424 00 60
sprzedaz@astor.com.pl

Wsparcie techniczne

12 424 00 88
support@astor.com.pl

Formularz kontaktowy

Napisz do nas - odpowiemy w ciągu 24h

*wymagane

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Numer telefonu:*

Kontakt z oddziałem*


Komentarz:*

Twoje dane osobowe udostępnione w formularzu będą przetwarzane przed Grupę ASTOR zgodnie z zasadami.

Kontakt

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Wsparcie handlowe
12 424 00 60
sprzedaz@astor.com.pl

Wsparcie techniczne

Kontakt

12 428 63 00
PL EN