Laureaci Konkursu Prac Dyplomowych

   

2014

I miejsce: "Projekt systemu monitoringu zużycia mediów w zakładzie przemysłowym"
 • Autor: Andrzej Gackowski
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska
II miejsce: "Projekt, komunikacja i programowanie układu robota przemysłowego oraz silników krokowych"
 • Autor: Maciej Bajor
 • Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
III miejsce: "Projekt robota kroczącego wg koncepcji Theo Jansena"
 • Autor: Bartłomiej Gola
 • Uczelnia: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej
Wyróżnienie: "Projekt automatycznego obrotnika do obrabiania komór na frezarko –wiertarce BFM130 CNC"
 • Autor: Damian Kurzydym
 • Uczelnia: Politechnika Śląska

2012

I miejsce: "Projekt oraz realizacja systemu sterowania robotem przemysłowym klasy SCARA"
 • Autor: Przemysław Kękuś
 • Promotor: dr inż. Jacek Augustyn
 • Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza
II miejsce: "Wizualizacja i sterowanie ploterem 2D"
 • Autor: Mariusz Buciakowski
 • Promotor: dr hab. inż. prof. UZ Marcin Witczak
 • Uczelnia: Uniwersytet Zielonogórski
III miejsce: "Wizualizacja systemu sterowania ruchem kolejowym na liniach dużych prędkości"
 • Autor: Michał Drożdżowski
 • Promotor: dr inż. Antoni Szymczak
 • Uczelnia: Politechnika Krakowska

2011

I miejsce: "Symulator kotła parowego z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych"
 • Autor: Michał Skałecki
 • Promotor: dr inż. Andrzej Jabłoński
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
II miejsce: "Układ sterowania ramieniem robota antropomorficznego"
 • Autor: Łukasz Stanclik
 • Promotor: dr inż. Marcin Sidzina
 • Uczelnia: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
III miejsce: "Bazujące na PLC stanowisko diagnostyczne do testowania sterowników PLC GE Inteligent Platforms"
 • Autor: Jakub Sotwin
 • Promotor: dr inż. Krzysztof Oprzędkiewicz
 • Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wyróżnienie: "Projekt stanowiska aktywnego obciążania silnika asynchronicznego"
 • Autor: Piotr Rupniewski
 • Promotor: dr inż. Marcin Sidzina
 • Uczelnia: Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsko-Białej

2010

I miejsce: "Konstrukcja i sterowanie napędu o zmiennej sztywności"
 • Autor: Krzysztof Kuczkowski 
 • Promotor: dr inż. Piotr Sauer
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska
II miejsce: "Problemy projektowania, realizacji i wdrożenia systemu SCADA dla wielkoseryjnej linii produkcyjnej"
 • Autor: Norbert Śledź
 • Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz
 • Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza
III miejsce: "Projekt automatyzacji i wizualizacji instalacji odciągów miejscowych w procesach pirometalurgicznych"
 • Autor: Paweł Gut
 • Promotor: dr inż. Antoni Szymczak
 • Uczelnia: Politechnika Krakowska
Wyróżnienie: "Układ likwidacji składowej wahań ładunku w czasie rzeczywistym regulator Fuzzy Logic"
 • Autor: Łukasz Miodoński
 • Promotor: dr inż. Marcin Sidzina 
 • Uczelnia: Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsko-Białej

2009

I miejsce: "Bezpieczny system sterowania automatycznego z wykorzystaniem redundantnych sterowników PLC"
 • Autor: Tomasz Białk
 • Promotor: dr inż. Marek Bielecki
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska
II miejsce: "Robot dydaktyczny z enkoderami magnetycznymi"
 • Autorzy: Michał Szymański, Piotr Adamczak
 • Promotor: dr inż. Marek Bielecki
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska
III miejsce: "Projekt sterowania i wizualizacji automatu do galwanizacji"
 • Autor: Tomasz Trela
 • Promotor: dr inż. Antoni Szymczak
 • Uczelnia: Politechnika Krakowska
Wyróżnienie: "Zastosowanie systemów komputerowych do rozpoznawania obrazów"
 • Autor: Łukasz Frąszczak
 • Promotor: dr inż. Janusz Dulas 
 • Uczelnia: Uniwersytet Opolska

2008

I miejsce: "Konstrukcja urządzenia pozycjonującego dla robota o 3 stopniach swobody"
 • Autor: Andrzej Niechciał
 • Promotor: dr inż. Marek Bielecki
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej
II miejsce: "Integracja informacji w rozproszonych systemach sterowania produkcją"
 • Autor: Łukasz Banaś
 • Promotor: dr hab. inż. prof. PK Jerzy Zając
 • Uczelnia: Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
Wyróżnienie: "System InTouch w projektowaniu układu sterowania i monitorowania aparatu udojowego"
 • Autor: Jaroslaw Hojna
 • Promotor: dr inż. Marcin Tomasik
 • Uczelnia: Uniwersytet Rolniczy im.Hugona Kołłątaja w Krakowie

2007

I miejsce: "Projekt sterowania i wizualizacji procesu neutralizacji ścieków silnie kwaśnych w farmaceutycznej oczyszczalni ścieków"
 • Autor: Andrzej Latała
 • Promotor: dr inż. Antoni Szymczak
 • Uczelnia: Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny
II miejsce: "Wizualizacja, akwizycja danych i raportowanie pracy miksera gumy"
 • Autor: Dariusz Politowski
 • Promotor: dr inż. Paweł Dworak
 • Uczelnia: Politechnika Szczecińska, Wydział Elektryczny
III miejsce: "Automatyzacja instalacji sprężonego powietrza jako rozproszonego obiektu sterowania"
 • Autor: Maciej Gorączko
 • Promotor: dr inż. Marek Bielecki
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny

2006

I miejsce: "Stanowisko do testowania oprogramowania sterującego przeznaczonego dla sterowników programowalnych PLC"
 • Autor: Marcin Łukasik
 • Promotor: dr inż. Sławomir Jaszczak
 • Uczelnia: Politechnika Szczecińska, Wydział Informatyki
II miejsce: "Automatyka wybranego węzła cieplnego na sterownikach PLC"
 • Autor: Adrian Herberg
 • Promotor: dr inż. Jan Skórski
 • Uczelnia: Politechnika Szczecińska, Wydział Elektryczny
III miejsce: "Symulacja pracy jednotorowej stacji mycia z wykorzystaniem sterownika PLC"
 • Autor: Jacek Plichta
 • Promotor: dr inż. Aleksander Pyć
 • Uczelnia: Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

2003

Nagroda główna: "System śledzenia produkcji na Wydziale Pierścieni Huty Bankowa z wykorzystaniem programu Wonderware InTrack"
 • Autor: Artur Nowak
 • Promotor: dr inż. Janusz Baran
 • Uczelnia: Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny
Wyróżnienie: "Automatyzacja i wizualizacja procesu produkcji nawozów sztucznych"
 • Autor: Konrad Próchnicki, Michał Trojanowski
 • Promotor: dr inż. Antoni Szymczak
 • Uczelnia: Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny

2002

Nagroda główna: "Opracowanie regulatora dla sterowania rozdziałem energii cieplnej z zastosowaniem struktur swobodnie programowalnych"
 • Autor: Kamil Szkarłat
 • Promotor: dr inż. Andrzej Jabłoński
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki
Wyróżnienie: "System wizualizacji i regulacji przepływu powietrza z automatyczną korekcją nastaw regulatora PID"
 • Autor: Remigiusz Kondracki
 • Promotor: dr inż. Michał Lower
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki
Wyróżnienie: "Automatyzacja i wizualizacja linii technologicznej do produkcji masła orzechowego na terenie fabryki Felix Polska Sp. z o.o."
 • Autor: Dariusz Pieprzyk, Tomasz Sajdyk
 • Promotor: dr inż. Andrzej Englot
 • Uczelnia: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

2001

Nagroda główna: "Telemetria i telesterowanie w zdecentralizowanym systemie automatyki"
 • Autor: Marcin Mosiołek
 • Promotor: dr inż. Andrzej Jabłoński
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki
Wyróżnienie: "Projekt automatycznego sterowania procesem termicznej obróbki mleka"
 • Autor: Tyberiusz Mikołajczyk
 • Promotor: dr hab. inż. Zygmunt Zander
 • Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności, Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej
Wyróżnienie: "Automatyzacja i wizualizacja parku zbiorników na terenie Rafinerii Trzebinia S.A."
 • Autor: Paweł Wróbel, Grzegorz Ziętek
 • Promotor: dr inż. Antoni Szymczak
 • Uczelnia: Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny

2000

Nagroda główna: "Projekt sterowania i wizualizacji pracy pompowni centralnej Huty Bankowej z wykorzystaniem sterownika programowalnego GE Fanuc i oprogramowania InTouch 7.0 firmy Wonderware"
 • Autor: Robert Haraziński
 • Promotor: dr inż. Janusz Baran
 • Uczelnia: Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny
Wyróżnienie: "Sterowanie procesem oczyszczania powietrza przy użyciu zimnej plazmy"
 • Autor: Grzegorz Fryszkowski, Marcin Hołub
 • Promotor: dr inż. Stanisław Kalisiak
 • Uczelnia: Politechnika Szczecińska, Instytut Elektrotechniki, Zakład Maszyn i Napędów Elektrycznych
Wyróżnienie: "Projekt i wykonanie interfejsów przejściowych do stanowiska automatyki MPS"
 • Autor: Bartosz Brzostek, Michał Wierzbicki
 • Promotor: mgr inż. Zbigniew Pietruszka
 • Uczelnia: Technikum Elektroniczne w Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym w Szczecinie

1999

I miejsce: "System wizualizacji i nadzoru linii produkcyjnej w Fabryce Kabli w Załomiu"
 • Autor: Sławomir Budnicki, Krzysztof Gocałek, Arkadiusz Parus
 • Uczelnia: Politechnika Szczecińska
II miejsce: "Sterowanie i wizualizacja pracy chemicznej oczyszczalni ścieków typu floatacyjnego"
 • Autor: Grzegorz Grudzień
 • Uczelnia: Politechnika Lubelska
III miejsce: "Wirtualny model reaktora chemicznego"
 • Autor: Dariusz Nowak
 • Uczelnia: Zespół Szkół Elektronicznych w Zielonej Górze

Program korzyści

Korzyści ze współpracy z ASTOR to nie tylko zakupione produkty. U nas każdy klient wybiera, jaką wartość dodaną otrzymuje po zakupie. Pamiętaj, że Zyskujesz z ASTOR zawsze, bez odwołania.

Wybierz korzyść dla siebie

Program partnerski

Do Programu zapraszamy firmy integratorskie oraz producentów maszyn.
Współpracuj z nami regularnie i umacniaj wspólną pozycję w branżach przemysłu oraz infrastruktury.

Co zyskam zostając
certyfikowanym partnerem ASTOR?
Sprawdź korzyści »
Zostań partnerem

Kontakt

ASTOR Centrala
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków

12 428 63 00
12 428 63 00
info@astor.com.pl

Język PL EN
© Copyright 2017 ASTOR. Wszystkie prawa zastrzeżone