Wyposażonych
laboratoriów
Szkół i uczelni
współpracujących
z ASTOR
Przeszkolonych
studentów
i inżynierów

Chcemy, by polskie placówki edukacyjne miały dostęp do najnowszych informacji oraz technologii. Stworzyliśmy kompleksową ofertę, której elementy sprzętowe, warsztatowe, marketingowe i rozwojowe można ze sobą dowolnie łączyć.


Dzięki temu laboratoria wyposażone w nowoczesne sterowniki czy roboty, pracownie pokazujące funkcjonowanie Przemysłu 4.0 na uczelniach i w szkołach, mogą stać się rzeczywistością.


Oprogramowanie AVEVA (dawniej Wonderware)

Sterowniki Emerson

Panele i sterowniki Astraada

Sterowniki Horner

Roboty przemysłowe Kawasaki

Roboty EPSON

Roboty mobilne MiR


Dowiedz się więcej »Patronaty nad kierunkami studiów

Klasy patronackie

Umowy o współdziałaniu z placówkami edukacyjnymi

Wspieranie kół naukowych

Wypożyczenie sprzętu na czas pisania prac dyplomowych

Plakaty i fototapety edukacyjne

Dowiedz się więcej »


Wykłady na uczelniach

E-szkolenia

Samouczki

Projekty edukacyjne

Zajęcia w AIR oraz ARC


Dowiedz się więcej »Praktyki studenckie

Staże studenckie

Program Ambasador ASTOR


Dowiedz się więcej »

Porozmawiajmy

Zainteresowany? Dowiedz się, jak zyskać nawet 30% rabatu na wyposażenie Twojego laboratorium!
Skontaktuj się z naszym ekspertem

Chcesz uzyskać bezpłatne licencje systemu
SCADA AVEVA Edge?

Jesteś studentem?

Chcesz pracować ze środowiskiem także w domu, nie tylko na uczelni?
Użyj wersji studenckiej AVEVA Edge


Opiekujesz się laboratorium?

Przeczytaj wszystkie materiały na stronie i skorzystaj z bezpłatnej licencji.

Wyposażenie laboratoriów

W porozumieniu z Partnerami Technologicznymi przygotowaliśmy bardzo atrakcyjną ofertę na sprzęt przez nas dystrybuowany. Dzięki temu wyposażenie laboratoriów w zestawy sterowników Emerson czy Astraada, pakiety licencji AVEVA (dawniej Wonderware) lub stanowiska zrobotyzowane Kawasaki i EPSON staje się realną możliwością.


Dodatkowo każda z placówek edukacyjnych w naszym sklepie internetowym otrzymuje 30% rabatu od cen regularnych sprzedawanych produktów.


Zestaw edukacyjny oprogramowania Wonderware (do 20 stanowisk)Zobacz szczegóły »
Makieta skrzyżowania świateł drogowych Zobacz szczegóły »

Partnerstwo dla edukacji

ASTOR, w ramach zacieśniania współpracy z branżą edukacyjną, tworzy sieć partnerskich placówek, z którymi podpisuje porozumienia o współpracy oraz obejmuje patronaty nad wybranymi kierunkami studiów lub profilami klas. Dzięki temu łatwiej jest realizować projekty oraz wspierać się w codziennych działaniach.


Patronaty nad kierunkami studiów i klasy patronackie

Objęcie patronatu nad wybranym kierunkiem studiów lub - w przypadku szkół średnich – klasą, pozwala na sprawną wymianę informacji między placówkami edukacyjnymi a ASTORem. Szybciej dowiadujemy się i możemy reagować na zgłaszane przez szkoły czy uczelnie potrzeby sprzętowe lub edukacyjne. Wspólnie planujemy cykliczne wykłady oraz warsztaty, poszerzające horyzonty technologiczne uczniów i studentów.
Umowy o współdziałaniu z placówkami edukacyjnymi

Podpisywanie umów o współdziałaniu to wyraz ścisłego porozumienia między uczelnią lub szkołą a ASTORem. Na tej podstawie razem ustalamy indywidualny program działań, które jednostkom naukowym pozwala na szybkie osiąganie celów edukacyjnych, a firmie ASTOR umożliwia popularyzację nowoczesnych technologii i idei Inżyniera 4.0.
Wspieranie kół naukowych

Koła naukowe to inkubatory innowacji na uczelniach – często właśnie z ich inspiracji rodzą się projekty zmieniające środowisko, w którym żyjemy. Z przyjemnością wspieramy młodych naukowców w ich badaniach, oferując szkolenia, udostępniając sprzęt i dzieląc się zgromadzonym przez naszych ekspertów doświadczeniem.
Wypożyczenie sprzętu na czas pisania prac dyplomowych

Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy ze studentów ma możliwość przeprowadzenia koniecznych do pracy dyplomowej badań z wykorzystaniem potrzebnego sprzętu. Dlatego promotorom oraz osobom piszącym, w miarę dostępności, proponujemy wypożyczenie produktów z wewnętrznych zasobów ASTOR.
Plakaty i fototapety edukacyjne

Wyposażenie laboratoriów czy pracowni to przede wszystkim sprzęt, ale warto także pamiętać o materiałach wizualnych, które nie tylko uatrakcyjnią wygląd sal, ale także będą pełnić funkcję edukacyjną. Taką właśnie rolę mają plakaty ASTOR: pokazując nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz przykłady ich wykorzystywania w przemyśle.
Dzielenie się wiedzą

Rewolucja 4.0 nie dotyczy jedynie zmian technologicznych, ale także redefiniuje rolę inżyniera. Dlatego przekazujemy wiedzę techniczną oraz tę dotyczącą umiejętności interpersonalnych na kilka sposobów.
Wykłady

Specjaliści ASTOR chętnie dzielą się swoim doświadczeniem podczas prelekcji dla uczniów oraz studentów. Co trzeba zrobić,aby zorganizować taki wykład? Przede wszystkim zebrać minimum 50- osobową grupę studentów lub 30-osobową grupę uczniów, którzy będą uczestniczyć w spotkaniu,
wolną aulę oraz podać preferowaną datę i tematykę prezentacji. Czas trwania wykładu będzie nie dłuższy niż 2 godziny zegarowe.


Dotychczas przeprowadzone spotkania obejmowały następujące zagadnienia:

 • System wizualizacyjny AVEVA (dawniej Wonderware) InTouch - pierwsze kroki tworzenia i serwisowania aplikacji
 • Projektowanie i symulacja zrobotyzowanych stanowisk pracy przy wykorzystaniu symulatora robotów Kawasaki - K-Roset - pierwsze kroki
 • Inżynier AUTOMATYK ROBOTYK wobec Przemysłu 4.0. - szanse i wyzwania

Aby ustalić szczegóły, wystarczy wysłać zapytanie mailowe na adres: akademia@astor.com.pl


E-szkolenia

Zapraszamy do korzystania ze stale zwiększającej się oferty e-szkoleń z zakresu automatyki przemysłowej, dostępnych na stronie www.astor.com.pl/sklep/ . Można w nich brać udział bez konieczności wychodzenia z domu, a jedynie wygodnie zasiadając przed komputerem podłączonym do sieci. Co ważne, ukończenie każdego e-kursu kończy się otrzymaniem certyfikatu. Uczniowie oraz studenci mogą korzystać ze specjalnych akcji promocyjnych i brać udział w naszych e-szkoleniach na preferencyjnych warunkach.Samouczki

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego cyklu samouczków, przybliżających zagadnienia związane z szeroko pojmowaną automatyką. Wszystkie filmy dostępne są bezpłatnie na kanale ASTOR, na platformie Youtube.Projekty edukacyjne

Co roku, samodzielnie lub z firmami partnerskimi, organizujemy wydarzenia, mające na celu propagowanie nie tylko wiedzy technicznej, ale także umiejętności wspomagających efektywność pracy i działanie zespołów. Jedną z takich inicjatyw jest Akademia Młodego Project Managera, prowadzona wraz z Nowymi Motywacjami. Podczas serii wykładów uczestnicy dowiadują się, jak zarządzać projektami. Następnie 2-osobowe zespoły studentów mogą wziąć udział w etapie konkursowym i przesłać pracę dotyczącą przygotowania planu realizacji dowolnego projektu. Tydzień później Kapituła AMPM wybiera najlepsze koncepcje, których autorzy zostaną zaproszeni na Warsztaty w ASTOR Innovation Room.

Dowiedz się więcej na www.astor.com.pl/akademia-mlodego-project-managera


Zajęcia w ASTOR Innovation Room

ASTOR Innovation Room to interaktywna wystawa robotyki i technologii IT,
zlokalizowana w siedzibie ASTOR w Krakowie . W AIR pokazane są prawdziwe
procesy produkcyjne zrobotyzowanej paletyzacji oraz stanowiska związane
z technologiami przemysłu 4.0.
Jak zwiedzić ASTOR Innovation Room? Wystarczy zarezerwować termin
na stronie www.astor.com.pl/air, aby wraz z naszym przewodnikiem
zobaczyć na żywo roboty i procesy przemysłu 4.0.
Zajęcia w ASTOR Robotics Center

wizyta_uczelni_ARC

ASTOR Robotics Center to druga siedziba naszej firmy, dedykowana rozwojowi robotyki. Zobacz showroom hub4industry – a w nim m.in. działające aplikacje spawania, paletyzacji, obsługi maszyn, cobotyki i robotyki mobilnej. Skorzystaj z sali szkoleniowej umożliwiającej przeprowadzenie krótkiej lekcji programowania robotów dla uczniów i studentów.

Jak zwiedzić ASTOR Robotics Center? Wystarczy spytać o dostępny termin na stronie www.astor.com.pl/arc, aby wraz z naszym przewodnikiem zobaczyć na żywo stanowiska zrobotyzowane. Jeśli chcesz, odwiedź showroom także wirtualnie na Google Street View. Wirtualny spacer »


Oferta promocyjna szkoleń online i zdalnych dla uczelni

  Co zawiera pakiet e-szkoleń?

 • Pakiet zawiera dostęp do 6 e-szkoleń dla każdego z grupy 30 uczniów lub studentów.
 • Każde z nich kończy się egzaminem, po którego zdaniu kursant otrzymuje imienny certyfikat Akademii ASTOR z unikalnym numerem.
 • Dostęp do szkoleń jest ważny 365 dni od daty zakupu.

  Co daje udział w szkoleniach zdalnych?

 • Uczestnicy łączą się z wirtualną salą szkoleniową z dowolnego miejsca.
 • Każdy uczestnik szkolenia ma dostęp do swojego wirtualnego stanowiska szkoleniowego. Na ekranie komputera widzi ekran Trenera i równocześnie może pracować na swoim pulpicie.
 • Trener może w każdej chwili zobaczyć pulpit uczestnika szkolenia i wesprzeć go w realizacji zadania szkoleniowego.
 • Każde szkolenie kończy się egzaminem, po którego zdaniu kursant otrzymuje imienny certyfikat Akademii ASTOR z unikalnym numerem.

Cena za pakiet e-szkoleń.

Cena szkoleń zdalnych ustalana jest indywidualnie.


Rozwój studentów

Chcemy Cię wesprzeć na drodze Twojego rozwoju zawodowego, proponując wyzwania i konkretne narzędzia, które pomogą Ci w realizacji celów.

Aktualne rekrutacje i propozycje współpracy znajdziesz na www.astor.com.pl/o-nas/praca-i-rozwoj/studenci.


Program praktyk i staży studenckich

 • Program corocznych praktyk i staży jest jednym z ważniejszych w firmie ASTOR. Nam umożliwia dotarcie do ambitnych, zdolnych i proaktywnych młodych ludzi. Praktykanci i stażyści mają natomiast możliwość, poprzez pracę w zespołach projektowych, uzupełniania zdobytej na studiach wiedzy teoretycznej o doświadczenie praktyczne.
 • W ASTOR każdy praktykant ma swojego opiekuna, a samą praktykę rozpoczyna od udziału w szeregu szkoleń wprowadzających do świata automatyki. W oparciu o wiedzę wyniesioną ze studiów oraz nowo nabyte umiejętności, realizuje przydzielony mu projekt praktyczny.


Ambasadorzy ASTOR na uczelniach

W rekrutacji na Ambasadorów ASTOR mogą wziąć udział ci studenci, którzy chcieliby poznać funkcjonowanie naszej firmy od środka i zostać pomostem między ASTOR a swoją uczelnią. Do zadań Ambasadora należy przede wszystkim propagowanie informacji o działaniach ASTOR wśród studentów i wykładowców, organizacja seminariów i szkoleń dla studentów. W zamian Ambasadorzy uczestniczą w szkoleniach Akademii ASTOR, mają szansę pozyskania sponsoringu dla najciekawszych akcji uczelnianych /studenckich oraz dostęp do nowoczesnych technologii czołowych producentów automatyki i robotyki oraz ASTOR Innovation Room.
Aktualni ambasadorzy ASTOR

Jakub Bartos,
Student Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
jakub.bartos@astor.com.pl

Kamila Jaworowska
Studentka Politechniki Poznańskiej,
kamila.jaworowska@astor.com.pl

Natasza Malik
Studentka Politechniki Warszawskiej
natasza.malik@astor.com.pl

Katarzyna Turowska
Studentka Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach
katarzyna.turowska@astor.com.pl

Wojciech Szymański
Student Politechniki Śląskiej
wojciech.szymanski@astor.com.pl

Mariusz Bielecki
Student Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach
mariusz.bielecki@astor.com.pl

Łukasz Dembowski
Student Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach
lukasz.dembowski@astor.com.pl

Zaufało nam już ponad 150 placówek edukacyjnychASTOR | Politechnika Łódzka | Zaawansowane laboratoria zintegrowanego sterowania

ASTOR patronem kierunku Automatyka i Robotyka na Politechnice Krakowskiej

Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii: otwarci na ludzi, otwarci na technologie

Obejrzyj

Zainteresowany?
Zobacz efekty współpracy placówek edukacyjnych z ASTOR!

Co mówią o nas klienci?


Bezpośredni kontakt z zadaniami, które są realizowane dla przemysłu, daje studentom dużą wiedzę o aktualnych zastosowaniach sterowników programowalnych. Dzięki temu studenci mogą później, wybierając pracodawców, zaprezentować praktyczną wiedzę i wykorzystać ją w ramach już samodzielnie realizowanych prac.


— Dr inż. Marcin Jachimski Adiunkt, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Na każdym etapie realizacji projektu odbywały się konsultacje dwustronne. Firma ASTOR dostarczała nam wiedzy o najnowszych rozwiązaniach stosowanych w systemach produkcyjnych. Dzięki temu powstało laboratorium, w którym studenci mogą poznać i nauczyć się programować rzeczywiste urządzenia i obiekty, które występują w systemach produkcyjnych.

— dr inż. Paweł Majdzik, Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zależy nam, żeby inżynierowie kończący Politechnikę Krakowską byli sprawnymi pracownikami, którzy w minimalnym stopniu potrzebują kształcenia wewnątrz przedsiębiorstw, w których będą zatrudnieni. Liczymy w tym względzie na współpracę takich firm, jak ASTOR, który jest najwyżej technologicznie ukształtowany z punktu widzenia filozofii rozwoju i może być wzorem, jeśli chodzi o proces kształcenia i dochodzenia do standardów biznesowych.- Prof. Dr hab. inż. Jerzy Sładek, Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki

Skąd czerpać wiedzę?


Publikacje i filmy przygotowane przez naszych ekspertów przybliżają tajniki Przemysłu 4.0 oraz rozwoju Inżynierów 4.0.
Czytaj, oglądaj i rozwijaj się razem z ASTOR!

Publikacje na temat Przemysłu 4.0


Na kanale ASTOR YouTube znajdziesz webinary i filmy instruktażowe

Katalog oferty edukacyjnej ASTOR


Wspólnie postarajmy się, by dla szkół i uczelni przemysł przyszłości już teraz był na wyciągnięcie ręki!


Małgorzata Hadwiczak
Lider HR ds. Rozwoju i Edukacji 4.0

tel. 32 832 97 21
e-mail: malgorzata.hadwiczak@astor.com.pl

Formularz kontaktowy

Napisz do nas - odpowiemy w ciągu 24h

*wymagane

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Numer telefonu:*

Kontakt z oddziałem*


Komentarz:*

Twoje dane osobowe udostępnione w formularzu będą przetwarzane przed Grupę ASTOR zgodnie z zasadami.

Program korzyści

Korzyści ze współpracy z ASTOR to nie tylko zakupione produkty. U nas każdy klient wybiera, jaką wartość dodaną otrzymuje po zakupie. Pamiętaj, że Zyskujesz z ASTOR zawsze, bez odwołania.

Wybierz korzyść dla siebie

Program partnerski

Do Programu zapraszamy firmy integratorskie oraz producentów maszyn.
Współpracuj z nami regularnie i umacniaj wspólną pozycję w branżach przemysłu oraz infrastruktury.

Co zyskam zostając
certyfikowanym partnerem ASTOR?
Sprawdź korzyści »
Zostań partnerem

Kontakt

ASTOR Centrala
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków

12 428 63 00
12 428 63 00
info@astor.com.pl

Język PL EN
© Copyright 2023 ASTOR. Wszystkie prawa zastrzeżone