W ramach działań mających na celu wspieranie polskiej edukacji, od 1998 roku organizujemy Konkurs ASTOR na najlepszą pracę dyplomową, wykonaną w oparciu o produkty z naszej oferty.
Do udziału w konkursie kwalifikują się prace dyplomowe obronione przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń, czyli październikiem każdego roku.
Łukasz Mąka
Koordynator ds. edukacji ASTOR


Studencie! Czy wybrałeś już temat swojej pracy dyplomowej?
Czy wykorzystujesz w niej produkty firmy ASTOR?
Jeżeli praca, którą piszesz, jest inżynierska, zapraszamy Cię do wykorzystania produktów ASTOR przy pracy magisterskiej i wzięcia udziału w naszym Konkursie!
Zainspiruj się bazą tematów ASTOR: aktualne i archiwalne

Nagrody dla Laureatów

Za najlepsze prace przewidziano nagrody pieniężne (wartość nagród brutto):

W kategorii szkół wyższych:

 • I miejsce, nagroda główna: 5 000 zł
 • II miejsce, nagroda główna: 3 000 zł
 • III miejsce, nagroda główna: 1 500 zł
W kategorii szkół średnich:

 • I miejsce, nagroda główna: 1 500 zł
 • II miejsce, nagroda główna: 1 000 zł
 • III miejsce, nagroda główna: 500 zł

Nagrody dla Uczelni/Szkoły

Katedra, w której laureat I nagrody Konkursu Prac Dyplomowych pisał prace, otrzyma w nagrodę poniższy Zestaw Edukacyjny.

images edukacja LMA zestaw edu 214x376Zestaw wyposażony jest w sterownik przemysłowy PLC z dużą ilością wejść\wyjść. Dodatkowo w zestawie znajduje się przemiennik częstotliwości, który jest podłączony do elementu wykonawczego – silnika. Przemiennik częstotliwości może być sterowany z poziomu sterownika przy pomocy wyjść dyskretnych albo przy pomocy komunikacji Modbus RTU. Dodatkowo zestaw zawiera Panel operatorski, który dzięki bogatym możliwością komunikacyjnych możemy podłączyć zarówno do sterownika PLC, jak i bezpośrednio do falownika. Zestaw zawiera oprogramowanie do PLC, Panela oraz przemiennika częstotliwości, oraz kable potrzebne do programowania i komunikacji.

Dodatkowo Promotorzy wszystkich laureatów otrzymają po 3 dostępy do E-Szkoleń. 

Kryterium oceny

Przy ocenie prac branych jest pod uwagę szereg kryteriów.

W sposób szczególny zwraca się uwagę na:

 • Innowacyjność rozwiązania
 • Poziom technicznego wykonania pracy
 • Możliwość wdrożenia rozwiązania w praktyce
 • Złożoność rozwiązywanego zagadnienia
 • Mnogość produktów z oferty ASTOR wykorzystanych w pracy
 • Poziom integracji poszczególnych elementów systemu
 • Wykorzystanie zaawansowanych funkcji produktów

 

Konkurs rozstrzygany jest w dwóch etapach. W pierwszej fazie, jury konkursu wybiera maksymalnie sześć najlepszych prac, kwalifikujących się do finału w danej kategorii. Następnie, nominowani, wraz z promotorami, zostają zaproszeni na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, w trakcie którego przedstawiają swoje prace. Czas prezentacji nie może przekraczać 7 minut. Po zakończeniu prezentacji, odbywają się obrady jury, podczas których wyłaniani zostają zwycięzcy. Nieobecność podczas drugiego etapu konkursu równoznaczna jest z dyskwalifikacją. Jury ma prawo do nieprzyznania nagrody głównej w przypadku, gdy zgłoszone prace nie spełniają wymaganych standardów. Jury konkursu wybiera trzy najlepsze prace. 

Decyzja Jury jest ostateczna i nie mogą być zgłaszane w związku z tym żadne protesty lub odwołania. W szczególnych przypadkach Jury ma prawo przyznać dodatkowe wyróżnienia.

Poniżej znajduje się szczegółowy regulamin Konkursu Prac Dyplomowych :

Regulamin  

 

Prace do "Konkursu prac ASTOR" należy przesłać w postaci elektronicznej (plik Word wraz z niezbędnymi załącznikami) lub drukowanej. Jeśli w ramach pracy zostały wykonane aplikacje, to należy załączyć także pliki źródłowe.

Wraz ze zgłoszeniem pracy do Konkursu należy przesłać recenzję, streszczenie pracy (objętość: 2500-3000 znaków + ilustracje) oraz zgodę autora/autorów na swobodne, nieodpłatne wykorzystanie przez firmę ASTOR streszczenia oraz pracy dyplomowej we fragmentach lub całości.

Streszczenie pracy powinno spełniać następujące warunki:

 • Objętość 2500-3000 znaków ze spacjami
 • Postać elektroniczna pliku MS Word
 • Zawierać 1-3 elementy graficzne, dostarczone w osobnych plikach w formacie jak poniżej
 • Rysunki - np. schemat instalacji, przykładowe "okno" systemu wizualizacji - przekazane powinny być w pliku graficznym (*.bmp, *.tif, *.eps, *.cdr lub *.jpg o niskim stopniu kompresji)
 • Zdjęcia (przedstawiające linię produkcyjną, elementy systemu, ogólny widok zakładu, itp.) mogą zostać dostarczone w postaci zdjęć do zeskanowania lub w postaci elektronicznej (w rozdzielczości 300 dpi w formacie *.tif, *.bmp lub *.jpg o niskim stopniu kompresji)
 • Tekst powinien w sposób przystępny dla przeciętnego czytelnika streszczać zakres pracy dyplomowej

Przesłane prace nie podlegają zwrotowi.

Zgłaszane prace wraz z wypełnionym formularzem należy przesyłać e-mailem na adres konkursprac@astor.com.pl lub pocztą na adres:


ASTOR Sp. z o.o.
"Konkurs prac dyplomowych"
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków

 

Osobą kontaktową w sprawach związanych z konkursem jest Małgorzata Stoch. Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować e- mailem na adres konkursprac@astor.com.pl lub telefonicznie na numer telefonu 012 428-63-82

Laureaci Konkursu Prac Dyplomowych

2016

I miejsce: System akwizycji i wizualizacji wybranych parametrów technologicznych linii produkcyjnej do przerobu kukurydzy świeżej.
 • Autor: Błażej Walczak
 • Uczelnia: Politechnika Gdańska
 • Promotor: dr inż. Anna Golijanek- Jędrzejczyk
 • II miejsce: System automatyki domowej z wykorzystaniem systemu automatyki Comodis oraz mikrokomputera Raspberry PI
  • Autor: Andrzej Kastelik
  • Uczelnia: Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej
  • Promotor: dr inż. Marcin Sidzina
  III miejsce: Rozproszony system sterowania inteligentnym domem
  • Autor: Tomasz Olek
  • Uczelnia: Politechnika Łódzka
  • Promotor: dr inż. Paweł Marciniak
  Wyróżnienie: Konstrukcja i sterowanie holonomicznego robota balansującego na sferycznym kole
  • Autor: Daniel Wyrwał
  • Uczelnia: Politechnika Poznańska
  • Promotor: dr inż. Dominik Rybarczyk

2015

I miejsce: "Uniwersalny system monitoringu zużytej energii elektrycznej "
 • Autor: Adam Majchrowski
 • Uczelnia: Politechnika Krakowska
 • Promotor: dr inż. Waldemar Małopolski
II miejsce: Algorytm dla robota grającego w warcaby z użyciem systemu wizyjnego"
 • Autor: Łukasz Marchewka
 • Uczelnia: Politechnika Białostocka
 • Promotor: prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski
III miejsce: "Projekt i budowa modelu automatycznego platformowego parkingu samochodowego "
 • Autor: Łukasz Kuwik
 • Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Promotor: dr inż. Jarosław Janusz

2014

I miejsce: "Projekt systemu monitoringu zużycia mediów w zakładzie przemysłowym"
 • Autor: Andrzej Gackowski
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska
II miejsce: "Projekt, komunikacja i programowanie układu robota przemysłowego oraz silników krokowych"
 • Autor: Maciej Bajor
 • Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
III miejsce: "Projekt robota kroczącego wg koncepcji Theo Jansena"
 • Autor: Bartłomiej Gola
 • Uczelnia: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej
Wyróżnienie: "Projekt automatycznego obrotnika do obrabiania komór na frezarko –wiertarce BFM130 CNC"
 • Autor: Damian Kurzydym
 • Uczelnia: Politechnika Śląska

2012

I miejsce: "Projekt oraz realizacja systemu sterowania robotem przemysłowym klasy SCARA"
 • Autor: Przemysław Kękuś
 • Promotor: dr inż. Jacek Augustyn
 • Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza
II miejsce: "Wizualizacja i sterowanie ploterem 2D"
 • Autor: Mariusz Buciakowski
 • Promotor: dr hab. inż. prof. UZ Marcin Witczak
 • Uczelnia: Uniwersytet Zielonogórski
III miejsce: "Wizualizacja systemu sterowania ruchem kolejowym na liniach dużych prędkości"
 • Autor: Michał Drożdżowski
 • Promotor: dr inż. Antoni Szymczak
 • Uczelnia: Politechnika Krakowska

2011

I miejsce: "Symulator kotła parowego z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych"
 • Autor: Michał Skałecki
 • Promotor: dr inż. Andrzej Jabłoński
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
II miejsce: "Układ sterowania ramieniem robota antropomorficznego"
 • Autor: Łukasz Stanclik
 • Promotor: dr inż. Marcin Sidzina
 • Uczelnia: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
III miejsce: "Bazujące na PLC stanowisko diagnostyczne do testowania sterowników PLC GE Inteligent Platforms"
 • Autor: Jakub Sotwin
 • Promotor: dr inż. Krzysztof Oprzędkiewicz
 • Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wyróżnienie: "Projekt stanowiska aktywnego obciążania silnika asynchronicznego"
 • Autor: Piotr Rupniewski
 • Promotor: dr inż. Marcin Sidzina
 • Uczelnia: Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsko-Białej

2010

I miejsce: "Konstrukcja i sterowanie napędu o zmiennej sztywności"
 • Autor: Krzysztof Kuczkowski 
 • Promotor: dr inż. Piotr Sauer
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska
II miejsce: "Problemy projektowania, realizacji i wdrożenia systemu SCADA dla wielkoseryjnej linii produkcyjnej"
 • Autor: Norbert Śledź
 • Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz
 • Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza
III miejsce: "Projekt automatyzacji i wizualizacji instalacji odciągów miejscowych w procesach pirometalurgicznych"
 • Autor: Paweł Gut
 • Promotor: dr inż. Antoni Szymczak
 • Uczelnia: Politechnika Krakowska
Wyróżnienie: "Układ likwidacji składowej wahań ładunku w czasie rzeczywistym regulator Fuzzy Logic"
 • Autor: Łukasz Miodoński
 • Promotor: dr inż. Marcin Sidzina 
 • Uczelnia: Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsko-Białej

2009

I miejsce: "Bezpieczny system sterowania automatycznego z wykorzystaniem redundantnych sterowników PLC"
 • Autor: Tomasz Białk
 • Promotor: dr inż. Marek Bielecki
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska
II miejsce: "Robot dydaktyczny z enkoderami magnetycznymi"
 • Autorzy: Michał Szymański, Piotr Adamczak
 • Promotor: dr inż. Marek Bielecki
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska
III miejsce: "Projekt sterowania i wizualizacji automatu do galwanizacji"
 • Autor: Tomasz Trela
 • Promotor: dr inż. Antoni Szymczak
 • Uczelnia: Politechnika Krakowska
Wyróżnienie: "Zastosowanie systemów komputerowych do rozpoznawania obrazów"
 • Autor: Łukasz Frąszczak
 • Promotor: dr inż. Janusz Dulas 
 • Uczelnia: Uniwersytet Opolska

2008

I miejsce: "Konstrukcja urządzenia pozycjonującego dla robota o 3 stopniach swobody"
 • Autor: Andrzej Niechciał
 • Promotor: dr inż. Marek Bielecki
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej
II miejsce: "Integracja informacji w rozproszonych systemach sterowania produkcją"
 • Autor: Łukasz Banaś
 • Promotor: dr hab. inż. prof. PK Jerzy Zając
 • Uczelnia: Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
Wyróżnienie: "System InTouch w projektowaniu układu sterowania i monitorowania aparatu udojowego"
 • Autor: Jaroslaw Hojna
 • Promotor: dr inż. Marcin Tomasik
 • Uczelnia: Uniwersytet Rolniczy im.Hugona Kołłątaja w Krakowie

2007

I miejsce: "Projekt sterowania i wizualizacji procesu neutralizacji ścieków silnie kwaśnych w farmaceutycznej oczyszczalni ścieków"
 • Autor: Andrzej Latała
 • Promotor: dr inż. Antoni Szymczak
 • Uczelnia: Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny
II miejsce: "Wizualizacja, akwizycja danych i raportowanie pracy miksera gumy"
 • Autor: Dariusz Politowski
 • Promotor: dr inż. Paweł Dworak
 • Uczelnia: Politechnika Szczecińska, Wydział Elektryczny
III miejsce: "Automatyzacja instalacji sprężonego powietrza jako rozproszonego obiektu sterowania"
 • Autor: Maciej Gorączko
 • Promotor: dr inż. Marek Bielecki
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny

2006

I miejsce: "Stanowisko do testowania oprogramowania sterującego przeznaczonego dla sterowników programowalnych PLC"
 • Autor: Marcin Łukasik
 • Promotor: dr inż. Sławomir Jaszczak
 • Uczelnia: Politechnika Szczecińska, Wydział Informatyki
II miejsce: "Automatyka wybranego węzła cieplnego na sterownikach PLC"
 • Autor: Adrian Herberg
 • Promotor: dr inż. Jan Skórski
 • Uczelnia: Politechnika Szczecińska, Wydział Elektryczny
III miejsce: "Symulacja pracy jednotorowej stacji mycia z wykorzystaniem sterownika PLC"
 • Autor: Jacek Plichta
 • Promotor: dr inż. Aleksander Pyć
 • Uczelnia: Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

2003

Nagroda główna: "System śledzenia produkcji na Wydziale Pierścieni Huty Bankowa z wykorzystaniem programu Wonderware InTrack"
 • Autor: Artur Nowak
 • Promotor: dr inż. Janusz Baran
 • Uczelnia: Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny
Wyróżnienie: "Automatyzacja i wizualizacja procesu produkcji nawozów sztucznych"
 • Autor: Konrad Próchnicki, Michał Trojanowski
 • Promotor: dr inż. Antoni Szymczak
 • Uczelnia: Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny

2002

Nagroda główna: "Opracowanie regulatora dla sterowania rozdziałem energii cieplnej z zastosowaniem struktur swobodnie programowalnych"
 • Autor: Kamil Szkarłat
 • Promotor: dr inż. Andrzej Jabłoński
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki
Wyróżnienie: "System wizualizacji i regulacji przepływu powietrza z automatyczną korekcją nastaw regulatora PID"
 • Autor: Remigiusz Kondracki
 • Promotor: dr inż. Michał Lower
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki
Wyróżnienie: "Automatyzacja i wizualizacja linii technologicznej do produkcji masła orzechowego na terenie fabryki Felix Polska Sp. z o.o."
 • Autor: Dariusz Pieprzyk, Tomasz Sajdyk
 • Promotor: dr inż. Andrzej Englot
 • Uczelnia: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

2001

Nagroda główna: "Telemetria i telesterowanie w zdecentralizowanym systemie automatyki"
 • Autor: Marcin Mosiołek
 • Promotor: dr inż. Andrzej Jabłoński
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki
Wyróżnienie: "Projekt automatycznego sterowania procesem termicznej obróbki mleka"
 • Autor: Tyberiusz Mikołajczyk
 • Promotor: dr hab. inż. Zygmunt Zander
 • Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności, Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej
Wyróżnienie: "Automatyzacja i wizualizacja parku zbiorników na terenie Rafinerii Trzebinia S.A."
 • Autor: Paweł Wróbel, Grzegorz Ziętek
 • Promotor: dr inż. Antoni Szymczak
 • Uczelnia: Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny

2000

Nagroda główna: "Projekt sterowania i wizualizacji pracy pompowni centralnej Huty Bankowej z wykorzystaniem sterownika programowalnego GE Fanuc i oprogramowania InTouch 7.0 firmy Wonderware"
 • Autor: Robert Haraziński
 • Promotor: dr inż. Janusz Baran
 • Uczelnia: Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny
Wyróżnienie: "Sterowanie procesem oczyszczania powietrza przy użyciu zimnej plazmy"
 • Autor: Grzegorz Fryszkowski, Marcin Hołub
 • Promotor: dr inż. Stanisław Kalisiak
 • Uczelnia: Politechnika Szczecińska, Instytut Elektrotechniki, Zakład Maszyn i Napędów Elektrycznych
Wyróżnienie: "Projekt i wykonanie interfejsów przejściowych do stanowiska automatyki MPS"
 • Autor: Bartosz Brzostek, Michał Wierzbicki
 • Promotor: mgr inż. Zbigniew Pietruszka
 • Uczelnia: Technikum Elektroniczne w Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym w Szczecinie

1999

I miejsce: "System wizualizacji i nadzoru linii produkcyjnej w Fabryce Kabli w Załomiu"
 • Autor: Sławomir Budnicki, Krzysztof Gocałek, Arkadiusz Parus
 • Uczelnia: Politechnika Szczecińska
II miejsce: "Sterowanie i wizualizacja pracy chemicznej oczyszczalni ścieków typu floatacyjnego"
 • Autor: Grzegorz Grudzień
 • Uczelnia: Politechnika Lubelska
III miejsce: "Wirtualny model reaktora chemicznego"
 • Autor: Dariusz Nowak
 • Uczelnia: Zespół Szkół Elektronicznych w Zielonej Górze

Pomysły na tematy

Poniżej zamieszczamy przykładowe tematy prac dyplomowych:

 

 Nr  Temat  Zarezerwowany 
1 Automatyczne generowanie trajektorii ruchu robota Kawasaki na podstawie rysunku CAD tak
2 Analiza możliwości komunikacyjnych na podstawie konkretnych protokołów przemysłowych (wiele różnych produktów komunikujących się ze sobą) tak
3 Integracja oprogramowania Wonderware z centralą przeciwpożarową Polon Alfa 4000 (należy napisać program komunikacyjny w standardzie DAServer) tak
4 Modernizacja automatu do testów modułów GE tak
5 Opracowanie koncepcji i uruchomienie rozwiązania dla elastycznego stanowiska paletyzacji tak
6 Implementacja systemu wizyjnego dla aplikacji Pick-Place na interaktywnej wystawie robotyki AIR tak
7 Stworzenie koncepcji i wdrożenie systemu śledzenia przestojów i mierzenia efektywności pracy AIR tak
8 Stworzenie systemu raportowania na temat mediów w inteligentnym budynku ASTOR Technology Park tak
9 Budowa rozwiązania do monitoringów mediów produkcyjnych tak
10 Korekcja punktu TCP fajki spawalniczej na podstawie pomiaru z czujnika laserowego tak

 

Zainteresowanie danym tematem proszę zgłaszać mailowo na adres lma@astor.com.pl

Jeśli jesteś zainteresowany\a innym tematem, prosimy o uzupełnienie formularza kontaktowego. Po jego przesłaniu, pracownik firmy ASTOR skontaktuje się z propozycją tematu pracy dyplomowej.

 

Imię i nazwisko

Nazwa uczelni

Kierunek, specjalność studiów

Zamierzam pisać pracę dyplomową :


Interesuje mnie temat pracy dyplomowej z zakresu :Numer telefonu kontaktowego

Adres E-mail

 


Patronat medialny

 

Program korzyści

Korzyści ze współpracy z ASTOR to nie tylko zakupione produkty. U nas każdy klient wybiera, jaką wartość dodaną otrzymuje po zakupie. Pamiętaj, że Zyskujesz z ASTOR zawsze, bez odwołania.

Wybierz korzyść dla siebie

Program partnerski

Do Programu zapraszamy firmy integratorskie oraz producentów maszyn.
Współpracuj z nami regularnie i umacniaj wspólną pozycję w branżach przemysłu oraz infrastruktury.

Co zyskam zostając
certyfikowanym partnerem ASTOR?
Sprawdź korzyści »
Zostań partnerem

Kontakt

ASTOR Centrala
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków

12 428 63 00
12 428 63 00
info@astor.com.pl

Język PL EN
© Copyright 2017 ASTOR. Wszystkie prawa zastrzeżone