• ID w Profesal: 763533

Szkolenie z konfiguracji i programowania systemu PAC Productivity Suite (PPS) oraz zaawansowane bloki funkcyjne« wróć do oferty szkoleniowej


Wybierz lokalizację i termin szkolenia

Dostępnych miejsc:
Powiadom mnie gdy zwolni się miejsce na ten termin
Zarejestruj się Zapytaj o szkolenie
Szkolenie odbyło już 19 osób.
Czas_trwania_godziny_kursu

Czas trwania i godziny kursu

Czas trwania kursu: 3 dni
Godziny trwania kursu: 9:00-16:00

Czas_trwania_godziny_kursu

Cel szkolenia

Szkolenie przedstawia zagadnienia związane z tworzeniem i uruchamianiem aplikacji dla procesów ciągłych w środowisku Proficy Process Systems. W trakcie kursu uczestnik poznaje sposób konfiguracji systemu, zasady tworzenia algorytmu sterowania, zaznajamia się z najczęściej stosowanymi blokami. Szkolenie przedstawia także metodykę tworzenia części wizualizacyjnej procesu oraz ukazuje jak gromadzić dane historyczne w aplikacji. W szkoleniu mogą brać udział osoby znające zagadnienia programowania sterowników i kontrolerów oraz posiadają podstawową wiedzę z zakresu systemów SCADA. Dodatkowo kurs zaznajamia uczestnika z zaawansowanymi blokami funkcyjnymi, dostępnymi w środowisku Proficy Process Systems. Przedstawiany jest szczegółowy opis użycia zaawansowanych bloków funkcyjnych Proficy Process System podczas tworzenia aplikacji.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

W szkoleniu mogą brać udział osoby znające zagadnienia programowania sterowników i kontrolerów oraz posiadają podstawową wiedzę z zakresu systemów SCADA

Plan szkolenia

Przebieg szkolenia i realizacja poszczególnych zagadnień uzależnione są od ilości uczestników i tempa wykonywania zadań przez grupę.

 • Wprowadzenie do PAC Productivity Suite
 • Omówienie możliwych konfiguracji systemu i sposobu instalacji oprogramowania
 • Tworzenie projektu i konfiguracja sprzętowa systemu
 • Zapis algorytmu sterowania
 • Bloki wejść, wyjść analogowych i dyskretnych
 • Przykłady użycia bloku do obsługi urządzeń dwustanowych
 • Przykład użycia bloków alarmowych
 • Przykład użycia bloku regulatora PID
 • Tworzenie części wizualizacyjnej
 • Organizacja wymiany danych pomiędzy stacją procesową a pozostałymi elementami systemu
 • Gromadzenie danych historycznych
 • Wybrane aspekty tworzenia wizualizacji w systemie
 • Metody diagnostyki systemu
 • Bloki wejść wyjść analogowych i dyskretnych
 • Bloki regulatora PID
 • Bloki do obsługi urządzeń 2 i 3 stanowych
 • Bloki alarmowe
 • Blok sumatora ciągłego
 • Pozostałe bloki procesów ciągłych
 • Sposób tworzenia własnych bloków funkcyjnych
 • Wiązanie własnych bloków funkcyjnych z wizualizacją procesu

Plan szkolenia

Przebieg szkolenia i realizacja poszczególnych zagadnień uzależnione są od ilości uczestników i tempa wykonywania zadań przez grupę.

 • Wprowadzenie do Proficy Process
 • Omówienie możliwych konfiguracji systemu i sposobu instalacji oprogramowania
 • Tworzenie projektu i konfiguracja sprzętowa systemu
 • Zapis algorytmu sterowania
 • Bloki wejść, wyjść analogowych i dyskretnych
 • Przykłady użycia bloku do obsługi urządzeń dwustanowych
 • Przykład użycia bloków alarmowych
 • Przykład użycia bloku regulatora PID
 • Tworzenie części wizualizacyjnej
 • Organizacja wymiany danych pomiędzy stacją procesową a pozostałymi elementami systemu
 • Gromadzenie danych historycznych
 • Metody diagnostyki systemu
 • Bloki wejść wyjść analogowych i dyskretnych
 • Bloki regulatora PID
 • Bloki do obsługi urządzeń 2 i 3 stanowych
 • Bloki alarmowe
 • Blok sumatora ciągłego
 • Pozostałe bloki procesów ciągłych
 • Sposób tworzenia własnych bloków funkcyjnych
 • Wiązanie własnych bloków funkcyjnych z wizualizacją procesu
 • Bloki alarmowe
 • Blok sumatora ciągłego
 • Pozostałe bloki procesów ciągłych
 • Sposób tworzenia własnych bloków funkcyjnych
 • Wiązanie własnych bloków funkcyjnych z wizualizacją procesu

Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności oraz wiedzę na temat:

umiejetnosci

Tworzenia prostych i rozproszonych systemów sterowania

umiejetnosci

Sposobu łączenia układów sterowania z interfejsem użytkownika

umiejetnosci

Użycia zaawansowanych bloków funkcyjnych

Warunki uczestnictwa

formularz

Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym

wplacenie

Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest przesłanie zgłoszenia wraz z kopią potwierdzenia wpłaty najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia

W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi

terminarz

Jeśli liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma ASTOR zastrzega sobie możliwość przeniesienia na inny termin

Wymagania wobec uczestników

InTouch

Umiejętność programowania sterowników lub kontrolerów Emerson Industrial Automation & Control

InTouch

Podstawowa wiedza z zakresu systemów HMI / SCADA

InTouch

Znajomość podstawowych zagadnień związanych z siecią Ethernet


Kontakt

12 428 63 00
PL EN