Istnieją zakłady, w których nieplanowane zatrzymanie produkcji lub brak dostępu do informacji, generuje bardzo wysokie koszty i stwarza dodatkowe zagrożenie. Dla takich przedsiębiorstw przeznaczone są systemy wysokiej dostępności. Układy te zbudowane z wykorzystaniem redundantnych elementów, których zadaniem jest bezuderzeniowe przejęcie kontroli w momencie wystąpienia awarii pojedynczego komponentu, gwarantują nieprzerwaną pracę systemu z pełną sprawnością. Rozwiązania takie są szeroko wykorzystywane w branżach, w których produkcja ma charakter ciągły.

Technologia sprawdzona na setkach instalacji oraz wieloletnie doświadczenie firmy ASTOR to gwarancja niezawodności, jakiej oczekuje się od systemów wysokiej dostępności.

 


Czy wiesz, że:
Średnie koszty związane z nieplanowanym przestojem w branży IT to $5600 za minutę, a średni czas trwania awarii to około 90 minut?

 

System redundantny. Przed czym nas chroni?

Wartość redundantnego systemu sterowania ujawnia się, gdy występuje błąd krytyczny, a my nie ponosimy z tego powodu strat w produkcji, nie dochodzi do uszkodzenia urządzeń i linii produkcyjnych, nie ma obrażeń ciała i śmierci pracowników oraz nie występuje zanieczyszczenia środowiska. System redundantny to gwarancja dostępności produkcji oraz minimalizacja zagrożeń wynikających z nieplanowanego zatrzymania pracy obiektu.

Prawidłowe określenie potrzeby stosowania systemów redundantnych oraz nakładów finansowych jakie musimy ponieść na jego wdrożenie wymaga przeprowadzenia analizy ryzyka wystąpienia nieplanowanego przestoju oraz konsekwencji jakie za sobą pociąga.

Konsekwencje nieplanowanego przestoju

 • Wyższe koszty operacyjne
 • Niższa jakość produkcji
 • Uszkodzenie sprzętu oraz zniszczenie części produkcji
 • Urazy, obrażenia ciała pracowników
 • Utrata reputacji i spadek wiarygodności w oczach klienta

Gdzie w systemie sterowania mogą pojawić się awarie?

Awarie mogą pojawić się wszędzie. Od miejsca ich wystąpienia zależą decyzje jakie pojmiemy w celu minimalizacji strat, a podejmowanie właściwych decyzji wymaga dostępu do informacji zbudowanych na w oparciu o wiarygodne dane.

W każdym systemie sterowania o architekturze warstwowej podjęcie właściwej decyzji wymusza przepływ danych od warstw najniższych (sterowania) do warstwy najwyższej (aplikacyjna). Awaria w najniższej warstwie może zatem doprowadzić do nieplanowanego przestoju z uwagi na brak danych. W aplikacjach o charakterze ciągłym kluczowe jest zagwarantowanie wysokiej dostępności w najniższych warstwach ponieważ dostęp do danych to warunek konieczny prawidłowego prowadzenia produkcji.

 

Warstwy systemowe

 

Korzyści wynikające ze stosowania systemów wysokiej dostępności

Zastosowanie systemów wysokiej dostępności niesie za sobą szereg korzyści, które technicznie i biznesowo uzasadniają potrzebę ich wdrożenia.

Korzyści operacyjne Korzyści ekonomiczne

 

 • Gwarancja sprawności systemu w razie awarii pojedynczych komponentów – podwojone elementy systemu
 • Pełna skalowalność i serwis systemu w ruchu – wirtualizacja oraz możliwość rozbudowy i konserwacji bez zatrzymywania pracy
 • Gwarancja ciągłości produkcji z utrzymaniem najwyższej jakości – bezuderzeniowe przełączenie na element rezerwowy w razie awarii
 • Minimalizacja wpływu czynnika ludzkiego na prowadzenie procesu w razie awarii – brak potrzeby sterowania ręcznego
 • Dłuższa żywotność systemów – zastosowanie wirtualizacji (uniezależnienie działania systemów i aplikacji od warstwy sprzętowej)
 • Możliwość dostosowania się do polityki bezpieczeństwa działów IT – aktualizacja systemu bez zatrzymywania produkcji

 

 • Podniesienie jakości towarów i usług
 • Podniesienie prestiżu przedsiębiorstwa
 • Wzrost zadowolenia i satysfakcji klienta
 • Podniesienie bezpieczeństwa całego systemu
 • Podniesienie jakości poprzez zwiększenie komfortu pracy
 • Minimalizacja kosztów nieplanowanego przestoju
 • Niższe koszty utrzymania systemu poprzez lepsze wykorzystanie infrastruktury sprzętowej oraz wirtualizację

 

Budowa systemu

Rozwiązania podnoszące dostępność mogą być stosowane w każdej warstwie systemu sterowania. Poziom na jakim trzeba redundować system zależy od przeprowadzanej analizy ryzyka oraz konsekwencji pojawienia się awarii w konkretnej warstwie systemu.

Czas zwrotu z inwestycji

W zależności od typu aplikacji, nakłady poniesione na inwestycję w systemy wysokiej dostępności mogą się zwrócić już przy pierwszym nieplanowanym przestoju instalacji (biorąc pod uwagę koszty zakupu sprzętu). Doświadczenie, jakie zdobyliśmy podczas wielu wdrożeń, pozwala nam wstępnie oszacować koszty i czas zwrotu z inwestycji w zależności od branży.

    Średni koszt nieplanowanego,
godzinnego przestoju instalacji
(PLN)
Okres zwrotu z inwestycji
w system redundantnego sterownika
(godziny)
  Branża min max od do
  Chemia 9 000 120 000 5.0 0.4
  Petrochemia 15 000 150 000 3.0 0.3
  Energetyka 50 000 550 000 0.6 0.1
  Produkcja wody 5 800 14 000 7.8 3.2
  Górnictwo / Hutnictwo 7 500 90 000 6.0 0.5

 

Od czego zacząć planowanie inwestycji?

 • Określenie realnych konsekwencji nieplanowanego przestoju instalacji, jego wpływ na jakość, wydajność i koszty produkcji.
 • Podjęcie decyzji, na jakim poziomie chcemy podnieść dostępność systemu.
 • Analiza urządzeń w zakładzie oraz nakreślenie rozbudowy systemu, przy wykorzystaniu istniejących elementów.

Zobacz, gdzie pracują systemy wysokiej dostępności

 

Przebieg inwestycji w systemy wysokiej dostępności


 

Krok I Krok II
Czego potrzebuję? Przygotuj zespół

Czy mi się to opłaci? Po jakim czasie się zwróci? Jak dobrać prawidłowe rozwiązanie?

Wykorzystaj nasze doświadczenie. Zaproś nas na spotkanie, na którym wspólnie zastanowimy się nad Twoimi wyzwaniami oraz biznesowym uzasadnieniem inwestycji. Znając twoje potrzeby przygotujemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie spełniające wszystkie założenia.

Czego powinien nauczyć się mój zespół i kto go do tego przygotuje?

Wiedząc, które rozwiązanie chcesz wdrożyć, możemy dokładnie wyszkolić pracowników tak, aby wdrożenie, eksploatacja oraz rozbudowa systemu nie stanowiły dla Ciebie problemu.

Krok III Krok IV
Realizuj projekt Korzystaj i oszczędzaj

Jak prawidłowo przeprowadzić wdrożenie, aby zrealizować założone cele?

Możesz polegać na naszym doświadczeniu. Koordynatorzy inwestycji ASTOR oraz inżynierowie wsparcia technicznego potrafią poprowadzić projekt tak, aby mieścił się w założonych ramach czasowych i finansowych oraz był zgodny z początkowymi założeniami.

Jak obsługiwać i rozwijać system, przy niskich kosztach utrzymania?

Współpracując z ASTOR, koszty utrzymania systemu możesz optymalizować na wiele sposobów: dzięki lokalnym magazynom, doświadczeniu i dostępności do wsparcia technicznego.

 

Kontakt Przejdź do kontaktu »

Zostaw wiadomość lub zadaj pytanie – odpowiemy niezwłocznie.

Wsparcie handlowe

12 424 00 60
sprzedaz@astor.com.pl

Wsparcie techniczne

12 424 00 88
support@astor.com.pl

Formularz kontaktowy

Pozostaw nam kontakt - skontaktujemy się z Tobą.

*wymagane

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Numer telefonu:*

Komentarz:*

Kontakt

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Wsparcie handlowe
12 424 00 60
sprzedaz@astor.com.pl

Wsparcie techniczne
12 424 00 88   (800-1600)
support@astor.com.pl

Case studies

WIŚNIOWSKI - cyfrowa indywidualizacja w fabryce przyszłości

Nowoczesna produkcja wsadowa w zakładach chemicznych Stepan

Siniat w Koninie - zrobotyzowana paletyzacja materiałów budowlanych


Zobacz wszystkie case studies »

Program korzyści

Korzyści ze współpracy z ASTOR to nie tylko zakupione produkty. U nas każdy klient wybiera, jaką wartość dodaną otrzymuje po zakupie. Pamiętaj, że Zyskujesz z ASTOR zawsze, bez odwołania.

Wybierz korzyść dla siebie

Program partnerski

Do Programu zapraszamy firmy integratorskie oraz producentów maszyn.
Współpracuj z nami regularnie i umacniaj wspólną pozycję w branżach przemysłu oraz infrastruktury.

Co zyskam zostając
certyfikowanym partnerem ASTOR?
Sprawdź korzyści »
Zostań partnerem

Kontakt

ASTOR Centrala
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków

12 428 63 00
12 428 63 00
info@astor.com.pl

Język PL EN
© Copyright 2017 ASTOR. Wszystkie prawa zastrzeżone