• ID w Profesal: 7363

Cscape
/ oprogramowanie narzędziowe do sterowników Horner

Oprogramowanie Cscape to środowisko narzędziowe dla sterowników PLC zintegrowanych z panelem HMI oraz układów wejść-wyjść oddalonych Horner APG. Pozwala na konfigurację sprzętową systemu, budowanie złożonych algorytmów sterowania zgodnych z IEC61311-1, tworzenie zaawansowanych ekranów operatorskich.

  • bezpłatne oprogramowanie narzędziowe
  • możliwość tworzenia programów logicznych oraz ekranów operatorskich dla wszystkich sterowników Horner APG
  • bogata biblioteka gotowych funkcji oraz kontrolek
  • charakteryzuje się dużą przejrzystością i łatwością konfiguracji
  • pozwala na intuicyjne pisanie algorytmów sterowania oraz łatwe tworzenie ekranów operatorskich

Logika sterowania i ekrany operatorskie w jednym narzędziu


Integracja dwóch modułów w jednym narzędziu znacząco ułatwia pracę. Raz zbudowana baza zmiennych zostaje wykorzystana przy tworzeniu ekranów operatorskich co przede wszystkim przyspiesza pracę oraz redukuje do minimum możliwość wystąpienia błędów. Program sterujący może być zbudowany w pięciu różnych językach programowania: oprócz standardowej drabinki będziemy mogli skorzystać z FBD, ST, IL, oraz SFC.

Redukcja kosztów na początkowych etapach inwestycji


Minimalizację kosztów ponoszonych na uruchomienie maszyny / obiektu można zacząć już na początkowych etapach inwestycji wybierając bezpłatne oprogramowanie narzędziowe Cscape. Brak licencjonowanie oraz regularnie pojawiające się nowe wersje oprogramowania dające jeszcze większe możliwości programistom oraz obsłudze przekładają się na podniesienie konkurencyjności oferowanych produktów w stosunku do innych dostawców. Pliki instalacyjne do oprogramowania narzędziowego Cscape można pobrać bezpłatnie z serwisu ASTOR SWT.

Rozbudowany system pomocy


Wbudowany w oprogramowanie system pomocy ma bardzo duże znaczenie: ułatwia i znacząco przyspiesza pracę programistom. Wystarczy w programie sterującym postawić kursor na wybranym elemencie i nacisnąć klawisz F1 aby dostać szczegółowe informacje dotyczące specyfiki działania bloku oraz jego prawidłowej konfiguracji.

Gotowe elementy funkcyjne i obsługa podprogramów


Aby przyspieszyć prace programistyczne do naszego użytku zostało oddanych kilkadziesiąt bloczków odpowiedzialnych za realizację różnych funkcji. Przy ich pomocy proces budowania algorytmu jest szybki i przyjemny. W celu zwiększenia czytelności projektu i kodu możemy wykorzystać funkcjonalność Project Nawigator oraz podprogramy i instrukcje skoku warunkowego. Pozwala to na grupowanie wykonywanych instrukcji i bloków programu i łatwiejszą modyfikację oraz przenoszenie kodu pomiędzy różnymi projektami w oprogramowaniu.

Zobacz jak rozpocząć programowanie sterownika Horner APG X5 w środowisku Cscape:


Pobierz

Instrukcja obsługi środowiska Cscape w języku polskim


Zabezpieczanie programów sterujących


System haseł i poziomów dostępu pozwala na odpowiednie zabezpieczenie naszego programu lub też całego projektu tak, aby nieuprawnione osoby nie mogły pobrać, modyfikować, podglądać czy przesyłać do sterownika. Cscape pozwala też na wykorzystanie tak zwanej sekcji OEM która zabezpiecza tylko wybrany przez nas fragment programu sterującego przed podglądem i edycją. System ma to bardzo duże znaczenie w przypadku producentów maszyn dla których bezpieczeństwo algorytmu sterowania jest rzeczą bardzo ważną.

Obsługa 5 języków programowania


W oprogramowanie narzędziowe wbudowany jest moduł pozwalający na tworzenie programu sterującego w 5 różnych językach programowania: LD, IL, SFC, FBD oraz ST. Dzięki temu możliwe jest przystosowanie sterowników Horner do realizacji specyficznych algorytmów. Horner pozwala również na budowę w ramach jednego sterownika kilku podprogramów w różnych językach oraz ich łączenie w jeden funkcjonalny system.

Program sterujący na kartach Flash


Cscape umożliwia skompilowanie programu logicznego tak, aby możliwe było jego zapisanie oraz uruchomienie z zewnętrznego nośnika danych, którym może być karta CompactFlash lub MicroSD. Dzięki temu bez korzystania z komputera możemy podmieniać programy w sterowniku. Funkcjonalność ta znajduje zastosowanie przy zdalnym serwisie i modernizacji programów w działających instalacjach.

Szybka konfiguracja komunikacji z innymi urządzeniami


Konfiguracja komunikacji z innymi urządzeniami możliwa jest z poziomu gotowego narzędzia, w którym wybieramy protokół, określamy parametry komunikacyjne sieci oraz adresy urządzeń i listę zmiennych, którą będziemy z nimi wymieniać. Dostępnych jest ponad 20 rożnych protokołów komunikacyjnych dzięki czemu uruchomienie komunikacji z falownikiem, innym PLC czy z silnikiem nie będzie stanowiło najmniejszego problemu.

Brak ograniczeń przy wykorzystywaniu bloków funkcyjnych


Niewątpliwą zaletą oprogramowania Cscape jest brak ograniczeń przy ilości wywołań danej funkcji. Jeśli więc nasz program wymaga na przykład obsługi 100 pętli regulatora PID dla sterownika i oprogramowania nie będzie to stanowiło żadnego problemu. Dzięki temu programista nie jest ograniczany podczas budowania algorytmów sterownia.

Gotowe obiekty graficzne przyspieszające budowanie ekranów operatorskich


Zbudowana na potrzeby programu sterującego baza zmiennych jest wykorzystywana również przez moduł do tworzenia ekranów operatorskich. Obiekty graficzne, które mamy do naszej dyspozycji upraszczają nam proces budowania wizualizacji pracy obiektu. Opcjonalna biblioteka elementów graficznych zawierająca gotowe symbole, obiekty czy bitmapy pozwala doskonale odwzorować pracę maszyny na ekranie sterownika.

Pobieranie danych wprost ze sterownika bez budowania listy zmiennych


Skonfigurowane w module do budowania programu sterującego połączenia do innych sterowników i urządzeń są również widoczne podczas tworzenia ekranów operatorskich. Dzięki temu wizualizacja pracy maszyny czy obiektu nie ogranicza się wyłącznie do wyświetlania zmiennych wewnętrznych ponieważ pozwala nam sięgać po dane bezpośrednio do urządzeń podłączonych do portów komunikacyjnych naszego sterownika.

Intuicyjna obsługa


Na łatwą obsługę obiektu ogromy wpływ na intuicyjność i czytelność ekranów operatorskich. Z tego powodu programista ma wolą rękę przy określeniu kroju i rozmiaru czcionki wykorzystanej w aplikacji. Do jego dyspozycji są wszystkie czcionki zainstalowane w systemie Windows nawet te wykorzystujące inne znaki jak na przykład cyrylica. Budowanie ekranów z możliwością wyświetlania komunikatów w kilku różnych językach sprawia, że z obsługą obiektu nie będzie miał problemu nawet obcojęzyczny personel.

Kreślenie wykresów i trendów


Do tego celu można wykorzystać gotowe elementy których konfiguracja ogranicza się wyłącznie do podania adresu śledzonej zmiennej oraz próbki czasu z jakim dane będą trafiały na wykres. Wykreślone trendy po odpowiedniej konfiguracji są pamiętane nawet po zaniku napięcia zasilania. Po jego powrocie wykres jest kreślony dalej oznaczając na wykresie miejsce, w którym nastąpił bark dostępu do danych.

Zdalne programowanie sterowników


Dostęp do sieci sterowników z jednego miejsca z możliwością ich programowania skraca czas obsługi sterownika. Dlatego Cscape pozwala na zdalny dostęp i programowanie wszystkich sterowników, które są wyposażone w port szeregowy, Ethernet, CsCAN, GSM lub USB. Przy ich pomocy można przesyłać program sterujący wraz z ekranami operatorskimi oraz uruchomić tryb debug pozwalający śledzić działanie sterownika.

Automatyczne logowanie parametrów pracy maszyny


Narzędzie Cscape wyposażone jest w specjalne mechanizmy, w które pozwalają na automatyczne logowanie z określoną częstotliwością wybranych parametrów na karty flash. W zależności od ustawień zapisywane mogą być zarówno wartości procesowe jak i alarmy oraz parametry pracy maszyny. Informacje zapisywane w postaci plików csv mogą być odczytane i modyfikowane w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym na potrzeby generowania raportów i statystyk. Odczyt danych przechowywanych na karcie możliwy jest z poziomu programu sterującego, który dane zapisane w taki sposób może wykorzystywać jako swoje parametry pracy.

Parametryzacja obiektu z pliku


Oprogramowanie pozwala na pobranie i zapisanie w pliku wartości rejestrowych w sterowniku. Funkcjonalność ta jest bardzo przydana podczas dokonywania modernizacji kodu programu, a zależy nam na tym, aby program wystartował z takimi samymi wartościami jakie miał przed zatrzymaniem sterowania. W tym celu wartości rejestrowe zapisywane są w plikach na dysku komputera i po dokonaniu wszystkich modyfikacji w kodzie są wgrywane ponownie do sterownika.

Ładowanie programu bez użycia komputera PC


Cscape umożliwia skompilowanie programu logicznego tak, aby możliwe było jego zapisanie oraz uruchomienie z zewnętrznego nośnika danych, którym może być karta CompactFlash lub MicroSD. Dzięki temu bez korzystania z komputera możemy podmieniać programy w sterowniku. Funkcjonalność ta znajduje zastosowanie przy zdalnym serwisie i modernizacji programów w działających instalacjach.

Zdalny terminal do serwisowania


Serwisowanie sterownika ułatwia również funkcja zdalnego terminala wbudowana w oprogramowanie narzędziowe. Przy jego pomocy możliwe jest połączenie się z oddalonym sterownikiem przy pomocy sieci Ethernet, GSM, CAN oraz podglądanie zawartości ekranów operatorskich i sterownie przy pomocy wbudowanej w narzędzie klawiatury.

Logowanie i obsługa alarmów


Odpowiednia konfiguracja oprogramowania pozwala na obsługę alarmów bieżących oraz historycznych sterownika, które mogą być pamiętane nawet po zaniku napięcia zasilającego. Konfiguracja jest bardzo prosta i ogranicza się do umieszczenia w logice programu odpowiedniej kontrolki oraz stworzenia ekranów alarmowych. Cscape posiada również odpowiednie obiekty graficzne odpowiedzialne za wyświetlanie, potwierdzanie czy kasowanie pojawiających się alarmów. Informacje alarmowe wraz z innymi danymi procesowymi mogą być składana na wymiennych nośnikach danych instalowanych w sterowniku i wykorzystywana podczas późniejszych analiz pracy obiektu.

Receptury w plikach "csv"


W wielu przypadkach programy sterujące w celu łatwiejszego ładowania parametrów wykorzystują receptury. Sterowniki Horner również mają taką możliwość dając ponadto operatorowi możliwość ich tworzenia na komputerze PC. Przy pomocy arkusza kalkulacyjnego można stworzyć plik scv z recepturami oraz przesłać go bezpośrednio do sterownika, który parametry będzie pobierał wprost z niego. Takie podejście bardzo ułatwia i przyspiesza obsługę obiektu.

Aplikacje wielojęzyczne


Sterowniki Horner dają możliwość budowania aplikacji wizualizacyjnych w kilkunastu językach (maksymalnie dwadzieścia cztery) i przełączania się między nimi z poziomu programu sterującego w sposób dynamiczny bez potrzeby zatrzymywania sterownika. Polskie i inne czcionki wykorzystywane na ekranach operatorskich można importować bezpośrednio z systemu operacyjnego.

Raportowanie poprzez e-mail i SMS


Odpowiednia konfiguracja rozbudowanego systemu raportowego daje możliwość generowania raportów na drukarce podłączonej bezpośrednio do portu szeregowego sterownika lub do pliku TXT przechowywanego na karcie pamięci. Informacje do operatora mogą również trafiać drogą elektroniczną wykorzystując do tego np. celu e-mail. Powiadomienie o pojawiających się stanach alarmowych czy wyjątkach wygodnie jest przesłać bezpośrednio do serwisanta jako wiadomość SMS.

Wbudowany system diagnostyki sterownika


Będąc na obiekcie serwisant może wejść do menu sterownika w celu weryfikacji statusu jego pracy oraz weryfikacji pojawiających się w nim błędów i uszkodzeń. Dane zebrane na ekranach diagnostycznych pozwalają bardzo szybko zlokalizować pojawiającą się usterkę skracając tym samym czas potrzeby na serwis układu.

Kontakt Przejdź do kontaktu »

Zostaw wiadomość lub zadaj pytanie – odpowiemy niezwłocznie.

Wsparcie handlowe

12 428 63 00
sprzedaz@astor.com.pl

Wsparcie techniczne

12 424 00 88
support@astor.com.pl

Formularz kontaktowy

Napisz do nas - odpowiemy w ciągu 24h

*wymagane

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Numer telefonu:*

Wiadomość:*

Twoje dane osobowe udostępnione w formularzu będą przetwarzane przed Grupę ASTOR zgodnie z zasadami.

Kontakt

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Wsparcie handlowe
12 424 00 60
sprzedaz@astor.com.pl

Wsparcie techniczne

Case studies

WIŚNIOWSKI - cyfrowa indywidualizacja w fabryce przyszłości

Pierwsze w Polsce nowoczesne laboratorium sterowania i automatyki Astraada One na AGH w Krakowie

Nowoczesna produkcja wsadowa w zakładach chemicznych Stepan


Zobacz wszystkie case studies »

Współpracujemy z:

O ASTOR

Firma ASTOR od 30 lat wspiera podnoszenie efektywności procesów w przemyśle, produkcji oraz infrastrukturze dostarczając komponenty automatyki przemysłowej, robotyki, systemy IT oraz wiedzę biznesową i techniczną. Kierunek wspierania rozwoju i transformacji naszych Klientów wyznacza Przemysł 4.0. W naszym portfolio znajdują się systemy sterowania Emerson Industrial Automation&Control (dawniej GE Intelligent Platforms, GE Fanuc), Horner APG oraz Astraada One, oprogramowanie przemysłowe AVEVA (dawniej Wonderware), roboty przemysłowe Kawasaki i Epson, produkty do bezprzewodowej transmisji danych SATEL Oy i Astraada, a także falowniki, panele HMI i urządzenia sieciowe Astraada. Oferujemy usługi doradcze w ramach ASTOR Consulting i szkolenia w ramach Akademii ASTOR.


Kontakt

12 428 63 00
PL EN