Kurs programowania PLC od podstaw dla automatyków i elektryków

Kontakt w sprawie artykułu: Kamil Zajdel - 2019-12-06

Jeśli jesteś automatykiem lub elektrykiem i chcesz samodzielnie nauczyć się podstaw konfigurowania i programowania sterowników PLC, to ten kurs jest właśnie dla Ciebie! Obejmuje on nie tylko programowanie PLC w języku drabinkowym, ale także tworzenie ekranów HMI.

Jaki jest cel kursu programowania PLC od podstaw?

Podczas kursu poznasz zagadnienia związane z konfiguracją sterownika PLC, budowaniem ekranów operatorskich na panel HMI oraz uruchamianiem komunikacji w protokole Modbus RTU/TCP. Podczas tego kursu zapoznasz się z programowaniem sterowników PLC zintegrowanych z HMI na przykładzie urządzeń firmy Horner APG.

Plan kursu „Programowanie PLC od podstaw”

Plan kursu został tak opracowany, aby krok po kroku rozbudowywać swój program sterujący o kolejne funkcjonalności. Na końcu stworzysz kompletną aplikację składającą się z programu sterującego oraz ekranów operatorskich, z większością funkcjonalności, z których najczęściej korzysta się w małych i średnich instalacjach przemysłowych.

Kurs programowania PLC od podstaw dla automatyków i elektryków

Podstawy programowania sterowników PLC

 • 1. Wprowadzenie. Jak skonfigurować, podłączyć oraz uruchomić sterownik PLC?
 • 2. Jak tworzyć i edytować projekty w oprogramowaniu Cscape?
 • Programowanie sterownika PLC w języku drabinkowym

 • 3. Jak tworzyć oraz konfigurować bazę zmiennych w środowisku Cscape?
 • 4. Jak korzystać ze styków, cewek i bloków operacji arytmetycznych w programie sterującym?
 • 5. Jak odmierzać czas w programie sterującym i jak konfigurować timery?
 • 6. Jak porównywać wartości i wykorzystać wyniki operacji logicznych?
 • 7. Jak zliczać impulsy i konfigurować liczniki?
 • 8. Jak konwertować typy zmiennych i przemieszczać zmienne w programie?
 • 9. Jak sterować wykonywaniem programu logicznego? Instrukcja skoku warunkowego
 • Programowanie zintegrowanego panelu HMI

 • 10. Jak budować ekrany operatorskie z obiektami do wizualizacji i zadawania wartości zmiennych?
 • 11. Jak umożliwić nawigację między ekranami operatorskimi oraz jak korzystać z gotowych obiektów graficznych w środowisku Cscape?
 • 12. Jak wizualizować zmienne analogowe oraz jak modyfikować ich wartości przy pomocy obiektów dostępnych w oprogramowaniu Cscape?
 • 13. Jak korzystać z obiektu menu?
 • 14. Konfiguracja i obsługa alarmów w sterownikach PLC
 • 15. Kontrolka Data Trend
 • Komunikacja sterowników PLC w sieci szeregowej i Ethernet

 • 16. Komunikacja szeregowa Modbus RTU Master i Slave
 • 17. Komunikacja CsCAN
 • 18. Komunikacja Ethernet Modbus TCP
 • 19. Wysyłanie wiadomości Email w sterowniku PLC
 • Zaawansowane funkcje sterownika PLC

 • 20. Regulator PID
 • 21. Składowanie danych: Data logging
 • 22. Składowanie danych: karta MicroSD
 • 23. Trendy historyczne oraz receptury w programie
 • 24. Setpoint, backup i restore danych oraz generowanie raportów z poziomu sterownika
 • 25. Hasła i zabezpieczenia w programie, ustawienia języka oraz edytor dostępny w narzędziu, opcja autodokumentacji / Dodatkowe ustawienia i możliwości edycji
 • Jakie informacje zawiera kurs PLC?

  Poniżej krótko opiszę, jaka wiedza została zawarta w kursie PLC oraz jaką wiedzę, zakresie programowania PLC zdobędziesz, przechodząc przez poszczególne lekcje kursu.

  Podstawy programowania sterowników PLC

  Ten blok można w skrócie nazwać „Podstawy PLC”. W pierwszej lekcji dowiesz się jak skonfigurować komputer i sterownik, aby je sparować ze sobą i móc rozpocząć programowanie z poziomu środowiska programistycznego. Dzięki niej będziesz wiedział, jak szybko i prawidłowo, skonfigurować komunikację pomiędzy urządzeniami. Druga lekcja podstaw PLC, to omówione z jakich okien zbudowane jest środowisko Cscape. Nauczysz się w niej, jak szybko i sprawnie poruszać się po narzędziu oraz w jaki sposób dopasować jego wygląd i rozmieszczenie okien do własnych potrzeb.

  Programowanie sterownika PLC w języku drabinkowym

  W tym bloku rozpocznie się programowanie PLC w języku drabinkowym. Co to za język? Dowiesz się poniżej!

  W trzeciej lekcji nauczysz się, jak prawidłowo skonfigurować listę zmiennych. Tworzony program sterujący będzie posiadał prawidłowo ustawioną konfigurację sprzętową sterownika oraz zbudowaną listę zmiennych, która będzie wykorzystywana w kolejnych etapach kursu programowania PLC.   

  W czwartej lekcji dowiesz się, jak korzystać z podstawowych elementów wykorzystywanych podczas budowania programów sterujących. Po tym etapie, program będzie symulował napełnianie i opróżnianie trzech zbiorników, gdzie logika dla każdego zbiornika będzie przygotowana w osobnym podprogramie.

  W kursie programowania PLC nie mogłoby zabraknąć wykorzystania timer’ów. Po przejściu piątego artykułu, Twój program będzie posiadał logikę, która w odpowiedniej kolejności i na odpowiedni czas będzie włączać mieszadło oraz grzanie cieczy w zbiorniku 3.

  Szósty artykuł opowiada, jak w programie sterującym korzystać z bloków porównywania wartości. Po jego przejściu, Twój program będzie posiadał logikę sterującą zaworami napełniającymi i opóźniającymi, tak aby nie doszło do przepełnienia zbiornika. W praktyce, na zakładzie produkcyjnym dowiesz się, jakie to ważne!

  Twój program nabiera już pewnego kształtu. W siódmej lekcji nauczysz się, jak w programie sterującym korzystać z liczników. Program będzie posiadał logiką zliczającą ilości załączeń mieszadła i grzałki.

  Po ósmej lekcji w programie sterującym pojawią się bloki do konwersji danych oraz ich przemieszczania pomiędzy różnymi rejestrami. Program będzie konwertował wartości poziomów zbiorników z REAL do INT oraz będzie przesuwał wartości pomiędzy rejestrami.

  Ostatni artykuł drugiego bloku kursu programowania dotyczy instrukcji skoku warunkowego. Teraz, program posiada włączany lub wyłączany podprogram, realizujący zliczanie załączeń mieszadła i grzałki do celów serwisowych.

  Programowanie zintegrowanego panelu HMI

  Kurs programowania sterowników PLC, to nie tylko tworzenie logiki w języku drabinkowym. W tym bloku artykułów, stworzysz w pełni funkcjonalny ekran operatorski, pozwalający na sterowanie procesem napełniania i opróżniania zbiorników. Całość zrealizujesz w oparciu o logikę, którą stworzyłeś w poprzednim bloku.

  W 10 lekcji nauczysz się, jak na ekranie operatorskim wizualizować zmienne. Po niej, Twój program będzie posiadał już jeden ekran operatorski, na którym znajdą się przyciski służące do sterowania zaworami, lampki sygnalizujące bieżący stan zaworów oraz pola wartości numerycznych, pokazujące aktualny stan zbiornika.

  Kolejny etap to stworzenie nawigacji, do poruszania się po ekranach operatorskich. Po tej lekcji, program będzie posiadał kolejny ekran operatorki, na którym znajdzie się schemat aplikacji. Do zbudowania ekranu synoptycznego wykorzystasz bibliotekę gotowych obiektów, a do przechodzenia pomiędzy ekranami – przyciski ekranowe i klawisze funkcyjne.

  Czas nauczyć się wykorzystywać obiekty progress bar, slider oraz meters. Po tej lekcji, program sterujący będzie posiadał dodatkowe 3 ekrany operatorskie, na których będzie można obserwować aktualne poziomy zbiorników, reprezentowane przy pomocy obiektów progress bar oraz meter. Możliwe będzie także zadawanie czasu mieszania i grzania, przy pomocy obiektu slider.

  Trzynasty artykuł to konfiguracja i wykorzystanie obiektu menu. Wynikiem będzie kolejny ekran operatorski, na którym możliwa będzie parametryzacja procesu.

  Aby operator był zawsze poinformowany o zbyt niskim lub zbyt wysokim poziomie cieszy w zbiornikach, należy skonfigurować obiekt Alarm. O tym jak to zrobić, dowiesz się w 14. odcinku nauki PLC. Po przejściu artykułu, program będzie posiadał skonfigurowany obiekt alarmów. Stan alarmowy będzie również widoczny w postaci czerwonej ramki wokół zbiornika, na którym alarm wystąpił.

  Ostatnia lekcja trzeciego bloku, to nauka konfiguracji obiektu data trend. Po tej lekcji, Twój program sterujący, będzie posiadał skonfigurowane trendy, na których wizualizowane będą aktualne poziomy zbiorników.

  Komunikacja sterowników PLC w sieci szeregowej i Ethernet

  Ostatni blok podstawowej części, porusza zagadnienia związane z komunikacją. Twój program będzie miał skonfigurowaną obsługę protokołu Modbus RTU. Uruchomiony zostanie protokół Modbus RTU Master na porcie MJ2, działający w trybie dwuprzewodowego RS485. Przy jego pomocy skomunikujesz układ I/O ze sterownikiem PLC.

  W 17 artykule, nauczysz się prawidłowo konfigurować sieć CsCAN. Po przejściu tej lekcji, Twój program sterujący będzie obsługiwał komunikację z modułem rozszerzeń SmartStix, w sieci CsCAN.

  Ostatnie podstawowe tematy kursu sterowników PLC, to konfiguracja obsługi protokołu Modbus TCP w trybie Client i Server oraz wysyłanie wiadomości email ze sterownika PLC.

  Język drabinkowy PLC

  Język drabinkowy (Ladder Logic, LD) to graficzny język programowania PLC. Był i nadal jest rozpowszechniony wśród inżynierów elektryków, ponieważ bazuje na dobrze im znanych schematach stykowo-przekaźnikowych. Jest szczególnie efektywny przy programowaniu i analizie kodu programu, opartego o instrukcje boolowskie. Szczególną zaletą języka drabinkowego, jest łatwość analizy przepływu sygnału, przez poszczególne styki użyte w programie.

  Programowanie w języku drabinkowym, polega na osadzaniu w edytorze elementów (styków, cewek, bloków funkcyjncyh) poprzez przeciąganie ich z biblioteki. Alternatywną metodą programowania, jest posługiwanie się tzn. mnemonikami – czyli umownymi nazwami elementów, co pozwala na programowanie jedynie przy pomocy klawiatury, tj. bez używania myszki, co w niektórych przypadkach może okazać się najszybszą metodą.

  Zasady tworzenia programów w języku drabinkowym, zawarte są w normie IEC 61131-3.

  W jakim środowisku prowadzony jest kurs?

  Kurs „Programowanie PLC od podstaw” przygotowany został w bezpłatnym środowisku Cscape. Jest on na tyle uniwersalny, że wiedzę zdobytą w kursie wykorzystasz także w innych środowiskach programistycznych.

  Oprogramowanie Cscape do celów tego kursu możesz pobrać z naszej strony www. Cscape jest dedykowany dla sterowników PLC zintegrowanych z panelem HMI oraz układów I/O. Pozwala na konfigurację sprzętową systemu, budowanie złożonych algorytmów sterowania zgodnych z IEC61311-1 oraz na tworzenie ekranów operatorskich.

  kurs programowania od podstaw

  Pobierz bezpłatnie środowisko Cscape [100 MB] »

  Dodatkowe materiały

  Jeśli podczas trwania kursu będziesz potrzebować rozszerzenia informacji na temat środowiska Cscape – przygotowaliśmy do pobrania instrukcję obsługi w języku polskim. Możesz też skorzystać z rozbudowanego helpa w języku angielskim, który znajduje się w oprogramowaniu.

  Na jakich urządzeniach prowadzony jest kurs „Programowanie PLC od podstaw”?

  W kursie będziesz pracować ze sterownikiem serii XL7e marki Horner. Seria XL7e wyposażona jest w ekran o przekątnej 7″.

  Serie sterowników różnią się od siebie wielkością ekranu HMI. W skład każdej serii wchodzą modele, które różnią się od siebie ilością i rodzajem wbudowanych wejść i wyjść sygnałowych. Pozwala to dobrać sterownik najbardziej dopasowany do potrzeb zarówno z punktu widzenia rozmiaru panelu HMI i procesora (pomiędzy seriami) oraz z punktu widzenia ilości wbudowanych sygnałów I/O (pomiędzy poszczególnymi modelami w danej serii).

  jedno urządzenie Horner = sterownik PLC + moduł I/O + panel HMI + interfejsy komunikacyjne


  Przygotowany zestaw startowy sterownika PLC zintegrowanego z HMI oraz sygnałami I/O, zawiera wszystkie elementy, potrzebne do rozpoczęcia nauki programowania.

  Zobacz zestaw na sklepie »

  Podstawowy zestaw do nauki programowania sterowników PLC

  Zestaw startowy STKXL220C012-SZK  składa się z następujących elementów:

  • HEXE220C012 – Sterownik PLC zintegrowany z HMI o przekątnej 2.25″; 12 wejść dyskretnych 12/24VDC (4 wejścia mogą pracować jako HSC); 6 wyjść przekaźnikowych 2A; 4 wejścia analogowe 10 bitów; 0-10V; 4-20mA; 2 x RS232/485; port MicroSD
  • US-AST-SZK-E-HALL – E-szkolenie z konfiguracji oraz programowania sterowników zintegrowanych Horner APG
  • HE500CBL058 – kabel komunikacyjny do programowania urządzenia
  • HE-MC1 – karta MicroSD
  • Najnowszą wersję oprogramowania narzędziowego Cscape (do pobrania z astor.com.pl)
  • Pakiet dokumentacji i instrukcji programowania (do pobrania z astor.com.pl)

  Sterownik PLC Horner XL7e, na którym prowadzony jest kurs programowania PLC.

  • 12 DI (12/24 VDC; 4 HSC, 500 kHz)
  • 6 DO (przekaźnik 2A)
  • 4 AI (0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V; 12 bit)
  • rozdzielczość 800×480 px
  • 32k kolorów
  • podświetlenie LED
  • 64 MB pamięci graficznej

  Jak zdobyć certyfikat „Kurs programowania PLC od podstaw”

  Aby otrzymać certyfikat ukończenia kursu, należy zdać egzamin. Lista pytań egzaminacyjnych znajduje się na stronie kursu „Programowanie PLC od podstaw”, w zakładce Szkolenia po zalogowaniu na www.astor.com.pl/konto. Po pomyślnie zdanym egzaminie, certyfikat zostanie wygenerowany automatycznie. Powodzenia!

  Zachęcam do udziału w kursie. W razie pytań – napisz, chętnie pomogę 🙂