Strona główna ASTOR

Jak korzystać z obiektu menu?
Kurs programowania PLC od podstaw
Odc. 13

Kontakt w sprawie artykułu: Kamil Zajdel - 2020-03-02

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jak działa obiekt menu?
 • Jak poprawnie konfigurować elementy obiektu menu?
 • Jak wykorzystać obiekt menu w tworzonej aplikacji?

W poprzednim artykule nauczyłeś/aś się wizualizować zmienne analogowe w środowisku Cscape. Dowiedziałeś się także, jak modyfikować ich wartości przy pomocy obiektów graficznych dostępnych w oprogramowaniu. W tym artykule poznasz obiekt menu, dowiesz się, do czego może być wykorzystywany oraz nauczysz się go skonfigurować.

Kurs programowania PLC od podstaw dla automatyków i elektryków

Podstawy programowania sterowników PLC

 • 1. Wprowadzenie. Jak skonfigurować, podłączyć oraz uruchomić sterownik PLC?
 • 2. Jak tworzyć i edytować projekty w oprogramowaniu Cscape?
 • Programowanie sterownika PLC w języku drabinkowym

 • 3. Jak tworzyć oraz konfigurować bazę zmiennych w środowisku Cscape?
 • 4. Jak korzystać ze styków, cewek i bloków operacji arytmetycznych w programie sterującym?
 • 5. Jak odmierzać czas w programie sterującym i jak konfigurować timery?
 • 6. Jak porównywać wartości i wykorzystać wyniki operacji logicznych?
 • 7. Jak zliczać impulsy i konfigurować liczniki?
 • 8. Jak konwertować typy zmiennych i przemieszczać zmienne w programie?
 • 9. Jak sterować wykonywaniem programu logicznego? Instrukcja skoku warunkowego
 • Programowanie zintegrowanego panelu HMI

 • 10. Jak budować ekrany operatorskie z obiektami do wizualizacji i zadawania wartości zmiennych?
 • 11. Jak umożliwić nawigację między ekranami operatorskimi oraz jak korzystać z gotowych obiektów graficznych w środowisku Cscape?
 • 12. Jak wizualizować zmienne analogowe oraz jak modyfikować ich wartości przy pomocy obiektów dostępnych w oprogramowaniu Cscape?
 • 13. Jak korzystać z obiektu menu?
 • 14. Konfiguracja i obsługa alarmów w sterownikach PLC
 • 15. Kontrolka Data Trend
 • Komunikacja sterowników PLC w sieci szeregowej i Ethernet

 • 16. Komunikacja szeregowa Modbus RTU Master i Slave
 • 17. Komunikacja CsCAN
 • 18. Komunikacja Ethernet Modbus TCP
 • 19. Wysyłanie wiadomości Email w sterowniku PLC
 • Zaawansowane funkcje sterownika PLC

 • 20. Regulator PID
 • 21. Składowanie danych: Data logging
 • 22. Składowanie danych: karta MicroSD
 • 23. Trendy historyczne oraz receptury w programie
 • 24. Setpoint, backup i restore danych oraz generowanie raportów z poziomu sterownika
 • 25. Hasła i zabezpieczenia w programie, ustawienia języka oraz edytor dostępny w narzędziu, opcja autodokumentacji / Dodatkowe ustawienia i możliwości edycji
 • Co to jest obiekt menu?

  Obiekt menu służy do pogrupowania parametrów związanych z prowadzonym procesem tak, aby mieć do nich łatwy i szybki dostęp z jednego miejsca. Obiekt menu i jego zawartość mogą być dowolnie konfigurowane przez programistę. Może składać się z maksymalnie 32 elementów.

  W ramach obiektu menu możesz dodawać i wyświetlać następujące elementy:

  • Numeric Data – obiekt pozwalający na podgląd i edycję zmiennych analogowych i dyskretnych,
  • ASCII Data – obiekt pozwalający na podgląd i edycję zmiennych string,
  • Text Table – obiekt pozwalający na podgląd i edycję tabeli tekstowych,
  • Data/Time Display – obiekt pozwalający na podgląd i edycję czasu oraz daty,
  • Password – obiekt pozwalający na wprowadzenie hasła,
  • Screen Jump – obiekt pozwalający na przejście do wybranego ekranu operatorskiego.

  W ramach obiektu menu możesz dodawać kolejne obiekty podmenu, tworząc struktury zagnieżdżone do maksymalnie 7 poziomów.

  Dodatkowo dostęp do poszczególnych elementów menu możesz blokować dla operatorów nie posiadających odpowiednich uprawnień. W tym celu użyj ‘rejestru zezwalającego’, w którym kolejne bity odpowiadają za dostępność do poszczególnych elementów menu.

  Programowanie w akcji!

  Dzięki temu poradnikowi, w programie sterującym skonfigurujesz nowy ekran operatorski, na którym osadzisz obiekt menu i skonfigurujesz go tak, aby z jednego miejsca mieć dostęp do:

  • ustawień daty i godziny,
  • zadania stanów cieczy w zbiorniku 1 i zbiorniku 2,
  • ustawienia zaworów napełniających i opróżniających,
  • zadania czasu grzania i mieszania,
  • załączania opcji serwisu,
  • ekranów synoptycznych.

  W edytorze graficznym utwórz nowy ekran operatorski i osadź na nim kontrolkę menu.

  Po osadzeniu kontrolki na ekranie, przystąp do jej parametryzacji.

  Ustaw parametry typowe dla każdego elementu. W polu Font wybierz krój czcionki San Serif 15. Następnie w oknie Legend podaj nazwę dla obiektu. Wpisz Konfiguracja.

  Po ustawieniu pól Font i Legend przejdź do konfiguracji zawartości obiektu. Aby to zrobić, wybierz Configure Menu Pages i przystąp do dodawania poszczególnych pozycji w menu.

  Dodaj datę jako pierwszą pozycję na liście menu. W tym celu wybierz Add.

  Następnie w polu Prompt Text wpisz nazwę elementu jako Data. Następnie w polu Item Type wybierz typ Date / Time Display. Jako Address podaj rejestr systemowy %SR047 odpowiedzialny za przechowywanie daty i czasu w sterowniku. W polu Time/Date Format określ, w jakim formacie ma być prezentowana data. Aby móc konfigurować datę z poziomu obiektu menu, zaznacz pole Editable.

  W analogiczny sposób dodaj do menu kolejny element, którym będzie godzina. W tym celu podłącz pod adres rejestr systemowy %SR44.

  Kolejnym elementem menu będzie poziom zbiornika 1. W polu Prompt Text podaj nazwę Zbiornik 1, a jako typ elementu wybierz Numeric Data.

  W polu Address podaj rejestr %R01, a rozmiar rejestru ustaw na 32 bity.

  W polu Number of Digits ustal długość ciągu liczb na 3, a w oknie Decimal Position zdefiniuj, ile liczb po przecinku zostanie wyświetlonych. W tym przypadku wpisz 1.

  Jako Display Format danych ustal na Real / Floating Point, Limit Minimum na 0, natomiast Limit Maximum na 50. Jako Engineering Units podaj Litry. Zaznacz pole Editable, aby można było z poziomu menu wprowadzać i edytować wartość zbiornika.

  W analogiczny sposób do obiektu menu dołóż element Zbiornik 2:

  Dodaj kolejne pozycje menu – czas grzania i czas mieszania:

  Dodaj teraz do menu element, który przeniesie użytkownika aplikacji do podmenu. W tym celu w polu Prompt Text wprowadź nazwę, która będzie nazwą podmenu – w tym przypadku wpisz Zawory.

  Jako Item Type ustaw Sub-menu Page, co spowoduje utworzenie zagnieżdżenia pierwszego poziomu w obiekcie menu. Konfiguracja podmenu przebiega analogicznie jak menu głównego.

  W podmenu Zawory dodaj pierwszy element. Wybierz Add, a w polu Prompt Text wpisz Zawor nap. zb. 1. Jako Item Type podaj Text Table.

  Długość rejestru ustaw na 1. Na zawężonej liście zmiennych Name wskaż zmienną Zawor_napelniajacy_ZB1.

  Zaznacz pole Editable, aby umożliwić zmianę wartości podczas działania aplikacji na sterowniku. W polu Number of Digits ustaw wartość 10.

  Przejdź do konfiguracji tablicy tekstowej w oknie Text Table. Wybierz tablicę numer 1 i przy pomocy przycisku Add i wprowadź wartości, jakie będzie przyjmować tablica:

  • dla wartości zmiennej 0 tablica ma zwrócić tekst Zamknięty,
  • dla wartości zmiennej 1 tablica ma zwrócić tekst Otwarty.

  W analogiczny sposób dodaj do podmenu o nazwie zawory pozostałe zawory wykorzystywane w aplikacji:

  Utwórz kolejne podmenu, które wykorzystywane będzie do serwisowania instalacji. Dodaj podmenu o nazwie Serwis, a do niego następujące elementy:

  • Serwisowanie – z podłączoną zmienną %M9. Element skonfiguruj jako drugą tabelę tekstową przyjmującą wartości TAK dla stanu wysokiego zmiennej i NIE dla stanu niskiego zmiennej;
  • Załączenia grzałki – z podłączoną zmienną Licznik_zalaczen_grzalki. Element skonfiguruj jako Numeric Data;
  • Załączenia mieszadła – z podłączoną zmienną Licznik_zalaczen_mieszadla. Element skonfiguruj jako Numeric Data.

  Jeśli potrzebujesz zmienić którąś z pozycji menu – zaznacz ją, a następnie kliknij przycisk Edit. Do usunięcia pozycji z menu służy przycisk Delete. Do zmiany kolejności elementów na liście służą przyciski Move Up i Move Down.

  Po zakończeniu konfiguracji obiektu menu, prezentuje się on jak na grafice poniżej. Sam obiekt posiada wbudowany przycisk ESC, który służy do powrotu na ekran, z którego został wywołany. Nie musisz więc dodawać kolejnego przycisku.

  Na ekranie 1 umieść obiekt Jump Screen, który wywoła ekran z obiektem menu. Podczas konfiguracji wskaż ekran docelowy z obiektem menu i zaznacz w nim opcję Allow ESC to Return. Jako opis podaj Konfiguracja.

  W następnym artykule skonfigurujesz obiekt alarmów bieżących i historycznych.


  W kolejnym artykule z cyklu Kurs programowania PLC od podstaw: Konfiguracja i obsługa alarmów w sterownikach PLC

  • Jak działają alarmy w sterownikach PLC?
  • Jakie rodzaje alarmów wyróżniamy w sterownikach PLC?
  • Jak wykorzystać obiekt alarmów w tworzonej aplikacji?

  Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?

  Średnia ocena artykułu: 5 / 5. Ilość ocen: 2

  Ten artykuł nie był jeszcze oceniony.

  Zadaj pytanie

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *