Strona główna ASTOR

Jak konfigurować obiekt trendów?
Kurs programowania PLC od podstaw
Odc.15

Kontakt w sprawie artykułu: Kamil Zajdel - 2020-03-08

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Co to jest obiekt Trend
 • Jakie typy trendów występują w sterowniku PLC
 • Jak w praktyce wykorzystać obiekt Trend w aplikacji


W poprzednim artykule dowiedziałeś/aś w jaki sposób konfigurować alarmy bieżące i historyczne w sterownikach PLC Horner. W tym odcinku dowiesz się, jak kontrolka Data Trend wykorzystywana jest do kreślenia i analizy przebiegu wartości analogowych.

Kurs programowania PLC od podstaw dla automatyków i elektryków

Podstawy programowania sterowników PLC

 • 1. Wprowadzenie. Jak skonfigurować, podłączyć oraz uruchomić sterownik PLC?
 • 2. Jak tworzyć i edytować projekty w oprogramowaniu Cscape?
 • Programowanie sterownika PLC w języku drabinkowym

 • 3. Jak tworzyć oraz konfigurować bazę zmiennych w środowisku Cscape?
 • 4. Jak korzystać ze styków, cewek i bloków operacji arytmetycznych w programie sterującym?
 • 5. Jak odmierzać czas w programie sterującym i jak konfigurować timery?
 • 6. Jak porównywać wartości i wykorzystać wyniki operacji logicznych?
 • 7. Jak zliczać impulsy i konfigurować liczniki?
 • 8. Jak konwertować typy zmiennych i przemieszczać zmienne w programie?
 • 9. Jak sterować wykonywaniem programu logicznego? Instrukcja skoku warunkowego
 • Programowanie zintegrowanego panelu HMI

 • 10. Jak budować ekrany operatorskie z obiektami do wizualizacji i zadawania wartości zmiennych?
 • 11. Jak umożliwić nawigację między ekranami operatorskimi oraz jak korzystać z gotowych obiektów graficznych w środowisku Cscape?
 • 12. Jak wizualizować zmienne analogowe oraz jak modyfikować ich wartości przy pomocy obiektów dostępnych w oprogramowaniu Cscape?
 • 13. Jak korzystać z obiektu menu?
 • 14. Konfiguracja i obsługa alarmów w sterownikach PLC
 • 15. Kontrolka Data Trend
 • Komunikacja sterowników PLC w sieci szeregowej i Ethernet

 • 16. Komunikacja szeregowa Modbus RTU Master i Slave
 • 17. Komunikacja CsCAN
 • 18. Komunikacja Ethernet Modbus TCP
 • 19. Wysyłanie wiadomości Email w sterowniku PLC
 • Zaawansowane funkcje sterownika PLC

 • 20. Regulator PID
 • 21. Składowanie danych: Data logging
 • 22. Składowanie danych: karta MicroSD
 • 23. Trendy historyczne oraz receptury w programie
 • 24. Setpoint, backup i restore danych oraz generowanie raportów z poziomu sterownika
 • 25. Hasła i zabezpieczenia w programie, ustawienia języka oraz edytor dostępny w narzędziu, opcja autodokumentacji / Dodatkowe ustawienia i możliwości edycji
 • Sterowniki PLC Horner pozwalają na obsługę 4 różnych typów trendów:

  • Snap Shot Scope – ten typ trendu rejestruje tylko tyle danych, ile zmieści się w oknie wykresu. Po zapełnieniu okna przestaje umieszczać bieżące wartości na wykresie. Minimalne próbkowanie dla tego typu trendu wynosi 10 ms.
  • Continuous Scope – ten typ trendu przesuwa w lewo wykres, po całkowitym zapełnieniu okna wykresu. Obszar trendu jest czyszczony po wyłączeniu ekranu, na którym znajduje się obiekt trend. Minimalne próbkowanie dla tego trendu wynosi 50 ms.
  • Standard Trend – trend rejestruje dane na wykresie w trybie ciągłym. Wyłączenie sterownika z trybu RUN spowoduje pojawienie się znaczników na wykresie, informujących o zatrzymaniu, jednak wcześniejszy trend nie zostanie usunięty.
  • Retentive Trend – tryb działa tak samo jak tryb standard. Dodatkowo wykorzystuje podtrzymanie bateryjne danych i po zaniku napięcia zasilania sterownika nie usuwa wykresu trendu z okna. Trend może także odczytywać dane historyczne przechowywane w plikach .csv na karcie MicroSD zainstalowanej w sterowniku.

  Obiekt trendu pozwala na kreślenie do 4 wykresów na jednym oknie, a każdy trend jest opisywany przez następujące parametry:

  • sample rate – określa częstotliwość próbkowania,
  • configure pens – okno konfiguracji pisaków trendu,
  • axis properties – okno konfiguracji osi trendu,
  • trend type – w tej sekcji określa się sposób, w jaki dane będą wyświetlane na wykresie,
  • trigger – sekcja odpowiedzialna za aktywacje, zatrzymanie i czyszczenie obiektu trendu.

  Programowanie w akcji!

  Teraz rozbudujesz aplikację o nowy ekran, na którym umieścisz kontrolkę Data Trend. Kontrolka pokaże przebieg poziomu cieczy we wszystkich zbiornikach. Dodatkowo uzupełnisz ekrany Zbiornika 1 oraz Zbiornika 2, o wykresy pokazujące przebieg poziomu cieczy w każdym z nich.

  Na początku uruchom Edytor Ekranów. Na Ekranie 3 umieść kontrolkę Data Trend, która będzie kreśliła poziom zbiornika 1. Aby to zrobić, wybierz z górnego menu ikonę zaznaczoną niebieskim kwadratem na poniższej grafice.

  Kliknij dwukrotnie na obiekcie trendu, aby przejść do jego konfiguracji.

  W sekcji Trigger, w polu Address wpisz %S07, dzięki czemu trend będzie aktywny cały czas. Ustaw czas próbkowania na 1 sekundę. Czas próbkowania może być również zadawany z poziomu rejestru. W sekcji Trend Type skonfiguruj trend jako Snap Shot Scope.

  Teraz skonfiguruj źródło danych trendu. W tym celu przejdź do okna Configure Pens. W nim ustaw pisaki kreślące wykres. W polu Pen Number wskaż na pierwszy pisak, a z listy rozwijalnej Name wybierz zmienną Zbiornik_1_INT.

  Z palety umieszczonej pod przyciskiem Pen Color >>> wybierz kolor pisaka, a w Line Type styl linii. W tym przypadku będzie to Solid, czyli reprezentacja zmiennej za pomocą linii ciągłej.

  Ostatnim elementem do skonfigurowania w obiekcie trend są osie. W oknie Axis Properties, w sekcji X Axis skonfiguruj oś poziomą. Podaj jej opis. Zaznacz pole Show range, które wyświetli na trendzie zakres osi. Jednostką czasu na osi x niech będą sekundy. Ilość podziałek na osi skonfiguruj w polu Ticks – w tym przypadku ustaw 5. Analogicznie w sekcji Y Axis skonfiguruj oś pionową: podaj opis, zakres wartości, jaki będzie przyjmowała monitorowana zmienna oraz ilość podziałek na skali.

  Aby wykres łatwiej było analizować, wyświetl również pomocnicze linie siatki – w tym celu zaznacz pole Display Grid Lines.

  W analogiczny sposób skonfiguruj trend dla Zbiornika 2.

  Zmień następujące parametry:

  • Źródło danych – zmienna Zbiornik_2_INT,
  • Niebieski kolor pisaka,
  • Czas próbkowania – 50 ms,
  • Typ trendu – Continuous Scope.

  Teraz stwórz ekran, na którym znajdzie się obiekt trend, zawierający przebieg wszystkich stanów zbiorników dostępnych w aplikacji.

  W tym celu na nowym ekranie umieść jeszcze jeden obiekt trendu. Skonfiguruj w nim 3 pisaki kreślące bieżący poziom zbiorników.

  Przykładowe parametry konfiguracyjne obiektu Data Trend mogą wyglądać jak poniżej:

  • Czas próbkowania – 10 ms,
  • Typ trendu- Snap Shot Scope.

  Konfiguracja pisaków:

  • pisak 1
   • zmienna – Zbiornik_1_INT,
   • pen color – czerwony.
  • pisak 2
   • zmienna Zbiornik_2_INT,
   • pen color – niebieski.
  • pisak 3
   • zmienna Zbiornik_3_INT,
   • pen color – zielony.

  Podobnie jak w poprzednich lekcjach – na ekranie z trendami dodaj przycisk powrotu:

  Ekran z trendami zostanie wywołany przyciskiem z poziomu Ekranu 2:

  Tak przygotowany program wgraj do sterownika i przetestuj jego działanie. W przypadku, kiedy obiekty trendu nie będą pracowały zgodnie z Twoimi oczekiwaniami, przeedytuj je według własnego uznania.


  W kolejnym artykule z cyklu Kurs programowania PLC od podstaw: Komunikacja po protokole Modbus RTU

  • Co to jest protokół Modbus RTU?
  • Jak wygląda komunikacja po protokole Modbus RTU?
  • Jak przedstawia się architektura sieci Modbus RTU?
  • Jak wykorzystać protokół Modbus RTU do komunikacji sterownika PLC z układami I/O?
  • Jak skonfigurować układ I/O Modbus RTU – SmartMod I/O?

  Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?

  Średnia ocena artykułu: 5 / 5. Ilość ocen: 1

  Ten artykuł nie był jeszcze oceniony.

  Zadaj pytanie

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *