Strona główna ASTOR

Składowanie danych: Data logging
Kurs programowania PLC od podstaw
Odc. 21

Kontakt w sprawie artykułu: Kamil Zajdel - 2020-10-05

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jakie są możliwości składowania danych dla sterowników Horner,
 • jak poprawnie konfigurować logowanie danych procesowych w Cscape na zewnętrznych nośnikach danych,
 • jak obsługiwać menadżer pamięci zewnętrznej w sterownikach Horner?

W poprzednich artykułach dowiedziałeś/aś się już wiele o pracy w środowisku Cscape. Kolejnym krokiem jest poszerzenie wiedzy o metody gromadzenia danych i ich obsługi.

Kurs programowania PLC od podstaw dla automatyków i elektryków

Podstawy programowania sterowników PLC

 • 1. Wprowadzenie. Jak skonfigurować, podłączyć oraz uruchomić sterownik PLC?
 • 2. Jak tworzyć i edytować projekty w oprogramowaniu Cscape?
 • Programowanie sterownika PLC w języku drabinkowym

 • 3. Jak tworzyć oraz konfigurować bazę zmiennych w środowisku Cscape?
 • 4. Jak korzystać ze styków, cewek i bloków operacji arytmetycznych w programie sterującym?
 • 5. Jak odmierzać czas w programie sterującym i jak konfigurować timery?
 • 6. Jak porównywać wartości i wykorzystać wyniki operacji logicznych?
 • 7. Jak zliczać impulsy i konfigurować liczniki?
 • 8. Jak konwertować typy zmiennych i przemieszczać zmienne w programie?
 • 9. Jak sterować wykonywaniem programu logicznego? Instrukcja skoku warunkowego
 • Programowanie zintegrowanego panelu HMI

 • 10. Jak budować ekrany operatorskie z obiektami do wizualizacji i zadawania wartości zmiennych?
 • 11. Jak umożliwić nawigację między ekranami operatorskimi oraz jak korzystać z gotowych obiektów graficznych w środowisku Cscape?
 • 12. Jak wizualizować zmienne analogowe oraz jak modyfikować ich wartości przy pomocy obiektów dostępnych w oprogramowaniu Cscape?
 • 13. Jak korzystać z obiektu menu?
 • 14. Konfiguracja i obsługa alarmów w sterownikach PLC
 • 15. Kontrolka Data Trend
 • Komunikacja sterowników PLC w sieci szeregowej i Ethernet

 • 16. Komunikacja szeregowa Modbus RTU Master i Slave
 • 17. Komunikacja CsCAN
 • 18. Komunikacja Ethernet Modbus TCP
 • 19. Wysyłanie wiadomości Email w sterowniku PLC
 • Zaawansowane funkcje sterownika PLC

 • 20. Regulator PID
 • 21. Składowanie danych: Data logging
 • 22. Składowanie danych: karta MicroSD
 • 23. Trendy historyczne oraz receptury w programie
 • 24. Setpoint, backup i restore danych oraz generowanie raportów z poziomu sterownika
 • 25. Hasła i zabezpieczenia w programie, ustawienia języka oraz edytor dostępny w narzędziu, opcja autodokumentacji / Dodatkowe ustawienia i możliwości edycji
 • Sposoby składowania danych

  Składowanie danych procesowych wykorzystywane jest w większości aplikacji przemysłowych. Gromadzenie ich pozwala np. prześledzić realizację procesu produkcyjnego, alarmy i wyjątki, jakie zwrócił system podczas pracy oraz wartości, jakie zadawał operator.

  Składowanie danych może być realizowane przez zewnętrzne serwery bazodanowe np. Historian lub lokalnie, na kartach pamięci zainstalowanych w sterownikach, w postaci plików tekstowych csv.


  Sposób składowania danych do plików CSV/TXT przechowywanych na karcie MicroSD w sterownikach Horner

  Mechanizm Datalog Configuration pozwala na skonfigurowanie grup, nazw plików, adresów zmiennych, metek czasowych oraz częstotliwości, z jaką dane będą składowane w pliku. Programista ma pełną dowolność konfiguracji zmiennych, które będą logowane do plików. Pliki tworzą się automatycznie co godzinę, w strukturze katalogów określonych podczas konfiguracji.

  Ten mechanizm umożliwia zapis do 100 rejestrów w maksymalnie 10 grupach, przy założeniu, że w grupach jest nie więcej niż 30 zmiennych. Dane składowane są do pliku csv rozdzielanego przecinkami. Dzięki temu zabiegowi, można bardzo łatwo zaimportować potrzebny plik do arkusza kalkulacyjnego xls i w nim dokonać analizy danych.

  Mechanizm Write Removable Media Functional Block  pozwala programiście, przy pomocy bloku funkcyjnego WRITE, na skonfigurowanie rejestru początkowego i wybranie ilości kolejnych rejestrów.

  Rejestry będą zapisywane do pliku CSV/TXT o wskazanej nazwie. Częstotliwość zapisu danych do pliku uzależniona jest od przygotowanej logiki programu sterującego. Dane składowane w ten sposób można odczytać z plików – służy do tego dedykowany blok READ.

  Wbudowany w sterowniki Horner menedżer pamięci zewnętrznej pozwala na:

  • śledzenie statusu karty – informując o pojemności karty, ilości pamięci wolnej i wykorzystanej,
  • określanie, jakie akcje będzie można wykonać na karcie MicroSD, np. zezwolenie na odczyt, zapis, usuwanie plików czy formatowanie całej karty.

  Programowanie w akcji – Mechanizm Datalog Configuration!

  Teraz nauczysz się skonfigurować logowanie danych na kartę pamięci przy pomocy Data Logger. Następnie utworzysz podprogram, który z poziomu logiki sterującej będzie realizował zapis i odczyt danych z karty pamięci.


  Konfiguracja logowania danych w sterowniku Horner

  Krok 1: Jak poprawnie skonfigurować logowanie danych?

  Aby rozpocząć konfigurację logowania danych, wybierz z paska menu Program -> Datalog Configuration i zaznacz pole Enable Data Log.

  Zacznij od ustawienia rejestrów globalnych. Aby wyświetlić okno konfiguracji, kliknij przycisk Global Attributes, a następnie w oknie konfiguracji wprowadź rejestr %R302 jako rejestr statusowy. Następnie wpisz rejestr %S07 jako sygnał aktywujący logowanie danych. Połączenie zmiennych Always On spowoduje, że proces logowania danych będzie na stałe załączony w sterowniku .

  Kolejnym elementem konfiguracji jest definiowanie grup logowania. Aby dodać nową grupę, kliknij przycisk Add Group, a następnie wprowadź jej nazwę.


  Definiowanie grup logowania w sterowniku Horner

  Krok 2: Jak stworzyć Data Log Groups?

  Dla aplikacji utwórz dwie grupy: Zbiornik oraz Zawory. Aby poprawnie dodać wartość do grupy, kliknij przycisk Add Variable, a następnie wprowadź Adres, Nazwę oraz Typ Rejestru.

  • dla grupy Zbiornik będą to zmienne typu REAL o adresach R1, R3, R5:


  Konfigurowanie danych dla grupy „Zbiornik” w sterowniku Horner
   

  • dla grupy Zawory będą to zmienne typu bool o adresach od %M02 do %M08:


  Konfigurowanie danych dla grupy „Zawory” w sterowniku Horner

  Jako programist(k)a masz pełną dowolność podczas konfiguracji zmiennych, które będą logowane w ramach grup. Pamiętaj jednak o tym, że nie może ich być więcej niż 30.

  W kolejnym kroku ustaw rejestry kontrolne dla utworzonych grup. Kliknij przycisk Group Attributes, a następnie w oknie konfiguracji podaj:

  • rejestr statusowy, w którym będzie przechowywany status logowania dla wskazanej grupy,
  • rejestr wyzwalający logowanie dla grupy,
  • częstotliwość logowania,
  • ścieżkę dostępu, w której zostanie utworzony plik,
  • format metki czasowej, z jaką będą zapisywane dane.

  Zbiornik:


  Ustawienie rejestrów kontrolnych dla grupy „Zbiornik” w sterowniku Horner

  Zawory:


  Ustawienie rejestrów kontrolnych dla grupy „Zawory” w sterowniku Horner

  Po zakończeniu konfiguracji Data Log kliknij OK.

  Krok 3: Jak skonfigurować dane z poziomu programu logicznego i bloków funkcyjnych?

  W sekcji Subroutine Modules stwórz nowy podprogram o nazwie MicroSD i dodaj dwa szczeble programu.


  Tworzenie nowego podprogramu w sterowniku Horner

  Pierwszy z nich składa się z bloku funkcyjnego Write Removable Media oraz styku, do którego podłączysz zmienną %M12.

  W bloku funkcyjnym Write Removable Media skonfiguruj:

  • nazwę pliku – w tym przypadku ZB.txt,
  • sposób zapisu pliku – czyli blok ma tworzyć nowy plik, dopisywać do istniejącego, czy nadpisać istniejący – w tym przypadku Create /Append,
  • zaznacz opcję End of Row Now – dzięki temu po każdym zapisie kursor zostanie przeniesiony do kolejnego rekordu,
  • liczbę kolumn w wierszu – w tym przypadku 3,
  • adres referencyjny pierwszej zmiennej, którą chcesz logować – w tym przypadku %R1,
  • typ składowanych zmiennych – w tym przypadku REAL,
  • ilość zmiennych, jakie zapiszesz – w tym przypadku 3.

  W celach diagnostycznych ustaw również rejestr statusowy %R308.


  Konfiguracja bloku funkcyjnego Write Removable Media w sterowniku Horner

  Analogicznie zbuduj drugi szczebel programu, tylko zamiast bloku Write wykorzystaj blok Read, a do styku podłącz zmienną %M13.

  Parametry bloku Read Removable Media skonfiguruj następująco:

  • w polu File Name podaj nazwę pliku, z którego chcesz czytać dane: ZB.txt,
  • w polu file Offset podaj rejestr %R200, w którym będzie numer elementu w pliku, od którego chcesz zacząć czytać dane,
  • w polu Destination podaj adres referencyjny, gdzie dane odczytane z karty będą zapisane – w tym przypadku %R202,
  • w polu Type wskaż typ zmiennych, które odczytujesz – w tym przypadku REAL,
  • w polu Number of Elements podaj ilość danych, które chcesz odczytać-w tym przypadku 3.

  W celach diagnostycznych ustaw również rejestr statusowy %R310.


  Konfiguracja bloku funkcyjnego Read Removable Media w sterowniku Horner

  Zatwierdź wykonane operacji przyciskiem OK.

  Krok 4: Jak wywołać program?

  Przejdź do programu Main. Stwórz w nim szczebel z blokiem Call wywołujący podprogram o nazwie MicroSD.


  Wywoływanie programu o nazwie MicroSD w sterowniku Horner

  W edytorze ekranów dodaj ekran operatorski. Sprawdź na nim, jak działają funkcje zapisu i odczytu danych z karty. Stwórz w tym celu nowy ekran o nazwie MicroSD i dodaj do niego  obiekty Numeric Data o następujących adresach:

  • %R01Zbiornik 1,
  • %R03Zbiornik 2,
  • %R05Zbiornik 3,
  • %R200Offset,
  • %r202Zbiornik 1,
  • %R204Zbiornik 2,
  • %R206Zbiornik 3.

  Dodaj również dwa przełączniki o typie Momentary o adresach:

  • %M12 odpowiedzialny za zapis do pliku,
  • %M13 odpowiedzialny za odczyt z pliku.

  Aby móc sprawdzić status karty zainstalowanej w sterowniku, dodaj na ekran obiekt Removable Media Menager. W sekcji Operations to Allow zezwól operatorowi na wykonanie wszystkich akcji na karcie pamięci, jakimi są:

  • usuwanie pojedynczych plików,
  • usuwanie wszystkich plików,
  • formatowanie karty,
  • zmiany w katalogu,
  • podgląd pliku,
  • ładowanie aplikacji.

  Widok panelu gotowego programu w sterowniku Horner

  Tak przygotowany program wgraj do sterownika i przetestuj jego działanie. Podczas trwania procesu napełniania i opróżniania zbiorników zapisz kilka rekordów do pliku Zb.txt, wyzwalając zmienną %M12 odpowiedzialną za zapis. Następnie spróbuj odczytać dane zapisane w pliku, ustawiając odpowiedni Offset.

  Podsumowanie: z tego artykułu nauczyłeś/aś się, w jaki sposób składować dane na sterowniku Horner oraz w jaki sposób się nimi posługiwać.

  Z kolejnego artykułu dowiesz się , do czego w sterownikach Horner można wykorzystać karty MicroSD.

  Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?

  Średnia ocena artykułu: 3.7 / 5. Ilość ocen: 3

  Ten artykuł nie był jeszcze oceniony.

  Zadaj pytanie

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *