Profesal Maintenance - nowe funkcje oprogramowania CMMS

Od czasu wprowadzenia na rynek w 2011 roku, oprogramowanie Profesal Maintenance wspomagające efektywność Utrzymania Ruchu stale rozwija się, wzbogacając o nowe funkcje. Wybrane funkcje systemu CMMS zostały krótko scharakteryzowane w treści niniejszego artykułu.

Zarządzanie magazynem części zamiennych

Jednym z istotnych elementów systemu CMMS jest moduł zarządzania magazynem części zamiennych. W oprogramowaniu Profesal Maintenance, moduł zarządzania magazynem części zamiennych oferuje następujące możliwości:

  • tworzenie grup części zamiennych i magazynów lokalnych,
  • szybkie dodawanie nowych pozycji magazynowych,
  • wyświetlanie oraz możliwość edycji szczegółowych danych dotyczących części zamiennych,
  • informacja o wartości magazynu,
  • zarządzanie dostawcami,
  • zarządzanie poziomami minimalnymi,
  • przypisanie części zamiennych do maszyn,
  • informacja o aktualnych rezerwacjach części zamiennych.

 

Magazyn części zamiennych

Zrzut ekranu z panelu zarządzania magazynem części zamiennych

 

Moduł grafików i zarządzania harmonogramami

Rozbudowany moduł zarzadzania kalendarzami i harmonogramami w systemie Profesal Maintenance pozwala na konfigurację zarówno prostych, jak i zaawansowanych ekranów graficznych, prezentujących obłożenie czasowe pracowników oraz maszyn. Poniższy przykład prezentuje zaplanowane zadania dla pracowników z jednej zmiany, a także całościowy pogląd na prace na danej linii w wybranym dniu.

 

Grafik zleceń i zadań

Zrzut ekranu z panelu harmonogramowania zadań

 

Kolejną nową funkcją oprogramowania jest możliwość zarządzania grafikami pracy zmianowej. Funkcja ta pozwala na szybkie generowanie grafików z możliwością późniejszej ręcznej korekty grafików.

 

Grafik operatorów

Zrzut ekranu z panelu tworzenia grafiku pracy zmianowej na dany miesiąc

 

Szybki import danych maszyn i urządzeń

Najnowsza wersja oprogramowania Profesal Maintenance pozwala na szybkie zaimportowanie danych z istniejących bądź nowopowstałych arkuszy Excel. Procedura przeniesienia danych z jednego systemu do drugiego polega na wyeksportowaniu danych z istniejącej bazy do Excela, przeprowadzaniu prostego mapowania poprzez odpowiednie nazewnictwo kolumn, a następnie skopiowanie interesujących nas rekordów i wklejenie ich do formularza w systemie Profesal. W efekcie bardzo duża ilość danych może zostać wprowadzona do systemu w krótkim czasie.

 

Procedura importu z Excela

Procedura szybkiego importu dużej ilości danych do systemu Profesal Maintenance

 

Import danych

Formularz importu danych z Excela do Profesal Maintenance

 

Więcej informacji na stronie www.astor.com.pl/produkty/oprogramowanie-przemyslowe/systemy-cmms.html.

ARKADIUSZ RODAK
Specjalista ds. systemów CMMS
tel. 12 424 00 67
arkadiusz.rodak@astor.com.pl

Program korzyści

Korzyści ze współpracy z ASTOR to nie tylko zakupione produkty. U nas każdy klient wybiera, jaką wartość dodaną otrzymuje po zakupie. Pamiętaj, że Zyskujesz z ASTOR zawsze, bez odwołania.

Wybierz korzyść dla siebie

Program partnerski

Do Programu zapraszamy firmy integratorskie oraz producentów maszyn.
Współpracuj z nami regularnie i umacniaj wspólną pozycję w branżach przemysłu oraz infrastruktury.

Co zyskam zostając
certyfikowanym partnerem ASTOR?
Sprawdź korzyści »
Zostań partnerem

Kontakt

ASTOR Centrala
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków

12 428 63 00
12 428 63 00
info@astor.com.pl

Język PL EN
© Copyright 2017 ASTOR. Wszystkie prawa zastrzeżone