Komunikat "Your system may by running low on memory, Continue? " przy uruchamianiu aplikacji InTouch z HistData « Wróć do dokumentacji

Podczas uruchamiania aplikacji InTouch (WindowViewer) współpracującej z programem HistData, może pojawić się komunikat "Your system may by running low on memory, Continue ?" Komunikat związany jest z uprawnieniami potrzebnymi do uruchomienia programu HistData.
Aby pozbyć się komunikatu, który pojawia się wraz z uruchomieniem programu WindiwViewer, można zastosować jedno z poniższych rozwiązań:
1) utworzyć skrót do programu WindowViewer (view.exe) i w utworzonym skrócie skonfigurować, aby program WindowViewer był uruchamiany w trybie administracyjnym
2) zmienić ustawienia w pliku o nazwie histdata.exe.manifest, który znajduje się w katalogu C:\Program Files (x86)\Wonderware\InTouch. W tym celu, w programie Notepad (Notatnik) należy wyedytować plik histdata.exe.manifest znaleźć linię z wpisem: <requestedExecutionLevel level="requireAdministrator" uiAccess="false"/> i zamienić requireAdministrator na asInvoker, a więc po zmianie cała linia powinna mieć postać: <requestedExecutionLevel level="asInvoker" uiAccess="false"/>

Problem został zaobserwowany przy uruchamianiu aplikacji InTouch zaprojektowanych w różnych wersjach np. 2014 R2 SP1, 2020 R2, 2023 R2.

Słowa kluczowe: Wonderware InTouch WindowViewer view.exe HistData Your system may by running low on memory


	
				
	 	


	

		 

	

					 	
					        		

		        

 		      

		          		       	

				

Kontakt

12 428 63 00
PL EN