Zapytania HTTP w AVEVA Edge « Wróć do dokumentacji

Podczas przygotowywania aplikacji w oprogramowaniu AVEVA Edge może zdarzyć się konieczność wykorzystania komunikacji po REST API (zapytania HTTP). Oprogramowanie AVEVA Edge nie posiada dedykowanego drivera komunikacyjnego (takiego jak OI.WEBSVC), które pozwalałoby na zestawienie takiej komunikacji, w związku z czym konieczne jest wykorzystanie funkcji skryptowych VBS. Najprostszy sposób przygotowania funkcji obsługujących zapytania GET i POST został przedstawiony poniżej:

Function HTTPGet(sURL)
    Dim oHTTP
    Set oHTTP = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
 
    oHTTP.open "GET",sURL,False
    oHTTP.send
    HTTPGet = oHTTP.responseText
 
End Function

Function HTTPPost(sURL,sRequest)
    Dim oHTTP
    Set oHTTP = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
 
    oHTTP.open "GET",sURL,False
    oHTTP.setRequestHeader "Content-Type","application/json"
    oHTTP.setRequestHeader "Content-Length",Len(sRequest)
    oHTTP.send sRequest
    HTTPGet2 = oHTTP.responseText
 
End Function

Wywołanie powyższej funkcji można dodać, na przykład pod przyciskiem:
Przechwytywanie.PNG.png


tmpBD45.png


Program korzyści

Korzyści ze współpracy z ASTOR to nie tylko zakupione produkty. U nas każdy klient wybiera, jaką wartość dodaną otrzymuje po zakupie. Pamiętaj, że Zyskujesz z ASTOR zawsze, bez odwołania.

Wybierz korzyść dla siebie

Program partnerski

Do Programu zapraszamy firmy integratorskie oraz producentów maszyn.
Współpracuj z nami regularnie i umacniaj wspólną pozycję w branżach przemysłu oraz infrastruktury.

Co zyskam zostając
certyfikowanym partnerem ASTOR?
Sprawdź korzyści »
Zostań partnerem

Kontakt

ASTOR Centrala
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków

12 428 63 00
12 428 63 00
info@astor.com.pl

Język PL EN
© Copyright 2022 ASTOR. Wszystkie prawa zastrzeżone