Ustawienie adresu IP w XLe/XLt « Wróć do dokumentacji

Jak ustawić adres IP w XLe/XLt i jak programować przez Ethernet

Ustawienie adresu IP w XLE i programowanie jednostki przy pomocy portu Ethernet

1. Wejdź do menu systemowego naciskając jednocześnie klawisze ? i ? na jednostce XLe/XLt
2. Przy pomocy klawiszy kierunkowych wejdź w ustawienia portów szeregowych
3. Jako domyślny port do programowania ("Delt Pgm Port") wybierz Ethernet. Pamiętaj, że jeśli port Ethernetowe będzie aktywny, port MJ1 automatycznie zostanie przestawiony w tryb nieaktywny.
4. Wejdź do podmenu Set Ethernet i ustaw adres IP oraz Maskę i Bramę, jaką ma mieć urządzenie.
5. Restartuj zasilanie modułu.
6. Zainstaluj i uruchom oprogramowanie Com Port Redirector
Program instalacyjny znajduje się w katalogu R:\Horner\Instalki\Lantronix
7. Kliknij Com Setup i wybierz nazwę dla wirtualnego portu komunikacyjnego
8. Skonfiguruj port klikając w Add IP
9. W polu Host podaj adres IP skonfigurowany w menu systemowym urządzenia XLE
10. W polu TCPPort podaj wartość 10001
11. Kliknij OK.
12. W ustawieniach portu zaznacz następujące opcje
13. Zapisz ustawienia i zamknij okno konfiguracyjne
14. Uruchom oprogramowanie CsCape
15. W menu Tools/Options przejdz na zakładkę Communications Port i wybierz stworzony port wirtualny

	
				
	 	


	

		 

	

					 	
					        		

		        

 		      

		          		       	

				

Kontakt

12 428 63 00
PL EN