Horner | backup i klon aplikacji « Wróć do dokumentacji


1. Backup programu sterującego

Backup to funkcjonalność, która pozwala zapisać na karcie pamięci zainstalowanej w sterowniku całą aplikację w postaci pliku pgm. W pliku przechowywana będzie konfiguracja sprzętowa, konfiguracja komunikacji, program sterujący, ekrany operatorskie oraz wartości jakie panowały w rejestrach sterownika w chwili przygotowania backupu.

Backup tworzony jest w celach bezpieczeństwa i pozwala przywrócić do sterownika sprawdzoną, działającą aplikację sterującą w chwili gdy:

•        pamięć sterownika została skasowana na skutek rozładowanej baterii podtrzymującej RAM
•        wgrano do sterownika niewłaściwy program sterujący
•        celowego wyczyszczenia pamięci

Backup przygotowywany jest z poziomu sterownika i jest dedykowany do urządzenia, z poziomu którego został utworzony i nie ma możliwości wykorzystania go na innym urządzeniu niż to, na którym został przygotowany.

 

Przygotowanie Backupu aplikacji w sterownikach Horner może być realizowane z poziomu menu systemowego sterownika lub z poziomu oprogramowania Cscape

•        Aby utworzyć backup programu z poziomu Cscape, wybieramy polecenie Export to Removable Media z menu file, a utworzony w ten sposób plik pgm kopiujemy na kartę microSD

•        Aby utworzyć backup programu z poziomu menu systemowego przechodzimy do sekcji Fail-Safe System a następnie wybieramy Backup/Restore Data. Zatwierdzamy polecenie wykonania backupu aplikacji przy pomocy przycisku backup.2. Klon aplikacji


Klon aplikacji to funkcjonalność, która pozwala zapisać na karcie pamięci zainstalowanej na sterowniku całą aplikację w postaci pliku clone.dat.

W pliku przechowywana będzie konfiguracja sprzętowa, konfiguracja komunikacji, program sterujący, ekrany operatorskie oraz wartości zadane jakie są ładowane do sterownika podczas pierwszego uruchomienia. Wykonanie klonu aplikacji nie powoduje zapisu w pliku clone.dat aktualnych wartości jakie były w rejestrach w chwili tworzenia klonu.

Klon tworzony jest w celach przenoszenia aplikacji pomiędzy innymi sterownikami i jest wykorzystywany w celu szybkiego programowania i aktualizacji programu sterującego bez użycia komputera.

Przygotowanie klonu aplikacji w sterownikach Horner może być zrealizowane wyłącznie z poziomu menu systemowego sterownika.

W tym celu przechodzimy do menu systemowego a następnie do podmenu Clone Unit

tmp2714.png


Aby utworzyć klon, wybieramy opcję Make Clone.

Aby załadować klon aplikacji do sterownika wybieramy opcje Load Clone.

tmpC818.png----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
słowa kluczowe: HORNER, backup aplikacji, klon aplikacji, kopia zapasowa
 	
				
	 	


	

		 

	

					 	
					        		

		        

 		      

		          		       	

				

Kontakt

12 428 63 00
PL EN