Konwersja aplikacji z panelu QuickPanel View QuickPanel Control na QuickPanel + « Wróć do dokumentacji

Istnieje możliwość przekonwertowania aplikacji utworzonej na QuickPanel View / Control na nowy panel QuickPanel +

W pierwszej kolejności należy otworzyć środowisko Proficy ME w wersji co najmniej 8.0 SIM 6 z projektem pod panel QuickPanel View / Control i dokonać walidacji projektu. Jeżeli walidacja zakończy się powodzeniem – nie pojawią się błędy można wykonać kolejne kroki.

 

W tym celu należy ustawić w opcjach środowiska narzędziowego parametr „Scale on resolution change” na wartość „True”

 

Następnie w ramach konwertowanego projektu  należy zmienić model  na odpowiedni model z rodziny QuickPanel +

 

Jeżeli nowo wybrany model panelu oferuje ekran o innej rozdzielczości niż pierwotny należy ustawić parametr  „Target resolution” na docelową rozdzielność. Dzięki temu ekrany zostaną przeskalowane do nowej rozdzielności.

 

Na koniec należy wykonać  walidację projektu w celu potwierdzenia czy nie zgłaszane są nowe błędy.


	
				
	 	


	

		 

	

					 	
					        		

		        

 		      

		          		       	

				

Kontakt

12 428 63 00
PL EN