Fabryczny adres IP w sterowniku ASTRAADA One « Wróć do dokumentacji

Fabryczny adres IP w sterowniku ASTRAADA One ma postać:
169.254.255.xx gdzie xx to ostanie cyfry nr seryjnego sterownika zapisane na etykiecie
gdy xx = 00 to ostatni człon adresu IP przyjmuje wartość 100

maska sieci 255.255.255.0


Jeżeli sterownik ma już nadany nowy adres IP i jest on nieznany wówczas można wymusić uruchomienie sterownika z adresem fabrycznym poprzez przyciśnięcie przycisku Stop / Reset podczas załączania zasilania---------------------------------------------------------
domyślny, fabryczny adres IP w ASTRAADA ONE, astraada one


	
				
	 	


	

		 

	

					 	
					        		

		        

 		      

		          		       	

				

Kontakt

12 428 63 00
PL EN