Nie można dokończyć instalacji programu AVEVA - nie wyświetla się umowa licencyjna EULA « Wróć do dokumentacji

Problem:

Nie da się zainstalować programu AVEVA (Platforma Systemowa, Historian, InTouch …), po uruchomieniu instalatora, gdy dojdziemy do ekranu, w którym powinna wyświetlić się umowa licencyjna EULA, okno jest puste, nie widać treści licencji oraz nie można zaznaczyć zgody "I have read and accept the terms of the license agreement(s)" ani nacisnąć przycisku Agree. Z tego powodu nie jest możliwe kontynuowanie instalacji oprogramowania

Problem zaobserwowano przy instalacji różnych produktów AVEVA w wersjach 2017, 2020, 2023, na systemach operacyjnych Windows z zainstalowanymi aktualizacjami po dniu 13.12.2022 r.

Przyczyna:

Problem związany jest z aktualizacją systemu operacyjnego Windows, która pojawiła się 13.12.2022 r. Aktualizacja dotyka komponentów .NET wykorzystywanych przez instalator produktów AVEVA i uniemożliwia poprawne wyświetlenie kontrolki zawierającej umowę licencyjną, oraz jej zaakceptowanie.

Rozwiązanie:

Szczegółowy opis rozwiązania znajduje się na stronie Microsoft w artykule bazy wiedzy KB5022083: https://support.microsoft.com/en-gb/topic/kb5022083-change-in-how-wpf-based-applications-render-xps-documents-a4ae4fa4-bc58-4c37-acdd-5eebc4e34556

Jak zostało to opisane w ww. artykule, należy pobrać przygotowany przez Microsoft skrypt PowerShell i uruchomić go z wykorzystaniem uprawnień administratora. Po zastosowaniu skryptu należy ponownie uruchomić instalator produktu AVEVA, który tym razem powinien już wyświetlać się prawidłowo.

Uwaga!
W artykule KB5022083 znajduje się również alternatywne rozwiązanie polegające na ręcznej modyfikacji wpisu w rejestrze systemu jednak producent stanowczo odradza stosowanie tej metody ze względu na potencjalne ryzyko związane z bezpieczeństwem. Należy stosować wyłącznie metodę wykorzystującą skrypt PowerShell kb5022083-compat.ps1Słowa kluczowe: instalacja instalowaniu licencja nie widać umowy instalator nieaktywny przycisk nie wyświetla się

	
				
	 	


	

		 

	

					 	
					        		

		        

 		      

		          		       	

				

Kontakt

12 428 63 00
PL EN