• ID w Profesal: 951623

Szkolenie z obsługi i programowania autonomicznych robotów AGILOX« wróć do oferty szkoleniowej


Wybierz lokalizację i termin szkolenia

Dostępnych miejsc:
Powiadom mnie gdy zwolni się miejsce na ten termin
Zarejestruj się Zapytaj o szkolenie
Szkolenie odbyło już 19 osób.
Czas_trwania_godziny_kursu

Czas trwania i godziny kursu

Czas trwania kursu: 2 dni
Godziny trwania kursu: 9:00-16:00

Czas_trwania_godziny_kursu

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy potrzebnej nie tylko do obsługi stanowiskowej, ale również do utrzymywania systemu oraz jego rozbudowy. Po szkoleniu uczestnik będzie miał wiedzę jak tworzyć i modyfikować mapy zakładu i misje robota, ale również będzie potrafił obsłużyć sytuacje wyjątkowe i błędy. Taka osoba będzie miała odpowiednią wiedzę, aby móc współpracować z działem technicznym ASTOR w przypadku zdarzeń nieprzewidzianych.

Dla firm integratorskich takie szkolenie jest pierwszym etapem nauki integracji robotów mobilnych u użytkowników końcowych.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które nie miały wcześniej do czynienia z autonomicznymi robotami mobilnymi (AMR) lub konkretnie robotem AGILOX, ale ich funkcja w firmie będzie wykraczała poza pracę na stanowisku operatorskim. Po odbytym szkoleniu uczestnik będzie mógł być odpowiedzialny w przedsiębiorstwie za utrzymanie i rozwój aplikacji. Dla firm integratorskich takie szkolenie jest dobrym wstępem do wdrażania robotów mobilnych AGILOX.

W zależności od specyfiki zakładu i skomplikowania procesu mogą to być osoby z utrzymania ruchu, działu produkcyjnego, magazynowego, czy kierownicy zmianowi tych działów.

Szkolenie może być również przeznaczone dla uczniów, studentów oraz nauczycieli i profesorów, którzy chcieliby poznać sposób działania robotów AGILOX oraz sposób ich programowania.

Plan szkolenia

Przebieg szkolenia i realizacja poszczególnych zagadnień uzależnione są od ilości uczestników i tempa wykonywania zadań przez grupę.

 • AGILOX – wprowadzenie, krótki opis firmy AGILOX, jakie typy robotów oferują, jakie moduły dodatkowe (BCO), różne długości wideł, etc.
 • Wymiary, diagramy udźwigu
 • Swarm intelligence – przedstawienie jak działa flota robotów
 • Zarządzanie energią – przedstawienie jak działa system Energy Management
 • AGILOX Analytics – przedstawienie systemu
 • Budowa robota (zewnętrzna i wewnętrzna), przedstawienie układu optycznego, przedstawienie DU – sposób poruszania się, przedstawienie podnośnika nożycowego
 • Tryby pracy robota
 • Wyposażenie dodatkowe (3D Obstacle Avoidance, Barcode Identification Unit, ESD Protection, bluespot, etc.)
 • Wymagania środowiskowe
 • Pierwsze uruchomienie robota, Init setup
 • Dodanie stacji ładowania, przedstawienie wymagań dot. zabezpieczeń (400V 16A), parametrów ładowania. Ładowanie mobilną ładowarką
 • Określenie obszarów operacyjnych
 • Tworzenie nowych miejsc paletowych
 • Interfejs robota (opis najważniejszych zakładek)
 • Tworzenie i edycja misji w „Workflow”
 • Workflow dla operatorów – EasyButtons (dashboard) oraz Scheduler (harmonogram pracy)
 • Specjalne workflow (Purge, Protective Stop, Fire) oraz supply/dispose
 • Użytkownicy oraz uprawnienia dostępu
 • System ochrony osobistej
 • AGILOX IO BOX – konfiguracja dodatkowych wejść/wyjść
 • Odkładanie palety na wysokość / przenośnik
 • Barcode
 • Use of special action areas
 • Virtual barriers and entry restrictions
 • JSON API
 • Logi wewnętrzne robota
 • Upgrade
 • Przeglądy i serwisy

Plan szkolenia

Przebieg szkolenia i realizacja poszczególnych zagadnień uzależnione są od ilości uczestników i tempa wykonywania zadań przez grupę.

 • Uruchomienie w aplikacji Platformy Systemowej logowania danych w Historianie
 • Analiza danych i tworzenie raportów w pakiecie Historian Client
 • Program raportowy Historian Client Trend
 • Program raportowy Historian Client Query
 • Program raportowy Historian Client Report – dodatek do programu Microsoft Word
 • Program raportowy Historian Client Workbook – dodatek do programu Microsoft Excel
 • Analiza danych w Historian Client Web - raportowanie przez Internet
 • Analiza danych za pomocą zapytań SQL
 • Tworzenie raportów w Microsoft Reporting Services
 • Importowanie danych z Historiana do Microsoft Excel

Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności oraz wiedzę na temat:

umiejetnosci

sposobu działania robotów AMR

umiejetnosci

budowy mapy i nakładania stref, punktów

umiejetnosci

tworzenia i modyfikowania misji

umiejetnosci

analizy sytuacji problemowych

umiejetnosci

konserwacji robota

Warunki uczestnictwa

formularz

Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym

wplacenie

Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest przesłanie zgłoszenia wraz z kopią potwierdzenia wpłaty najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia

W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi

terminarz

Jeśli liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma ASTOR zastrzega sobie możliwość przeniesienia na inny termin

Wymagania wobec uczestników

InTouch

Znajomość obsługi komputera z systemem Windows

Znajomość języka angielskiego


Kontakt

12 428 63 00
PL EN