• ID w Profesal: 357683

Szkolenie: Wymagania bezpieczeństwa układów sterowania maszyn wg PN-EN ISO 13849-1 – ocena funkcji bezpieczeństwa maszyn z wsparciem oprogramowania SISTEMA« wróć do oferty szkoleniowej


Wybierz lokalizację i termin szkolenia

Dostępnych miejsc:
Powiadom mnie gdy zwolni się miejsce na ten termin
Zarejestruj się Zapytaj o szkolenie
Szkolenie odbyło już 12 osób.
Czas_trwania_godziny_kursu

Czas trwania i godziny kursu

Czas trwania kursu: 2 dni
Godziny trwania kursu: 9:00-16:00

Plan szkolenia

Przebieg szkolenia i realizacja poszczególnych zagadnień uzależnione są od ilości uczestników i tempa wykonywania zadań przez grupę.

 • Wymagania prawne związane z układem sterowania maszyn – wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.
 • Ocena ryzyka jako narzędzie doboru prawidłowych funkcji bezpieczeństwa maszyn.
 • Bezpieczeństwo funkcjonalne maszyn i procesów. Różnica przy częstym i rzadkim przywołaniu funkcji bezpieczeństwa – zastosowanie PN-EN 61508, PN-EN 62061 i PN-EN ISO 13849-1.
 • Iteracyjny sposób projektowania SRP/CS (funkcji bezpieczeństwa) maszyn.
 • Prezentacja oprogramowania wspierającego walidację i weryfikacje funkcji bezpieczeństwa - SISTEMA
 • Dobór wymaganego poziomu niezawodności (PLr) funkcji bezpieczeństwa maszyny – szacowanie ryzyka funkcji bezpieczeństwa wybranej maszyny.
 • Wyliczenie poziomu niezawodności PL przy zastosowaniu danych producentów – praca na bibliotekach programu SISTEMA
 • Parametry niezawodnościowe i diagnostyczne obwodów bezpieczeństwa (MTTFd i DC). Zastosowanie dostępnych danych oraz metody obliczeniowe
 • Przykłady wyliczenia podstawowych parametrów komponentów bezpieczeństwa – praca z zastosowaniem oprogramowania SISTEMA.
 • Definicje kategorii niezawodności obwodów bezpieczeństwa wg PN-EN ISO 13849-1.
 • Praktyczny sposób wyznaczania kategorii obwodów bezpieczeństwa – praca na przykładowych schematach elektrycznych.
 • Nowe wytyczne dla kategorii strukturalnych obwodów bezpieczeństwa – klasyfikacja kategorii w zależności od specyfiki zastosowanych komponentów.
 • Tworzenie schematów blokowych podsystemów i elementów funkcji bezpieczeństwa maszyn.
 • Weryfikacja i walidacja obwodów bezpieczeństwa.
 • Omówienie dodatkowych, wybranych funkcji bezpieczeństwa maszyn (zapobieganie nieoczekiwanemu uruchomieniu – zgodnie z ISO 14118, kurtyny sterujące i z funkcją „muting”, zatrzymanie awaryjne – wybrane zagadnienia).
 • Analiza obwodów bezpieczeństwa wybranych maszyn – kalkulacja poziomów niezawodności „Performance Level” wg PN-EN ISO 13849-1 z użyciem oprogramowania SISTEMA.

Plan szkolenia

Przebieg szkolenia i realizacja poszczególnych zagadnień uzależnione są od ilości uczestników i tempa wykonywania zadań przez grupę.

 • Wymagania prawne związane z układem sterowania maszyn – wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.
 • Ocena ryzyka jako narzędzie doboru prawidłowych funkcji bezpieczeństwa maszyn.
 • Bezpieczeństwo funkcjonalne maszyn i procesów. Różnica przy częstym i rzadkim przywołaniu funkcji bezpieczeństwa – zastosowanie PN-EN 61508, PN-EN 62061 i PN-EN ISO 13849-1.
 • Iteracyjny sposób projektowania SRP/CS (funkcji bezpieczeństwa) maszyn.
 • Prezentacja oprogramowania wspierającego walidację i weryfikacje funkcji bezpieczeństwa - SISTEMA
 • Dobór wymaganego poziomu niezawodności (PLr) funkcji bezpieczeństwa maszyny – szacowanie ryzyka funkcji bezpieczeństwa wybranej maszyny.
 • Wyliczenie poziomu niezawodności PL przy zastosowaniu danych producentów – praca na bibliotekach programu SISTEMA
 • Parametry niezawodnościowe i diagnostyczne obwodów bezpieczeństwa (MTTFd i DC). Zastosowanie dostępnych danych oraz metody obliczeniowe
 • Przykłady wyliczenia podstawowych parametrów komponentów bezpieczeństwa – praca z zastosowaniem oprogramowania SISTEMA.
 • Definicje kategorii niezawodności obwodów bezpieczeństwa wg PN-EN ISO 13849-1.
 • Praktyczny sposób wyznaczania kategorii obwodów bezpieczeństwa – praca na przykładowych schematach elektrycznych.
 • Nowe wytyczne dla kategorii strukturalnych obwodów bezpieczeństwa – klasyfikacja kategorii w zależności od specyfiki zastosowanych komponentów.
 • Tworzenie schematów blokowych podsystemów i elementów funkcji bezpieczeństwa maszyn.
 • Weryfikacja i walidacja obwodów bezpieczeństwa.
 • Omówienie dodatkowych, wybranych funkcji bezpieczeństwa maszyn (zapobieganie nieoczekiwanemu uruchomieniu – zgodnie z ISO 14118, kurtyny sterujące i z funkcją „muting”, zatrzymanie awaryjne – wybrane zagadnienia).
 • Analiza obwodów bezpieczeństwa wybranych maszyn – kalkulacja poziomów niezawodności „Performance Level” wg PN-EN ISO 13849-1 z użyciem oprogramowania SISTEMA.

Warunki uczestnictwa

formularz

Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym

wplacenie

Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest przesłanie zgłoszenia wraz z kopią potwierdzenia wpłaty najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia

W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi

terminarz

Jeśli liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma ASTOR zastrzega sobie możliwość przeniesienia na inny termin


Kontakt

12 428 63 00
PL EN