• ID w Profesal: 805043

Szkolenie z wymagań bezpieczeństwa przy budowie i użytkowaniu maszyn« wróć do oferty szkoleniowej


Wybierz lokalizację i termin szkolenia

Dostępnych miejsc:
Powiadom mnie gdy zwolni się miejsce na ten termin
Zarejestruj się Zapytaj o szkolenie
Szkolenie odbyło już 18 osób.

Zakres szkolenia

Czas trwania kursu: 2 dni
Szkolenie ma na celu w sposób praktyczny przedstawić najważniejsze zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa maszyn. Użytkownik szkolenia otrzyma niezbędną wiedzę o wymogach prawnych, prowadzeniu procesu oceny ryzyka, doborze prawidłowych środków redukcji ryzyka i projektowaniu obwodów bezpieczeństwa maszyn. Zdobyte informacje pozwolą na projektowanie, budowę maszyn, oraz ich bezpieczne użytkowanie zgodnie z wymaganiami prawnymi i wytycznymi norm zharmonizowanych. Szkolenie jest dedykowane dla producentów maszyn, integratorów i użytkowników maszyn.

 

Program szkolenia

Dzień 1:

 1. Podstawowe wymagania prawne bezpieczeństwa maszyn.
  1. Wymagania dla producentów i użytkowników maszyn w Unii Europejskiej.
   • Wdrożenie przepisów Wspólnoty Europejskiej do prawa krajowego.
   • Podział wymagań prawnych dla maszyn „nowych" i „starych".
   • Odpowiedzialność producentów i użytkowników maszyn.
  2. Rola Państwowej Inspekcji Pracy w  nadzorze stanu prawnego maszyn.
  3. Problemy interpretacyjne prawa polskiego w kreowaniu bezpieczeństwa maszyn.
   • zakres dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.
   • maszyna i maszyna nieukończona - róznice przy wprowadzaniu do obrotu i zastosowaniu
   • zespół maszyn - obowiazki producentów i użytkowników przy tworzeniu zespołu maszyn
   • praktyczne wdrozenie wymagań Dyretywy Maszynowej przy wdrażaniu środków redukcji ryzyka- wymagania załącznika I dyrektywy
   • zastosowanie norm zharmonizowanych
  4. Procedura oceny zgodności – Wystawienie deklaracji zgodności i znaku CE maszyny
  5. Modernizacja maszyn – Jak przeprowadzić proces modernizacji. Konieczne czynności po technologicznej ingerencji technologicznej użytkownika i integratorów maszyny,
  6. Dostosowanie maszyn „starych" do wymagań minimalnych wg Dyrektywy 2009/104/WE
   • Praktyczne podejście przy wdrożeniu wymagań Dyrektywy „Narzędziowej" 2009/1004/WE.
  7. Dokumentacja towarzysząca dla maszyn „nowych" i „starych".
 2. Proces oceny ryzyka przy budowie i użytkowaniu maszyn.
  1. Praktyczne różnice w procesie oceny ryzyka przy produkcji maszyn, integracji, modyfikacji i użytkowaniu.
  2. Iteracyjny proces oceny ryzyka wg norm zharmonizowanych (PN-EN ISO 12100, ISO/TR 14121-2, PN-EN 61508-5, polska norma PN-N 18002).
  3. Praktyczne metody oceny ryzyka maszyn:
   • Ograniczenia maszyny i zakresu oceny – założenia wejściowe do procesu oceny ryzyka.
   • Identyfikacja zagrożeń – analiza zagrożeń wybranej maszyny (warsztaty).
   • Klasyfikacja ryzyka – szacowanie ryzyka w praktyce (graf ryzyka, metody matrycowe, metody ilościowe, odniesienie do norm procesowych).
   • Ewaluacja Ryzyka – analiza koncepcji redukcji ryzyka, analiza zainstalowanych środków bezpieczeństwa na maszynie.
  4. Ocena ryzyka maszyn przed przystąpieniem do ich modernizacji.
  5. Szacowanie ryzyka w celu doboru niezawodności wybranych funkcji bezpieczeństwa maszyn zintegrowanych z układem sterowania (warsztaty).
  6. Wpływ ergonomii na prawidłowy dobór środków redukcji ryzyka.
  7. Iteracyjny proces oceny ryzyka wybranej maszyny (warsztaty).

Dzień 2:

 1. Techniczne środki kształtowania bezpieczeństwa maszyn.
  1. Dobór prawidłowych środków redukcji ryzyka przy budowie i integracji maszyn:
   • Projektowanie bezpiecznej maszyny poprzez bezpieczną konstrukcje.
   • Redukcja ryzyka z wykorzystaniem technicznych środków bezpieczeństwa.
   • Informacje zawarte na maszynie i w dokumentacji – ryzyko resztkowe.
  2. Podstawowe właściwości technicznych środków bezpieczeństwa  i ich prawidłowa instalacja na maszynie- wdrozeniwytycznych norm zharmonizowanych.
   • Urządzenia ochronne odgradzające – wymagania konstrukcyjne i funkcjonalne dla osłon
   • Nowe wymagania przy stosowaniu urządzeń blokujących i ryglujących wg PN-EN ISO 14119.
   • Urządzenia ochronne nieodgradzające (bezdotykowe i czułe na nacisk) – prawidłowa realizacja funkcji i ich instalacja w maszynie.
   • Urządzenia uzupełniające i aspekty funkcjonalne.
  3. Informacje zawarte w maszynie i instrukcji obsługi- redukcja ryzyka tolerowanego.
  4. Praktyczny dobór środków bezpieczeństwa przy projektowaniu i budowie maszyn (warsztaty).
 2. Wymagania bezpieczeństwa układów sterowania maszyn wg PN-EN ISO13849-1 .
  1. Iteracyjnyproces projektowania funkcji bezpieczeństwa maszyn
  2. Szacowanie ryzyka w celu ustalenia wymaganego poziomu zapewnienia bezpieczeństwa (PLr) funkcji bezpieczeństwa – praca na grafie ryzyka (warsztaty).
  3. Uproszczona metoda wyznaczenia poziomów zapewnienia bezpieczeństwa (PL) – wyznaczenie całkowitego poziomu PL z podsystemów z wbudowanymi funkcjami bezpieczeństwa.
  4. Parametry komponentów i struktura obwodów bezpieczeństwa – współczynniki wpływające na poziom zapewnienia bezpieczeństwa funkcji sterowania (PL)
   • Parametry niezawodnościowe (MTTFd) i diagnostyczne obwodów (DC).
   • Struktura obwodów bezpieczeństwa – wyznaczenie kategorii wg PN-EN ISO 13849-1
   • Wyznaczanie odporności na możliwe uszkodzenia o wspólnej przyczynie (CCF).

Warunki uczestnictwa

 • Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym
 • Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest przesłanie zgłoszenia wraz z kopią potwierdzenia wpłaty najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia
 • W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 • Jeśli liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma ASTOR zastrzega sobie możliwość przeniesienia na inny terminKontakt

12 428 63 00
PL EN