• ID w Profesal: 763653

Wymagania bezpieczeństwa układów sterowania wg PN-EN ISO 13849-1« wróć do oferty szkoleniowej


Wybierz lokalizację i termin szkolenia

Dostępnych miejsc:
Zarejestruj się Zapytaj o szkolenie
Szkolenie odbyło już 53 osób.

Zakres szkolenia

Czas trwania kursu: 2 dni

Największe zmiany towarzyszące wdrożeniu do prawa Polskiego nowej Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE są związane z układem sterowania maszyn. Dzieje się to na skutek normy zharmonizowanej PN-EN ISO 13849-1, która w sposób rewolucyjny odnosi się do obwodów bezpieczeństwa. Nowa norma jest znacznie trudniejsza w zastosowaniu od poprzedniej (PN-EN 954-1) i do dnia dzisiejszego budzi wiele kontrowersji. Oferowane szkolenie ma za zadanie w sposób praktyczny przedstawić wytyczne nory PN-EN ISO 13849-1. Uczestnicy szkolenia otrzymają niezbędną wiedzę do projektowania funkcje bezpieczeństwa maszyn. Na szkoleniu omawiany jest pełny proces prawidłowego projektowania funkcji bezpieczeństwa maszyn od oceny poprzez końcową realizacje. Przykładowe funkcje bezpieczeństwa maszyn są walidowane z udziałem programu SISTEMA.

 

Program szkolenia

Dzień 1:

 • Podstawowe wymogi prawne producentów maszyn
  • Wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE.
  • Rola norm zharmonizowanych w procesie budowy maszyn.
  • Prawidłowa koncepcja redukcji ryzyka przy projektowaniu maszyn.
  • Wymagania układu sterowania maszyn „nowych" i „starych".
 • Ocena ryzyka przy procesie projektowania funkcji bezpieczeństwa maszyn.
  • Prawidłowy wybór środków redukcji ryzyka – tworzenie funkcji bezpieczeństwa maszyn.
  • Szacowanie ryzyka w celu wyboru poziomu niezawodności funkcji bezpieczeństwa maszyn – dobór poziomu niezawodności PLr wg PN-EN ISO 13849-1 i kategorii wg PN-EN 954-1 dla maszyn „starych".
 • Omówienie najważniejszych funkcji bezpieczeństwa zintegrowanych z układem sterowania maszyny.
  • Zatrzymanie awaryjne maszyn
  • Reset i restart maszyn
  • Monitoring czasu zatrzymania dla urządzeń ryglujących
  • Funkcje specjalne: muting, automatyczne uruchomienie i inne.
 • Zapobieganie nieoczekiwanemu uruchomieniu maszyny i przystosowanie systemu sterowania do funkcji Lock-Out/Tag-Out.
 • Bezpieczeństwo funkcjonalne maszyn i procesów.
  • Różnica przy częstym i rzadkim przywołaniu funkcji bezpieczeństwa – zastosowanie PN-EN 61508, PN-EN 62061 i PN-EN ISO 13849-1.
 • Iteracyjny sposób projektowania SRP/CS (funkcji bezpieczeństwa) maszyn.
 • Definicje kategorii niezawodności obwodów bezpieczeństwa wg PN-EN ISO 13849-1 i PN-EN 954-1 – różnice w klasyfikacji struktur obwodów.

Dzień 2:

 • Praktyczny sposób wyznaczania kategorii obwodów bezpieczeństwa.
  • Praca na schematach elektrycznych wybranych obwodów sterowania maszyn.
  • Przykładowa analiza obwodów dostarczonych przez klientów.
 • Parametry niezawodnościowe i diagnostyczne obwodów bezpieczeństwa.
  • Zastosowanie dostępnych danych oraz metody obliczeniowe.
 • Przykłady wyliczenia podstawowych parametrów komponentów bezpieczeństwa realizujących funkcje bezpieczeństwa maszyn.
  • Wyznaczanie średniego czasu do uszkodzenia niebezpiecznego wybranych komponentów.
  • Wpływ parametru w zależności od struktury obwodu.
  • Diagnostyka błędów niebezpiecznych obwodu – praktyczne wyznaczanie pokrycia diagnostycznego.
  • Odporność systemów redundantnych na zakłócenia wspólną przyczyną.
 • Nowe wytyczne dla kategorii strukturalnych obwodów bezpieczeństwa – wpływ specyfikacji komponentów na otrzymaną kategorię strukturalną.
 • Tworzenie bloków funkcjonalnych obwodów bezpieczeństwa. Wstęp do prawidłowej analizy niezawodności funkcji bezpieczeństwa.
 • Weryfikacja i walidacja obwodów bezpieczeństwa.
 • Przygotowanie dokumentacji producenta maszyny odnośnie funkcji bezpieczeństwa zgodnie z załącznikiem VII Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE.
 • Prezentacja oprogramowania wspierającego analizę obwodów bezpieczeństwa – SISTEMA.
  • Tworzenie funkcji bezpieczeństwa maszyn.
  • Tworzenie schematów blokowych i ich analiza w programie.
  • Praca z bibliotekami producenta.
 • Analiza obwodów bezpieczeństwa wybranych maszyn – kalkulacja poziomów niezawodności „Performance Level" wg PN-EN ISO 13849-1 z użyciem oprogramowania SISTEMA.

Warunki uczestnictwa

 • Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym
 • Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest przesłanie zgłoszenia wraz z kopią potwierdzenia wpłaty najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia
 • W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 • Jeśli liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma ASTOR zastrzega sobie możliwość przeniesienia na inny terminKontakt

12 428 63 00
PL EN