Systemy MES « Wróć do listy produktów

AVEVA (dawniej Wonderware) MES

Oprogramowanie AVEVA (dawniej Wonderware) MES to system zarządzania produkcją pozwalający firmom produkcyjnym na szybki dostęp do rzetelnych informacji o aktualnie realizowanych zleceniach produkcyjnych, historii wykonanej produkcji, wydajności pracy maszyn oraz informacje o jakości produkcji on-line.

 

 • zarządzanie produkcją i operacjami,
 • kompletne śledzenie produkcji (traceability),
 • monitoring maszyn,
 • identyfikacja wąskich gardeł produkcyjnych,
 • automatyczne wyliczanie wartości wskaźnika OEE i jego składowych: dostępności, wydajności, jakości,
 • zarządzanie jakością produkcji,
 • otwartość na integrację z systemami ERP.

 

 


73% użytkowników systemu AVEVA (dawniej Wonderware) MES wskazuje łatwą integrację z systemem SCADA i maszynami jako wyróżnik na tle konkurencji.

Źródło: www.techvalidate.com

 

Charakterystyka oprogramowania


AVEVA (dawniej Wonderware) MES to system zarządzania produkcją pozwalający firmom produkcyjnym na szybki dostęp do rzetelnych informacji o aktualnie realizowanych zleceniach produkcyjnych oraz historii wykonanej produkcji. Oprogramowanie zapewnia śledzenie procesów produkcyjnych w obszarach: przebiegu produkcji, wydajności maszyn oraz jakości produkcji.

Dzięki możliwościom automatycznego gromadzenia danych wprost z maszyn, zgromadzone dane produkcyjne gwarantują wiarygodność pozyskiwanych informacji.

Oprogramowanie umożliwia także monitoring pracy maszyn i gromadzi dane wykorzystywane do wyliczenia wskaźnika efektywności OEE (Overall Equipment Effectiveness).

 

Moduły systemu AVEVA (dawniej Wonderware) MES


Operations Performance Quality

Moduł odpowiadający za zarządzanie operacjami i śledzenie produkcji, którego głównymi funkcjami są:

 • modelowanie marszrut procesowych,
 • zarządzanie zleceniami produkcyjnymi,
 • zarządzanie listami materiałowymi (BOM),
 • śledzenie produkcji (traceability),
 • tworzenie genealogii procesu,
 • zarządzanie magazynami.

MES Operations L

Moduł odpowiadający za monitorowanie wydajności maszyn i urządzeń. Ułatwia on firmom produkcyjnym gromadzenie dokładnych i krytycznych z punktu widzenia wydajności, danych z poszczególnych urządzeń. Do głównych funkcji tego modułu należą:

 • śledzenie i raportowanie ilości i czasów trwania przestojów,
 • monitorowanie i automatyczne wyliczanie wartości wskaźnika OEE,
 • identyfikacja wąskich gardeł produkcyjnych.

 

 

MES performance

 

Moduł odpowiadający za zarządzanie jakością produkcji, którego funkcjonalności skupiają się na monitorowaniu w czasie rzeczywistym parametrów jakościowych wytwarzanych produktów. Pozwala on na definiowanie kryteriów jakościowych dla wytwarzanych produktów oraz prowadzenie analiz jakościowych w oparciu karty kontrolne i wykresy SPC (Statistical Process Control).

MES Quality L

MES Performance - monitoring pracy maszyn i urządzeń


Wskaźnik OEE Mikroprzestoje Modelowanie i zarządzanie linią produkcyjną

Najpowszechniej wykorzystywanym obecnie wskaźnikiem efektywności pracy maszyn jest wskaźnik OEE (Overall Equipment Effectiveness). Wskaźnik ten jest iloczynem trzech kolejnych wskaźników: dostępności, wydajności i jakości. Oprogramowanie AVEVA (dawniej Wonderware) MES dzięki bezpośredniemu dostępowi do danych z maszyn pozwala na automatyczne pobranie danych potrzebnych do wyliczenia powyższych składowych i prezentację w czasie rzeczywistym wiarygodnej wartości wskaźnika OEE.

W sytuacji, gdy wskaźnik OEE całej linii spada w stosunku do założonych planów, użytkownik poprzez „drążenie danych" może w łatwy sposób dotrzeć do informacji, która maszyna w linii jest przyczyną spadku, a następnie jaka składowa wpłynęła na obniżenie OEE oraz jaka jest tego przyczyna.

Wskaznik OEE

raport przestojow

 

Dzięki automatycznym pomiarom system AVEVA (dawniej Wonderware) MES rejestruje najmniejsze mikroprzestoje wynikające z krótkich zacięć, zatorów, zerwań surowca lub szeregu innych czynników. W skali tygodnia pracy, a nawet pojedynczej zmiany, sumaryczny czas mikroprzestojów może powodować istotne straty czasu produkcyjnego. Dlatego dzięki łatwemu dostępowi do informacji o przestojach niedostrzegalnych ludzkim okiem, system AVEVA (dawniej Wonderware) MES pozwala na identyfikację przyczyn i podjęcie działań związanych eliminacji mikroprzestojów.

 

Oprogramowanie AVEVA (dawniej Wonderware) MES poprzez aplikację MES Web Portal pozwala na zarządzanie całymi liniami produkcyjnymi. Zamodelowane w systemie maszyny (zgodnie z nomenklaturą systemów produkcyjnych "jednostki produkcyjne") można grupować w linie. Maszyny zgrupowane w linie mogą występować zarówno w konfiguracji sekwencyjnej, jak i równoległej.

Dzięki funkcji zarządzania linią możliwe jest tworzenie zleceń produkcyjnych dla całej linii. Poprzez wykorzystanie tej funkcji tworzone zostają zadania dla wszystkich jednostek produkcyjnych (maszyn) wchodzących w skład linii.

 

Modelowanie i zarzadzanie linia produkcyjna

MES Performance - monitoring pracy maszyn i urządzeń


Modelowanie marszrut procesowych Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi Tworzenie list materiałowych (BOM) Śledzenie produkcji oraz tworzenie genealogii procesu Raportowanie
Modelowanie marszrut procesowych copy

Korzystając z aplikacji klienckiej AVEVA (dawniej Wonderware) MES Client, technolog zyskuje możliwość tworzenia dowolnej ilości marszrut procesowych opisujących w sposób graficzny cały proces produkcji wyrobu gotowego. Tworznie marszruty realizuje się z wykorzystaniem intuicyjnego i prostego w obsłudze edytora. Dzięki graficznej reprezentacji marszruty, użytkownik jest w stanie szybko zweryfikować jej poprawność.

Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi możliwe jest z wykorzystaniem aplikacji klienckich AVEVA (dawniej Wonderware) MES Client oraz AVEVA (dawniej Wonderware) MES Operator. Dzięki tej funkcji operatorzy oraz kierownicy produkcji mogą na bieżąco śledzić status realizacji zleceń produkcyjnych. Dzięki integracji z warstwą maszynową, informacja o aktualnym statusie może być rejestrowana w systemie automatycznie lub wprowadzana bardzo szybko przez operatorów z wykorzystaniem paneli operatorskich oraz stacji roboczych przy stanowisku.

Zarzadzanie zleceniami produkcyjnymi L

Tworzenie list materialowych BOM

Oprogramowanie pozwala na definiowanie dowolnej ilości pozycji materiałowych począwszy od surowców, idąc przez półprodukty, a skończywszy na wyrobach gotowych. Informacje o poszczególnych pozycjach są wykorzystywane podczas tworzenia marszrut, a podczas realizacji produkcji są osadzane w kontekście realizacji konkretnych zleceń. 

Jedną z głównych cech systemów klasy MES jest rejestrowanie wszystkich informacji o przebiegu produkcji przy jednoczesnym osadzaniu ich w odpowiednim kontekście. W efekcie użytkownicy oprogramowania mają możliwość wygenerowania raportów genealogii procesu produkcyjnego, który pokazuje jak przebiegał proces produkcyjny i z jakich surowców oraz półproduktów powstał wyrób gotowy.

Sledzenie produkcji

Raportowanie

Automatyczne gromadzenie danych z wykorzystaniem systemu AVEVA (dawniej Wonderware) MES pozwala na pracę z wiarygodnymi danymi. Wraz z oprogramowaniem użytkownicy uzyskują dostęp do szeregu gotowych raportów pozwalających na prowadzenie zaawansowanych analiz dotyczących produkcji i maszyn produkcyjnych. W celu jeszcze lepszego dopasowania oprogramowania do specyfiki przedsiębiorstwa możliwe jest stworzenie własnych raportów bazujących na danych zgromadzonych w systemie MES.

MES Quality - zarządzanie jakością produkcji


Analizy SPC i karty kontrolne Bieżące śledzenie jakości produkcji

Moduł AVEVA (dawniej Wonderware) MES Quality dostarcza użytkownikom karty kontrolne wraz z wykresami pozwalającymi na prowadzenie analiz statystycznej kontroli procesów. Dodatkowo dzięki danym produkcyjnym i wydajnościowym zgromadzonym automatycznie w tym samym systemie, prowadzone analizy są bogatsze o szereg informacji dodatkowych, wynikających z kontekstu realizowanych zleceń produkcyjnych. Użytkownik może od razu dotrzeć do informacji o tym, która maszyna jest przyczyną odchylenia jakości produktu od założonej normy, jaka zmiana prowadziła wtedy produkcję oraz jakiego zlecenia produkcyjnego dotyczy.

Karta kontrolna i wykres SPC

Bieżące śledzenie jakości produkcji

 

Automatyczny monitoring i prezentacja danych w czasie rzeczywistym, przy użyciu systemu AVEVA (dawniej Wonderware) MES, pokazuje, co aktualnie dzieje się na produkcji oraz jak wygląda odchylenie jakości wyrobu od zdefiniowanych norm jakościowych. Dzięki temu operator jest w stanie od razu zareagować na takie odchylenie i zminimalizować ilość złej produkcji.

Integracja z ERP


System AVEVA (dawniej Wonderware) MES może dostarczyć dane dotyczące realizowanej produkcji do systemu ERP zgodnie z zaplanowanym harmonogramem lub zdarzeniowo w zależności od potrzeby danego zakładu, eliminując możliwość pomyłek związanych z ręcznym wprowadzeniem danych. Jednocześnie informacje o zleceniach produkcyjnych zarejestrowane w systemie ERP mogą być przesyłane do systemu produkcyjnego AVEVA (dawniej Wonderware) MES.

Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi możliwe jest z wykorzystaniem aplikacji klienckich AVEVA (dawniej Wonderware) MES Client, oraz AVEVA (dawniej Wonderware) MES Operator, a także bezpośrednio w aplikacji wizualizacyjnej AVEVA (dawniej Wonderware) InTouch dzięki gotowym do zastosowania kontrolkom .NET.


 

Przetestuj bezpłatną wersję oprogramowania!

Wypełnij formularz aplikacyjny i przetestuj bezpłatną wersję demonstracyjną oprogramowania InTouch.

Imię i nazwisko:

Firma:

Adres e-mail:

Kontakt z Oddziałem ASTOR:Jestem zainteresowany DEMO:


Wiadomość:

 

Kontakt Przejdź do kontaktu »

Zostaw wiadomość lub zadaj pytanie – odpowiemy niezwłocznie.

Wsparcie handlowe

12 424 00 60
sprzedaz@astor.com.pl

Wsparcie techniczne

12 424 00 88
support@astor.com.pl

Formularz kontaktowy

Napisz do nas - odpowiemy w ciągu 24h

*wymagane

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Numer telefonu:*

Kontakt z oddziałem*


Komentarz:*

Twoje dane osobowe udostępnione w formularzu będą przetwarzane przed Grupę ASTOR zgodnie z zasadami.

Sprawdź też

kurs SCADA HMI

Kontakt

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Wsparcie handlowe
12 424 00 60
sprzedaz@astor.com.pl

Wsparcie techniczne
12 424 00 88   (800-1600)
support@astor.com.pl

Case studies

LOTOS Asfalt - optymalizacja produkcji i zużycia mediów

Apator Metrix - system identyfikacji w produkcji gazomierzy

Coca-Cola - większa efektywność produkcji, niższe koszty energii


Zobacz wszystkie case studies »

O ASTOR

Firma ASTOR od 30 lat wspiera podnoszenie efektywności procesów w przemyśle, produkcji oraz infrastrukturze dostarczając komponenty automatyki przemysłowej, robotyki, systemy IT oraz wiedzę biznesową i techniczną. Kierunek wspierania rozwoju i transformacji naszych Klientów wyznacza Przemysł 4.0. W naszym portfolio znajdują się systemy sterowania Emerson Industrial Automation&Control (dawniej GE Intelligent Platforms, GE Fanuc), Horner APG oraz Astraada One, oprogramowanie przemysłowe AVEVA (dawniej Wonderware), roboty przemysłowe Kawasaki i Epson, produkty do bezprzewodowej transmisji danych SATEL Oy i Astraada, a także falowniki, panele HMI i urządzenia sieciowe Astraada. Oferujemy usługi doradcze w ramach ASTOR Consulting i szkolenia w ramach Akademii ASTOR.

Program korzyści

Korzyści ze współpracy z ASTOR to nie tylko zakupione produkty. U nas każdy klient wybiera, jaką wartość dodaną otrzymuje po zakupie. Pamiętaj, że Zyskujesz z ASTOR zawsze, bez odwołania.

Wybierz korzyść dla siebie

Program partnerski

Do Programu zapraszamy firmy integratorskie oraz producentów maszyn.
Współpracuj z nami regularnie i umacniaj wspólną pozycję w branżach przemysłu oraz infrastruktury.

Co zyskam zostając
certyfikowanym partnerem ASTOR?
Sprawdź korzyści »
Zostań partnerem

Kontakt

ASTOR Centrala
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków

12 428 63 00
12 428 63 00
info@astor.com.pl

Język PL EN
© Copyright 2017 ASTOR. Wszystkie prawa zastrzeżone