Procedura złożenia reklamacji


1. W przypadku zauważenia wady fabrycznej można skontaktować się z Działem Gwarancji firmy ASTOR telefonicznie (12 428 63 86) lub pocztą elektroniczną (gwarancje@astor.com.pl).

2. Po złożeniu reklamacji Dział Gwarancji ASTOR potwierdza zarejestrowanie reklamacji gwarancyjnej wysyłając zwrotnie e-mail z formularzem gwarancyjnym. Formularz zawiera unikalny numer reklamacji. Klient proszony jest o wypełnienie formularza, m.in. o podanie rodzaju usterki, czy też adresu wysyłkowego dla nowego urządzenia.

3. Po otrzymaniu wypełnionego formularza, na życzenie Klienta firma ASTOR w miarę możliwości może wysłać zamienne urządzenie z wyprzedzeniem, tzn. jeszcze przed otrzymaniem od Klienta reklamowanego urządzenia.

4. Status rozpatrywania reklamacji można sprawdzać on-line przy pomocy konta Klienta.


Kontakt

12 428 63 00
PL EN