Nie chowaj pracy dyplomowej do szuflady! Daj jej drugie życie i weź udział w Konkursie ASTOR


Interesuje Cię automatyka, robotyka i nowoczesne technologie?

 • Wybierz temat pracy dyplomowej i wykorzystaj w niej produkty z oferty ASTOR!
 • Potrzebny Ci sprzęt do testów? Wypożyczymy!
 • Masz dodatkowe pytania? Pomożemy!

Wystartuj w Konkursie Prac Dyplomowych ASTOR!

 • Zgłoś pracę do 10 października 2018
 • Wygraj nawet 5000 pln!
Jednym z założeń konkursu jest popularyzacja nowocze­snych technologii. Z roku na rok poziom prac jest wyższy, a prezentacje finalistów bardzo profesjonalne. Co ważne, przedstawiane rozwiązania często znajdują zastosowanie w realnych sytuacjach i zdarza się, że są wdrażane w polskich przedsiębiorstwach.
Stefan Życzkowski
prezes firmy ASTOR, Przewod­niczący Jury Konkursu

W ramach działań mających na celu wspieranie polskiej edukacji, od 1998 roku organizujemy Konkurs ASTOR na najlepszą pracę dyplomową, wykonaną w oparciu o produkty z naszej oferty. Do udziału w konkursie kwalifikują się prace dyplomowe obronione przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń.
Łukasz Mąka
Koordynator ds. Edukacji

Nagrody dla Laureatów

Za najlepsze prace przewidziano nagrody pieniężne (wartość nagród brutto):

W kategorii szkół wyższych:

 • I miejsce, nagroda główna: 5 000 zł
 • II miejsce, nagroda główna: 3 000 zł
 • III miejsce, nagroda główna: 1 500 zł
W kategorii szkół średnich:

 • I miejsce, nagroda główna: 1 500 zł
 • II miejsce, nagroda główna: 1 000 zł
 • III miejsce, nagroda główna: 500 zł

Nagrody dla Uczelni/Szkoły

zestaw serwonapedowy

Katedra, w której laureat I nagrody Konkursu Prac Dyplomowych pisał prace, otrzyma w nagrodę Zestaw ASTRAADA One oraz oprogramowanie.

1. Zestaw zawiera komplet urządzeń i aplikacji niezbędnych do zaprogramowania ruchu serwonapędu Astraada SRV.

Zintegrowane środowisko Codesys pozwala na przygotowanie aplikacji sterującej, wizualizacji oraz trajektorii ruchu serwonapędów w jednym miejscu i w oparciu o wspólną bazę zmiennych. Sterownik PLC Astraada One ECC2100 umożliwia wyświetlanie wizualizacji HMI poprzez dowolną przeglądarkę wspierającą HTML5, także do obsługi wystarczy dowolne urządzenie mobilne jak laptop czy smartfon. Kliknij i sprawdź jakie możliwości posiada zestaw Astraada One + SRV.


W skład zestawu wchodzą następujące elementy:

 • Serwosilnik 750W Astraada SRV z enkoderem absolutnym (AS63MTR20C7-A) i serwo wzmacniacz EtherCAT (AS63SRV20C7-E)
 • Sterownik PLC Astraada One ECC2100 (253000200) programowany w środowisku Codesys
 • Kabel zasilający i enkoderowy (z podtrzymaniem bateryjnym)
 • Przykładowa aplikacja sterująca
 • E-szkolenie z podstaw programowania sterowników PLC Astraada One (US-AST-SZK-E-SAO)
 • Zasilacz 24V DC (AST-PWR-3024) 


2. Targety sterownika Astraada One dla oprogramowania CODESYS


Najnowsza wersja (v3) oprogramowania CODESYS jest wspólnym dla wszystkich urządzeń Astraada One środowiskiem programistycznym. Integruje w sobie zarówno programowanie sterowników jak i tworzenie wizualizacji procesowych. Jedna baza zmiennych nie wymaga ich duplikowania przy tworzeniu programu sterującego oraz wizualizacji, zapewniając przejrzystość architektury, spójność i wysoką szybkość działania.

Oprogramowanie można bezpłatnie pobrać i przetestować na zaimplementowanym symulatorze. W przypadku zakupu sterowników Astraada One, należy skonfigurowąć środowisko CODESYS aby mieć możliwość programowania urządzeń. W tym celu należy zaimportować Targety zamieszczone na nośniku licencyjnym:

 • PPCv3_Target - potrzebny do programowania sterowników modułowych EC1000
 • MX6 Target - potrzebny do programowania sterowników kompaktowych ECC2000 oraz sterowników zintegrowanych z terminalem HMI DC2000
Licencja zawiera oba Targety i można jej używać na wszystkich komputerach w firmie. Aktualizacje firmware oraz CODESYS są bezpłatne.

3. Dodatkowo Promotorzy wszystkich laureatów otrzymają po 3 dostępy do e-szkoleń.

 

Kryterium oceny

Przy ocenie prac branych jest pod uwagę szereg kryteriów. W sposób szczególny zwraca się uwagę na:

 • Innowacyjność rozwiązania
 • Poziom technicznego wykonania pracy
 • Możliwość wdrożenia rozwiązania w praktyce
 • Złożoność rozwiązywanego zagadnienia
 • Mnogość produktów z oferty ASTOR wykorzystanych w pracy
 • Poziom integracji poszczególnych elementów systemu
 • Wykorzystanie zaawansowanych funkcji produktów

 

Konkurs rozstrzygany jest w dwóch etapach. W pierwszej fazie, jury konkursu wybiera maksymalnie sześć najlepszych prac, kwalifikujących się do finału w danej kategorii. Następnie, nominowani, wraz z promotorami, zostają zaproszeni na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, w trakcie którego przedstawiają swoje prace. Czas prezentacji nie może przekraczać 7 minut. Po zakończeniu prezentacji, odbywają się obrady jury, podczas których wyłaniani zostają zwycięzcy. Nieobecność podczas drugiego etapu konkursu równoznaczna jest z dyskwalifikacją. Jury ma prawo do nieprzyznania nagrody głównej w przypadku, gdy zgłoszone prace nie spełniają wymaganych standardów. Jury konkursu wybiera trzy najlepsze prace. 

Decyzja Jury jest ostateczna i nie mogą być zgłaszane w związku z tym żadne protesty lub odwołania. W szczególnych przypadkach Jury ma prawo przyznać dodatkowe wyróżnienia.


 Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu ASTOR
 

Prace do "Konkursu prac ASTOR" należy przesłać w postaci elektronicznej (plik Word wraz z niezbędnymi załącznikami) lub drukowanej. Jeśli w ramach pracy zostały wykonane aplikacje, to należy załączyć także pliki źródłowe.

Wraz ze zgłoszeniem pracy do Konkursu należy przesłać recenzję, streszczenie pracy (objętość: 2500-3000 znaków + ilustracje) oraz zgodę autora/autorów na swobodne, nieodpłatne wykorzystanie przez firmę ASTOR streszczenia oraz pracy dyplomowej we fragmentach lub całości.


Streszczenie pracy powinno spełniać następujące warunki:

 • Objętość 2500-3000 znaków ze spacjami
 • Postać elektroniczna pliku MS Word
 • Zawierać 1-3 elementy graficzne, dostarczone w osobnych plikach w formacie jak poniżej
 • Rysunki - np. schemat instalacji, przykładowe "okno" systemu wizualizacji - przekazane powinny być w pliku graficznym (*.bmp, *.tif, *.eps, *.cdr lub *.jpg o niskim stopniu kompresji)
 • Zdjęcia (przedstawiające linię produkcyjną, elementy systemu, ogólny widok zakładu, itp.) mogą zostać dostarczone w postaci zdjęć do zeskanowania lub w postaci elektronicznej (w rozdzielczości 300 dpi w formacie *.tif, *.bmp lub *.jpg o niskim stopniu kompresji)
 • Tekst powinien w sposób przystępny dla przeciętnego czytelnika streszczać zakres pracy dyplomowej

Przesłane prace nie podlegają zwrotowi.


Zgłaszane prace wraz z wypełnionym formularzem należy przesyłać e-mailem na adres konkursprac@astor.com.pl lub pocztą na adres:

ASTOR Sp. z o.o.
"Konkurs prac dyplomowych"
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków

 

Osobą kontaktową w sprawach związanych z konkursem jest Małgorzata Stoch. Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować e- mailem na adres konkursprac@astor.com.pl lub telefonicznie na numer telefonu 012 428-63-82

Laureaci Konkursu Prac Dyplomowych

2016

I miejsce: System akwizycji i wizualizacji wybranych parametrów technologicznych linii produkcyjnej do przerobu kukurydzy świeżej.
 • Autor: Błażej Walczak
 • Uczelnia: Politechnika Gdańska
 • Promotor: dr inż. Anna Golijanek- Jędrzejczyk
II miejsce: System automatyki domowej z wykorzystaniem systemu automatyki Comodis oraz mikrokomputera Raspberry PI
 • Autor: Andrzej Kastelik
 • Uczelnia: Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Promotor: dr inż. Marcin Sidzina
III miejsce: Rozproszony system sterowania inteligentnym domem
 • Autor: Tomasz Olek
 • Uczelnia: Politechnika Łódzka
 • Promotor: dr inż. Paweł Marciniak
Wyróżnienie: Konstrukcja i sterowanie holonomicznego robota balansującego na sferycznym kole
 • Autor: Daniel Wyrwał
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska
 • Promotor: dr inż. Dominik Rybarczyk

2015

I miejsce: "Uniwersalny system monitoringu zużytej energii elektrycznej "
 • Autor: Adam Majchrowski
 • Uczelnia: Politechnika Krakowska
 • Promotor: dr inż. Waldemar Małopolski
II miejsce: Algorytm dla robota grającego w warcaby z użyciem systemu wizyjnego"
 • Autor: Łukasz Marchewka
 • Uczelnia: Politechnika Białostocka
 • Promotor: prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski
III miejsce: "Projekt i budowa modelu automatycznego platformowego parkingu samochodowego "
 • Autor: Łukasz Kuwik
 • Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Promotor: dr inż. Jarosław Janusz

2014

I miejsce: "Projekt systemu monitoringu zużycia mediów w zakładzie przemysłowym"
 • Autor: Andrzej Gackowski
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska
II miejsce: "Projekt, komunikacja i programowanie układu robota przemysłowego oraz silników krokowych"
 • Autor: Maciej Bajor
 • Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
III miejsce: "Projekt robota kroczącego wg koncepcji Theo Jansena"
 • Autor: Bartłomiej Gola
 • Uczelnia: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej
Wyróżnienie: "Projekt automatycznego obrotnika do obrabiania komór na frezarko –wiertarce BFM130 CNC"
 • Autor: Damian Kurzydym
 • Uczelnia: Politechnika Śląska

2012

I miejsce: "Projekt oraz realizacja systemu sterowania robotem przemysłowym klasy SCARA"
 • Autor: Przemysław Kękuś
 • Promotor: dr inż. Jacek Augustyn
 • Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza
II miejsce: "Wizualizacja i sterowanie ploterem 2D"
 • Autor: Mariusz Buciakowski
 • Promotor: dr hab. inż. prof. UZ Marcin Witczak
 • Uczelnia: Uniwersytet Zielonogórski
III miejsce: "Wizualizacja systemu sterowania ruchem kolejowym na liniach dużych prędkości"
 • Autor: Michał Drożdżowski
 • Promotor: dr inż. Antoni Szymczak
 • Uczelnia: Politechnika Krakowska

2011

I miejsce: "Symulator kotła parowego z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych"
 • Autor: Michał Skałecki
 • Promotor: dr inż. Andrzej Jabłoński
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
II miejsce: "Układ sterowania ramieniem robota antropomorficznego"
 • Autor: Łukasz Stanclik
 • Promotor: dr inż. Marcin Sidzina
 • Uczelnia: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
III miejsce: "Bazujące na PLC stanowisko diagnostyczne do testowania sterowników PLC GE Inteligent Platforms"
 • Autor: Jakub Sotwin
 • Promotor: dr inż. Krzysztof Oprzędkiewicz
 • Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wyróżnienie: "Projekt stanowiska aktywnego obciążania silnika asynchronicznego"
 • Autor: Piotr Rupniewski
 • Promotor: dr inż. Marcin Sidzina
 • Uczelnia: Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsko-Białej

2010

I miejsce: "Konstrukcja i sterowanie napędu o zmiennej sztywności"
 • Autor: Krzysztof Kuczkowski 
 • Promotor: dr inż. Piotr Sauer
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska
II miejsce: "Problemy projektowania, realizacji i wdrożenia systemu SCADA dla wielkoseryjnej linii produkcyjnej"
 • Autor: Norbert Śledź
 • Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz
 • Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza
III miejsce: "Projekt automatyzacji i wizualizacji instalacji odciągów miejscowych w procesach pirometalurgicznych"
 • Autor: Paweł Gut
 • Promotor: dr inż. Antoni Szymczak
 • Uczelnia: Politechnika Krakowska
Wyróżnienie: "Układ likwidacji składowej wahań ładunku w czasie rzeczywistym regulator Fuzzy Logic"
 • Autor: Łukasz Miodoński
 • Promotor: dr inż. Marcin Sidzina 
 • Uczelnia: Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsko-Białej

2009

I miejsce: "Bezpieczny system sterowania automatycznego z wykorzystaniem redundantnych sterowników PLC"
 • Autor: Tomasz Białk
 • Promotor: dr inż. Marek Bielecki
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska
II miejsce: "Robot dydaktyczny z enkoderami magnetycznymi"
 • Autorzy: Michał Szymański, Piotr Adamczak
 • Promotor: dr inż. Marek Bielecki
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska
III miejsce: "Projekt sterowania i wizualizacji automatu do galwanizacji"
 • Autor: Tomasz Trela
 • Promotor: dr inż. Antoni Szymczak
 • Uczelnia: Politechnika Krakowska
Wyróżnienie: "Zastosowanie systemów komputerowych do rozpoznawania obrazów"
 • Autor: Łukasz Frąszczak
 • Promotor: dr inż. Janusz Dulas 
 • Uczelnia: Uniwersytet Opolska

2008

I miejsce: "Konstrukcja urządzenia pozycjonującego dla robota o 3 stopniach swobody"
 • Autor: Andrzej Niechciał
 • Promotor: dr inż. Marek Bielecki
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej
II miejsce: "Integracja informacji w rozproszonych systemach sterowania produkcją"
 • Autor: Łukasz Banaś
 • Promotor: dr hab. inż. prof. PK Jerzy Zając
 • Uczelnia: Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
Wyróżnienie: "System InTouch w projektowaniu układu sterowania i monitorowania aparatu udojowego"
 • Autor: Jaroslaw Hojna
 • Promotor: dr inż. Marcin Tomasik
 • Uczelnia: Uniwersytet Rolniczy im.Hugona Kołłątaja w Krakowie

2007

I miejsce: "Projekt sterowania i wizualizacji procesu neutralizacji ścieków silnie kwaśnych w farmaceutycznej oczyszczalni ścieków"
 • Autor: Andrzej Latała
 • Promotor: dr inż. Antoni Szymczak
 • Uczelnia: Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny
II miejsce: "Wizualizacja, akwizycja danych i raportowanie pracy miksera gumy"
 • Autor: Dariusz Politowski
 • Promotor: dr inż. Paweł Dworak
 • Uczelnia: Politechnika Szczecińska, Wydział Elektryczny
III miejsce: "Automatyzacja instalacji sprężonego powietrza jako rozproszonego obiektu sterowania"
 • Autor: Maciej Gorączko
 • Promotor: dr inż. Marek Bielecki
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny

2006

I miejsce: "Stanowisko do testowania oprogramowania sterującego przeznaczonego dla sterowników programowalnych PLC"
 • Autor: Marcin Łukasik
 • Promotor: dr inż. Sławomir Jaszczak
 • Uczelnia: Politechnika Szczecińska, Wydział Informatyki
II miejsce: "Automatyka wybranego węzła cieplnego na sterownikach PLC"
 • Autor: Adrian Herberg
 • Promotor: dr inż. Jan Skórski
 • Uczelnia: Politechnika Szczecińska, Wydział Elektryczny
III miejsce: "Symulacja pracy jednotorowej stacji mycia z wykorzystaniem sterownika PLC"
 • Autor: Jacek Plichta
 • Promotor: dr inż. Aleksander Pyć
 • Uczelnia: Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

2003

Nagroda główna: "System śledzenia produkcji na Wydziale Pierścieni Huty Bankowa z wykorzystaniem programu Wonderware InTrack"
 • Autor: Artur Nowak
 • Promotor: dr inż. Janusz Baran
 • Uczelnia: Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny
Wyróżnienie: "Automatyzacja i wizualizacja procesu produkcji nawozów sztucznych"
 • Autor: Konrad Próchnicki, Michał Trojanowski
 • Promotor: dr inż. Antoni Szymczak
 • Uczelnia: Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny

2002

Nagroda główna: "Opracowanie regulatora dla sterowania rozdziałem energii cieplnej z zastosowaniem struktur swobodnie programowalnych"
 • Autor: Kamil Szkarłat
 • Promotor: dr inż. Andrzej Jabłoński
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki
Wyróżnienie: "System wizualizacji i regulacji przepływu powietrza z automatyczną korekcją nastaw regulatora PID"
 • Autor: Remigiusz Kondracki
 • Promotor: dr inż. Michał Lower
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki
Wyróżnienie: "Automatyzacja i wizualizacja linii technologicznej do produkcji masła orzechowego na terenie fabryki Felix Polska Sp. z o.o."
 • Autor: Dariusz Pieprzyk, Tomasz Sajdyk
 • Promotor: dr inż. Andrzej Englot
 • Uczelnia: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

2001

Nagroda główna: "Telemetria i telesterowanie w zdecentralizowanym systemie automatyki"
 • Autor: Marcin Mosiołek
 • Promotor: dr inż. Andrzej Jabłoński
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki
Wyróżnienie: "Projekt automatycznego sterowania procesem termicznej obróbki mleka"
 • Autor: Tyberiusz Mikołajczyk
 • Promotor: dr hab. inż. Zygmunt Zander
 • Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności, Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej
Wyróżnienie: "Automatyzacja i wizualizacja parku zbiorników na terenie Rafinerii Trzebinia S.A."
 • Autor: Paweł Wróbel, Grzegorz Ziętek
 • Promotor: dr inż. Antoni Szymczak
 • Uczelnia: Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny

2000

Nagroda główna: "Projekt sterowania i wizualizacji pracy pompowni centralnej Huty Bankowej z wykorzystaniem sterownika programowalnego GE Fanuc i oprogramowania InTouch 7.0 firmy Wonderware"
 • Autor: Robert Haraziński
 • Promotor: dr inż. Janusz Baran
 • Uczelnia: Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny
Wyróżnienie: "Sterowanie procesem oczyszczania powietrza przy użyciu zimnej plazmy"
 • Autor: Grzegorz Fryszkowski, Marcin Hołub
 • Promotor: dr inż. Stanisław Kalisiak
 • Uczelnia: Politechnika Szczecińska, Instytut Elektrotechniki, Zakład Maszyn i Napędów Elektrycznych
Wyróżnienie: "Projekt i wykonanie interfejsów przejściowych do stanowiska automatyki MPS"
 • Autor: Bartosz Brzostek, Michał Wierzbicki
 • Promotor: mgr inż. Zbigniew Pietruszka
 • Uczelnia: Technikum Elektroniczne w Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym w Szczecinie

1999

I miejsce: "System wizualizacji i nadzoru linii produkcyjnej w Fabryce Kabli w Załomiu"
 • Autor: Sławomir Budnicki, Krzysztof Gocałek, Arkadiusz Parus
 • Uczelnia: Politechnika Szczecińska
II miejsce: "Sterowanie i wizualizacja pracy chemicznej oczyszczalni ścieków typu floatacyjnego"
 • Autor: Grzegorz Grudzień
 • Uczelnia: Politechnika Lubelska
III miejsce: "Wirtualny model reaktora chemicznego"
 • Autor: Dariusz Nowak
 • Uczelnia: Zespół Szkół Elektronicznych w Zielonej Górze


Patronat medialny

Pomysły na tematy

Poniżej zamieszczamy przykładowe tematy prac dyplomowych:

 

 Nr  Temat  Zarezerwowany 
1 Automatyczne generowanie trajektorii ruchu robota Kawasaki na podstawie rysunku CAD tak
2 Analiza możliwości komunikacyjnych na podstawie konkretnych protokołów przemysłowych (wiele różnych produktów komunikujących się ze sobą) tak
3 Integracja oprogramowania Wonderware z centralą przeciwpożarową Polon Alfa 4000 (należy napisać program komunikacyjny w standardzie DAServer) tak
4 Modernizacja automatu do testów modułów GE tak
5 Opracowanie koncepcji i uruchomienie rozwiązania dla elastycznego stanowiska paletyzacji tak
6 Implementacja systemu wizyjnego dla aplikacji Pick-Place na interaktywnej wystawie robotyki AIR tak
7 Stworzenie koncepcji i wdrożenie systemu śledzenia przestojów i mierzenia efektywności pracy AIR tak
8 Stworzenie systemu raportowania na temat mediów w inteligentnym budynku ASTOR Technology Park tak
9 Budowa rozwiązania do monitoringów mediów produkcyjnych tak
10 Korekcja punktu TCP fajki spawalniczej na podstawie pomiaru z czujnika laserowego tak

 

Zainteresowanie danym tematem proszę zgłaszać mailowo na adres lma@astor.com.pl

Jeśli jesteś zainteresowany\a innym tematem, prosimy o uzupełnienie formularza kontaktowego. Po jego przesłaniu, pracownik firmy ASTOR skontaktuje się z propozycją tematu pracy dyplomowej.

 

Imię i nazwisko

Nazwa uczelni

Kierunek, specjalność studiów

Zamierzam pisać pracę dyplomową :


Interesuje mnie temat pracy dyplomowej z zakresu :Numer telefonu kontaktowego

Adres E-mail

 

 

Program korzyści

Korzyści ze współpracy z ASTOR to nie tylko zakupione produkty. U nas każdy klient wybiera, jaką wartość dodaną otrzymuje po zakupie. Pamiętaj, że Zyskujesz z ASTOR zawsze, bez odwołania.

Wybierz korzyść dla siebie

Program partnerski

Do Programu zapraszamy firmy integratorskie oraz producentów maszyn.
Współpracuj z nami regularnie i umacniaj wspólną pozycję w branżach przemysłu oraz infrastruktury.

Co zyskam zostając
certyfikowanym partnerem ASTOR?
Sprawdź korzyści »
Zostań partnerem

Kontakt

ASTOR Centrala
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków

12 428 63 00
12 428 63 00
info@astor.com.pl

Język PL EN
© Copyright 2023 ASTOR. Wszystkie prawa zastrzeżone