• ID w Profesal: 805043

Wymagania bezpieczeństwa przy budowie i użytkowaniu maszyn « wróć do oferty szkoleniowej


Wybierz lokalizację i termin szkolenia

Dostępnych miejsc:
Zarejestruj się Zapytaj o szkolenie
Szkolenie odbyło już 18 osób.
Czas_trwania_godziny_kursu

Czas trwania i godziny kursu

Czas trwania kursu: 2 dni
Godziny trwania kursu: 9:00-16:00

Czas_trwania_godziny_kursu

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu w sposób praktyczny przedstawić najważniejsze zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa maszyn. Użytkownik szkolenia otrzyma niezbędną wiedzę o wymogach prawnych, prowadzeniu procesu oceny ryzyka, doborze prawidłowych środków redukcji ryzyka i projektowaniu obwodów bezpieczeństwa maszyn. Zdobyte informacje pozwolą na projektowanie, budowę maszyn, oraz ich bezpieczne użytkowanie zgodnie z wymaganiami prawnymi i wytycznymi norm zharmonizowanych.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie jest dedykowane dla producentów maszyn, integratorów i użytkowników maszyn.

Plan szkolenia

Przebieg szkolenia i realizacja poszczególnych zagadnień uzależnione są od ilości uczestników i tempa wykonywania zadań przez grupę.

 • Podstawowe wymagania prawne bezpieczeństwa maszyn.
   • Wymagania dla producentów i użytkowników maszyn w Unii Europejskiej.
   • Rola Państwowej Inspekcji Pracy w nadzorze stanu prawnego maszyn
   • Problemy interpretacyjne prawa Polskiego w kreowaniu bezpieczeństwa maszyn
   • Procedura oceny zgodności – Wystawienie deklaracji zgodności i znaku CE maszyny
   • Modernizacja maszyn – Jak przeprowadzić proces modernizacji. Konieczne czynności po ingerencji technologicznej użytkownika i integratorów maszyny.
   • Dostosowanie maszyn „starych” do wymagań minimalnych wg Dyrektywy 2009/104/WE.
   • Dokumentacja towarzysząca dla maszyn „nowych” i „starych”.
  • Proces oceny ryzyka przy budowie i użytkowaniu maszyn.
    • Praktyczne różnice w procesie oceny ryzyka przy produkcji maszyn, integracji, modyfikacji i użytkowaniu.
    • Iteracyjny proces oceny ryzyka wg norm zharmonizowanych (PN-EN ISO 12100, ISO/TR 14121-2, PN-EN 61508-5, polska norma PN-N 18002).
    • Praktyczne metody oceny ryzyka maszyn
    • Ocena ryzyka maszyn przed przystąpieniem do ich modernizacji.
    • Szacowanie ryzyka w celu doboru niezawodności wybranych funkcji bezpieczeństwa zintegrowanych z układem sterowania (warsztaty).
    • Wpływ ergonomii na prawidłowy dobór środków redukcji ryzyka
    • Iteracyjny proces oceny ryzyka wybranej maszyny (warsztaty).
 • Techniczne środki kształtowania bezpieczeństwa maszyn.
  • Dobór prawidłowych środków redukcji maszyn
  • Podstawowe właściwości technicznych środków bezpieczeństwa i ich prawidłowa instalacji na maszynie – wdrożenie wytycznych norm zharmonizowanych.
  • Informacje zawarte na maszynie i w instrukcji obsługi – redukcja ryzyka tolerowalnego.
  • Praktyczny dobór prawidłowych środków bezpieczeństwa wybranej maszyny (warsztaty).
 • Wymagania bezpieczeństwa układów sterowania maszyn wg PN-EN ISO 13849-1.
  • Iteracyjny proces projektowania funkcji bezpieczeństwa maszyn.
  • Szacowanie ryzyka w celu ustalenia wymaganego poziomu zapewnienia bezpieczeństwa (PLr) funkcji bezpieczeństwa – praca na grafie ryzyka (warsztaty).
  • Uproszczona metoda wyznaczenia poziomów zapewnienia bezpieczeństwa (PL) – wyznaczenie całkowitego poziomu PL z podsystemów z wbudowanymi funkcjami bezpieczeństwa.
  • Parametry komponentów i struktura obwodów bezpieczeństwa – współczynniki wpływające na poziom zapewnienia bezpieczeństwa funkcji sterowania (PL).

Plan szkolenia

Przebieg szkolenia i realizacja poszczególnych zagadnień uzależnione są od ilości uczestników i tempa wykonywania zadań przez grupę.

 • Podstawowe wymagania prawne bezpieczeństwa maszyn.
  • Wymagania dla producentów i użytkowników maszyn w Unii Europejskiej.
  • Rola Państwowej Inspekcji Pracy w nadzorze stanu prawnego maszyn
  • Problemy interpretacyjne prawa Polskiego w kreowaniu bezpieczeństwa maszyn
  • Procedura oceny zgodności – Wystawienie deklaracji zgodności i znaku CE maszyny
  • Modernizacja maszyn – Jak przeprowadzić proces modernizacji. Konieczne czynności po ingerencji technologicznej użytkownika i integratorów maszyny.
  • Dostosowanie maszyn „starych” do wymagań minimalnych wg Dyrektywy 2009/104/WE.
  • Dokumentacja towarzysząca dla maszyn „nowych” i „starych”.
 • Proces oceny ryzyka przy budowie i użytkowaniu maszyn.
  • Praktyczne różnice w procesie oceny ryzyka przy produkcji maszyn, integracji, modyfikacji i użytkowaniu.
  • Iteracyjny proces oceny ryzyka wg norm zharmonizowanych (PN-EN ISO 12100, ISO/TR 14121-2, PN-EN 61508-5, polska norma PN-N 18002).
  • Praktyczne metody oceny ryzyka maszyn
  • Ocena ryzyka maszyn przed przystąpieniem do ich modernizacji.
  • Szacowanie ryzyka w celu doboru niezawodności wybranych funkcji bezpieczeństwa zintegrowanych z układem sterowania (warsztaty).
  • Wpływ ergonomii na prawidłowy dobór środków redukcji ryzyka
  • Iteracyjny proces oceny ryzyka wybranej maszyny (warsztaty).
 • Techniczne środki kształtowania bezpieczeństwa maszyn.
  • Dobór prawidłowych środków redukcji maszyn
  • Podstawowe właściwości technicznych środków bezpieczeństwa i ich prawidłowa instalacji na maszynie – wdrożenie wytycznych norm zharmonizowanych.
  • Informacje zawarte na maszynie i w instrukcji obsługi – redukcja ryzyka tolerowalnego.
  • Praktyczny dobór prawidłowych środków bezpieczeństwa wybranej maszyny (warsztaty).
 • Wymagania bezpieczeństwa układów sterowania maszyn wg PN-EN ISO 13849-1.
  • Iteracyjny proces projektowania funkcji bezpieczeństwa maszyn.
  • Szacowanie ryzyka w celu ustalenia wymaganego poziomu zapewnienia bezpieczeństwa (PLr) funkcji bezpieczeństwa – praca na grafie ryzyka (warsztaty).
  • Uproszczona metoda wyznaczenia poziomów zapewnienia bezpieczeństwa (PL) – wyznaczenie całkowitego poziomu PL z podsystemów z wbudowanymi funkcjami bezpieczeństwa.
  • Parametry komponentów i struktura obwodów bezpieczeństwa – współczynniki wpływające na poziom zapewnienia bezpieczeństwa funkcji sterowania (PL).

Warunki uczestnictwa

formularz

Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym

wplacenie

Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest przesłanie zgłoszenia wraz z kopią potwierdzenia wpłaty najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia

W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi

terminarz

Jeśli liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma ASTOR zastrzega sobie możliwość przeniesienia na inny termin


Kontakt

12 428 63 00
PL EN