Gwarancje

W ramach rozpatrzenia reklamacji obowiązują zasady zawarte w Ogólnych warunkach odpowiedzialności za wady towaru

Proces składania gwarancji

Krok 1.

Zgłoś nam wadę

Krok 2.

Wypełnij formularz gwarancyjny

Krok 3.

Wyślij do nas uszkodzony produkt

Krok 4.

Podejrzyj status na swoim koncie

Krok 5.

Rezultat zgłoszenia

Kroki gwarancyjne

Krok 1. Zgłoś nam wadę

Gdy zauważysz usterkę skontaktuj się z Działem Gwarancji firmy ASTOR telefonicznie - 12 428 63 86 lub pocztą elektroniczną gwarancje@astor.com.pl.

Krok 2. Wypełnij formularz gwarancyjny

Po złożeniu reklamacji, Dział Gwarancji ASTOR potwierdzi zarejestrowanie reklamacji w systemie wysyłając zwrotny e-mail z formularzem gwarancyjnym. Formularz zawiera unikalny numer reklamacji. Zostaniesz poproszony o wypełnienie formularza, m.in. danymi kontaktowymi, adresem wysyłkowym oraz opisem usterki.

Krok 3. Wyślij do nas uszkodzony produkt

Wyślij do nas uszkodzony produkt. Przesyłkę prosimy nadać na: ASTOR, ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków. Koszt przesyłki ponosi Klient.

Krok 4. Podejrzyj status na swoim koncie

Na rozpatrzenie reklamacji mamy 30 dni, ale oczywiście staramy się ją sfinalizować jak najszybciej. Status zgłoszenia możesz sprawdzić on-line przy pomocy konta Klienta. Jeśli nie masz konta, możesz je w łatwy sposób założyć na naszej stronie.

Widok z poziomu konta Klienta

Krok 5. Rezultat zgłoszenia

Po rozpatrzeniu reklamacji, otrzymasz od nas mailowo informację o rezultacie końcowym zgłoszenia.
Zwroty

Aby otrzymać w pełni rekompensatę za zwrot, należy pamiętać o paru zasadach:

  • Zwracamy towar do 14 dni kalendarzowych od daty zakupu. Po tym czasie każde zgłoszenie jest rozpatrywane indywidualnie.
  • Przedmiot nie może posiadać śladów użytkowania oraz powinien zawierać komplet akcesoriów i oryginalne, nieuszkodzone opakowanie.
  • W trakcie zakupu towar musiał pochodzić z magazynu, nie mógł być personalizowany lub specjalnie zamawiany na życzenie Klienta.

Jeśli towar posiada ślady użytkowania albo oryginalne opakowanie jest uszkodzone lub go nie ma, decyzja o przyjęciu zwrotu jest rozpatrywana indywidualnie. Wtedy maksymalna kwota, jaką można otrzymać to 70% ceny produktu.

Proces zwrotu

Krok 1.

Wypełnij formularz

Krok 2.

Wyślij produkt do nas

Krok 3.

Weryfikacja sprzętu przez naszych techników

Krok 4.

Potwierdzenie warunków zwrotu

Krok 5.

Zwrot należności

Kroki zwrotu

Krok 1. Wypełnij formularz

Przygotowaliśmy formularz, który przyśpieszy proces zwrotu produktów. Pobierz go (formularz) i uzupełnij.

Krok 2. Wyślij produkt do nas

Przesyłkę prosimy nadać na: ASTOR, ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków. Do środka prosimy włożyć uzupełniony formularz zwrotu. Koszt przesyłki ponosi Klient.
* Zalecamy produkt zapakować w oddzielny karton, aby podczas transportu oryginalne opakowanie nie uległo zniszczeniu.

Krok 3. Weryfikacja sprzętu przez naszych techników

Aby zwrot został uznany, musimy sprawdzić czy sprzęt jest w pełni sprawny oraz czy nie posiada śladów użytkowania. Nasi technicy mają dwa tygodnie na sprawdzenie sprzętu od momentu jego dostarczenia. Przeważnie czas oczekiwania na wyniki ich pracy jest krótszy.

Krok 4. Informacja o rezultacie i potwierdzenie warunków zwrotu

Istnieją dwie możliwości:

  • 100% zwrotu wartości produktu - gdy po oględzinach sprzęt jest w pełni sprawny, kompletny oraz ani sprzęt ani opakowanie nie posiada śladów użytkowania.
  • Maksymalnie 70% wartości produktu - gdy zostaną dostrzeżone wady, które uniemożliwiają postrzeganie produktu jako pełnowartościowy.

Gdy zwrot zostanie zaakceptowany, otrzymasz od nas e-mail z prośbą o potwierdzenie warunków zwrotu, na który trzeba odpowiedzieć również e-mailowo. Bez potwierdzenia warunków nie będziemy mogli kontynuować procesu.

Krok 5. Zwrot należności

Zwrot należności nastąpi zgodnie z datą przelewu na fakturze korygującej.


W razie wątpliwości
zapraszamy do kontaktu

Tel: 12 428 63 10
e-mail: drz@astor.com.pl