ASTOR Consulting - Efektywność operacyjna

ASTOR Consulting

Oferta doradcza ASTOR Consulting obejmuje działania wspierające Klientów w obszarach biznesowym i technicznym w całym cyklu życia inwestycji. Specjaliści ASTOR Consulting pomogą Państwu przeprowadzić analizę potrzeb inwestycyjnych i zaproponują optymalną strategię rozwoju systemów w obszarze produkcji, pomogą metodycznie zarządzać projektem, a także będą wspierać Państwa organizację przy zarządzaniu zmianą i optymalizacji procesów w obszarze produkcji, logistyki, jakości, utrzymania ruchu oraz IT.

ETAP I: Przygotowanie inwestycji

 • Analiza rentowności inwestycji - w wyniku przeprowadzonej analizy klient poznaje okres zwrotu środków zainwestowanych w rozwiązanie IT, aplikację zrobotyzowaną lub system automatyki, a także jest w stanie ocenić realne ryzyko projektu.
 • Analiza i mapowanie procesów produkcyjnych - W wyniku przeprowadzonej analizy klient ma realny pogląd na efektywność procesów produkcyjnych realizowanych w obszarze jego przedsiębiorstwa i poznaje obszary wymagające optymalizacji.
 • Analiza procesów biznesowych - w wyniku przeprowadzonej analizy procesów biznesowych klient jest w stanie poznać wpływ działań produkcyjnych na procesy biznesowe realizowane w innych obszarach przedsiębiorstwa, a w konsekwencji zwiększyć efektywność całej firmy.
 • Przygotowanie specyfikacji funkcjonalnej dla systemów DCS, MES/EMI oraz integracji produkcji z systemem ERP - w wyniku przeprowadzonych konsultacji klient otrzymuje dokument zawierający pełną (lub częściową) specyfikację dla systemu zarządzania produkcją klasy MES (Manufacturing Execution System) zgodną z międzynarodowymi standardami. Pozwala to na efektywne przeprowadzenie wdrożenia systemu MES w przedsiębiorstwie.

Przygotowanie inwestycji

ETAP II: Realizacja inwestycji

 • Zarządzanie projektami - wsparcie w zakresie zarządzania projektami ma na celu zapewnienie stabilności procesu wdrożeniowego, a tym samym bezpieczeństwo realizacji projektu o czasie, w ramach założonych kosztów oraz spełniającego określone założenia funkcjonalne. Dodatkowo możliwe jest prowadzenie projektów wdrożeniowych na zasadzie interim-management.
 • Konsultacje z zakresu projektowania systemu SCADA - konsultacje mają na celu zapewnienie stabilności procesu wdrożeniowego, a tym samym bezpieczeństwo realizacji inwestycji, poprzez transfer najlepszych praktyk w zakresie projektowania aplikacji SCADA w oparciu o oprogramowanie Wonderware.
 • Konsultacje z zakresu projektowania systemów MES oraz integracji z ERP - konsultacje mają na celu zapewnienie stabilności procesu wdrożeniowego, a tym samym bezpieczeństwo realizacji inwestycji, poprzez transfer najlepszych praktyk w zakresie projektowania aplikacji MES w oparciu o oprogramowanie Wonderware.
 • Konsultacje z zakresu projektowania systemów sterowania High Availability oraz systemów DCS - konsultacje mają na celu zapewnienie stabilności procesu wdrożeniowego, a tym samym bezpieczeństwo realizacji inwestycji, poprzez transfer najlepszych praktyk w zakresie projektowania i konfiguracji systemów sterowania wysokiej dostępności (High Availability) oraz DCS w oparciu o rozwiązania GE Intelligent Platforms.
 • Konsultacje w zakresie robotów przemysłowych Kawasaki – ASTOR Consulting oferuje konsultacje na etapie powstawania koncepcji systemu opartego o roboty przemysłowe Kawasaki oraz na etapie wdrażania aplikacji zrobotyzowanej. Specjaliści pomagają w doborze typów robotów przemysłowych odpowiednich do danego zastosowania oraz potrzebnych opcji rozszerzających funkcjonalność w celu osiągnięcia zamierzonego rezultatu. Oferta konsultacyjna obejmuje również wsparcie merytoryczne w trakcie realizacji wdrożenia systemu.

Realizacja inwestycji

ETAP III: Utrzymanie i rozwój inwestycji

 • Audyt aplikacji SCADA, MES - w wyniku przeprowadzonego audytu aplikacji klient otrzymuje kompleksowy raport zawierający wskazanie elementów aplikacji wymagających optymalizacji, ze szczególnym naciskiem na aspekty wydajności, polityki bezpieczeństwa, realizację dobrych praktyk projektowania. Na podstawie raportu jest on w stanie podjąć odpowiednie działania korekcyjno-naprawcze.
 • Analiza i mapowanie procesów produkcyjnych - w wyniku przeprowadzonej analizy klient ma realny pogląd na efektywność procesów produkcyjnych realizowanych w obszarze jego przedsiębiorstwa i poznaje obszary wymagające optymalizacji.
 • Analiza procesów biznesowych - w wyniku przeprowadzonej analizy procesów biznesowych klient jest w stanie poznać wpływ działań produkcyjnych na procesy biznesowe realizowane w innych obszarach przedsiębiorstwa, a w konsekwencji zwiększyć efektywność całej firmy.

Utrzymanie i rozwój


 

Kontakt: consulting@astor.com.pl


Zapytaj eksperta
X

Formularz kontaktowy


Imię i Nazwisko*

Adres E-mail*

 

Treść zapytania*