7 żywych przykładów obiektów Situational Awareness w systemie SCADA

Jak obiekty Situational Awareness wpływają na wizualizację?

Każdy symbol lub zmienną można przedstawić na wiele sposobów. W trakcie filmu zaczynamy od przedstawienia standardowego sposobu wyświetlania wartości liczbowej, po czym przechodzimy przez proste i bardziej zaawansowane obiekty Situational Awareness. Każdy z nich, dzięki zgodności z metodyką, pomaga w sprawnej ocenie sytuacji. Dlaczego? Tego dowiecie się bezpośrednio z materiału:

Wszystkie obiekty, o których usłyszycie w filmie, są łatwo dostępne w gotowych bibliotekach ArchestrA Graphics podczas korzystania z Wonderware InTouch oraz w Platformie Systemowej Wonderware.

Opublikuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej