Profesal Maintenance – efektywny system klasy CMMS

Charakterystyka

Charakterystyka Profesal Maintenance

Profesal Maintenance – efektywny system klasy CMMS

Profesal Maintenance to innowacyjny system klasy CMMS (Computerized Maintenance Management Systems) od firmy ASTOR wspomagający pracę służb utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych. Wdrożenie sytemu w firmie w znacznym stopniu zwiększy efektywność i jakość pracy służb utrzymania ruchu.

Szerokie możliwości integraci Profesal Maintenance z innymi systemami pozwalają na budowę elastycznej aplikacji, a działające już systemy zyskują nowe funkcjonalności. Przykładowo, dzięki integracji z przemysłową bazą danych Historian lub systemem MES awarie i przestoje maszyn mogą być w sposób automatyczny rejestrowane w systemie. Natomiast poprzez integrację z systemem SCADA pracownik produkcyjny może zgłosić awarię urządzenia z poziomu swojego panelu operatorskiego.

Jedną z głównych zalet systemu jest jego wysoki stopień konfigurowalności, który pozwala przeszkolonym użytkownikom na tworzenie własnych dedykowanych pulpitów użytkownika, rozbudowanych formularzy i raportów.
 

Przykłady działań Służb Utrzymania Ruchu, których realizację wspomaga Profesal Maintenance:

Modelowanie struktury instalacji

Modelowanie struktury instalacji

 

Zarządzanie dokumentacją

Zarządzanie dokumentacją

 

 

Szybki kontakt do dostawców

Zarzadzanie kontaktami

 

 

Szybkie zgłaszanie i obsługa awarii

Szybkie zgłaszanie i obsługa awarii

 

 

Tworzenie harmonogramów zadań

Tworzenie harmonogramow zadań

 

 

Gromadzenie wiedzy w przedsiębiorstwie

Gromadzenie wiedzy w przedsiebiorstwie

 

 

Analiza zadań pracowników

Analiza zadan pracownikow

 

Analiza awaryjności stanowisk

analiza awaryjnosci stanowisk 1

 

Analiza awaryjności stanowisk

 

 

Rejestracja czasu wykonywania zadań i usuwania awarii

Rejestracja czasu wykonywania zadań i usuwania awarii

 

 

Obsługa systemu zmianowego

Obsluga systemu zmianowego

 

Integracja z innymi systemami

Integracja z innymi systemami

 
 

 
Funkcjonalności i korzyści

Modelowanie i obsługa parku maszynowego

Model instalacji w systemie Profesal Maintenance

Profesal Maintenance pozwala na pełne odwzorowanie struktury parku maszynowego w systemie i skuteczne zarządzanie wszystkimi dostępnymi zasobami. Dzięki wykorzystaniu struktur drzewiastych, użytkownicy systemu są w stanie szybko zamodelować i wyszukać elementy instalacji i określić jakie urządzenia wchodzą w skład stanowiska, dla którego zgłoszona została awaria bądź zaplanowane zostało zadanie remontowe.

Efektywność napraw

Przykładowy formularz zgłaszania awarii

Szybki dostęp do informacji związanych z danym urządzeniem znacząco zwiększa efektywność pracy. Pracownik utrzymania ruchu, jeszcze przed przystąpieniem do naprawy bądź przeglądu urządzenia, może przejrzeć cyfrową dokumentację instalacji oraz prześledzić historię powiązanych zgłoszeń serwisowych i sposobów ich rozwiązania. Użytkownik systemu może także sprawdzić, czy awaria o podobnych symptomach miała już miejsce i przez kogo oraz w jaki sposób została usunięta. Jest to możliwe dzięki raportom dotyczącym instalacji oraz sukcesywnie tworzonej przez pracowników bazy wiedzy.

Rozbudowany moduł obsługi zgłoszeń serwisowych pozwala na szybki przepływ informacji od dyspozytorów do serwisantów. Intuicyjny interfejs pozwala na natychmiastowe dostarczenie służbom krótkiego opisu zaistniałej awarii, a także informacji o jej typie i stopniu krytyczności. Po wykonaniu czynności serwisowych pracownik zmienia status zgłoszenia serwisowego na wykonany i dopisuje notatkę o sposobie rozwiązania problemu oraz rejestruje czas, który został zużyty na rozwiązanie problemu.

Efektywna organizacja pracy

Kalendarz zadań w Profesal Maintenance

W przypadku zadań planowanych takich jak remonty i przeglądy okresowe maszyn, Profesal Maintenance dostarcza wygodne narzędzia pozwalające na harmonogramowanie zadań cyklicznych i jednorazowych. System umożliwia obsługę trybu pracy zmianowej i planowanie dostępności pracowników w wybranym przedziale czasu. Dzięki temu, kierownik działu utrzymania ruchu już w momencie planowania obsady zadań otrzymuje informacje o dostępności poszczególnych pracowników w zadanym horyzoncie czasowym. System pozwala na przechowywanie wielu informacji o pracownikach, a także o przebytych przez nich szkoleniach, posiadanych uprawnieniach i kwalifikacjach. Dzięki temu osoba tworząca harmonogram pracy na dany okres może w optymalny sposób zaplanować zadania przydzielając odpowiednie osoby do odpowiednich prac minimalizując w ten sposób czas i koszt wykonywania zadania.

Zarządzanie dokumentacją – baza wiedzy

Profesal Maintenance umożliwia gromadzenie i przechowywanie różnego rodzaju informacji związanych z instalacją. Począwszy od dokumentacji cyfrowej poszczególnych urządzeń, po artykuły bazy wiedzy, pojedyncze notatki i rozbudowane raporty. Wartościową funkcją systemu, jest możliwość wiązania wszelkiego rodzaju plików z elementami zamodelowanej instalacji, np. programów do sterowników PLC, plików licencyjnych, wersji firmware, zdjęć i innych.

Raportowanie

Raport awarii

System zapewnia kadrze kierowniczej dostęp do szerokiej gamy raportów informujących o najczęściej występujących awariach, urządzeniach, na których konkretny typ awarii występuje najczęściej i wielu innych raportów, które mogą zostać zmodyfikowane zgodnie z potrzebami firmy. Informacje płynące z raportów zasilanych danymi z systemu Profesal Maintenance pozwalają na wnikliwą analizę przyczyn i kosztów generowanych przez awarie. Dzięki tym informacjom, mogą zostać wypracowane metody zapobiegania powstawaniu zdiagnozowanych awarii i dobre praktyki, które zredukują straty finansowe przedsiębiorstwa wynikające z powtarzających się przestojów. Analizując awaryjność poszczególnych elementów instalacji można otrzymać informacje o urządzeniach, które psują się najczęściej i odpowiednio zaplanować nowe inwestycje.

 
Wersje systemu

Wersje systemu Profesal Maintenance

Wersje Profesal Maintenance

 
Integracja

Integracja Profesal Maintenance z innymi systemami

Jedną z kluczowych funkcjonalności systemu Profesal Maintenance jest możliwość jego integracji z innymi systemami działającymi w przedsiębiorstwie. Dzięki integracji procedury takie jak planowanie zadań czy zgłaszanie awarii urządzenia zostają zautomatyzowane i pozwalają na efektywniejszą pracę służb utrzymania ruchu. Profesal Maintenance może zostać z integrowany z systemami z zupełnie różnych warstw takimi jak SCADA, Historian, MES i ERP.

Szerokie możliwości integracji systemu

Przykłady integracji:

  • integracja z systemem SCADA umożliwi szybkie zgłaszanie awarii przez operatora z poziomu obsługiwanego panelu
  • w przypadku integracji z systemem MES wszystkie awarie i przestoje zostają automatycznie zarejestrowane także w bazie Profesal Maintenance, dzięki czemu pracownicy utrzymania ruchu mogą szybciej przystąpić do naprawy
  • integrując system z przemysłową bazą danych Historian, możliwe jest automatyczne tworzenie zadań związanych z przeglądami i remontami maszyn dzięki bezpośredniemu dostępowi do informacji o cyklach pracy urządzenia
     

 
Nagrody

Medal Europejski 2012

Medal Europejski Business Centre ClubOprogramowanie klasy CMMS – Profesal Maintenance, dedykowane dla działów utrzymania ruchu, zostało nagrodzone Medalem Europejskim w XXIII edycji konkursu organizowanego przez Business Centre Club. Medalem Europejskim wyróżniane są wyroby i usługi, które odpowiadają standardom europejskim.

 

 
ReferencjeTytułRozmiarPobierz
MC Bauchemie - CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR539.52 KB pdf

 
 


Zapytaj eksperta
X

Formularz kontaktowy


Imię i Nazwisko*

Adres E-mail*

 

Treść zapytania*