Sterowanie

Systemy sterowania wykorzystywane są do automatyzacji procesów produkcyjnych, a konkretnie zwiększenia szybkości, podniesienia jakości i efektywności procesu wytwarzania. Podstawowym elementem składowym kompletnego systemu sterowania jest sterownik PLC lub kontroler PAC odpowiedzialny za realizację programu sterującego, system SCADA lub panel HMI odpowiedzialny za wizualizację pracy i zadawania parametrów oraz układ wejść-wyjść zbierający sygnały obiektowe.

Systemy sterowania mogą być również uzupełnione o narzędzia wspierające i zarządzające produkcją. Dostępne w ofercie ASTOR są systemy sterowania GE Intelligent Platforms przeznaczone dla średnich i dużych aplikacji przemysłowych pracujących w branży energetycznej, chemicznej, hutniczej, spożywczej oraz systemy sterowania Horner APG adresowane do małych i średnich zastosowań szczególnie w branży wod-kan, maszynowej oraz BMS.

Sterowniki PLC

 

Sterowniki PLC z panelem

VersaMax Micro 100

Rozwiązania dedykowane do większości zastosowań, pozwalające na wykorzystanie w dowolnym systemie automatyki.

  Sterowniki PLC z panelem

Rozwiązania posiadające funkcję sterownika PLC oraz panelu operatorskiego, ułatwiające obsługę urządzeń i systemów.

Panele operatorskie

 

Kontrolery PAC

Panele operatorskie

Panele operatorskie to rozwiązania przeznaczone dla użytkowników, którzy w atrakcyjnej cenie poszukują rozbudowanych możliwości przy wizualizacji i sterowaniu.

  Kontrolery PAC

Urządzenia przeznaczone do zastosowań w średnich i dużych systemach, gdzie oprócz wysokiej wydajności i szybkości przetwarzania danych konieczna jest integracja z dodatkowymi elementami automatyki.

Układy wejść/wyjść

 

Systemy redundancji

Układy wejść/wyjść

Rozwiązania odpowiedzialne za zbieranie informacji z obiektów o różnej architekturze oraz przesyłanie ich do systemów sterowania i kontroli.

  System rezerwacji

Rozwiązania dedykowane do aplikacji, w których zatrzymanie pracy systemu może spowodować zagrożenie życia i środowiska oraz pociąga za sobą duże straty finansowe.

Systemy bezpieczeństwa

 

Systemy klasy DCS

Systemy FailSafe

Rozwiązanie dedykowana do aplikacji, w których z uwagi na charakter prowadzonego procesu wymaga się stosowania dedykowanych systemów zabezpieczeń.

  Systemy klasy DCS

System sterowania rozproszonego integrujący w jednym rozwiązaniu kompletny układ sterowania, wizualizacji oraz narzędzi wspierających ich wdrożenie i obsługę.

Oprogramowanie narzędziowe

 

Zasilacze impulsowe

Oprogramowanie narzędziowe

Zestawy narzędzi niezbędnych do prawidłowej konfiguracji oraz programowanie wszystkich elementów systemów sterowania.

  Akcesoria

Uzupełnienie oferty systemów sterowania o układy niezbędne do ich prawidłowej pracy (np. zasilacze impulsowe).


Zapytaj eksperta
X

Formularz kontaktowy


Imię i Nazwisko*

Adres E-mail*

 

Treść zapytania*