PERSPEKTYWY I TRENDY W ROZWOJU CMMS NA 2022 ROK.

Przedsiębiorcy zapamiętają rok 2021 jako pełen wyzwań i gwałtownego wzrostu technologicznego. Pandemia, która na dobre rozgościła się w naszej rzeczywistości, zarówno tej osobistej, jak i biznesowej, diametralnie zmieniła sposób, w jaki obecnie działają firmy. Coraz bardziej widoczne staje się nieustanne szukanie szybkich odpowiedzi na nowe wymagania klientów związane bezpośrednio z dostępnością maszyn czy ich weryfikacją poprzez audyty wewnętrzne. Potrzeby te stały się impulsem dla przedsiębiorców, którzy zaczęli poszukiwać usprawnień w obszarze zarządzania parkiem maszynowym. Istotne stały się takie zagadnienia jak zwiększanie mobilności czy analiza danych, czyli wszystko to, co wpływa na czas, w którym produkt trafi do klienta końcowego.

CMMS wielozadaniowy pomocnik

CMMS (z ang. Computerised Maintenance Management Systems), czyli system dla działów utrzymania ruchu, to jedna z technologii, która zaliczyła skokowy wzrost zainteresowania w minionym roku. Nie tylko wspierała ona przedsiębiorstwa w zarządzaniu utrzymaniem ruchu, ale także zanotowała ogromny rozwój, zaskakując nas nowymi funkcjonalnościami. Wszystko wskazuje na to, że rok 2022 przyniesie kolejne niespodzianki.

Autonomous Maintenance – w jaki sposób zwiększy efektywność i skróci czas reakcji?

„Lepiej dmuchać na zimne” – to powiedzenie, które najlepiej podsumowuje Autonomous Maintenance, czyli Autonomiczne Utrzymanie Ruchu. Jest ono jednym z filarów TPM (z ang. Total Productive Maintenance), czyli Kompleksowego Utrzymania Ruchu, które ma na celu zapewnienie maksymalnej efektywności maszyn i urządzeń wykorzystywanych przez dany zakład produkcyjny. Autonomiczne Utrzymanie Ruchu jest stałym celem przemysłowców, którzy obawiają się przestoju produkcji. Aby była ona naprawdę skuteczna i łatwa do monitorowania, musi towarzyszyć jej zastosowanie CMMS. Jak można to zrobić?

W jaki sposób?

1. Mobilnie i interaktywnie

Ogromna popularność mobilnych końcówek dla Utrzymania Ruchu wskazuje, że często optymalizowanym elementem w firmach jest czas reakcji na wszelkie nieplanowane zdarzenia. Dzięki systemowi CMMS możemy skrócić go o około 50% (bazując na danych od naszych klientów). Dodatkowo dzięki końcówkom mobilnym, technicy utrzymania ruchu mogą zdalnie monitorować postępy w pracach. 

Dość silnym obecnie trendem jest także korzystanie z kodów QR, które ułatwiają interakcje z parkiem maszynowym. Pracownicy mogą skanować kody na maszynach i w łatwy sposób otrzymywać najważniejsze informacje o nich. Dodatkowo, tego typu kody mogą być wykorzystywane do rejestrowania pobrań części zamiennych z magazynu na poczet napraw. Zwalnia to techników z obowiązku notowania i dostarczania tych informacji do kierownictwa. W przypadku magazynów z wyznaczonym personelem, działania pobrań i rezerwacji również zostają przyśpieszone, i to nie tylko dzięki kodom QR, ale też dzięki możliwości podglądu lokalizacji w magazynie. Daje to pracownikom więcej czasu na realizowanie pozostałych prac wspierających zakład.

2. Z szybką komunikacją i działaniem

Aby autonomiczna konserwacja działała, nie można zaniedbywać komunikacji w firmie. Jeśli operator zauważy usterkę podczas codziennej kontroli, musi być w stanie szybko i łatwo przekazać ją personelowi konserwacyjnemu. Tutaj do gry wkracza CMMS – dzięki niezwykle łatwemu w obsłudze interfejsowi telefonu lub tabletu, operatorzy utrzymania ruchu mogą opisać i zgłosić problem, dokumentując go jak najdokładniej za pomocą opisu, kodu QR danego sprzętu, zdjęcia lub filmu. Co więcej, dostosowanie systemu CMMS pozwala zespołowi utrzymania ruchu odejść od skomplikowanej papierowej dokumentacji i licznych formularzy.

Coraz większą popularnością cieszą się również zautomatyzowane działania w systemie. CMMS pozwala na automatyczne wysyłanie pracownikom zgłoszeń serwisowych, uwzględniając ich kompetencje do obsługi konkretnych maszyn, a także może wysyłać powiadomienia o zgłoszeniach, na podstawie priorytetyzacji krytyczności maszyn.

3. Sprawniejsze zarządzanie masą danych

Ilość danych, jakie generują przedsiębiorstwa produkcyjne, jest ogromna. CMMS pozwala menedżerom na łatwe zbieranie, centralizację i analizowanie informacji w najbardziej efektywny sposób. Bez CMMS w tym obszarze, czas analizy danych może wydłużyć się nawet o 50%. Jak wykorzystywać i analizować te dane?

Nowoczesne metody pozyskiwania danych

Dyrektor generalny Facebooka, Mark Zuckerberg, powiedział: „Nie można poprawić tego, czego nie można zmierzyć”. W systemach CMMS zbieranych jest coraz więcej danych, dzięki którym możemy podejmować oparte na faktach działania. Dane CMMS są statyczne, ale zawierają cenne informacje, które są przydatne do tworzenia wartościowych raportów. Raporty analizy biznesowej wbudowane w system CMMS mogą służyć do wyciągania wskaźników KPI, weryfikacji rentowności maszyny, czy reorganizacji częstotliwości prewencji, a co za tym idzie optymalizacji kosztów.

Analizując awarie maszyn i urządzeń, a także przestoje, wykorzystanie zasobów i wzorce wydatków w systemie CMMS, inżynier niezawodności może wdrożyć zmiany, które dodadzą wartości lub zmniejszą ryzyko. Jak to wygląda w praktyce?

Obecnie popularne są działania predykcyjne oparte o czujniki, których dane mogą służyć do generowania działań w systemie CMMS. Przykładem mogą być automatyczne przeglądy, czy nawet zgłoszenia w przypadku, w którym poziom drgań jest zbyt wysoki lub pomiar temperatury wykazuje znaczne nieprawidłowości. Popularne również staje się rejestrowanie stanu liczników. W parze z zaleceniami producentów i własnymi obserwacjami, pomaga to w tworzeniu planu prewencji, na przykład przeglądu maszyny co określoną liczbę motogodzin.

Warto pamiętać, że każda czynność w procesie konserwacji i utrzymania ruchu generuje wartościowe dane. Dotyczy to nawet tak prostej czynności jak rejestracja czasu w formule START i STOP podczas wykonywania zadań przez pracowników. Najważniejszą korzyścią z takiego działania jest możliwość ustalenia czasu reakcji na zdarzenie oraz określenie czasu naprawy przez poszczególnych pracowników.

Obecne systemy usprawniają planowanie pracy i zamówień, a niektóre rozwiązania oferują raporty, pozwalające analizować zużycie części zamiennych w wyznaczonych okresach. Przykładem takiego zastosowania może być CMMS Profesal Maintenance, który pokazuje obecne zużycie, w porównaniu do całkowitego zużycia w poprzednim roku. Pozwala nam również na porównanie obecnego miesiąca z tym samym miesiącem w poprzednim roku, np. luty 2021 z lutym 2020. Dzięki temu możliwa jest optymalizacja minimalnych stanów magazynowych na podstawie danych historycznych. Dodatkowo w przypadku spadku ilości części poniżej stanu minimalnego, dzięki modułowi zamówień system może automatycznie wygenerować zamówienie do przypisanego dostawcy.

Przetwarzanie danych przez CMMS

Mobilny CMMS dla UR i produkcji

Z roku na rok obserwujemy coraz większą potrzebę współpracy działów produkcji i utrzymania ruchu. Mobilne rozwiązania sprawdzają się tutaj najlepiej, oferując szereg ułatwień dla operatorów maszyn i pracowników działu produkcji. Mobilne końcówki dają wiele możliwości, takich jak:

  • dodawanie zgłoszeń do przypisanych do użytkownika zasobów;
  • podgląd historii awarii maszyny, pozwalający operatorowi na samodzielne, drobne naprawy;
  •  podgląd dokumentacji cyfrowej dostępnej dla użytkownika;
  • możliwość powiadamiania o statusie naprawy.

To jedynie kilka przykładów. Pod koniec roku 2021 zaobserwowaliśmy także popularyzację list kontrolnych, wykonywanych przez działy produkcji. Pozwalają one na weryfikację czynności wykonywanych przed i po rozpoczęciu zmiany, a także przy czyszczeniu maszyny. Ten dodatkowy moduł, poprzez wsparcie operatorów, umożliwia wydłużenie eksploatacji maszyn o 25%.

Kafelkowy wygląd i możliwość dostosowania sprawiają, że mobilne rozwiązanie firmy Profesal MySupport idealnie sprawdza się zarówno dla działów produkcji, jak i działów UR, równocześnie ułatwiając komunikację między nimi

CMMS Profesal Maintenance skrojony na miarę, czyli jaki?

Od kilku lat dużą popularnością cieszą się możliwości integracji CMMS z innymi systemami, w szczególności z systemami ERP. Dzięki takiej integracji niwelujemy potrzeby podwójnych działań, związanych z rejestracją danych magazynowych czy infrastruktury zakładu. Co zmieniło się w 2021 roku?

Pojawiła się wciąż trwająca moda na zwiększanie współpracy działów produkcji i utrzymania ruchu, przez co klienci coraz częściej decydują się na integrację z systemami MES. Pozwala to na automatyczne generowanie działań związanych nie tylko z naprawami, ale i wymianami surowców, potrzebą przezbrojeń i oczywiście dokładnego rejestrowania dostępności, a także z efektywnością parku maszynowego, wliczając w to mikro przestoje.

Wraz ze wzrostem zainteresowania systemami CMMS, na rynku pojawia się coraz więcej nowych rozwiązań. Większość z nich tworzona jest „masowo” i nie posiada bardzo ważnej dla przedsiębiorców cechy, jaką jest możliwość konfiguracji pod użytkownika. Warto zatem rozważyć inwestycję w oprogramowanie, które uwzględni specyfikę nie tylko na poziomie branży, w jakiej działa firma, ale również jej otoczenie biznesowe (kraj, gałąź przemysłu, dział firmy lub indywidualny użytkownik). Wymaga to unikalnych rozwiązań, oferujących coś więcej niż dedykowane strony do zgłoszeń, w myśl, że „dwie firmy działające w podobnej branży, na podobnym segmencie klienckim, mogą mieć całkowicie inne systemy ze względu na ich procesy wewnętrzne”.

Autor: Marta Sebastian

Studentka kierunku Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi na Akademii Górniczo-Hutniczej oraz zapalony marketingowiec na początku swojej drogi w zawodzie. Praca w firmie Profesal pozwala jej łączyć wiedzę techniczną zdobytą na studiach z pasją, jaką jest marketing i szeroko pojęte Social Media. Stara się podążać za mottem Benjamina Franklina „Albo napisz coś, co warto przeczytać, albo zrób coś, o czym warto pisać”.

<p>Udostępnij</p>Share on Facebook
Facebook
0Share on LinkedIn
Linkedin

Opublikuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *