Proficy Machine Edition ver. 9.0 – prostsza konfiguracja i programowanie sterowników GE

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie funkcjonalności oferuje nowa wersja Proficy Machine Edition

Oprócz wsparcia dla systemu operacyjnego Windows 8 i 8.1 oraz nowych możliwości w oprogramowaniu zmieniony został wygląd, który ma poprawić intuicyjność obsługi i przyspieszyć programowanie.

Nowa, łatwa nawigacja

Zmiana sposobu nawigacji w oprogramowaniu jest zawsze dużym wyzwaniem dla dostawcy – to walka z przyzwyczajeniami obecnych użytkowników i konieczność wyrabiania u nich nowych nawyków. W przypadku Proficy Machine Edition 9.0 wydaje się, że ten proces wcale nie musi być trudny i czasochłonny. Wszystko za sprawą wstążki – nowego sposób nawigowania po Proficy Machine Edition.

Statyczne menu, do którego od lat przyzwyczajał nas dostawca, zostało zastąpione mechanizmem grupującym dostępne funkcje i narzędzia w taki sposób, aby wspomóc konfigurację i programowanie. Użytkownik podczas pracy ma wrażenie, że oprogramowanie daje szybki i bardzo łatwy dostęp do narzędzi, których na danym etapie może potrzebować programista. W łatwej nawigacji pomagają również nowe, czytelne ikony podnoszące intuicyjność narzędzia. W dalszym ciągu do dyspozycji projektanta pozostaje okno Nawigatora dającego szybki podgląd drzewa projektu oraz okno Inspektora pozwalające na szybką zmianę parametrów projektu i targetu.

Uzupełnieniem nawigacji są okna Companion zawierające rozbudowany system pomocy oraz Feedback Zone. W nowej wersji narzędzia czytelność okna Feedback Zone została dodatkowo podniesiona poprzez kolorystyczną identyfikację zwracanych informacji dotyczących między innymi występowania błędów i ostrzeżeń kompilacji oraz przesyłania i pobierania projektu.

Szybsze programowanie sterownika

Zmiany w nowej wersji narzędzia widoczne są także w modułach do programowania. Edytor FBD został wyposażony w funkcję zoom, dzięki czemu możemy skalować cały diagram tak, aby dopasować go do rozdzielczości ekranu na jakiej pracujemy. Pojawiała się także możliwość zaznaczania wielu elementów, co przyspiesza edycję programu. Dostępna jest także opcja UDT Export to PLCOpen XML, pozwalająca wygenerować plik XML, który może zostać zaimportowany w innych projektach jako struktura własna zgodna z UDT.

Poprawiona wyszukiwarka i szybki dostęp do informacji o projekcie

Dla węzła My Computer okna Navigator w menu kontekstowym dostępna jest opcja Generate Project Preview, która pozwoli przygotować podgląd dla każdego projektu. Pozwoli to na szybki dostęp do podstawowych właściwości i informacji o projekcie – bez konieczności jego otwierania. Rozbudowana została również wyszukiwarka dostępna w narzędziu. Obecnie wyszukiwanie frazy realizowane jest po wszystkich obiektach projektu.

GE – bazując na dobrych praktykach firmy Microsoft – zdecydował się dodatkowo na zmianę lokalizacji plików projektów logów, bibliotek szablonów. Do tej pory przechowywane były w strukturze katalogowej w miejscu, gdzie zainstalowane było oprogramowanie Proficy Machine Edition. Od wersji 8.6 pliki zlokalizowane są w katalogu Dokumentów w folderze Windows. Dzięki temu znacznie upraszcza się aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji – użytkownik ma gwarancję, że pliki jego projektów są zawsze dostępne w tym samym miejscu.

Uproszczone licencjonowanie i autoryzacja oprogramowania

Oferta dostępnych licencji Proficy Machine Edition została mocno zredukowana, co zdecydowanie upraszcza wybór odpowiedniej licencji, a producent w ramach nowych numerów katalogowych zaczął kodować wersję dostarczanego narzędzia. Najnowszą, a zarazem najczęściej dostarczaną licencją, jest Proficy Machine Edition Professional Suite o numerze katalogowym ME90PBM001, która pozwala na konfigurację i programowanie wszystkich sterowników PLC i kontrolerów PACSystems z rodziny GE oraz wszystkich układów wejść/wyjść, a także paneli operatorskich QuickPanel+.

Autoryzacja oprogramowania realizowana jest przy pomocy serwera licencyjnego, które pozwala na łatwe przenoszenie licencji na inne maszyny, jeśli użytkownik ma taką potrzebę. Aktualnie firma ASTOR autoryzowany dystrybutor produktów GE Automation&Controls dostarcza licencję Professional Suite pod kodem AS90MBP001 w bardzo atrakcyjnej cenie. O szczegóły proszę pytać lokalne oddziały sprzedażowe.

Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?

Średnia ocena artykułu: 5 / 5. Ilość ocen: 1

Ten artykuł nie był jeszcze oceniony.

Kamil Zajdel
Kamil ZajdelAbsolwent Akademii Górniczo – Hutniczej na kierunku Automatyka i Robotyka. Od kilku lat związany z ASTORem i programowaniem sterowników PLC. Współtwórca kursu programowania PLC dla automatyków i elektryków.

Opublikuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej