Strona główna ASTOR

Podstawowa konfiguracja routera dla sieci przemysłowej – dostęp do Internetu, publiczny IP, LAN, WiFi, resetowanie routera, DDNS
Kurs zdalnego dostępu do maszyn i stanowisk produkcyjnych odc.1

Kontakt w sprawie artykułu: Łukasz Żabski - 2021-04-14

Z tego odcinka kursu dowiesz się:

 • jak uzyskać dostęp do Internetu za pomocą routera przemysłowego,
 • jak uzyskać publiczne IP,
 • jak skonfigurować sieci LAN i WiFi,
 • jakie są sposoby na przywrócenie ustawień fabrycznych oraz restart,
 • jak skonfigurować DDNS– dla kart SIM z publicznym, dynamicznym adresem IP.

Słownik pojęć

 • WebUI (Web User Interface) – przeglądarkowy interfejs użytkownika.
 • NTP (Network Time Protocol) – protokół umożliwiający synchronizację czasu między urządzeniami. Powszechnie stosowany w urządzeniach na całym świecie
 • APN (Access Point Name) – nazwa bądź adres bramy pomiędzy siecią komórkową operatora, a zewnętrzną siecią komputerową
 • ISP (Internet Service Provider) – dostawca usług internetowych
 • DDNS / Dynamiczny DNS (Dynamic Domain Name System) – system umożliwiający otrzymanie stałej nazwy hosta dla urządzeń o dynamicznie zmiennym adresie IP

Kurs zdalnego dostępu do maszyn i stanowisk produkcyjnych dla automatyków od podstaw

Wstęp: Jakie usługi kart SIM oferują operatorzy, czym się one różnią i jakie dają możliwości dla routerów i sieci przemysłowych?

 • 1. Podstawowa konfiguracja routera dla sieci przemysłowej – dostęp do Internetu, publiczny IP, LAN, WiFi, resetowanie routera, DDNS| Kurs zdalnego dostępu do maszyn i stanowisk produkcyjnych odc.1
 • 2. Zdalny dostęp w celu programowania sterownika, na przykładzie Teltonika RUT955 + Horner XL4e + OpenVPN | Kurs zdalnego dostępu do maszyn i stanowisk produkcyjnych odc.2
 • 3. Zdalny dostęp w celu programowania sterownika bez publicznego IP, na przykładzie Teltonika RUT955 + Horner XL4e + ZeroTier | Kurs zdalnego dostępu do maszyn i stanowisk produkcyjnych odc.3
 • 4. Tworzenie przemysłowej sieci OpenVPN stworzonej z trzech zdalnych punktów. Jak przypisać statyczny adres IP w sieci OpenVPN | Kurs zdalnego dostępu do maszyn i stanowisk produkcyjnych odc.4
 • 5. Konwersja Modbus RTU i Modbus TCP w routerach przemysłowych | Kurs zdalnego dostępu do maszyn i stanowisk produkcyjnych odc.5
 • 6. Alarmowanie SMS w routerach przemysłowych| Kurs zdalnego dostępu do maszyn i stanowisk produkcyjnych odc.6
 • 7. Konwersja Modbus TCP/MQTT w routerach przemysłowych | Kurs zdalnego dostępu do maszyn i stanowisk produkcyjnych odc.7
 • 8. „Troubleshooting” – sposoby szukania błędów w konfiguracji routerów przemysłowych | Kurs zdalnego dostępu do maszyn i stanowisk produkcyjnych odc.8
 • Pierwszy odcinek kursu poświęcony jest konfiguracji podstawowych funkcji w routerze przemysłowym na przykładzie produktu Teltonika RUT955 . Przedstawione kwestie będą fundamentem wiedzy przed przejściem do kolejnych części kursu. – Jak wiadomo, każdy router, aby zestawić połączenie VPN będzie najpierw potrzebował łączności z Internetem i urządzeniami w sieci lokalnej.

  Dowiesz się, jak przywracać ustawienia fabryczne oraz restartować urządzenie. A jeśli korzystasz z kart SIM o publicznym, dynamicznym IP, dowiesz się, jak korzystać z serwisów DDNS (na przykładzie noip.com). Zaczynajmy!

  Pierwsze uruchomienie routera przemysłowego

  Przedni panel routera przemysłowego Teltonika RUT955, źródło: Mission Critical by ASTOR
  Tylny panel routera przemysłowego Teltonika RUT955, źródło: Mission Critical by ASTOR

  Wysuń tacę gniazda SIM1 – posłuż się szpilką zagnieżdżoną w obudowie urządzenia. Włóż kartę SIM do tacy, umieszczając ją zgodnie z wycięciem. Wsuń tacę z kartą SIM z powrotem do gniazda SIM1.

  Przykręć wszystkie anteny zgodnie z opisami na antenach i złączach antenowych – 2xMobile, 2xWiFi, 1xGPS.

  Podłącz urządzenie za pomocą zasilacza dołączonego do zestawu.

  Podłącz urządzenie do komputera/laptopa:

  1. Upewnij się, że w ustawieniach karty sieciowej komputera nie jest ustawiony statyczny adres IP (routery Teltonika domyślnie mają uruchomiony serwer DHCP – przydzielą Ci adres IP automatycznie),

  2. Za pomocą kabla Ethernet, do jednego ze portów LAN1/LAN2/LAN3, lub za pomocą WiFi -> SSID i hasło znajdziesz na tabliczce znamionowej, na spodzie urządzenia.

  Uruchom przeglądarkę. W polu adresu przeglądarki wpisz adres IP routera (domyślnie 192.168.1.1; tę informację znajdziesz na etykiecie, na górze urządzenia).

  Logowanie do WebUI, źródło: Mission Critical by ASTOR

  Zaloguj się do WebUI (domyślnie Username: „admin”, hasło: „admin01”; Tę informację również znajdziesz na etykiecie, na górze urządzenia).

  Przy pierwszym logowaniu zmień domyślne hasło. Nowe hasło musi mieć przynajmniej 8 znaków, jedną wielką literę, jedną małą literę oraz cyfrę. Zapisz konfigurację przyciskiem SUBMIT.

  Zmiana hasła, źródło: Mission Critical by ASTOR

  Uwaga! Nowe hasło musi mieć przynajmniej 8 znaków, jedną wielką literę, jedną małą literę oraz cyfrę. W przeciwnym razie pojawi się poniższy komunikat:

  Konfiguracja hasła, źródło: Mission Critical by ASTOR

  Po zmianie hasła automatycznie uruchomi się kreator konfiguracji (Setup Wizard). Polecam skorzystanie z kreatora i przejście wszystkich pięciu kroków, co pozwoli Ci na konfigurację wszystkich podstawowych funkcji routera (w każdym momencie możesz ponownie uruchomić kreator konfiguracji przyciskiem System > Setup Wizard).

  Uruchomienie kreatora Setup Wizard

  Krok 1 – konfiguracja GENERAL

  a) WEBUI SETTINGS

  Z listy rozwijanej Configuration Mode wybierz odpowiedni tryb konfiguracji:

  • Basic (podstawowy)
  • Advanced (zaawansowany)

  Tryb określa, jakie opcje i konfiguracje są wyświetlane. W trybie podstawowym wyświetlane są tylko podstawowe konfiguracje. W trybie zaawansowanym istnieje większa swoboda konfiguracji i dostęp do większej liczby opcji.

  Konfiguracja trybów, źródło: Mission Critical by ASTOR

  b) GENERAL SETTINGS

  Z listy rozwijanej Time Zone wybierz odpowiednią strefę czasową – w Polsce jest to: Europe/Warsaw. Zsynchronizuj wstępnie czas z czasem komputera naciskając przycisk SYNC WITH BROWSER. Przejdź do następnego kroku przyciskiem NEXT.

  Konfiguracja NTP, źródło: Mission Critical by ASTOR

  Krok 2 – konfiguracja LAN

  a) LAN CONFIGURATION

  Wpisz adres IP routera i maskę podsieci w polach IP address i Netmask.

  Konfiguracja LAN, źródło: Mission Critical by ASTOR

  b) DHCP CONFIGURATION

  DHCP używaj według preferencji. Włączone DHCP zapewnia większą wygodę, ale mniejsze bezpieczeństwo. W przykładowych konfiguracjach DHCP pozostanie włączone. Zapisz konfigurację przyciskiem NEXT.

  Konfiguracja DHCP, źródło: Mission Critical by ASTOR

  Krok 3 – konfiguracja Mobile

  Wpisz adres IP routera i maskę podsieci w polach IP address i Netmask.

  Auto APN – użycie tej opcji umożliwi podstawowy dostęp do Internetu.
  UWAGA: Ta opcja nie pozwoli na przydzielenie publicznego adresu IP.

  Konfiguracja Mobile, źródło: Mission Critical by ASTOR

  Jeśli chcesz przydzielić publiczny adresu IP, wyłącz Auto APN: pojawi się lista APN, z której wybierz opcję Custom. Każdy operator oraz każda usługa posiada inny APN i/lub metodę autoryzacji. Uzupełnij te pola zgodnie z zaleceniami Twojego ISP.

  Wpisz numer PIN do karty SIM  w pole PIN  (dla kart „bezpinowych” pozostaw pole PIN number puste). Pole MTU pozostaw na domyślnej wartości 1500.Zapisz konfigurację przyciskiem NEXT.

  Konfiguracja Mobile, źródło: Mission Critical by ASTOR

  Krok 4 – konfiguracja Wireless

  PAMIĘTAJ: Jeśli jesteś połączony/a z routerem za pomocą WiFi i zmienisz parametry (np. SSID, hasło, metodę szyfrowania, itp.) to połączenie z routerem zostanie przerwane. Wówczas będziesz musiał/a połączyć się ponownie, używając nowo ustalonych parametrów.

  WiFi jest domyślnie włączoną funkcją – możesz ją aktywować/dezaktywować za pomocą pola Enable . Parametry do uzupełnienia to: ESSID (specjalny rodzaj identyfikatora SSID- zawiera informacje o nazwie sieci i adresie fizycznym), Password (hasło dostępu) .Zapisz konfigurację przyciskiem NEXT.

  Konfiguracja WiFi, źródło: Mission Critical by ASTOR

  Krok 5 – konfiguracja RMS

  a) RMS

  Teltonika RMS to autorski system zarządzania flotą urządzeń Teltonika. Oferuje wiele możliwości i wbudowanych funkcji – od najprostszych danych statystycznych, po zaawansowane funkcje, takie jak zdalny dostęp do urządzeń bez konieczności konfiguracji VPN, czy nawet publicznego IP.

  W jednym z następnych odcinków dowiesz się więcej na temat systemu Teltonika RMS oraz jego możliwości. W trybie Enabled urządzenie próbuje połączyć się z systemem RMS raz na 2-5 minut. Jeśli przez 14 dni urządzenie nie połączy się z RMS, przejdzie w tryb Standby. W trybie Standby urządzenie próbuje połączyć się raz na 6 godzin. W trybie Disabled urządzenie nie wykonuje prób połączenia z systemem. Dopóki nie aktywujesz urządzenia w systemie RMS, żadne dane nie zostaną z niego pobrane.

  System zarządzania Teltonika RMS, źródło: Mission Critical by ASTOR

  b) STATUS

  Ta sekcja wyświetla informacje o stanie połączenia między routerem a usługą RMS.

  Przyciskiem Connect możesz zainicjować połączenie bez czekania. Zatwierdź swój wybór i zakończ kreator konfiguracji przyciskiem FINISH.

  System zarządzania Teltonika RMS, źródło: Mission Critical by ASTOR

  Przywracanie ustawień fabrycznych oraz restart routera przemysłowego

  Routery Teltonika posiadają dwie podstawowe metody przywracania ustawień fabrycznych oraz restartowania: WebUI i przycisk RESET.

  WebUI

  Przejdź do zakładki System > BACKUP. Na samym dole strony znajdziesz sekcję  RESTORE DEFAULT SETTINGS. Przycisk Restore spowoduje powrót do ustawień fabrycznych.

  Przywracanie ustawień fabrycznych w routerze przemysłowym, źródło: Mission Critical by ASTOR

  Po naciśnięciu Restore będziesz musiał/a zatwierdzić wybór przyciskiem RESTORE.

  Zatwierdzenie wyboru przywrócenia ustawień fabrycznych, źródło: Mission Critical by ASTOR

  Restart urządzenia wykonasz za pomocą przycisku w zakładce SYSTEM > REBOOT

  Przycisk Reset

  Na tylnym panelu, pomiędzy złączami antenowymi WiFi, znajduje się przycisk Reset. Aby użyć przycisku, posłuż się szpilką zagnieżdżoną w obudowie urządzenia.

  Reset działa na dwa sposoby: reset urządzenia lub powrót do ustawień fabrycznych. Przytrzymanie przycisku 0-5 s wywoła pierwszą akcję (reset), przytrzymanie przycisku 6-20 s wywoła drugą akcję.

  Przycisk Reset w routerze, źródło: Mission Critical by ASTOR

  Długość przytrzymania przycisku wskazywana jest na diodach LED siły sygnału (każda kolejna sekunda nacisku powoduje zaświecenie kolejnej diody). Czasy potrzebne do wykonania konkretnych akcji możesz zmodyfikować w zakładce SYSTEM  >  ADMINISTRATION  >  GENERAL  >  RESET BUTTON CONFIGURATION.

  Konfiguracja DDNS – dla kart SIM z publicznym, dynamicznym adresem IP

  PAMIĘTAJ: Usługa DDNS zadziała tylko dla publicznych adresów IP.

  Usługa DNS (Domain Name System) umożliwia przetłumaczenie adresu IP z postaci numerycznej na domenową. Serwisy DDNS (Dynamic Domain Name System) są w stanie świadczyć taką usługę dla dynamicznie zmieniających się adresów IP (jest to głównie stosowane w przypadku kart SIM z publicznym adresem IP).

  Na początek załóż konto na jednym z serwisów DDNS wspieranym przez routery Teltonika (dyn.com, dyndns.org, noip.com oraz wiele innych). W ramach przykładu wykorzystamy noip.com.

  Zaloguj się, używając swojego konta. Przejdź do zakładki Dynamic DNS > NO-IP Hostnames. Stwórz domenę przyciskiem Create Hostname.

  Zakładka Dynamic DNS, źródło: Mission Critical by ASTOR

  Wybierz nazwę domeny oraz domenę, którą wykorzystasz. W pole IPv4 Address wpisz publiczny adres IP routera (możesz sprawdzić IP w WebUI w zakładce Status > Overview).

  Wybór nazwy domeny, źródło: Mission Critical by ASTOR
  Sprawdzanie adresu IP w WebUI, źródło: Mission Critical by ASTOR

  Przejdź do strony https://wiki.teltonika-networks.com/view/RUT955_Package_Downloads i pobierz pakiet DDNS zgodny z wersją firmwaru twojego urządzenia. Następnie wejdź w zakładkę Services > Package Manager > Upload i załaduj pobrany plik.

  Przejdź do zakładki Services -> DYNAMIC DNS. Domyślnie stworzona jest jedna, nieaktywna instancja DDNS. Przejdź do jej edycji klikając przycisk edycji.

  Edycja instancji DDNS, źródło: Mission Critical by ASTOR

  Aktywuj usługę polem Enabled. Z listy DDNS Service provider wybierz odpowiedniego usługodawcę (no-ip.com). W pola Lookup Hostname i  Domain wpisz domenę, którą wpisałeś w serwisie noip.com.

  W pola Username i Password wpisz dane logowania do serwisu no-ip.com. Z listy rozwijanej IP address source wybierz opcję Public. Pozostałe parametry pozostaw na domyślnych wartościach. Zapisz konfigurację przyciskiem SAVE & APPLY.

  Dane logowania do serwisu no-ip.com, źródło: Mission Critical by ASTOR

  Przejdź do zakładki System > Administration > Access Control. Zezwól na zdalny dostęp zaznaczając pole Enable remote HTTP access. Zapisz konfigurację przyciskiem SAVE & APPLY.

  Zdalny dostęp, źródło: Mission Critical by ASTOR

  Przetestuj konfigurację – zmień źródło Internetu (dla pewności, że testujesz zdalne połączenie) i wpisz w przeglądarce adres domeny, który ustawiłeś/aś. Zobaczysz okno logowania do WebUI zdalnie połączonego routera.

  Aby upewnić się, że cała konfiguracja działa poprawnie – zresetuj urządzenie (dynamicznie przydzielony adres IP powinien ulec zmianie) i wykonaj test ponownie.

  Logowanie do WebUI, źródło: Mission Critical by ASTOR

  Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?

  Średnia ocena artykułu: 5 / 5. Ilość ocen: 8

  Ten artykuł nie był jeszcze oceniony.

  Zadaj pytanie

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  2 odpowiedzi na “Podstawowa konfiguracja routera dla sieci przemysłowej – dostęp do Internetu, publiczny IP, LAN, WiFi, resetowanie routera, DDNS | Kurs zdalnego dostępu do maszyn i stanowisk produkcyjnych odc.1”

  1. Panie Łukaszu. Bardzo dobry kurs. O takim właśnie marzyłem. Czy jest jakaś możliwość, żebym mógł otrzymać to w jakiejś wersji do czytania offline? Bywa, że nie mam netu.

   • Dzień dobry,
    Cieszę się, że uważa Pan kurs za przydatny. Ze względu na aktualizacje, które się pojawiają, nie planujemy wydania artykułu w wersji offline. Jeśli problem braku internetu jest u Pana powszechny, to pozostaje eksport strony jako pdf i wydruk.
    P.S. Jeśli ma Pan problemy ze stabilnością internetu w routerach Teltonika, to uprzejmie proszę o kontakt. Spróbujemy pomóc rozwiązać lub zminimalizować problem.
    Pozdrawiam

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *